Forum

Vergoeding syndicus

ricky 2
0 thumb_up 15 comment Andere particulier
#Hoe wil ik wonen? · 1 jaar geleden
Deze vraag is goed beantwoord

Hallo,

In ons contract dat we afgesloten hebben met de syndicus staat er, x- euro maandelijkse bijdrage per kavel, aangepast aan de index op de vervaldag van de ondertekening ( 1 juli) van het contract.

Wat doen ze:

- ze innen het jaarbedrag, 12 kavels x16.39x12, dat staat nergens in het contract vermeldt dat de vergoeding volledig moet betaald worden op 1 januari.

- passen de index al aan op 1 januari, ondertekening contract was op 1 juli.

Ik heb al langer het gevoel dat zij zelf de wetten maken en dat er met de wettelijke tekst geen rekening wordt gehouden.

De syndicus hier al over aangesproken maar die lacht hiermee.

Wat doen we hieraan?

Luc Vandamme
47 thumb_up 330 comment
1 jaar geleden · Bedankje ontvangen

De RVM (Raad van bestuur Van de Mede eigenaars) kan steeds op de AV (Algemene Vergadering) van de VME voorstellen om het contract op te zeggen met de huidige syndicus. De AV moet dan wel opdracht geven aan de RVM om een andere syndicus te zoeken en voor te leggen aan een bijzondere AV om goed te keuren voor het beëindigen van het contract met de huidige syndicus. Anders kan de RVM alleen maar tekenen voor de verlinging. Deze kan dan wel de termijn veranderen van bvb (max) 3 jaar naar 1 jaar inkorten door een handgeschreven wijziging in het contract (door alle partijen RVM - Syndicus geparaffeerd. Best is dat de RVM de syndicus aangetekend op de hoogte brengt dat zij de intentie heeft van het contract maar met 1 jaar te verlengen. Daarmee bestaat er geen discussie als de syndicus de handgeschreven wijziging niet wil paraferen of tekenen.

Het is wel belangrijk dat dit punt op de agenda staat in de uitnodiging voor de AV. Want als dit niet op de agenda staat hoeft het niet besproken te worden (zelfs al zou de RVM dit voorstel willen volgen) tijdens de AV en heeft de syndicus terug tijd gewonnen. Dus dit punt aanhalen in het agendapunt "varia", heeft geen enkele zin.

Als het niet op de uitnodiging staat voor de AV, heeft iedere individuele eigenaar de mogelijkheid om dit punt op de agenda te plaatsen (amenderen) door een aangetekend schrijven met dit agendapunt, aan de syndicus te sturen. Dan is de syndicus wettelijk verplicht dit punt op de AV VME te behandelen onafhankelijk van zijn wil  of de wil van de RVM. Je aangetekend schrijven moet binnen de wettelijke termijn verstuurd worden naar de syndicus.  De syndicus is dan (aangetekend schrijven binnen de wettelijke termijn) ook verplicht een nieuwe uitnodiging te sturen met dit nieuwe (bijkomende)  agendapunt aan alle mede-eigenaars.

Tip:

1, Zorg er op voorhand wel voor dat je genoeg mede-eigenaars hebt die dit agendapunt willen stemmen in de richting dat jij wil. 

2, als je nog andere mede-eigenaars kan overtuigen om dit agendapunt te amenderen met een eigen aangetekend schrijven, dan is dit zeker nog beter.

Luc Vandamme
47 thumb_up 330 comment
1 jaar geleden

Als de AV georganiseerd wordt voor 1 juli dan kan je daarover stemmen en Exact 50% + 1% van de aanwezige leden is genoeg om voor een andere syndicus te kiezen. De RVM moet wel met een concreet voorstel op de proppen komen op de agenda van de AV (Vb agendapunt: veranderen van syndicus A naar syndicus B, (C of D) ) wil je geldig kunnen stemmen over de switch.

Er moet wel 50% + 1% van de (10000sten) aandelen en 50% + 1% van het aantal (vb 20 app + 3 garages = 23 *51% = 12) vertegenwoordigt zijn wil de AV geldig zijn.

