Forum

Afrekening gemeenschappelijke kosten ook gedurende opzegperiode indien reeds vertrokken?

IrisT
0 thumb_up 1 comment Andere particulier
#Huren · 1 maand geleden

Hallo,

ik ben begin juli uit mijn appartement vertrokken waarvoor ik eind mei 2020 de opzeg gaf. Ik was een opzeg verschuldigd van 3 maanden + 1 maand extra. Op 14juli was de plaatsbeschrijving en sindsdien heb ik ook geen sleutel meer van het appartement.

Ik krijg nu een bericht van de eigenaar dat er nog een afrekening zal volgen voor de deelname in het saldo van gemeenschappelijke kosten waar ik proportioneel zal moeten voor betalen, inclusief tot het einde van mijn opzegtermijn, dus maw tot eind September 2020.

Klopt dit? Vermits ik sinds 14 juli geen sleutel meer heb, moet ik dan nog deelnemen in die kosten?

Dankjewel voor jullie input

Alle reacties

Think
1 thumb_up 40 comment Andere particulier
1 maand geleden

Heeft de verhuurder een voorbehoud gemaakt op de uittredende plaatsbeschrijving voor deze gemeenschappelijke kosten?

Indien niet, betekent de terugave en de in ontvangstname van de sleutels het einde van de huurperiode. En bent u niets meer verschuldig.

Door terugave en in ontvangstname van de sleutels zonder voorbehoud is de eigenaar terug in het genot getreden van zijn pand.

Charel
556 thumb_up 2547 comment
1 maand geleden

Ik ben dezelfde mening toegedaan. De verplichtingen lopen af na overhandiging van de sleutels.

Is de rest allemaal afgerekend ? Huurwaarborg, opzegvergoeding, eventuele huurachterstand en eventuele schade volgens plaatsbeschrijving ?

Hugo C.
320 thumb_up 1953 comment
1 maand geleden

Opzeg gegeven einde mei? Hebt u de datum van beëindiging van de huurovereenkomst ook vermeld? Een opzeg geven is niet voldoende, er moet ook een datum vermeld worden of op zijn minst de duur van de opzegperiode. 

Indien een vooropzeg van 3 maand geldt, zal de huurovereenkomst een einde nemen op 31 augustus 2020 (vanwaar eind september?) en moet u tot die datum de huur en ook het aandeel in de gemene kosten betalen. Vanwaar die maand extra? Wegens opzeg tijdens de eerste 3 jaar? 

Think
1 thumb_up 40 comment Andere particulier
1 maand geleden

Opzeg gegeven einde mei? Hebt u de datum van beëindiging van de huurovereenkomst ook vermeld? Een opzeg geven is niet voldoende, er moet ook een datum vermeld worden of op zijn minst de duur van de opzegperiode. 

Indien een vooropzeg van 3 maand geldt, zal de huurovereenkomst een einde nemen op 31 augustus 2020 (vanwaar eind september?) en moet u tot die datum de huur en ook het aandeel in de gemene kosten betalen. Vanwaar die maand extra? Wegens opzeg tijdens de eerste 3 jaar? 

---En wat doet u indien huurder de sleutel reeds op 14 juli afgegeven heeft, de verhuurder deze in ontvangst heeft genomen zonder dat de verhuurder enig voorbehoud heeft gemaakt op de uitredende plaatsbeschrijving?

Klopt dit? Vermits ik sinds 14 juli geen sleutel meer heb, moet ik dan nog deelnemen in die kosten?

Hugo C.
320 thumb_up 1953 comment
1 maand geleden

Er zijn nog altijd een deel vaste kosten ten laste van de huurder zoals het kuisen van de gemene delen, vaste kosten van gasverbruik verwarming en warm water, onderhoud en controle lift, elektriciteit en waterverbruik van de gemene delen. En die bent u ook verschuldigd, tesamen met de huur, tot het einde van de huurovereenkomst.

Het vroegtijdig in ontvangst nemen van de sleutels zal de huurder ontslaan van eventuele schade die nog zou ontstaan aan het gehuurde pand zoals brand, glasbreuk, waterlek enz. en de gemeten verbruikskosten zoals de verdeelmetertjes op de radiatoren, eventuele individuele tellers water en elektriciteit waarvan dan de meterstanden zijn opgenomen. Alhoewel bij brand ik toch mijn twijfels heb aangezien bij brand de huurder moet aantonen dat de oorzaak van de brand te wijten is aan iets dat onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar valt of veroorzaakt is door derden (bv brand bij de onderbuur die rook- en/of brandschade veroorzaakt op het nog in huur hebbende appartement. Verzekeringsmaatschappijen zijn specialisten in het doorschuiven van schadegevallen en klampen zich vast aan elk strohalmpje.

Kort samengevat, doordat u de sleutels vroegtijdig hebt overhandigd zou de verhuurder moeten opdraaien voor een deel van de gemene kosten die normaal ten uwe laste zijn tot het einde van de huurovereenkomst. Zelfs wordt hier het betalen van de huur voor de resterende termijn in twijfel getrokken. Ik vrees dat u bij de vrederechter weinig animo zult vinden. Betaal gewoon de huur en de kosten alsof u daar tot de laatste dag woont, behoudens natuurlijk indien de verhuurder een huurovereenkomst afsluit die al ingaat voor de einddatum van uw contract. Nu, die kosten zullen nu ook weer niet zo onoverkomelijk zijn.

Think
1 thumb_up 40 comment Andere particulier
1 maand geleden

De vergoeding die verschuldigd is, is een vergoeding gedurende de tijd die nodig is voor wederverhuring. Indien blijkt uit de omstandigheden dat de verhuurder onmiddellijk na de opzegging of binnen de drie maanden na de opzegging al nieuwe huurders heeft gevonden, dan zal de vergoeding proportioneel verminderd worden.

 Wat moet nu juist verstaan worden onder een opzegvergoeding?

Een opzegvergoeding kan gebruikt worden in de zin van een vergoeding, voor het geval partijen de bedongen vormvoorwaarden en termijnen om op te zeggen niet naleven. Dergelijk beding kan beschouwd worden als een schadebeding, omdat het vooraf een forfaitaire schadevergoeding bepaald. De schadevergoeding mag geenszins het louter feit van de opzegging sanctioneren, noch ontaarden in een strafbeding. De vergoeding mag enkel en alleen betrekking hebben op de schade, met andere woorden op het verlies dat door de eenzijdige verbreking met rechtsmisbruik kan worden berokkend.

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.