Forum

Malafide aanemer
0 thumb_up 78 comment Andere particulier
2 jaren geleden

Toch best een gespecialiseerde advokaat nemen. Op basis van de reeds uitgevoerde werken kan u eisen dat een reeks werken worden herdaan. Eventueel afbraak en terug opnieuw. Ofwel het contract laten ontbinden wegens onbekwaamheid, met teruggave van de reeds betaalde sommen. Maar dat is advocatenwerk en het kan ook van lange duur zijn.

U zou u ook kunnen laten bijstaan door een derde, die voor u de werken opvolgt en met kennis van zaken tijdig kan ingrijpen. Maar zeker niet betalen voor werken die niet goed zijn uitgevoerd.

Watcher
14 thumb_up 80 comment Andere particulier
2 jaren geleden · Bedankje ontvangen

Moet zijn:..... beter nog in opdracht van gerecht?

Watcher
14 thumb_up 80 comment Andere particulier
2 jaren geleden · Bedankje ontvangen

Als je de bouwheer bent, heb je recht op een werfverslag. Normaal is er briefwisseling tussen uw advocaat en de advocaat vd aannemer. Dat dr aannemer rechtstreeks communiceert met uw advocaat is bizar. 

Watcher
14 thumb_up 80 comment Andere particulier
2 jaren geleden · Bedankje ontvangen

Vraag je best aan advocaat

Watcher
14 thumb_up 80 comment Andere particulier
2 jaren geleden · Bedankje ontvangen

Doen ze nog verder aan de bouw? Dan kun je enkel rechterlijk ontbinden, als de bouw al een tijd stilliggen, kan je buitengerechtelijk ontbinden. Maar dat moet je advocaat regelen zodat je later niet in de miserie komt. En kosten terug betalen, zie dan maar dat je niet int zak gezet wordt met de prijs van je grond

Watcher
14 thumb_up 80 comment Andere particulier
2 jaren geleden · Bedankje ontvangen

Laat dat regelen onder advocaten, en evt expert waar alle partijen mee akkoord gaan, buitengerzchtelijk, of je wordt bedrogen terwijl je erbij staat. Probeer zelf een schadevergoeding te krijgen, via advocaat, en begin opnieuw

Watcher
14 thumb_up 80 comment Andere particulier
2 jaren geleden · Bedankje ontvangen

Als je dagvaardt, zet je een rechtzaak in gang.zoek een advocaat die op de hoogte is van bouwrecht en contractenrecht. Best een kantoor met meerdere advocaten. 

Hugo C.
294 thumb_up 1657 comment
1 jaar geleden · Bedankje ontvangen

Hetgeen ik hier lees, laat maar 1 conclusie open namelijk de werken stilleggen,  het contract laten ontbinden door de rechtbank en de schade laten vaststellen (gerechtsdeskundige aangesteld door de rechtbank). Reken niet meer op een dading, want die aannemer en architect zijn gewoon onbetrouwbaar.

Aangezien u de bouwgrond hebt aangekocht lijkt mij de meest aannemelijke oplossing dat de reeds uitgevoerde werken volledig worden afgebroken. Vraag al offertes bij enkele afbraakbedrijven. Probeer bij uw bankinstelling een regeling te vinden voor uw lening: dit is een uitzonderlijke situatie waar zij normaal gezien een aanvaardbare oplossing kunnen aan geven die door u kan gedragen worden. Probeer ook de boetes te recupereren. Indien zij halsstarrig vasthoudt aan de lettertjes van de overeenkomst : de lening stopzetten - in dat geval wel oog hebben voor de kosten (hypothecaire schrapping - wederbeleggingsvergoeding voor de bank, notariskosten e.d.).

Geef  uw advokaat de opdracht om over te gaan tot ontbinding van het contract met de aannemer en terugbetaling van de voorschotten + vergoeding van alle schade. Stel de aannemer en de architect in gebreke. Beide zijn m.i. schuldig.(Is het een architect die u gekozen hebt of zat deze mee in het sleutel-op-de-deur project?

Het kan een zaak zijn van lange adem (meerdere jaren als één der partijen in beroep gaat), maar er zit volgens mij niets anders op. Hij heeft tijd genoeg gehad. Wees ook voorbereid op een mogelijke faling en dan ben je al uw reeds betaalde centen kwijt! Uw enige hoop is dan de architect. Probeer te bekomen bij uw advokaat dat hij eist dat zij "solidair" worden veroordeeld. D.w.z. als de ene niet kan betalen (of in faling gaat) kun je aankloppen bij de andere.

Dat is het grote nadeel van S-O-D projecten. Tref je het slecht met de aannemer (onbekwaam, faling e.d.) dan zit je vast voor het ganse project en ben je ook het voorschot (op het ganse project) kwijt.

