Forum

Alle reacties

Carl Vandecasteele
25 thumb_up 273 comment
3 maanden geleden

ja, ALS 1. ÉN 2.:
1. als uw huis een passiefhuis is of BEN-huis qua isolatieniveau. (en dan maakt het niet uit of je dit niveau haalt met nieuwbouw of met grondige naïsolatie).
2. als je bovendien op lage temperatuur verwarmt. dus via convectoren, ventiloconvectoren, wandverwarming, vloerverwarming.
3. geothermische warmtepompen  zijn voor gewone woonhuizen qua investering te duur. door de grote prijs van de boringen. Enkel op wijkniveau of voor flatgebouwen of voor grote gebouwen

MAAR verwacht niet dat dit dan rendabeler is dan een modulerende gascondensatieketel.

En denk ook niet dat je gratis stroom kan opwekken met zonnepanelen hiervoor. Want de seizoenen dat die panelen electriciteit voor je produceren, draait uw verwarming niet.
Tenzij je mag en kan een kleine windmolen bijplaatsen (2 of 3 kiloWatt) en je zonnepanelen dan enkel berekend worden voor uw stroomverbruik buiten het stookseizoen.

47 thumb_up 254 comment
3 maanden geleden

Er bestaan ook hybridesystemen: warmtepomp gecombineerd met een condensatieketel.  De software van het toestel bepaalt zelf welk van beide systemen om dat ogenblik het meest interessante is, afhankelijk van de COP van de warmtepomp.  COP = coefficient of performance die de omvang van de bron van de energie en de hoeveelheid energie die moet geleverd worden tegen elkaar afweegt.  Zogauw die te laag wordt, schakelt het toestel over naar het condensatiegedeelte.

www.arcopolo.com

Hugo C.
299 thumb_up 1727 comment
3 maanden geleden

De grootste klacht die je in dit forum terugvindt met betrekking tot een warmtepomp is de hoge elektriciteitsrekening en daaruit concluderend het hoog elektriciteitsverbruik. De installatie van een warmtepomp kan je overwegen als het verbruik zeer laag zal zijn, dus bij BEN woningen waar het geinstalleerd vermogen zich beperkt tot enkele kWatts. De elektriciteitsfactuur blijft dan betaalbaar, maar het is zeker niet de voordeligste verwarmingsmethode, zeker als er aardgas beschikbaar is. Daarbij komt nog dat de VREG ook nog de toekomstige tarievering van elektrische energie aan het opstellen is. Nieuw daarbij is de invoering van het capaciteitstarief. De prijs per kWh zal in sterke mate bepaald worden door het elektriciteitsverbruik over een gans jaar. Een afnemer die zijn elektriciteitsverbruik gelijkmatig spreid over een gans jaar zal een aanzienlijk gunstiger tarief bekomen dan die klanten die enkel in de winter veel elektriciteit verbruiken. Met de komst van de digitale teller zal dat zeker ingevoerd worden. Dus de kostprijs van een kWh voor de warmtepomp zal zeker nog toenemen.

Een tweede vaststelling is de beschikbaarheid  van elektriciteit. Feit is dat het gevraagd vermogen zich hoofdzakelijk in de winterperiode manifesteert tijdens de dag (dus elektriciteit aan dagtarief). Reeds meer dan 10 jaar kampen we in de winter met een structureel tekort aan elektriciteit en is het iedere winter alle hens aan dek om alle mogelijke productie van elektriciteit te activeren. CO2, NOx, klimaatverandering,..het speelt allemaal geen rol meer. De plannen voor afschakeling van klanten in geval van een mogelijke black-out worden ook bijgewerkt. Als oplossing wordt gedacht om elektriciteitscentrales te bouwen op aardgas. Van dit type centrales is gekend dat het elektrisch rendement varieert, naargelang de wijze van uitbating, van 35% (voor piekcentrales) tot 60% (voor de laatste generaties is er ook nog een 20% warmterecuperatie mogelijk). 

Een derde aandachtspunt is de keuze van energiebron voor uw verwarming. Bijkomend, in het vooruitzicht van de sluiting van enkele kerncentrales, zal de elektriciteit voor een groot deel opgewekt worden door elektriciteitscentrales op aardgas met een rendement gaande van 35% tot 60%. Een condensatieketel op aardgas heeft een rendement van 92%. Dus van 100 kWh aardgas zal via uw cv-gasketel 92kWh warmte beschikbaar zijn, via een elektriciteitscentrale zal dat pakweg 50kWh zijn, aan een prijs die tot 5x hoger ligt. De warmtepomp, die in de winter voor 1kWh elektriciteit  2 tot 2.5kWh warmte levert,  kan dit door zijn  eigenschappen onmogelijk goedmaken. 

