Forum

Naleven compromis

stef12
0 thumb_up 1 comment Andere professioneel
#Verkopen · 1 jaar geleden

Beste,

Ik heb een probleem bij de verkoop van een appartement. Bij m’n notaris voel ik me ver van geholpen daarbij, terwijl ik er van uitga dat net de notaris mijn rechten en plichten kent in deze zaak.
Daarom ben ik op zoek naar degelijk advies, naast dat van mijn advocaat, in deze zaak.
Ik hoop dat ik zo vrij mag zijn de situatie kort te schetsen in de hoop geholpen te kunnen worden.
Ik heb een gebouw gerenoveerd met 4 appartementen. Alle 4 de appartementen zijn verkocht. Bij 3 van de 4 verkopen is er geen enkel probleem geweest.
Bij de eerste verkoop is er echter niks dan miserie.
De compromis werd ondertekend in maart 2018. In de compromis is afgesproken dat het verlijden van de akte binnen de 3 maand moet gebeuren na de ondertekening.
Aan de enige overeengekomen opschortende voorwaarde werd door ons tijdig voldaan. Bij het ondertekenen van de compromis ben ik ook overeengekomen dat de koper het appartement reeds kon afwerken (behangen,maatwerk…ed.) in afwachting van het verlijden van de akte. Er is echter nooit overeengekomen dat hij het appartement kon gaan bewonen voor dat de akte werd ondertekend en de betaling van het appartement was uitgevoerd. Nog voor het verstrijken van de termijn waarbinnen de koop zou zijn moeten afgehandeld is hij zonder mijn medeweten en goedkeuring ingetrokken in het appartement. In de veronderstelling dat de koper nog binnen de afgesproken termijn zijn akkoord zou nakomen heb ik toen laten begaan om een conflict kort voor het aflopen van de afgesproken termijn van betaling te voorkomen, en dus om problemen te vermijden. Nadat hij echter was ingetrokken had hij plotseling verschillende opmerkingen en klachten en werd de akte tot 3 keer uitgesteld na het vastleggen van een afspraak bij de notaris. Intussen is er in september toen echter werkelijk een probleem ontstaan met de lift in het gebouw. De liftenbouwer had ook steeds de afwerking van de lift voor zich uitgeschoven. Nadat de lift zogezegd afgewerkt was en klaar voor gebruik, volgens de aannemer, zijn wij wantrouwig geworden tov de liftenbouwer, temeer omdat een persoon is komen vast te zitten in de lift. Omdat wij vermoedens kregen dat er meer aan de hand was hebben wij zelf een keuringsbureau aangesproken voor een keuring van de lift, de eindkeuring was zogezegd gepland door de aannemer. Later is ook gebleken dat dat niet zo was.
Dat er meer aan de hand was is voor het eerst gebleken tijdens de keuring. Het bureau kon naar hun zeggen de lift niet keuren om veiligheidsreden omdat de lift gebrekkig geïnstalleerd is.
Toen hebben wij de aannemer gedagvaard en een gerechtsexpert laten aanstellen om geholpen te worden met het oplossen van het probleem.
Het onderzoek is pas eind vorige maand afgerond, maar er is nog geen uitspraak van de rechter. Zolang is de koper de betaling van het appartement, al dan niet terecht, bezig met uitstellen.
Mijn vraag is: heeft de ‘koper’ van het appartement het recht om de compromis niet na te leven omwille van de problemen van de lift? Mijn advocaat heeft al verschillende voorstellen gedaan om het grootste deel van de koopsom te innen volgens de afspraken in de compromis. De koper heeft het recht om de kosten van de nog uit te voeren werken achter te houden (in verhouding met zijn aandeel in het gebouw). Zelfs wanneer wij een voorstel doen om het gehele bedrag van de werken achter te houden weigert hij enige medewerking. 
Heeft hij dat recht? 
Volgens de compromis heb ik recht op een schadevergoeding van 1% per maand bij het niet nakomen van de afspraken door de koper.
Is het verstandig om mijn recht te proberen af te dwingen voor de rechtbank? 
Het feit dat de procedure voor de rechtbank het betalen van het appartement nog langer zou kunnen uitstellen, terwijl het krediet erop en het nieuwe krediet steeds verder geld blijven kosten doet me twijfelen om de stap te zetten effectief te procederen.

Met beleefde groeten,

D.S

Alle reacties

Kris M
487 thumb_up 2286 comment
1 jaar geleden · Bedankje ontvangen

Raar dat je advocaat geen kordater advies geeft ...  Ik zou al beginnen met per AS een bezettingsvergoeding te eisen vanaf z n datum van bewoning en de schadevergoedingen te vorderen die in de compromis staan. Levert dit niets op dan zal je moeten procederen.  t Is nu te laat om te preken om NOOIT de sleutel te geven voordat de akte verleden is ...  

Die liftkosten lijken mij logischerwijs voor u te zijn (of door u te vorderen aan bv de liftplaatser.  

Welke opmerkingen had de koper ? 

stef12
0 thumb_up 1 comment Andere professioneel
11 maanden geleden

In het vervolg wordt het idd puur zakelijk en krijgt niemand nog de sleutel voor de akte is verleden.

De kosten van een nieuwe lift, onderzoek heeft nl. intussen uitgewezen dat de huidige nieuwe lift dient vervangen te worden door een nieuwe om verschillende redenen.Ik hoop de kosten te kunnen recuperen bij de liftenbouwer.

Ik had ook gehoopt dat mijn advocaat kordater advies kon geven. Ik ben bang dat wanneer ik ga procederen dat het een zaak wordt van nog langere adem, en dat de kosten van de lopende kredieten nog verder uit de hand zullen lopen. Het is immers lang niet zeker dat, wanneer ik procedeer om schadevergoeding op te eisen dat dat een garantie is om schadevergoeding te bekomen.De koper beroept zich op 'nutsbedref' om (nog) niet te betalen. Mijn advocaat durft zich niet echt uit te spreken wat te doen.

Ik probeer mijn de kansen op schadevergoeding in te schatten door advies in te winnen bij andere notarissen,die het volgens mij zouden moeten kunnen weten. Tot nu toe heb ik echter nog geen enkel bruikbaar advies gekregen.

Ik ben van plan nogmaals een voorstel te doen, zoals in de compromis overeengekomen, nl. een bedrag ter waarde van de werken op een geblokkeerde rekening te parkeren voor de finaciering van die werken (terwijl hij eigenlijk slechts recht heeft op het blokkeren van 300/1000 van de waarde van de werken) en proberen de hoofdsom betaald te krijgen. Ondertussen kan ik ook aan de hand van een bestelbon aantonen dat er een nieuwe lift is besteld en tegen welke datum het probleem zou zijn moeten opgelost.

Ik kan me niet voorstellen dat hij dan nog kan weigeren.

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.