Forum

Bezwaar bijbouw buren

Sven Panis
0 thumb_up 6 comment Andere particulier
#Verbouwen · 1 jaar geleden

Onze woning is vroeger opgesplits tot 2 halfopen bebouwing. Daarom hebben wij 3 ramen bij de perceelgrens. Nu wilt de buurman bijbouwen en zijn bijbouw voor onze ramen zetten en dus de ramen blokkeren. Er is een openbaar onderzoek geweest dat in juni is geëindigd. We hebben binnen die tijd bezwaar ingediend.

Alle reacties

Kris M
479 thumb_up 2163 comment Andere particulier
1 jaar geleden

Als dat recht op licht niet gedocumenteerd is in de notariële akte van de buur kan je'r normaliter geen recht laten op gelden. Zelfs de verkrijgende  verjaring (na 30 jaar) is geen beletsel voor de buur om een muur op te trekken voor deze ramen en je't licht te ontnemen.  Mijn gok is dat je bezwaar zal afgewezen worden maar 't zou natuurlijk tof zijn als de buur z'n bijbouw bv enkele meter opschuift (als dat mag van stedebouw). 

gery
71 thumb_up 554 comment Andere particulier
1 jaar geleden

Effe andere vraag: zijn uw ramen wel reglementair? Lijkt me straf dat de ramen aan die kant goedgekeurd zijn.

Hugo C.
284 thumb_up 1489 comment
1 jaar geleden · Bedankje ontvangen

Als dat recht op licht niet gedocumenteerd is in de notariële akte van de buur kan je'r normaliter geen recht laten op gelden. Zelfs de verkrijgende  verjaring (na 30 jaar) is geen beletsel voor de buur om een muur op te trekken voor deze ramen en je't licht te ontnemen.  Mijn gok is dat je bezwaar zal afgewezen worden maar 't zou natuurlijk tof zijn als de buur z'n bijbouw bv enkele meter opschuift (als dat mag van stedebouw). 

Die regeling geldt hoofdzakelijk als je in de scheimuur een venster plaatst volgens de regels (170cm hoogte, tralies enz..). Daar kan de buur zich in principe niet tegen verzetten. Anderzijds verliest hij geen rechten op zijn eigendom en mag hij aanbouwen en het venster afsluiten.

Hier is het iets helemaal anders. De vensters waren al aanwezig op het ogenblik dat de woning in twee geplitst is. De ene heeft duidelijk een erfdienstbaarheid op de andere nl. zicht, belichting / bezonning en verluchting. De buur, die het naastliggend deel gekocht heeft, heeft duidelijk gezien dat er een erfdienstbaarheid bestond nl de vensters in de scheimuur. Had er een deur in gestaan, dan betekende dat dat de ene recht van doorgang had over het terrein van de andere. Dat moet daarom niet beschreven staan.

Uw buur zal in elk geval de verkregen bouwvergunning moeten aanplakken waarbij je binnen de 30 dagen beroep kan aantekenen bij het provinciebestuur. Maar wacht niet af en ga al eens op de stedenbouwkundige dienst informeren of probeer het betreffende collegebesluit te bemachtigen (gewoonlijk publiceren ze dat binnen een paar dagen op hun website)

Probeer ook eens te achterhalen hoe de splitsing tot stand is gekomen. Is het perceel grond verkaveld (naar 2 perceelnummers en 2 KI's). Is er een verkavelingsvergunning verkregen, wat staat er in?

Wat staat er precies in uw notariële acte rond de gemeenschappelijke delen. Staat bv de muur volledig op uw eigendom

Sven Panis
0 thumb_up 6 comment Andere particulier
1 jaar geleden

Ja we hebben eerst bij de ruimtelijke ordening gevraagd of het zin heeft om bezwaar in te dienen voordat we bezwaar hebben ingediend. De gemeente had de buren ook geadviseerd om op te schuiven, maar dat willen ze niet, want dan blokkeren ze hun eigen raam. En ze stellen aan ons voor om dan een lichtkoepel/dakraam te zetten, maar kan ik die kosten dan op hun verhalen?

Sven Panis
0 thumb_up 6 comment Andere particulier
1 jaar geleden

Dat zijn vergunde ramen, dat hebben we bij de gemeente nagevraagd. En dat ook tegen de buren gezegd en ze zijn ook bij ons binnen geweest om te kijken. Maar ze willen hun plan niet wijzigen, daarom was er een openbaar onderzoek en vervolgens op advies van de gemeente hebben we bezwaarbrief ingediend.

Sven Panis
0 thumb_up 6 comment Andere particulier
1 jaar geleden

Als dat recht op licht niet gedocumenteerd is in de notariële akte van de buur kan je'r normaliter geen recht laten op gelden. Zelfs de verkrijgende  verjaring (na 30 jaar) is geen beletsel voor de buur om een muur op te trekken voor deze ramen en je't licht te ontnemen.  Mijn gok is dat je bezwaar zal afgewezen worden maar 't zou natuurlijk tof zijn als de buur z'n bijbouw bv enkele meter opschuift (als dat mag van stedebouw). 

Die regeling geldt hoofdzakelijk als je in de scheimuur een venster plaatst volgens de regels (170cm hoogte, tralies enz..). Daar kan de buur zich in principe niet tegen verzetten. Anderzijds verliest hij geen rechten op zijn eigendom en mag hij aanbouwen en het venster afsluiten.

Hier is het iets helemaal anders. De vensters waren al aanwezig op het ogenblik dat de woning in twee geplitst is. De ene heeft duidelijk een erfdienstbaarheid op de andere nl. zicht, belichting / bezonning en verluchting. De buur, die het naastliggend deel gekocht heeft, heeft duidelijk gezien dat er een erfdienstbaarheid bestond nl de vensters in de scheimuur. Had er een deur in gestaan, dan betekende dat dat de ene recht van doorgang had over het terrein van de andere. Dat moet daarom niet beschreven staan.

