Forum

Buren willen dat ik volledig opdraai voor kosten aan gemene muur

SchoovaertsJess
0 thumb_up 3 comment Andere particulier
#Verbouwen · 11 maanden geleden

Mijn buren willen een overkapping maken voor hun terras en deze vasthechten aan de gemene muur (mijn huis is iets dieper dan dat van hen). Aan hun zijde van de gemene muur is ooit in het verleden muurbekleding aangebracht. Het onderste deel van deze muurbekleding zit nu echter in de weg voor hun overkapping. Ik had al toestemming gegeven om dit deel van de muurbekleding weg te halen, maar nu vragen ze aan mij om dit te regelen dat het weggehaald wordt en de kosten volledig te dragen, omdat het “mijn” muur is. Deze werken zijn echter niet-structureel, maar puur esthetisch en voor hun comfort. Kunnen zij mij vragen om voor de kosten (of zelfs maar een deel ervan) op te draaien?

Alle reacties

Kris M
487 thumb_up 2286 comment Andere particulier
11 maanden geleden

Is het stuk muur van het dieper gedeelte van uw huis volledig van u (maw de buur heeft niet meebetaald aan dat stuk muur)?  Dan mag uw buur die muur niet gebruiken tenzij hij alsnog de overname van dat deel muur betaalt.

Als het dus uw muur is moet jij de bekleding wegnemen maar mag de buur de muur niet gebruiken tenzij hij de muur gemeen maakt. 

Als de muur gemeen is (maw buur heeft ook dit stuk overgenomen of het is een dermate oude muur dat hij de facto gemeen is) dan moet elk zijn kant onderhouden.  

Je laat je buur dus weten dat je akkoord gaat dat de muur gemeenschappelijk is zodat elk zijn kant aanpakt.  

Charel
540 thumb_up 2418 comment
11 maanden geleden

Het is een dermate oude muur dat hij de facto gemeen is (beide huizen zijn meer dan 40 jaar oud).

Dat lijkt mij een beetje kort door de bocht. Wellicht staat die muur van jouw woning volledig op jouw eigendom en is de muurbekleding er ooit (of onmiddelijk na het bouwen) aangebracht ter bescherming en/of isolatie van uw woning. Het is dan ook hoogstwaarschijnlijk dat die bekleding zich tot over de perceelsgrens en dus op het eigendom van uw buur bevindt. In dat geval, kan volgens mij (en zoals Kris ook aanhaalde) uw buur inderdaad eisen dat die bekleding, ter plaatse van zijn woonstuitbreiding, op jouw kosten wordt verwijderd en/of aangepast aan de nieuwe situatie. Uw buurman mag dan, voor zover er een bouwtoelating is, hiertegen bouwen zonder echter die muur te gebruiken om er zijn aanbouw aan te bevestigen of op te laten steunen.

Als je er van uit zou gaan dat die muur helemaal gemeenschappelijk is dan zou dat impliceren dat uw buurman de gehele muurbescherming zou kunnen weghalen, ook daar waar geen aanbouw komt en waardoor dus uw muur dan voortaan onbeschermd tegen vocht en koude zou blijven.

Trouwens, 40 jaar is geen ouderdom om van "dermate oud" te kunnen spreken. Meestal wordt dan bedoeld dat de situatie zo oud is dat niet meer valt uit te maken hoe deze destijds is ontstaan., men spreekt dan dikwijls over situatie's die al honderden jaren zo bestaan.

SchoovaertsJess
0 thumb_up 3 comment Andere particulier
11 maanden geleden

Het is een dermate oude muur dat hij de facto gemeen is (beide huizen zijn meer dan 40 jaar oud).

Dat lijkt mij een beetje kort door de bocht. Wellicht staat die muur van jouw woning volledig op jouw eigendom en is de muurbekleding er ooit (of onmiddelijk na het bouwen) aangebracht ter bescherming en/of isolatie van uw woning. Het is dan ook hoogstwaarschijnlijk dat die bekleding zich tot over de perceelsgrens en dus op het eigendom van uw buur bevindt. In dat geval, kan volgens mij (en zoals Kris ook aanhaalde) uw buur inderdaad eisen dat die bekleding, ter plaatse van zijn woonstuitbreiding, op jouw kosten wordt verwijderd en/of aangepast aan de nieuwe situatie. Uw buurman mag dan, voor zover er een bouwtoelating is, hiertegen bouwen zonder echter die muur te gebruiken om er zijn aanbouw aan te bevestigen of op te laten steunen.

Als je er van uit zou gaan dat die muur helemaal gemeenschappelijk is dan zou dat impliceren dat uw buurman de gehele muurbescherming zou kunnen weghalen, ook daar waar geen aanbouw komt en waardoor dus uw muur dan voortaan onbeschermd tegen vocht en koude zou blijven.

Trouwens, 40 jaar is geen ouderdom om van "dermate oud" te kunnen spreken. Meestal wordt dan bedoeld dat de situatie zo oud is dat niet meer valt uit te maken hoe deze destijds is ontstaan., men spreekt dan dikwijls over situatie's die al honderden jaren zo bestaan.

Ok, misschien lijkt het wat kort door de bocht, maar laat het me even nuanceren. 

