Forum

Opzeg betalen bij niet geregistreerd huurcontract

Lance.vdb
0 thumb_up 6 comment Andere particulier
#Huren · 9 maanden geleden

Allen, 

Wij huurden met een schriftelijk huurcontract. Echter is dit contract nooit geregistreerd en is er geen plaatsbeschrijving uitgevoerd. Dit zijn we jammer genoeg pas te weten gekomen nadat we onze opzeg hadden gedaan door middel van aangetekend schrijven met vermelding van de 3 maand opzeg periode. 

Nu is de vraag: moeten wij onze opzeg betalen? Wat is het sterkte? Het feit dat het huurcontract niet geregistreerd is en er dus geen opzeg had moeten gedaan worden of weegt het aangetekend schrijven hier door?

Bedankt voor jullie hulp

Alle reacties

Charel
556 thumb_up 2547 comment
9 maanden geleden

Je had dus op het moment van de opzeg al een mogelijkheid om te verhuizen binnen de drie maanden ?

Zo niet, dan heb je toch geen schade ? Sowieso kan je nu drie maanden daar nog wonen terwijl je ondertussen de nieuwe woonst instapklaar kunt maken.

Lance.vdb
0 thumb_up 6 comment Andere particulier
9 maanden geleden

Nee je begrijpt het niet :)

We zijn ondertussen al verhuisd, maar we vragen ons af of we wel die 3 maand opzeg moeten uitbetalen, aangezien het huurcontract niet geregostreerd was. 

Charel
556 thumb_up 2547 comment
9 maanden geleden

Het zou kunnen dat ik het niet begrijp, maar het zou ook kunnen dat er een begripsverwarring is.

Een opzeg doe je normaal drie maanden voor je gaat verhuizen en dus woon je er vanaf dat moment nog drie maanden en ben je uiteraard ook verplicht om voor die drie maanden de normale huur te betalen.

Daarbuiten kan er nog sprake zijn van drie maanden extra betalen omdat je opzegt binnen het eerste huurjaar, of twee  maanden indien je opzegt binnen het tweede huurjaar of één maand extra voor opzegging binnen het derde huurjaar.

Woon je er langer dan drie jaar dan moet je geen extra betalen, dan betaal je enkel de drie maanden die je er na die opzeg nog woont. Dat noemt men geen betaling voor de opzegperiode maar een wederverhuringskost of een boete voor de vroegtijdige beeindiging van de huurovereenkomst.

Is het huurcontract niet geregistreerd dan zou je in principe van vandaag op morgen zonder iets te zeggen of zonder iets extra te betalen kunnen vertrekken uit de woning. Uiteraard moet je wel altijd de volledige huursom betalen voor de periode dat je er nog woont of woonde.

Lance.vdb
0 thumb_up 6 comment Andere particulier
9 maanden geleden

De laatste alinea klopt. Het huurcontract was niet geregistreerd. Maar daar zijn we pas achtergekomen wanneer we al een aangetekend schrijven hadden gedaan voor de opzeg. Omdat we dachten dat het huurcontract wel geregistreerd was en dit dus de gang van zaken zou zijn. We zijn ondertussen al verhuisd en er rest ons nog een maand van de zogezegde opzeg. Nu is de vraag moeten wij dit nog betalen aangezien het huurcontract toch niet geregistreerd was. Of neemt hier het aangetekend schrijven de bovenhand?

Alvast bedankt voor de hulp! 

Hugo C.
320 thumb_up 1953 comment
9 maanden geleden

Voor de verhuurder zal het niet fijntjes vinden, maar hetgeen je kan doen is de opzeg van uw huurovereenkomst herroepen per aangetekend schrijven en deze wijzigen naar de eerst volgende vervaldag ttz 31 januari 2020. Vermeld ook dat de huurovereenkomst niet geregistreerd is (zorg dat je er zeker van bent - gecontroleerd op het registratiekantoor?) Aangezien u nu opzegt steunend op de huurwetgeving houden uw verplichtingen op op het einde van de lopende maand.

