Forum

Verkoper bouwgrond wil kosten voor aansluiting riolering niet betalen

kievit
0 thumb_up 2 comment Bouwer
#Verbouwen · 1 jaar geleden

ik heb een bouwgrond gekocht waarvoor de verkoper een stedebouwkundig attest verkreeg. In dit attest legt Pidpa als voorwaarde op dat de verkoper de kosten moet dragen van plaatsen van rioleringsputjes, maar aangezien het om een stedebouwkundig attest gaat moet de gemeente geen groen licht aan de notaris dat de grond verkocht mag worden als bouwgrond. De verkoper wil de Pidpa kosten niet betalen omdat hij ervan uitging dat alles in orde was bij de akte. Pidpa blijft erbij dat de verkoper dit moet betalen. De gemeente zegt dat zij geen groen licht diende te geven, maar dat wel aan de voorwaarden van Pidpa moet voldaan worden. We hebben geen stok aan de rug om de verkoper hiertoe te dwingen en elke partij verwijst de hete bal naar een ander. Hoe geraken we hieruit?

Alle reacties

Hugo C.
317 thumb_up 1925 comment Bouwer
1 jaar geleden

Wat staat er juist in het stedenbouwkundig attest. Spreekt men van de verkoper , de eigenaar of een andere omschrijving?  Hoe groot zijn die kosten? Is de verkoper een professionele verkavelaar of is het een prive persoon ? 

kievit
0 thumb_up 2 comment Bouwer
1 jaar geleden

Het attest spreeekt over de verkavelaar die verantwoordelijk is voor de kosten. De voorwaarden van Pidpa gelden voor elke verkaveling, en elk van de loten van een verkaveling (vandaar de logica dat de verkavelaar hiervoor verantwoordelijk is). In dit geval gaat het enkel om de opsplitsing van een perceel in twee delen, een waarop een woning staat, en het andere werd als bouwgrond verkocht. Dat gaat idd over een professional. En het gaat om een behoorlijk bedrag (enkele duizenden euros).

Hugo C.
317 thumb_up 1925 comment Bouwer
1 jaar geleden

Ik heb de indruk dat het eerder om een ongelukkige bewoording is van het advies en informatie die de drinkwatermaatschappij heeft gegeven. Aangezien de verkavelaar de verkavelingsvergunning aanvraagde heeft de drinkwatermaatschappij gewezen op de kosten voor de aansluiting en deze voor alle duidelijkheid ten laste gelegd van de aanvrager van de verkavelingsvergunning. Gelijkaardige info zal gegeven zijn door de andere nutsmaatschappijen elektriciteit en aardgas. 

Ik neem aan dat nergens in de verkoopdocumenten voorzien is dat de nutsaansluitingen inbegrepen zijn in de verkoopprijs. Zelfs bij "Sleutel op de deur" contracten zal men de kost voor aansluiting van de nutsleidingen expliciet ten laste van de bouwheer leggen en zullen niet inbegrepen zijn in de contractprijs.

Mij lijkt het ook normaal dat,als je een perceel bouwgrond koopt, je ook rekening moet houden met de aansluitkosten van de nutsvoorzieningen.

kievit
0 thumb_up 2 comment Bouwer
1 jaar geleden

Beste Hugo, het gaat hier niet om de aansluitingskosten voor de nutsvoorzieningen, die uiteraard ten laste zijn van de eigenaar, maar om de mogelijkheid om aan te slyiten op wat er in de straat aanwezig is, dwz om het plaatsen van een rioleringsputje  (en waterleidingsputje) op de bouwgrond waarop later kan aangesloten worden door de bouwheer. Die kosten zijn meestal ten laste van de verkavelaar.

Hugo C.
317 thumb_up 1925 comment Bouwer
1 jaar geleden

Riolering is ook een nutsvoorziening onder het beheer van de overheid. In een nieuw aangelegde verkaveling met wegenis en nutsvoorzieningen zou ik inderdaad verwachten dat de verkavelaar op zijn  minst de aansluiting op de riolering tot aan de rand van de baan zodat niet telkens de baan moet opgebroken worden. Langs bestaande wegen, waar oorspronkelijk misschien zelfs nog geen riolering voorzien was, zal men een bijkomende aansluiting moeten voorzien. 

Deze redenering is het gevolg van het feit dat ik in gelijkaardige omstandigheden een groot perceel langs een gewestweg  heb verkaveld  (bestaande woning + verkaveling van 1 lot ). De gemeente heeft alle actoren rond de wegenis en het bouwperceel aangeschreven (tv distributie, telefonie, elektriciteit, aardgas, water en riolering ). En het antwoord was overal dezelfde : de infrastructuur is aanwezig in de straat, dus aansluiting geen probleem maar ten laste van de verkavelaar of algemeen de aanvrager van de aansluiting. Bij verkoop gaat die last gewoon over op de koper. Maar inderdaad, voor de koper had het duidelijker geweest indien er melding was gemaakt dat de kosten voor aansluiting op alle nutsvoorzieningen, inclusief riolering, ten laste waren van de koper. Het lijkt logisch voor de verkoper maar blijkbaar niet in alle omstandigheden voor de koper.

Vanuit mijn standpunt vrees ik dat uw visie moeilijk verdedigbaar zal zijn. De verkoper heeft op geen enkel ogenblik gewag gemaakt over de aanwezigheid van een aansluiting op de riolering. Uit de verkavelingsvergunning blijkt dat de koper van de bouwgrond over de mogelijkheid beschikt.

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.