De muur staat wel degelijk op de perceelsgrens en niet volledig op mijn perceel. Aan mijn zijde is ook duidelijk zichtbaar dat er voor mijn woning later een stuk aan de muur is aangebouwd. Mijn eigen woning dateert uit de jaren 60. De vorige eigenaar van dit pand, die het ook gebouwd heeft, is mijn buur aan de andere zijde. Hij was zelfs niet op de hoogte van de muurbekleding tot mijn andere buur vroeg of het onderste deel er af mag worden gehaald voor zijn overkapping. Het zou me dus verbazen, mocht dit voor isolatie geweest zijn. Aan de benedenverdieping zou isolatie ook niet nodig zijn, want dat is voor mij enkel en alleen een doorgang naar mijn garage achteraan. Op de bovenverdieping hebben wij aan de binnenzijde extra geïsoleerd bij het verbouwen in 2011-2012. De voormalige eigenares van het pand van mijn buren is jammergenoeg overleden.

Voor zover ik weet, is er voor zijn terras en de overkapping ervan ook geen bouwaanvraag geweest, want er heeft niets uitgehangen. 

Hugo C.
299 thumb_up 1729 comment
11 maanden geleden

Het is een dermate oude muur dat hij de facto gemeen is (beide huizen zijn meer dan 40 jaar oud).

De ouderdom speelt geen rol. Het blijft uw muur en indien zij deze muur willen gebruiken moeten zij deze overnemen volgens de geldende tarieven en in de staat waarin deze zich bevindt dwz met de bekleding eraan. Indien zij achteraf om een of andere reden de  carport verwijderen of het   project niet doorgaat moeten zij de beschermende bekleding terug aanbrengen. 

Zij zijn vragende partij, u bepaalt de regels want het is uw muur.

Anders moeten ze maar een andere oplossing zoeken. Toch al vreemd dat zij dergelijke houding aannemen. Wees op uw hoede!

SchoovaertsJess
0 thumb_up 3 comment Andere particulier
11 maanden geleden

Nog even een update over de situatie. Ik had ook navraag gedaan bij het register over deze muur. Blijkt dat het huis van mijn buren 20 jaar ouder is dan het mijne en er nooit een gemeenmaking is geregistreerd, waardoor de muur dus voor de registratie van mijn buren is en helemaal niet van mij. 

Charel
540 thumb_up 2418 comment
11 maanden geleden

Een en ander klopt niet.

Uw woning zou dus volgens deze informatie zijn gebouwd op een muur die niet uw eigendom is ?? Bovendien staat uw woning dan ook voor een deel op het eigendom van een ander ??

Als dit klopt en als uw buurman dit zou weten, dan zou dit serieus in uw nadeel kunnen spelen, en moest het zo ver komen dat dit in een rechtbank moet behandeld worden dan zou je hierbij in een zeer zwakke positie staan.

Hugo C.
299 thumb_up 1729 comment
11 maanden geleden

Een en ander klopt niet.

Uw woning zou dus volgens deze informatie zijn gebouwd op een muur die niet uw eigendom is ?? Bovendien staat uw woning dan ook voor een deel op het eigendom van een ander ??

Als dit klopt en als uw buurman dit zou weten, dan zou dit serieus in uw nadeel kunnen spelen, en moest het zo ver komen dat dit in een rechtbank moet behandeld worden dan zou je hierbij in een zeer zwakke positie staan.

oke, maar dat is een vordering die moet gericht worden aan degene  die  desttijds aangebouwd heeft. Misschien was het zelfs dezelfde eigenaar of was er een mondelinge overeenkomst geregeld. In elk geval kan  de huidige eigenaar nu niet meer aangesproken worden. De redelijke termijn is ruimschoots overschreden.

Hugo C.
299 thumb_up 1729 comment
11 maanden geleden

Bijkomend, het jongste gebouw dateert van de jaren '60. Alles is dus verjaard, dwz dat al wat uw gebouw gemeen heeft met uw buur voor 50% uw eigendom is geworden. Geregistreerd of niet. Verjaring is juist in het leven geroepen om geschillen inzake eigendomsrechten te kunnen beslechten. 

Het is dus een gemene muur en als uw buren de bekleding willen verwijderen moeten zij dat doen en er ook voor zorgen dat de blijvende bekleding mooi wordt afgewerkt en voor geen problemen kan zorgen aan uw zijde (waterkering voorzien tegen vochtinfiltratie).

Een mogelijk alternatief: De aangebrachte muurbekleding heeft niet louter een esthetisch nut. Gewoonlijk wordt een bekleding aangebracht om de muur droog te houden, dit vermijdt  voornamelijk vochtinfiltratie en koudebruggen langs uw zijde. U hebt er dus alle baat bij.

Bestaat de bekleding uit asbest-cementleien of asbesthoudende menuiserite op een kattenrooster? dan kan je misschien best overwegen om deze te vervangen. De komende jaren zal de Vlaamse overheid meer en meer aansturen op verwijdering van asbesthoudende bekledingen wegens de gezondheidsrisico's. 

En het is nu misschien het moment om van de gelegenheid te profiteren om de gevelbekleding te vernieuwen en van bijkomende isolatie te voorzien.

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Weet jij het antwoord op deze vragen?