Maar opgelet! Als de verhuurder vooralsnog de huurovereenkomst heeft laten registreren vooraleer u uw nieuwe opzeg geeft dan geldt uw argumentatie niet meer. En aangezien u uw eerste opzeg hebt herroepen, begint de nieuwe opzeg te lopen vanaf 01/02/2020 voor 3 maanden. 

Dus informeer eerst nog eens op het registratiekantoor en in bevestigend geval verstuur onmiddellijk uw  opzegbrief met de gewijzigde opzegdatum  per aangetekend schrijven. 

Kris M
494 thumb_up 2344 comment Andere particulier
9 maanden geleden

Mocht het pand ondertussen al verhuurd zijn dan stoppen uw betalingen eveneens.  Verhuurder mag geen dubbele huur ontvangen.  

Charel
556 thumb_up 2547 comment
9 maanden geleden

Mocht het pand ondertussen al verhuurd zijn dan stoppen uw betalingen eveneens.  Verhuurder mag geen dubbele huur ontvangen.  

Ik heb me die vraag ook al vaak gesteld Kris, maar klopt dit wel ? De meeste verhuurders zullen eerlijkheidshalve wellicht geen dubbele huur willen ontvangen maar misschien zouden ze er wettelijk gezien wel recht op kunnen hebben.

Heb jij informatie of wetteksten die hierover uitsluitsel kunnen geven ?

Think
1 thumb_up 40 comment Andere particulier
2 maanden geleden

Eens opgezegd blijft opgezegd, voor zowel de huurder als de verhuurder, daar is niks meer aan te veranderen of men moet tussen beide partijen een schriftelijke overeenkomst maken.

De huurder kon in principe vertrekken zonder opzegtemijn en zonder opzeg vergoeding, maar hij heeft een aangetekende zending gestuurd met 3 maanden opzeg.

Spijtig voor de huurder, maar die kost zal hij moeten dragen.

Hugo C.
320 thumb_up 1953 comment
1 maand geleden

Eens opgezegd blijft opgezegd, voor zowel de huurder als de verhuurder, daar is niks meer aan te veranderen of men moet tussen beide partijen een schriftelijke overeenkomst maken.

De huurder kon in principe vertrekken zonder opzegtemijn en zonder opzeg vergoeding, maar hij heeft een aangetekende zending gestuurd met 3 maanden opzeg.

Spijtig voor de huurder, maar die kost zal hij moeten dragen.

U moet dat dan toch eens op het vredegerecht uitgelegd krijgen. Als het appartement nog niet opnieuw verhuurd is en de huidige huurder herroept zijn opzeg, hier wegens "een fout", naar een eerdere datum dan is er voor de verhuurder nog niets onherroepelijks gebeurd. Wet is wet is uw redenering maar bij een vrederechter gaat billijkheid voor en aangezien de verhuurder  in de fout is gegaan door de huurovereenkomst niet te registreren is de sanctie van toepassing.

Maar de discutie is 8 maanden geleden gestart en misschien kan de starter het verder verloop eens melden.

Think
1 thumb_up 40 comment Andere particulier
1 maand geleden

Daarom heb ik ook gemeld, dat er altijd een schriftelijke overeenkomst moet zijn tussen huurder en verhuurder, waarin zij schriftelijk verklaren dat de bedoelde opzeg als nietig word beschouwd datum en beide ondertekenen, en dan hoeft er helemaal geen rechter aan te pas te komen.

Een verhuurder is niet verplicht een foutief opgezegd contract door zijn huurder of omgekeerd te aanvaarden. Wanneer het nog niet terug verhuurd is kan hij altijd inbrengen dat hij een en ander wil veranderen in het pand en dat de opzeg gepast uitkwam.

De sanctie voor het niet registreren van een huurcontract is een geldboete en heeft verder geen strafbare functie.

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.