En voor het milieu moet je het ook niet doen want in beide gevallen wordt aardgas als energiebron gebruikt. Mijn conclusie daarin is: investeer maximaal in isolatie van de woning en neemt een energiebron die voor u het voordeligst uitkomt. Voorzie wel dat u in de toekomst altijd kan overschakelen op andere methoden door bv op lage temperatuur (35-45°) te verwarmen. Maar als je een condensatieketel plaatst zal men automatisch met een lage temperatuur rekenen.

Luc Vandamme
47 thumb_up 335 comment
3 maanden geleden

Beste Hugo,

Daar ga je weer in je beste specialiteit het herhalen van je "eigen gelijk" dat je nooit gekregen hebt. Zie de vorige discussie hierover in https://forum.livios.be/nl/technieken/elektriciteit/terugdraaiende-teller-zonnepanelen  of https://forum.livios.be/nl/technieken/verwarming-en-koeling/keuzes-geothermische-warmtepomp en op nog andere plaatsen.

Dus herhalen om toch nog bevestiging te krijgen is nog uw mogelijkheid om bedenkelijk mensen te beïnvloeden met verkeerde (FAKE) informatie.

Daarom nogmaals een aantal feiten op en rij:

1. Een warmtepomp verbruikt steeds 3 tot 5 keer minder energie dan een verwarmingssysteem met gas, stookolie, pellets, hout, .... De energiekorting (3 tot 5) hangt enkel af van de afgifte t° van uw verwarmingssysteem. Dus het hangt af van uw invulling van uw energieontwerp van uw woning en hangt niet af van externe factoren die je niet in de hand hebt.

Dat je minder gaat verbruiken met een goed geïsoleerde woning is even goed waar met een warmtepomp als met eender welke andere energieinstallatie op gas, stookolie, pellets, hout, ... Het grote verschil is dat je met een warmtepomp ook kleinere vermogens kan moduleren dan met ander fossiel warmte aanmaaksystemen. Dit maakt dat een warmtepomp nog zuiniger is en nog langer kan meegaan dan andere aanmaaksystemen in dit lagere vermogensbereik.

2. een warmtepomp produceert geen CO2, of geen fijnstof of geen enkele andere uitstoot die ter plaatse het milieu of de buren kan storen.

3. een warmtepomp verbruikt elektrische energie die je in België en dus ook in Vlaanderen, ook kan kopen van een energieproducent die volledig (100%) groen en ter plaatste hernieuwbaar geproduceerde energie levert binnen zijn contract, zonder .... dat deze leverancier hiervoor gas of kern- energie, of eender welke andere fossiele energiebron nodig is om het contract in te vullen. vb.  Ecopower levert elektriciteit uit wind, licht en water en heeft geen gas/kern of andere centales nodig om zijn klanten te beleveren met energie (ook in de winter). In de toekomst kan men via de blockchaintechnologie deze gleverde energie opslaan in batterijen, zodat zelfs de grijze elektriciteit op het Fluvius verdeelnet zelfs  geen rol speelt voor de prijsbepaling van deze hernieuwbare energie.

4. Je hebt zelfs geen zonnepanelen hiervoor nodig. Als je toch zou investeren in zonnepanelen, dan doe je dit voor je normale verbruik voor het hele jaar en doe je dit niet om je te verwarmen. Maar het kan zijn dat deze zonnepanelen ook nog deze verwarmingskkosten nog eens positief beïnvloeden omdat ze op bepaalde ogenblikken ook elektriciteit leveren wanneer de warmtepomp dit nodig heeft.