Dus het is belangrijk dat je genoeg mede-eigenaars motiveert om naar de AV te komen of tenminste dat ze een volmacht geven, anders wordt deze AV uitgesteld en kan men niet anders dan het contract verlengen (als de nieuwe AV na 1 juli is), weliswaar kan de RVM dit contract in tijd beperken tot de minimum wettelijke termijn van 1 jaar.

Alle reacties

CDR
10 thumb_up 16 comment Andere particulier
1 jaar geleden · Bedankje ontvangen

Ricky2

Hetzelfde als bij jullie gebeurt op vele plaatsen, o.a. ook bij ons. Heb al dikwijls gezegd de nieuwe wetten zijn er voor de vrije beroepen hun kas te spekken, en de VME's armer te maken.

Normaal moet uw syndicus het contract naleven. Maar uw laatste 2 paragrafen illustreren de werkelijkheid

zij volgen gewoonweg hun eigen syndicus rules. Hun organisaties keken ernaar en deden niets.

30 thumb_up 98 comment
1 jaar geleden · Bedankje ontvangen

Geachte

Ik ben het met u eens dat er duidelijkheid moet bestaan over de betalingsmodaliteiten. Voor zover dat niet zo is, zie ik anderzijds niet meteen hoe u de inning in één keer juridisch onderbouwd kunt betwisten.

Dat de indexatie te vroeg geschiedt, nog voor de verjaardag van de overeenkomst, kan natuurlijk niet. Tenzij de indexatiecijfers die toegepast worden een andere tijdsindicatie weergeven en de datum van opvraging "gewoon" afwijkt.

Astrid CLABOTS

CLABOTS

arrow_forward

Astrid Clabots maakt deel uit van Clabots Advocaten uit Hasselt. Meer info.

ricky 2
0 thumb_up 15 comment Andere particulier
1 jaar geleden

Beste,

De vorige jaren kon men dat wel maandelijks opvragen, nu moet ineens  het volledige bedrag betaald worden.

Zo kan de kuisploeg en de andere diensten die tussen komen zich ook al laten betalen op 1 januari.

Ik denk erover om klacht in te dienen bij het B.I.V./U.V.S. en het gaat hem alleen niet om dit voorval er zijn er nog verschillende, de wet respecteren dat zou veel beter zijn.

Maar ze voelen zich heer en meester en deze syndicus zegt zelf, "heb geen schrikt van het gerecht."

Luc Vandamme
47 thumb_up 330 comment
1 jaar geleden · Bedankje ontvangen

De RVM (Raad van bestuur Van de Mede eigenaars) kan steeds op de AV (Algemene Vergadering) van de VME voorstellen om het contract op te zeggen met de huidige syndicus. De AV moet dan wel opdracht geven aan de RVM om een andere syndicus te zoeken en voor te leggen aan een bijzondere AV om goed te keuren voor het beëindigen van het contract met de huidige syndicus. Anders kan de RVM alleen maar tekenen voor de verlinging. Deze kan dan wel de termijn veranderen van bvb (max) 3 jaar naar 1 jaar inkorten door een handgeschreven wijziging in het contract (door alle partijen RVM - Syndicus geparaffeerd. Best is dat de RVM de syndicus aangetekend op de hoogte brengt dat zij de intentie heeft van het contract maar met 1 jaar te verlengen. Daarmee bestaat er geen discussie als de syndicus de handgeschreven wijziging niet wil paraferen of tekenen.

Het is wel belangrijk dat dit punt op de agenda staat in de uitnodiging voor de AV. Want als dit niet op de agenda staat hoeft het niet besproken te worden (zelfs al zou de RVM dit voorstel willen volgen) tijdens de AV en heeft de syndicus terug tijd gewonnen. Dus dit punt aanhalen in het agendapunt "varia", heeft geen enkele zin.

Als het niet op de uitnodiging staat voor de AV, heeft iedere individuele eigenaar de mogelijkheid om dit punt op de agenda te plaatsen (amenderen) door een aangetekend schrijven met dit agendapunt, aan de syndicus te sturen. Dan is de syndicus wettelijk verplicht dit punt op de AV VME te behandelen onafhankelijk van zijn wil  of de wil van de RVM. Je aangetekend schrijven moet binnen de wettelijke termijn verstuurd worden naar de syndicus.  De syndicus is dan (aangetekend schrijven binnen de wettelijke termijn) ook verplicht een nieuwe uitnodiging te sturen met dit nieuwe (bijkomende)  agendapunt aan alle mede-eigenaars.

