Forum

facturen verbouwing

forl
0 thumb_up 2 comment Verbouwer
#Verbouwen · 4 weken geleden

Wij hebben een verbouwing aan ons huis laten uitvoeren door de firma Van Mol uit Loenhout .  De werken zijn op een onprettige manier beëindigd, want de aannemer heeft ons in de steek gelaten en wij hebben enkele onderdelen van de verbouwing door andere firma's laten uitvoeren.   de factuur aan Van Mol werd betaald.  Wij zouden graag in het bezit komen van alle facturen die betrekking hebben op de verbouwing (sanitair, koepels, schuifraam enz.).  we verkrijgen die echter niet van de aannemer.  de architect beweert dat dit 'normaal' is.  Is dit wettelijk?  Ook voor het aanvragen van de premies heb ik geen info verkregen.  Kunnen jullie me hierop een antwoord geven?

Alle reacties

Patrico
24 thumb_up 278 comment Verbouwer
4 weken geleden

Dus je hebt de verbouwing volledig betaald voor de start, toen heb je toch een factuur van ontvangen? Of lees ik dit verkeerd ? Je bent niet verplicht om de factuur te betalen na slecht uitgevoerde werken. Of bedoel je dat jij zijn facturen van zijn aankopen voor jouw huis wil?

Welk attest moet je nog van hem ontvangen voor welke premies?

forl
0 thumb_up 2 comment Verbouwer
4 weken geleden

Nee, we hebben de factuur in gedeelten betaald, maar dat was voor de werken die uitgevoerd werden en waarvoor we een uitvoeringsstaat' van gekregen hebben.  Wat we niet hebben zijn de facturen van al de onderaannemers.  Er zijn er die bv. de verwarming en loodgieterij gedaan hebben, van het schuifraam, van de koepels.  Wat indien de aannemer failliet gaat en we geen enkele factuur van die zaken in handen hebben?  Volgens de architect moeten we, wanneer er iets fout gaat bij een van die zaken (bv. het raam dt niet goed sluit) de hoofdaannemer contacteren.  GEzien de slechte afhandeling vrees ik dat die niet zal reageren.

Ik moet nog een attest ontvangen voor de beglazing, nl. de twee koepels en het grote schuifraam naar het terras.

kas
70 thumb_up 401 comment
4 weken geleden

U bedoelt dat u geen facturen hebt van de leveranciers / onderaannemers , maar wel de factuur van de hoofdaannemer? 

Hebt u een contract afgesloten met elk van deze onderaannemers ? Ja dan moeten zij u de factuur toezenden. Nee dan is dit te aanzien als een aankoop - verkoop. Onderaannemer voert dan werken uit in opdracht van hoofdaannemer en zal dus zijn werken factureren aan deze hoofdaannemer. de hoofdaannemer factureert dan door aan de eindgebruiker , U dus.  

Ik lees ook dat u bepaalde werken door anderen hebt laten uitvoeren ? Ik ga er van uit dat u op de gepaste juridische wijze je hoofdaannemer in gebreke hebt gesteld en het contract juridisch hebt opgezegd volgens de wettelijke bepalingen. Zoniet kan de hoofdaannemer je voor deze werken door derden nog een schadevergoeding aanrekenen tot de hoogte van het bedrag.

De wijze waarop u de diensten hebt opgezegd kan bepalen of de hoofdaannemer nog de verplichting heeft om attesten af te leveren. Juridisch is het aanvaardbaar dat bij contractbreuk of de niet naleving van het contract en de voorwaarden voor opzegging je aannemer niet meer gehouden is om de attesten af te leveren. Simpelweg omdat de werken niet door hem zijn voltooid.

Om hier uit te geraken vrees ik dat u zult moeten kijken hoe u juridisch alles correct hebt opgezegd. 

forl
0 thumb_up 2 comment Verbouwer
4 weken geleden

Wij hebben enkel een contract met de hoofdaannemer ondertekend.  Op aanraden van de architect is deze door ons met een aangetekende brief in gebreke gesteld en hebben we de samenwerking zo beëindigd.

kas
70 thumb_up 401 comment
4 weken geleden

Dan hebt u niets te maken met de aankoopfacturen van de hoofdaannemer . Hij heeft alles aan u doorgefactureerd. 

Betreffende aangetekende brief met ingebrekestelling.

De vraag die ik me dan stelt : de  werken zijn die dan beeindigd met vaststelling door een deurwaarder ? Want op dat proces verbaal staat dan verplicht vermeld in welke mate het totaalwerk was afgewerkt en kunt u nazien of deze werken waar een attest bij hoorde al was afgewerkt door de hoofdaannemer of niet. 

Geen procesverbaal ? Dan wordt het een wellens nietes spelleke. Misschien kan je architect wat druk zetten op de hoofdaannemer maar ik vrees ervoor.

Je moet nu wel via een aangetekend schrijven de aannemer aanmanen om deze attesten af te leveren. 

Patrico
24 thumb_up 278 comment Verbouwer
4 weken geleden · Bedankje ontvangen

Zoals al aangehaald door je architect en door 'kas' heb je geen recht op de facturen van zijn onderaannemers. Alle toekomstige problemen moeten dan ook afgehandlet worden met de hoofdaannemer tenzij het gaat over toestellen met een fabriekswaarborg. Je moet dus wanneer er iets fout gaat bij problemen hoofdaannemer contacteren.  Altijd een probleem gezien jullie ingebrekestelling, maar dat weet je op voorhand.

JE attesten kan je eerst nogmaals vriendelijke opvragen per mail of en vervolgens per aangetekend schrijven. Dat hij zich niet gaat haasten zal al wel duidelijk zijn.

Zijn die attesten nodig voor subsidies of dergelijke?

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.