Forum

Vervalt bouwovertreding

JaneDixon
0 thumb_up 3 comment Andere particulier
#Kopen · 9 maanden geleden

Hallo 

Wij zijn geintereseerd in een huis waar blijkbaar een bouwovertreding op zit. 

Het huis is gebouwd in 2007. Kan deze overtreding vervallen? Tot nu toe is er nog nooit een klacht of procus voor gewest. 

Alle reacties

Hugo C.
269 thumb_up 1351 comment
9 maanden geleden

Is het een ernstige bouwovertreding? Is er mogelijkheid tot regularisatie?

Wordt de bouwovertreding vermeld in de notariële acte of houdt men het bij de clausule "de verkoper heeft geen kennis van bouwovertredingen" - of " voor alle constructies werden de nodige vergunningen bekomen"

JaneDixon
0 thumb_up 3 comment Andere particulier
9 maanden geleden

De pergola is bijna 4 meter te lang, en huis staat te dicht bij andere grond. Wordt volgens mij vermeld. 

Hugo C.
269 thumb_up 1351 comment
9 maanden geleden

Eens bij Stedenbouw informeren of die toestand kan geregulariseerd worden. Als de afstand tussen huis  en de  perceelscheiding minder dan 3 meter is kan er wel een probleem zijn. 

Luc Vandamme
41 thumb_up 236 comment
9 maanden geleden

Om op je initiële vraag te antwoorden: een bouwovertreding vervalt nooit, zij kan enkel geregulariseerd worden of teniet gedaan worden door afbraak.

Of je ze kan regulariseren, moet je op de gemeente vragen (zie tussenkomst Hugo C.) en zeker in het aankoopcompromis vermelden dat de aankoop gebeurt onder voorbehoud van regularisatie.

charlyse
8 thumb_up 57 comment Andere particulier
8 maanden geleden

Indien u miserie wil vermijden, koop het niet tenzij u het gratis krijgt of de kosten van regularisatie (afbraak, heropbouw, architectkosten, ..) worden afgetrokken van de koopsom.

Weet dat een bouwovertreding Nooit vervalt, alleen de periode waarin de overheid kan vervolgen of gevolg wordt gegeven aan een klacht van een gebuur.

Indien u het koopt, zal u moeten instaan voor de gevolgen van de overtreding.  Bezint voor u eraan begint.

Hugo C.
269 thumb_up 1351 comment
8 maanden geleden

Alles hangt af van de interpretatie van het begrip verjaring: zoals hierboven reeds vermeld: in de praktijk vervalt een bouwovertreding niet. Ondanks de verschillende pogingen en wetten destijds van minister Van mechelen om bouwmisdrijven te laten verjaren, heeft de administratie toch altijd een achterpoortje gevonden om de verjaring niet definitief te laten zijn. Indien het bouwmisdrijf bekend is, maar verjaard, zal bij verkoop de notaris verplicht zijn om een afzonderlijke akte op te maken waarbij de koper zich verbindt de bouwmisdrijven op te heffen. Het zal u maar overkomen dat een azijnvreter naast u komt wonen en alles eens gaat uitspitten om u het leven zuur te maken.

Dus als u het ziet zitten om in geval van nood de bouwovertredingen weg te werken en deze extra  kosten hebt ingecalculeerd, kunt u altijd dat risico nemen.

Luc Vandamme
41 thumb_up 236 comment
8 maanden geleden

Verjaring betekent enkel  dat er geen actieve maatregelen meer kunnen gestart worden om afbraak af te dwingen. Verjaring van een bouwovertreding betekent ook dat er enkel nog kleine onderhoudswerken mogen gebeuren aan het gebouw (bvb. de buitenkant schilderen, het dak herstellen, ...) maar geen grote onderhoudswerken (bvb dak vervangen, funderingen versterken, ...) meer mogen gebeuren. In dit specifiek geval bvb. als door een storm de veranda onherstelbaar beschadigd is, zal ze niet meer opgebouwd mogen worden en zal alles moeten hersteld worden volgens de reglementering zodat de bouwovertreding te niet gedaan wordt. Verjaring is dus helemaal geen vrijbrief om bouwovertredingen te legaliseren, maar is een verlengde uitdovingsmaatregel.

Hugo C.
269 thumb_up 1351 comment
8 maanden geleden

Als je al de wetgevingen over bouwmisdrijven en de verjaringen eens doorneemt dan moet je al een gehaaide advokaat zijn om daar nog aan uit te geraken. Een kat zal in elk geval daar haar jongen niet in terug vinden.

Als er niets te regulariseren valt en je enkel kan afbreken of verbouwen moet je er toch eens goed nadenken.

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.