Hugo C.
294 thumb_up 1657 comment
1 jaar geleden · Bedankje ontvangen

Hoever staan de werken nu? Eigenlijk had de architect de werf moeten sluiten zodat de schade beperkt bleef. Het  kan zijn dat de aannemer niet aan zijn proefstuk toe is en door de overname probeert een voor hem gunstige deal te bekomen. Kijk ook al eens uit hoeveel een gelijkwaardig perceel bouwgrond kost vandaag. Heeft hij die werken uitgevoerd zonder betalingen van u ?

Malafide aanemer
0 thumb_up 78 comment Andere particulier
1 jaar geleden

De werken zijn ver gevorderd maar niets volgens de plannen ! Eerste schijf van de lening is betald ! De bouwheer weigert nog steeds de werfverslagen te geven . Aannemer wijgerd de bewezen gebreken te erkennen . Wij vraagen nu aan architect en ingenieur te bevestigen of de stabiliteid van de implementeerde vloerplaat 100 procent garenderen ? Maar tot nu toe geen aantwoord ! Ze moeten nu de verantwoordelijkeid op hun nemen dus weer geduldig afwachten .

Hugo C.
294 thumb_up 1657 comment
1 jaar geleden · Bedankje ontvangen

Indien de aannemer voorstelt om het project over te nemen, moet dat gebeuren aan de grondprijs van vandaag. Opgelet met de registratiekosten want deze zijn niet meeneembaar + verloren kosten van architect,. EPB verslaggever en alle andere kosten .

Probeer ook al eens een nieuwe gelijkwaardige bouwgrond te vinden, zo heb je een idee van de huidige waarde van uw bouwperceel + forfaitair bedrag die de gestegen prijzen moet compenseren.

Beste zou natuurlijk afbraak van de huidige constructie zijn, maar of je ooit die kosten zal kunnen recupereren is zeer de vraag. In dergelijke gevallen gaat het bedrijf gewoon failliet.

Alle reacties

Watcher
14 thumb_up 80 comment Andere particulier
2 jaren geleden · Bedankje ontvangen

Onderling overleg om te ontbinden, maar ik denk dat, om van aannemer af te geraken, je hem moet dagvaarden en gerechtelijk expert laten aanstellen. Beginnen met , aangetekend in gebreke te stellen. Heb je een werfverslag van architect die fouten vermeld in zijn verslag? Is rechtsgeldig en expert houdt hier rekening mee

Malafide aanemer
0 thumb_up 78 comment Andere particulier
2 jaren geleden

Deaannemer is afgeweken van de oorspronkelijke pannen , ( slechte vloerplaat in de plaats van een kruipruimte , boven plaat in de plaats van predallen en de heling van dak 1 meter lager , en architect speelt onder een hoetje.

Watcher
14 thumb_up 80 comment Andere particulier
2 jaren geleden

tegen architect zeggen dat je toch es gaat informeren bij de orde van Architecten. Zijn ze benauwd voor. architecten punt be

idur
142 thumb_up 587 comment
2 jaren geleden

Er zijn toch plannen ingediend door uw architect bij aanvraag van de bouwvergunning die door u ondertekend zijn.Ik begrijp dus niet op welke plannen de bouwvergunning is afgegeven want de fouten die  u opsomt zijn al geen kleine inbreuken meer  op de  bouwvergunning zoals ze volgens u is goedgekeurd.

Malafide aanemer
0 thumb_up 78 comment Andere particulier
2 jaren geleden

De aannemer beweert dat ze niet verplicht zijn de werverslagen aan ons te laten zien . Van onze architect een aangetekend brief gekregen waar in staat dat ze met de gang van zaken niet mee eens zijn ! Wat zeggen ze niet , ze verwijzen ons naar de aannemer , hij wingerd steeds ons inzicht erin te hebben , kan dat ?

Watcher
14 thumb_up 80 comment Andere particulier
2 jaren geleden

Normaal stuurt architect kopie werfverslag nr bouwheer. Bij SOD werkt de architect vr de aannemer, wat in feite niet mag en daarom dat je wss geen kopie krijgt. 

kas
77 thumb_up 486 comment
2 jaren geleden

Is het een aankoop van een constructie of is het aannemingscontract?

Afgaand op de info zal dit een aannemingscontract zijn. Indien ja kun jij als opdrachtgever/bouwheer dit contract op elk moment beëindigen mits de juridische stappen afgehandeld te hebben. Kort: aangetekend schrijven, rechtbank eerste aanleg, experten, verbreken aannemingscontract. Maw. Nogal een werk van lange adem en heel wat provisie's die jij moet voorschieten.  Beste is , m. i. om een dading op te stellen ( met behulp van technisch raadsman EN juridisch advocaat) om  te komen tot een onderling akkoord om de samenwerking stop te zetten.

Opgelet. Juridisch kan de aannemer bij verbreking  van de aannemingscoontract ALLE verloren winsten op eisen als compensatie.

Mijn advies: schakel een advocaat in die gespecialieerd is in bouw.  

Malafide aanemer
0 thumb_up 78 comment Andere particulier
2 jaren geleden

Bedankt , belangrijke info die je geeft , ben op zoek va een specialist in vloerplaten on deze te keuren of ze dood de beugel kan !

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.