Uw buur zal in elk geval de verkregen bouwvergunning moeten aanplakken waarbij je binnen de 30 dagen beroep kan aantekenen bij het provinciebestuur. Maar wacht niet af en ga al eens op de stedenbouwkundige dienst informeren of probeer het betreffende collegebesluit te bemachtigen (gewoonlijk publiceren ze dat binnen een paar dagen op hun website)

Probeer ook eens te achterhalen hoe de splitsing tot stand is gekomen. Is het perceel grond verkaveld (naar 2 perceelnummers en 2 KI's). Is er een verkavelingsvergunning verkregen, wat staat er in?

Wat staat er precies in uw notariële acte rond de gemeenschappelijke delen. Staat bv de muur volledig op uw eigendom

Het perceel is opgesplits naar 2 perceelnummers, zij hebben klein beschrijf en wij groot beschrijf. In het uittreksel vergunningsregister staat bij Verkavelingen: "Voor zover bekend behoort het onroerend goed niet tot een niet vervallen verkaveling of maakt geen deel uit van een verkaveling die deels vervallen is" En bij verkavelingswijzigingen en stedenbouwkindige attesten staat ook geen. Wat betekent dat dan voor ons?

Hugo C.
284 thumb_up 1489 comment
1 jaar geleden · Bedankje ontvangen

Hier is het iets helemaal anders. De vensters waren al aanwezig op het ogenblik dat de woning in twee geplitst is. De ene heeft duidelijk een erfdienstbaarheid op de andere nl. zicht, belichting / bezonning en verluchting. De buur, die het naastliggend deel gekocht heeft, heeft duidelijk gezien dat er een erfdienstbaarheid bestond nl de vensters in de scheimuur. Had er een deur in gestaan, dan betekende dat dat de ene recht van doorgang had over het terrein van de andere. Dat moet daarom niet beschreven staan.

.....

....

(nceel is opgesplits naar 2 perceelnummers, zij hebben klein beschrijf en wij groot beschrijf. In het uittreksel vergunningsregister staat bij Verkavelingen: "Voor zover bekend behoort het onroerend goed niet tot een niet vervallen verkaveling of maakt geen deel uit van een verkaveling die deels vervallen is" En bij verkavelingswijzigingen en stedenbouwkindige attesten staat ook geen. Wat betekent dat dan voor ons?

Het zou kunnen dat er voorwaarden bij stonden zoals afbraak van bepaalde delen van het gebouw, dichten van de bewuste vensters bv. Als er niets in staat duidt dit er alleen op dat alles legaal verlopen is. 

Hugo C.
284 thumb_up 1489 comment
1 jaar geleden · Bedankje ontvangen

Dat klopt helemaal wat jij zegt, het zijn 2 ramen en 1 deur. Maar de deur gebruiken we als raam, omdat er een schutting is. Daarom dat ik het als 3 ramen omschreef, vroeger was dit 1 woning, opgesplits in 2. Hun woning was onze zwembad huis. En via de deur kon je zo doorlopen. De muur is onze eigendom waar ze tegenaan willen bouwen en niet gemeenschappelijk. Daarom dat ze ook zeggen dat ze niet tegen onze muur gaan bouwen, maar 10cm ervan af. We hebben onze aico kabels ook over de muur hangen naar de unit op het platdak. Wij zijn al langs de stedenkundebouw geweest, ze heeft ons verteld dat het vergunde ramen zijn en dat ze inderdaad erfdiensbaarheid hebben. We proberen met de buren te praten, helaas zijn ze boos omdat we bezwaar hebben ingediend en willen nergens meer over praten. Helaas. De buurvrouw is minder mobiel en ze willen bijbouwen voor een grotere badkamer, wat we begrip voor hebben, maar er zijn andere mogelijkheden voor hun om bij te bouwen, zonder onze ramen te blokkeren.

Maar ze hebben maar 1 plan en hun wil is wet en anders dus zoals nu ruzie. De gemeente had ons verteld dat het niet goedgekeurd zou worden, maar wij hebben dus nog geen brief met de beslissing gehad. Hun dossier is er digitaal ook al sinds begin juli van het omgevingsloket afgehaald. En opeens kwamen ze gisteren kijken, omdat de buurman vrienden in de politiek heeft zitten. Ik vind het gewoon vreemd hoe het allemaal gaat.

Zie het als een daad van ordentelijk bestuur dat degenen die effectief beslissingsmacht hebben, ook eens ter plaatse zich vergewissen van de toestand. 

Vriendjespolitiek zal hier niet veel helpen omdat je nog altijd in beroep kunt gaan bij de provincie. Een koepel als alternatief zou ik niet aanvaarden, het heeft immers niet dezelfde status als een venster. Bijkomstig is ook dat de wooninspectie een koepel niet zomaar aanvaardt als mogelijke verlichting en verluchting van een kamer. Dit is van belang bij eventuele latere verhuur van jullie woning.

Maar volg de gemeenteraden goed op en informeer regelmatig op stedenbouw naar de evolutie van het bouwdossier zodat uw mogelijkheid om beroep aan te tekenen niet verloren gaat (gewoonlijk weet men wanneer het dossier voorkomt in de gemeenteraad).

Sven Panis
0 thumb_up 6 comment Andere particulier
1 jaar geleden

Bedankt voor je antwoord en advies. We hebben geïnformeerd en het dossier komt a.s. donderdag voor in het gemeenteraad.

We gaan inderdaad naar de provincie stappen als dit ondanks onze bezwaar toch wordt goedgekeurd. 

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.