5. uw bangmakerij over tekorten aan elektriciteit, zijn standpunten uit het verleden die toen zeer pertinent waren, maar vandaag er helemaal anders uitzien sinds wij sinds eind vorig jaar hoog vermogende hoogspanningsconnecties hebben met andere landen en zelfs met andere tijdszones zoals deze van Groot Brittanië en binnenkort waarschijnlijk ook met Duitsland (door de veranderingen van zomer/wintertijd zal Berlijn terug een andere tijdszone krijgen dan de onze en zo kan men binnen Europa een betere energieverdeling krijgen van de productie => piek gespreid over een langere tijd)

En voor het milieu moet je het misschien niet doen volgens jouw opvattingen, maar voor de portemonnaie kan je het misshien wel doen want tegen 2050 ( = binnen 30 jaar) zal men geen fossiele verbranding meer toestaan voor individueel verbruik. De fossiele grondstoffen wil men namelijk wereldwijd reserveren voor de chemische industrie (economie) in plaats van ze te verbranden en te laten opgaan in CO2 en andere klimaat en milieu negatieve effecten. In ieder geval als je vandaag nog investeert in fossiele verbranding voor verwarming, dan kom je binnen de 30 jaar voor het voldongen feit te  staan van een nieuwe investering in een warmte aanmaaksysteem (verwarming). Dit vandaag voorzien is morgen dubbel zo goedkoop....

@ Carl Vandecasteele,

Je opsomming is onvolledig en je hebt nog andere warmtepompen die bvb.met horizontale captatie werken (goedkoper dan verticale captatie), je hebt warmtepompen die met warmte-koude opslag werken (ook goedkoper dan verticale en horizontale captatie) en je hebt ook  nog lucht/lucht warmtepompen die nog goedkoper zijn dan alle andere warmtepompen of eender welk ander fossiel aanmaaksysteem. Deze laatste warmtepompen kunnen je evenveel comfort geven als een warmteverdeelsysteem met water en vloer/muur/plafond/convectoren/radiatoren verwarming bij een juiste implantatie van uw verwarmingselementen. 

Ook is jouw voorstelling (in punt 1) van het passiefhuisniveau verkeerd, want in deze woningen met een goede toepassing van de passiefhuis principes, kan men zelfs werken zonder standaard verwarmingssysteem en kan bvb een verwarmingselement uit den ALDI/LIDL/... aan 25 Euro u het putje  van de winter doen overbruggen met een elektrisch verbruik van minder dan 100 kWh/jaar. Hier kan geen enkel (duur) verwarmingssysteem fossiel of niet fossiel tegen op.

By the way: ik woon in een 8 jaar geleden gerenoveerde herenwoning uit 1923 en het verbruik van mijn lucht/water warmtepomp heeft nog nooit de 1250 kWh/jaar overschreden (2018: 950 kWh en in 2019: 930 kWh). Dus zelfs een huis van 97 jaar oud kan verwarmd worden met een warmtepomp voor veel minder dan 300 Euro energiekosten per jaar en zonder dat er compensatie van zonnepanelen nodig is om dit te bereiken. Het huis isoleren en ventileren is wel de sleutel om dit te bereiken. Hiervoor heb je een goede architect nodig die je dit planmatig met de  juiste details voorbereid zodat de bouwvakkers dit ook op de juiste manier (kunnen) implementeren.

Dus Carl, ook hier zou ik mijn standdpunt bijdraaien.

Architect-expert Paul De Maesschalck

U heeft terecht een alternatief naar voren gebracht dat hier nog niet besproken werd. Spijtig genoeg gebruikt u enkel de marketing argumenten van de producenten van dit toestel: dat u geen aanpassing moet doen van uw warmteafgiftesysteem want u kan verder blijven werken op relatief hoge temperaturen, want een warmtepomp zal in deze omstandigheden bij relatief hoge buiten t°n voordelig blijven t.o.v. een gascondensatieketel en bij lagere buiten temperaturen wordt dan de gascondensatie gebruikt omdat gas op dit ogenblik veel goedkoper is.

Voor mij blijft dat hier een verkeerd gebruik wordt gemaakt van de warmtepomp (te hoge afgifte temperaturen =  is een lage COP) en blijft het effect van de CO2 uitstoot bestaan bij lagere buiten temperaturen. Daarbuiten zal uw klant (waar u deze raad geeft) nog  steeds verplicht zijn om in de komende 30 jaar van verwarmingssysteem (afgiftesysteem en warmte aanmaaksysteem) te veranderen, wat hem tot een grote meerkost brengt op de middellange tot lange termijn.

