Forum

Vertraging oplevering

Watcher
14 thumb_up 84 comment Andere particulier
#Hoe wil ik wonen? · 1 jaar geleden

Betreft: bouw appartementen.

We weten dat er bij ieder bouwproject vertraging wordt opgelopen. Hiervoor kan een aannemer, bouwpromotor, ....  weerverletdagen inroepen. Maar wat als de promotor laat weten dat de oplevering een paar maand vertraging zal oplopen door problemen met de aannemer (ondertussen is er een nieuwe aannemer aangesteld).

De promotor vertikt het blijkbaar ook om iedere eigenaar, van  een appartement, via email op de hoogte te brengen. Hij stuurt dus selectief mails

Kan aan bovenstaande iets gedaan worden?

Alle reacties

48 thumb_up 261 comment
1 jaar geleden

Als er geen geldige reden (weerverlet) kan aangewend worden voor een vertraging in de werken, dan is de promotor een vertragingsvergoeding verschuldigd, die ongeveer gelijk staat met de huurwaarde van het appartement, als het afgewerkt en in goede staat verkeerd.

Als de promotor slechte communicatie voert kan je hem daar alleen maar attent op maken en proberen overeenkomen met de andere kopers om alles aan mekaar door te sturen als zij zien dat niet iedereen in CC staat.

www.arcopolo.com

Watcher
14 thumb_up 84 comment Andere particulier
1 jaar geleden

bedankt voor de info. Maar moet de vertragingsvergoeding dan niet opgenomen zijn in één of andere akte?

Bedankt.

kas
85 thumb_up 544 comment
1 jaar geleden

Bestaat nog zoiets als BCC oftewel blind kopy naar afzenders.

Ik zou er persoonlijk niet mee kunnen lachen dat mijn emailadres door zo'n promoter te grabbel wordt gegooid naar derden toe. 

Als er geen vergoeding op papier staat, hoe ga je dit dan opeisen?

48 thumb_up 261 comment
1 jaar geleden

Meestal wordt een vertragingsvergoeding opgenomen in (verkoops)lastenboeken.  Als dat niet het geval is, dan kan je dit nog altijd opeisen.  Het is een recht om vergoed te worden als je langer moet wachten op je pand, waardoor je vorige huur langer loopt, tezamen met de afbetaling van je lening voor het nieuwe pand.  Je betaalt dus een zg dubbele huur.

Maar zelfs als je nu niet huurt of geen lening moet aangaan voor de aankoop van het nieuwe pand, dan nog heb je recht op een vergoeding voor laattijdigheid.

Als je het moet opeisen wordt dat meestal wel advocatenwerk, dus dan moet je de overweging maken of je die kost voor je advocaat wil/kan betalen en of dit opweegt tegen de vergoeding die je wil eisen.

www.arcopolo.com

StaalBouw
28 thumb_up 197 comment Andere particulier
1 jaar geleden

Juridisch gezien dient een vertragingsvergoeding opgenomen zijn in een clausule in de overeenkomst, in dit geval uw overeenkomst met de promotor. Tevens zou er een datum voor m.b.t. einde der werken opgenomen moeten zijn in uw overeenkomst.

Watcher
14 thumb_up 84 comment Andere particulier
1 jaar geleden

Is een startdatum opgenomen, maar is pas 3 maand later beginnen. En een einddatum, maar heeft nu al laten weten dat die datum 3 maand is opgeschoven. Dus volgens mij heeft hij dan geen recht op verletdagen door weer. Moest nogal starten begin april, maar dat is begin juli geworden

StaalBouw
28 thumb_up 197 comment Andere particulier
1 jaar geleden

Is een startdatum opgenomen, maar is pas 3 maand later beginnen. En een einddatum, maar heeft nu al laten weten dat die datum 3 maand is opgeschoven. Dus volgens mij heeft hij dan geen recht op verletdagen door weer. Moest nogal starten begin april, maar dat is begin juli geworden

Startdatum is op zich onbelangrijk. Zelfs wanneer er later wordt gestart, dan nog blijft de contractuele einddatum staan. Deze  kan men niet éénzijdig opschuiven, enkele eventuele officiële weerverletdagen kunnen in rekening gebracht worden.

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.