Forum

Vloerplaat voor verbouwing

kabes
0 thumb_up 2 comment Verbouwer
#Verbouwen · 3 maanden geleden

Hallo,

Ik ga verbouwen en ben nu de huidige vloer er aan het uithalen.

Die bestond uit:

- Grond

- Magere beton 10cm

- Pe folie

- Chape 12 cm

- Tegels

Ik ga deze dus uitbreken en wat dieper uitgraven zodat ik kan isoleren.

Voor de nieuwe vloerplaat lees ik dat je best 12 of zelf 15cm neemt met een wapeningsnet 8mm. Maar is dat in dit geval wel nodig, want nu ligt er ook maar 10cm zonder wapening en het zal evenveel moeten dragen (op wat isolatie na)?

Alle reacties

Charel
539 thumb_up 2415 comment
3 maanden geleden

Dat is inderdaad niet nodig. Indien de ondergrond voldoende stabiel is dan hoef je zelfs helemaal geen betonplaat te gieten.

In de meeste gevallen is het volgende meer dan voldoende:

- aandammen en gelijk leggen van de ondergrond

- plaatsen van een folie met opstaande randen tegen de muren

- leggen van de isolatieplaten met daarop nog een folie

- aanbrengen van een licht gewapende chapelaag

- vloerafwerking.

Hugo C.
299 thumb_up 1727 comment
3 maanden geleden

Vooreerst het WTCB houdt zich o.m. bezig met het beschrijven van de werkmethoden van goed vakmanschap in de bouwsector. Enkele weken terug is deze topic al eens aan bod gekomen. Ook Charel heeft toen hetzelde advies gegeven als nu. Deze bouwmethode wordt door het WTCB nergens besproken wat er op wijst dat zij dit in het geheel niet zien als een praktijk van goed vakmanschap. Alle besproken methoden van vloeropbouw beginnen met een degelijke draagvloer. Bij nieuwbouw zal men eerder spreken van een funderingsplaat voor gans het gebouw. De dikte zal veelal  varieren tussen 20 en 30cm met een onder-en bovennet. Dit maakt deel uit van een stabiliteitsstudie. De dikte van de hogergelegen vloerplaten wordt in hoofdzaak bepaald door de lengte die moet overbrugd worden. Voor kleine overspanningen kan 12cm voldoende zijn, terwijl voor grotere overspanningen 18cm dikte wordt geadviseerd.

Voor een draagvloer op een stabiele ondergrond zal 12cm beton zeker voldoende zijn. Een wapeningsnet (onderaan) kan je voorzien als je vreest dat de ondergrond onvoldoende stabiel zal zijn. De enige reden om een dikkere laag te nemen is de kans op grondwaterinsijpeling. Daar waar een druk is van het grondwater (kelders) zal men al vlug naar een dikte gaan van 30cm om waterinfiltratie te voorkomen.

Charel
539 thumb_up 2415 comment
3 maanden geleden

Hugo, je trekt een foute conclusie: Het feit dat WTCB dit systeem niet heeft besproken is absoluut geen teken dat ze het zouden afkeuren. Men kan net zo goed van het tegendeel uitgaan.

Verdere argumentatie is door mij al uitvoerig en bij herhaling gegeven in het door u genoemde topic, we moeten er niet telkens opnieuw over beginnen.

Luc Vandamme
47 thumb_up 335 comment Verbouwer
3 maanden geleden

Hallo,

Ik ga verbouwen en ben nu de huidige vloer er aan het uithalen.

Die bestond uit:

- Grond

- Magere beton 10cm

- Pe folie

- Chape 12 cm

- Tegels

Ik ga deze dus uitbreken en wat dieper uitgraven zodat ik kan isoleren.

Voor de nieuwe vloerplaat lees ik dat je best 12 of zelf 15cm neemt met een wapeningsnet 8mm. Maar is dat in dit geval wel nodig, want nu ligt er ook maar 10cm zonder wapening en het zal evenveel moeten dragen (op wat isolatie na)?

Zols je waarschijnlijk vastgesteld hebt, maakt de huidige vloerplaat geen deel uit van de stabiliteit van het gebouw. Dan is er ook geen enkele reden om deze te vervangen door een stabielere en duurdere vloerplaat met netten of met versterkingen. De WTCB beschrijft tot hiertoe trouwens enkel deze types vloerplaten die op  de een of andere manier deeluitmaken van de stabiliteit van de woning.

Je kan je huidige betonplaat vervangen door een nieuwe en lager gelegen betonplaat (waar jij van uit gaat), maar je kan evengoed van de gelegenheid gebruik maken om een nieuwe opbouw uit te denken met meer aandacht voor isolatie op de zelfde beschikbare hoogte. Dus de betonplaat niet vervangen door nieuwe beton maar door een volledig nieuwe opbouw (zoals Charel trouwens suggereert). De laatste suggestie (Charel) is waarschijnlijk ook degene die het vriendelijkst is voor je stabiliteit (je verandert niets aan de ondergrond), je portemonnaie en voor het klimaat.

Hugo C.
299 thumb_up 1727 comment
3 maanden geleden

Zols je waarschijnlijk vastgesteld hebt, maakt de huidige vloerplaat geen deel uit van de stabiliteit van het gebouw. Dan is er ook geen enkele reden om deze te vervangen door een stabielere en duurdere vloerplaat met netten of met versterkingen. De WTCB beschrijft tot hiertoe trouwens enkel deze types vloerplaten die op  de een of andere manier deeluitmaken van de stabiliteit van de woning.