Dus als je je klant niet kan overtuigen om de bouw of verbouwing energetisch grondig aan te pakken (goede isolatie en ventilatie, met lage t° afgifte systeem voor de verwaarming als logisch gevolg) is een gewone gascondensatieketel i.p.v. de hybride warmtepomp, misschien wel de beste oplossing voor de portemonnaie van uw klant... De gascondensatieketel kan ook een goede voorlopige oplossing zijn voor huizen in een stadsomgeving die later kunnen aangesloten worden op een warmtenet.

BEBE1

Quote "Is een warmtepomp op dit moment rendable?"

Geen enkel verwarmingssysteem is rendabel.

Je kan enkel ervoor zorgen dat je het juiste verwarmingssysteem implementeert en dat je rekening houdt met de toekomst. Je weet nu al dat in 2050 je geen CO2 meer zal mogen uitstoten dus moet je vandaag investeren in een verwarmingssysteem met  zeer lage afgiftetemperaturen (< 35°C), zelfs als je vandaag nog met een fossiel aanmaaksysteem zou werken.

Jij moet je rekening maken of je de investering in je aanmaaksysteem éénmalig wil houden of dat je bereid bent om dit in 2 keren te doen. Voor mij is het duidelijk. In mijn geval was een warmtepomp het goedkoopste systeem rekening houdend met voorgaande.

Hugo C.
299 thumb_up 1727 comment
3 maanden geleden

Beste Hugo,

Daar ga je weer in je beste specialiteit het herhalen van je "eigen gelijk" dat je nooit gekregen hebt.

....

U zat blijkbaar te wachten tot alle "resultaten" binnen waren om dan uw gelijk ten toon te spreiden. U gaat voorbij aan de talrijke klachten die in dit forum reeds verschenen zijn ivm de hoge  elektriciteitsfactuur. Uiteindelijk komt u ook altijd met hetzelfde verhaal om uw woning.  U moet mij ook eens uitleggen hoe u de kostprijs van de bekomen warmte van 1kWh elektriciteit, verbruikt door uw warmtepomp, vergelijkt met de kostprijs van een gelijke hoeveelheid warmte bekomen met een condensatieketel op aardgas.

Als men vandaag elektriciteitscentrales bouwt op aardgas is dat ook voor minstens 30 jaar. Als de overheid geen probleem ziet in bijkomende centrales op aardgas, goed voor totaal 800 MWatt en waarschijnlijk nog meer waarom zouden wij ons druk maken en nutteloze en dure investeringen doen voor enkele kWatts verwarming?

Ik heb de studie gemaakt voor een klein appartementsgebouw, en inderdaad het zou een ideaal ontwerp geweest zijn om een warmtepomp te promoten. Wegens gebrek aan interesse vanwege de installateurs enerzijds en anderzijds in verhouding de hoge verbruikskosten is van dat plan afgezien. Een collectieve zonneboiler voor het sanitair warm water komt er wel en dat levert wel een aanzienlijke besparing op. Maar hier heb je geen probleem met de dure elektriciteit, taksen allerhande, bijdragen en prosumententaks en betuttelende regeltjes. De zon schijnt hier nagenoeg gratis en dat wordt niet belast. Eén gaswandketel van 24kWatt (+1 in standby) voor verwarming en eventueel bijverwarming voor het warm water van 10 appartementjes met een totaaloppervlakte van 650m². 

 

Luc Vandamme
47 thumb_up 335 comment
3 maanden geleden

Beste Hugo C.,

Daar ga je weer.

Zowel de CREG als alle universiteiten zeggen in de recentste studies dat er geen gascentrales nodig zijn om het netwerk te balanceren als we de kerncentrales te sluiten. Er wordt bij mijn weten, vandaag ook in geen enkele extra gascentrale geïnvesteerd in België. Zoals trouwens in de laatste 5 jaar geen extra investeringen nodig waren. Wij hebben ons voorbereid door (1) in meer hernieuwbare energie te investeren en (2) in betere verbindingen voor energietransport uit het buitenland.

Het is niet omdat Engie-Electrabel een strategische overname heeft gedaan van een bestaande gascentrale in Vilvoorde, dat deze een nieuwe investering is. De communicatie van Engie-Electrabel is niet degene die de Belgische staat of de regio's noodzakelijkerwijs zullen volgen, hoewel Engie-Electrabel wel hun best doen om die richting te bepalen.

Er zijn studies door onderzoeksinstellingen en door Vlaamse, Waalse en Brusselse universiteiten die tot andere resultaten komen dan de studie van Hugo C. Zelfs andere Europese universiteiten, tot in het hoge Noorden, komen tot andere resultaten dan die van Hugo C. Zelfs in Japan (Azië) heeft men al jaren geleden andere resultaten bekomen in studies en geïmplementeerd in de industriële en in de private gebouwen (met eigen ogen gezien). Maar het kan natuurlijk dat de gebouweigenschappen van het appartementsgebouw van Hugo C. een verschil uitmaakten in de berekeningen die tot het resultaat van de studie van Hugo  C hebben geleid. Waarvoor alle respect.

De studie die ik heb laten maken voor mijn kleinere woning, wees ook anders uit dan jouw studie. Ook zijn de praktische resultaten na implementatie nog beter dan de studieresultaten.

Een andere studie die ik heb laten maken voor een appartementsgebouw van 36 appartementen wees ook een andere richting uit dan jouw studie. Misschien is deze laatste studie iets recenter dan de jouwe. Daar wordt voorgesteld om de appartementen te verwarmen met lucht/lucht warmtepompen i.p.v. directe elektrische verwarming of i.p.v. elektrische accumulatieverwarming. De besparing voor iedere eigenaar is meer dan 65% op de energiekost verwarming. Gasverwarming werd als risicovol beschouwd in dit gebouw en werd ook als veel te duur aangeduid in de studie omdat er ook geen warmtetransportleidingen in het gebouw aanwezig waren en deze moesten worden voorzien.

Hugo, ik heb een persoonlijke elektriciteitsrekening van nog geen 20 Euro/maand voor al mijn verbruik (dus ook inclusief warmtepomp) dat ik extern moet aankopen. Hoe jij daaraan zou geraken, hoe jij  dit kan vergelijken met jouw keuzes in verwarming is voor mij een raadsel. Of toch niet, het zijn de huurders die het allemaal betalen en het is dus geen kost voor Hugo C.

En mijn warmtepomp staat 100% van het jaar in standby.... en draait effectief nog geen 10% van de beschikbare tijd in het jaar en dan nog meestal in een gemoduleerd laag vermogen!

En ik heb ook geen probleem met belastingen betalen, want ik betaal graag aan de gemeenschap voor hetgene me ook aan diensten geleverd wordt. En ik moet eerlijk zeggen dat de diensten die ik hier krijg, van goede kwaliteit zijn t.o.v. de diensten die ik in het buitenland krijg waar ik ook  voor moet betalen onder de vorm van belastingen of erger nog onder de vorm van private (bijna) monopoli leveringen voor zowel energie als voor veiligheid. Ik moet ook bekennen dat ik dan ook op zoek ga naar deze beste diensten die onze overheden ons bieden i.p.v. sfeer te scheppen en te kankeren op de kosten (belastingen).

Hugo C.
299 thumb_up 1727 comment
3 maanden geleden

We verschillen van mening, dat is duidelijk. Ik stel alleen vast dat gedurende de voorbije 10 jaar na de winter het een steeds terugkerende boodschap is dat er voldoende elektriciteit is en dat de kerncentrales mogen sluiten. Na de zomer wordt het telkens stil en in oktober, als Elia aan de bel trekt, begint men koortsachtig te zoeken hoe men een mogelijke blackout in de komende winter kan voorkomen eventueel met afschakeling van klanten. Dus dat verhaaltje dat er voldoende elektriciteit is heeft al lang zijn geloofwaardigheid verloren. Het is enkel wachten totdat er effectief een blackout zal zijn vooraleer men ernstige beslissingen zal nemen. Nu is het aanmodderen van winter naar winter. 

Luc Vandamme
47 thumb_up 335 comment
3 maanden geleden

Beste Hugo,

Dat we van mening verschillen is geen verbeelding.

De laatste jaren hebben we winters doorgemaakt waar de  kerncentrales gezamelijk stillagen om verschillende technische en veiligheidsredenen. We hadden in die tijd (tot minder dan 1 jaar geleden) ook te kleine vermogensverbindingen met andere landen om onze elektriciteit aan te vullen bij tekorten. We hadden ook veel minder hernieuwbare energieproductie (geen enkel windpark op zee was aangesloten op ons elektriciteitsnet). En ... wij hebben geen blackout gehad ... volgens studies van Engie hebben we veel geluk gehad dat zij nog elektriciteit konden leveren vanuit andere landen! Volgens onze netwerkbeheerders hebben zij goed werk geleverd of anders waren we in black-out geweest! Volgens Hugo C. heeft iedereen en hebben alle bedrijven zitten bibberen omdat we op elk ogenblik geen energie meer konden hebben! Volgens dezelfde Hugo C. is er niets veranderd en kan hetzelfde morgen opnieuw gebeuren ....