Je kan je huidige betonplaat vervangen door een nieuwe en lager gelegen betonplaat (waar jij van uit gaat), maar je kan evengoed van de gelegenheid gebruik maken om een nieuwe opbouw uit te denken met meer aandacht voor isolatie op de zelfde beschikbare hoogte. Dus de betonplaat niet vervangen door nieuwe beton maar door een volledig nieuwe opbouw (zoals Charel trouwens suggereert). De laatste suggestie (Charel) is waarschijnlijk ook degene die het vriendelijkst is voor je stabiliteit (je verandert niets aan de ondergrond), je portemonnaie en voor het klimaat.

Zoals verwacht, daar gaan we weer.

Om jullie methode van vloeropbouw in & woord te beschrijven : Prutswerk. Er is geen enkele ernstige aannemer die dergelijke vloeropbouw gaat uitvoeren. Geen enkel. Wel misschien een paar "aannemers" die voor veel geld een voor hun een zo goedkoop mogelijke uitvoering realiseren en nadien met de noorderzon verdwijnen of faillliet gaan. Maar een garantie van 10 jaar op dergelijke werken zullen je nooit bekomen.

Als je zo overtuigd bent van jullie gelijk, waarom geef je zelf uit eigen beweging geen 30 jaar garantie op jullie bouwmethode. Dat moet toch kunnen als die zo goed is?

kabes
0 thumb_up 2 comment Verbouwer
3 maanden geleden

Bedankt allen. Het wil in elk geval zeggen dat niet-gewapend 12cm voldoende zal zijn, wat ik wou weten.

Het kan misschien nog dunner/goedkoper, maar goed, zoveel zal ik daar niet mee winnen en dan neem ik liever een methode die veel gebruikt wordt en zich al bewezen heeft. Verder ga ik met vloerverwarming werken, dus komt mijn electriciteit en water onder de isolatie. Dus zal gewoon met een betonplaat werken.

Charel
539 thumb_up 2415 comment
3 maanden geleden

Hugo, als je het niet eens bent, gelieve dan geldige argumenten aan te halen zoals ik ook deed in het andere topic hierover.

Gepruts, aannemer die met de noorderzon zal verdwijnen, failliete aannemer enzovoort, dat zijn geen argumenten, dat is paniekzaaerij die op niets is gebaseerd.

En het spijt me maar als ik eerst 30 jaar waarborg zou moeten geven op een ander zijn werk opdat een zekere Hugo op een forum het dan pas zal geloven dan moet die Hugo het maar niet geloven.

Soit !

Hugo C.
299 thumb_up 1727 comment
3 maanden geleden

Als je de vele aanbevelingen inzake vloeropbouw leest van WTCB, die bevatten steeds allemaal  de richtljn een voldoend stevige draagvloer te voorzien. Het spreekt voor zich dat voor complexe constructies een stabiliteitsstudie moet uitgevoerd worden.

Men zal zelden een bepaalde uitvoering  afkeuren, maar men wijst wel op mogelijke nadelen zoals hier vochtmigratie vanuit de ondergrond en mogelijk contact met grondwater.

Denken dat, omdat een bepaalde uitvoering niet is vermeld, dit niet wil zeggen dat die uitvoering niet deugd is een grote fout. WTCB beschrijft de regels van goed vakmanschap en mijn conclusie is als de uitvoering op essentiele punten niet in overeenstemming is met de aanbevelingen, dat dit dan ook geen regel is van goed vakmanschap.

Charel
539 thumb_up 2415 comment
3 maanden geleden

Hugo, ik val wellicht in herhaling maar toch nog maar eens een antwoord op uw laatste reactie:

- een stevige draagvloer wil niet zeggen een betonplaat ! Dat kan van alles zijn wat niet inzakt onder het gewicht van een vloer. Denk hierbij aan buitenvloeren waar een betonplaat meestal zelfs uit den boze is.

- het gaat hier zeker niet over een complexe constructie waarvoor een stabiliteitsstudie zou nodig zijn !!

- terecht wijst WTCB op de nadelen van vochtmigratie, dat geldt uiteraard voor elke vloeropbouw, zeker ook voor deze met onderaan een betonplaat. Men moet daar dus bij elk soort uitvoering rekening mee houden. Logisch !

-het feit dat WTCB één of andere werkwijze niet expliciet beoordeelt wil niet zeggen dat ze die veroordeelt ! Waarom wil je dat altijd maar omdraaien ! Op die manier zouden er zeer veel werkwijze's niet meer kunnen toegepast worden.

- welke aanbevelingen worden hier niet gevolgd ?

Ik zie dat je geen argumenten hebt gevonden om die van mij in het andere topic te weerleggen. Waarom zet je trouwens de discussie daar niet verder ipv hier twijfel te zaaien over een zeer gebruikelijke aanpak bij renovatie en restauratiewerken ?

Ik geef alvast de link door waar je mijn argumentatie zult terugvinden en waar je er dan zo nodig over verder door kunt bomen. Kwestie dat we niet te veel topics opnieuw met hetzelfde moeten "vullen"

https://forum.livios.be/nl/ruwbouw/fundering-en-kelder/isolerende-funderingsplaat

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Weet jij het antwoord op deze vragen?