Vandaag zijn er vermogensvolle verbindingen met het buitenland (meer dan het 3-voud van een jaar geleden), nu zijn er bijkomende investeringen in hernieuwbare energieproductie en er zijn ook al investeringen in de verbetering van het energietransport. Als we vandaag onze kerncentrales verder laten draaien dan wordt het net overbelast met elektriciteit als tegelijk ook nog eens de zon een beetje schijnt of als het waait in België, Nederland, Duitsland of van in Engeland tot in Schotland. Wij zitten dus wel nog steeds met een risico op blackouts, maar door een overaanbod van kernenergie die niet (wil of kan?) moduleerbaar zijn (bij Engie). Om  een black-out te vermijden hebben we vorige maand trouwens de helft van onze windmolens op zee moeten stilleggen om  kerncentrales te kunnen laten draaien en dan waren er nog 2 centrales buiten dienst wegens onderhoud. De omgekeerde wereld!

Hugo, hou nu aub op met uw bedenkelijke en foutieve informatie te verspreiden.  

Het juiste is

1. dat juist gedimensioneerde warmtepompen veel minder energie verbruiken om thermische warmte  te leveren dan eender welke andere warmte aanmaakmethode. 

2. dat de bevoorradingsrisico's niet afhangen van hernieuwbare energie, maar wel afhangen van niet moduleerbare elektriciteitsproductiesites.

3. dat hernieuwbare energie niet noodzakelijk investeringen in extra gascentrales betekent. Hernieuwbare energie is ook moduleerbaar!

4. Er zijn veel meer en betere oplossingen zoals onze internationale verbindingen, zoals een vergroting (nog veel meer) van de elektriciteitsproductie met hernieuwbare energie uit wind, licht en water en zoals een opslagvisie van onze energie op lokaal niveau. 

5. Elektrische mobiliteit is een opportuniteit om meer energie op te slaan en beschikbaar te hebben om het netwerk stabiel te houden zowel  bij over- als onderaanbod van elektrische energie.

6. dat de productie van CO2 een zonde is voor onze industrie omdat ze de koolstofverbindingen die aan de oorsprong zijn van de CO2 productie, beter en met een grotere meerwaarde nu en in de toekomst kunnen gebruiken in industriële chemische processen om nieuwe stoffen te produceren.

Carl Vandecasteele
25 thumb_up 273 comment
3 maanden geleden

@Luc Vadamme,

ik zie je alleen REAGEREN. op mij en op anderen. maar niet goed lezen...  
waar maakte ik een lijstje van alle warmtepompsystemen? Ik kan geen systeem vergeten hebben want ik maakte niet eens zo'n lijstje. Ik schreef enkel geothermische te vermijden!!!

Waar schreef ik een verkeerde voorstelling van passiefhuizen??? Ik legde niet eens de principes uit!  Mijn eerste passiefhuis bezocht ik 1 wijk verder en dat was 2005. En sinds 2011 heb ik mijn eigen renovatiePLANNEN zover bijgestuurd dat ik m'n (artdeco)villa van 1935 stapsgewijs tot passiefhuis wil brengen.
Ik maakte duidelijk het niveau van isolatie dat je beter hebt om niet in een onmogelijk duyr warmtepompsysteem te vallen met bijgaande noodzaak voor aanvraag tot verzwaren van de electriciteitsaansluiting. Weeral omdat financieel rendement toch samenvalt met totale investeringskost.
En omdat lang niet iedereen verschil kent tussen passiefhuis en BEN-huis noemde ik die BEIDE op voor de DUIDELIJKHEID.  Waar ik ook omwille van de duidelijkheid een KORT antwoord geef en geen boek aan vraagsteller, die dan indien ie er echt nood aan heeft wel om verduidelijkingen zal vragen!!

Inderdaad kan in een passiefhuis met tal van eenvoudige verwarmingssystemen gewerkt (hoewel ik daar bij geen enkel passiefhuis ooit voorbeeld van zag: ze hadden allen zwaar overgeïnvesteerd in een of ander klassiek verwarmingssysteem). Is een overshoot tegenover vraagsteller want ik hoef geen betoog over passiefhuizen te geven tenzij vraagsteller daarnaar vraagt.
Met vermelding van die 2 is zonder meer duidelijk dat ik niveau van isolatie opgeef. 
Dus waarom dan in een passiefhuis met een electricvuurke v.d Aldi verwarmen als jij zo goed een Lucht-Lucht-warmtepomp kent???

En ik gaf toch duidelijk aan dat die recente normen (BEN-huis, passiefhuis) niet perse met nieuwbouw maar ook via renovatie kunnen bereikt???
ik heb maar 2 redenen  om zelf geen gascondensatieketel te gaan installeren bij mij:
1.dan kan ik niet langer mijn schoorsteen als technisch kanaal gebruiken voor zowel zonneboiler als zonnepanelen die er allebei zullen komen.
2.dan blijft mijn schoorsteen een massieve koudebrug die van dak over 1ste verdiep over gelijkvloers tot kelderruimte  reikt (de enige ruimte die als technische ruimte BIJ MIJ kan dienen en waar nu nog een oude gasketel staat die buiten gebruik is)

Je heeft er Hugo van langs om zijn visie op electricteitsproductie maar dat is helaas de realiteit der feiten IN BELGIE. En niet dat Ecopower waar ik al 15j klant ben heel het land van stroom kan voorzien of hun huidige cliënteel plus alle Warmtepomp-bezitters (huidige en toekomstige).


Je puntje 2 om te stellen dat een warmtepomp geen uitstoot heeft: nee, niet ter plaatse in jouw wijk, maar die creërt wel extra uitstoot in de electriciteitscentrales (hetzij straling hetzij CO² plus fijnstof). Slechts 10% van onze electricproductie is groen. In Duitsland voor slechts 25%. Denemarken 50%. Geen Europees land 100%. Dus dat is de hoofdreden om zelfs bestaande woningen tenminste tot BEN en liefst tot passiefhuis te renoveren: je rechtstreekse of onrechtstreekse uitstoot drastisch verlagen, je energiebehoefte zo klein mogelijk maken.

Bij mij zal een 20-25m² heatpipe-zonneboiler mettertijd de gaskachel overnemen en de donkerste dagen ZOU een Lucht->Lucht-warmtepomp me al KUNNEN redden. Maar een Lucht-Water Warmtepomp kan deze warmte dan wel injecteren op mijn c.v-circuit met reeds aanwezige convectoren net zoals de geplande zonneboiler en kan ik de warmte sturen naar elke gewenste ruimte, een L-L kan dit niet.
Mijn  huidige gasverbruik is 1200m³ door levenswijze (gevraagde temperatuur, 1 ruimte permanent verwarmen) hoewel mijn isolatieverhaal nog niet halfweg eindplanning is (glas van U=0,66 en glaswol van lambda 0,034 in 6cm spouw) en nog geen enkele tochtstrip aangebracht is. Dat verbruik zal op 1/3 terugvallen na volgende isolatieingreep (platdakvernieuwing en tochtstrippen)

ik hoop hier van jou geen lang discussieantwoord te lezen over jouw grote gelijk. Want na 35j meditatie wens ik echt geen ego's te voeden noch trollen. Laat dat duidelijk zijn.

47 thumb_up 254 comment
3 maanden geleden

Uiteraard is een lage-temperatuur-installatie interessant, zodat je later altijd kan overschakelen naar een warmtebron op lage temperatuur, zoals een warmtepomp, maar het zijn toch nog dure toestellen.  Een gascondensatieketel is nog altijd het meest voordelige en het minst milieubelastend, want vergeet niet dat niet alle elektriciteit opgewekt werd met propere energie.  Het is niet voor niets dat je in de EPB-berekening nog altijd een slechtere score haalt bij gebruik van elektrische energie.

En inderdaad, goed isoleren moet je doen bij elke vorm van energieopwekking.  Dat is zoals vroeger het argument dat als je met vloerverwarming werkt dat je dan extra moest isoleren.  Was het domste argument ooit.

Trouwens, 30 jaar, zo lang gaat een condensatieketel niet mee, daartegen zijn we weeral een heel stuk verder op het vlak van technologie en zullen warmtepompen (of wat dan de meest interessante energieopwekker wordt) wellicht meer gangbaar en dus ook betaalbaar worden.

www.arcopolo.com

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Weet jij het antwoord op deze vragen?