Tip:

1, Zorg er op voorhand wel voor dat je genoeg mede-eigenaars hebt die dit agendapunt willen stemmen in de richting dat jij wil. 

2, als je nog andere mede-eigenaars kan overtuigen om dit agendapunt te amenderen met een eigen aangetekend schrijven, dan is dit zeker nog beter.

ricky 2
0 thumb_up 15 comment Andere particulier
1 jaar geleden

Nu lees ik het volgende op de website van onze residentie: Naar aanleiding van de nieuwe wet op Mede-Eigendom zijn wij als syndicus genoodzaakt om onze tarieven aan te passen. Gelieve in bijlage onze tarieflijst voor 2019 terug te vinden.

En ons contract telt dan niet meer?

Zoveelste teleurstelling, hopelijk zijn alle syndicussen niet zo. 

Charel
531 thumb_up 2374 comment
1 jaar geleden · Bedankje ontvangen

Nu lees ik het volgende op de website van onze residentie: Naar aanleiding van de nieuwe wet op Mede-Eigendom zijn wij als syndicus genoodzaakt om onze tarieven aan te passen. Gelieve in bijlage onze tarieflijst voor 2019 terug te vinden.

En ons contract telt dan niet meer?

Zoveelste teleurstelling, hopelijk zijn alle syndicussen niet zo. 

Dat ze naar aanleiding van een nieuwe wet zich genoodzaakt voelen om de tarieven aan te passen wil niet persé zeggen dat de wet hen gebiedt om meer te vragen dan is overeengekomen.

De wet is dat het contract moet nageleefd worden en verder kan de wet enkel de mogelijkheid geven (niet de plicht) om indexatie toe te passen.

Aan de hand van wat ik hier allemaal lees zou ik de raad van Luc Vandamme volgen en uitkijken naar een andere syndicus.

Luc Vandamme
47 thumb_up 330 comment
1 jaar geleden

Charel,

Je hebt gelijk. Deze verhoging is zelfs niet wettelijk. 

De RVM moet hierop reageren met een protestbrief en vermelden dat als ze niet het contractuele tarief toepassen, de RVM het contract onmiddellijk opzegt en op zoek gaat naar een nieuwe syndicus. Tot als deze nieuwe syndicus werd gevonden, is de RVM dan wel verplicht het nieuwe tarief te aanvaarden. Maar als er een nieuw contract getekend wordt - RVM zal hiervoor een bijzondere algemene vergadering bijeen roepen om mandaat te krijgen van de VME - dan kan men van de ene dag op de andere overschakelen op de nieuwe syndicus. Sowieso zou ik de RVM adviseren om enkel 12den van het contract met de syndicus te laten debiteren van de rekening van de VME, gezien de eenzijdige contractuele wijziging. De RVM moet de syndicus daar wel van aangetekend op de hoogte stellen. 

Ik, als lid van de RVM van de VME, zou ook een advocaat nemen om me laten bij te staan in dit proces. De RVM kan hiervoor schriftelijke toelating krijgen van de meerderheid van de leden an de VME. De RVM moet hier wel het initiatief voor nemen.

ricky 2
0 thumb_up 15 comment Andere particulier
1 jaar geleden

Het contract van onze sÿndicus is ten einde op 1 juli.

Nu moet er op voorhand al beslist worden over het al dan niet verder gaan met deze syndicus.

Hoeveel percent van de stemmen moet men hebben om dit wettelijk te staven.?

Is dit 50% +1?

Bedankt

Luc Vandamme
47 thumb_up 330 comment
1 jaar geleden

Als de AV georganiseerd wordt voor 1 juli dan kan je daarover stemmen en Exact 50% + 1% van de aanwezige leden is genoeg om voor een andere syndicus te kiezen. De RVM moet wel met een concreet voorstel op de proppen komen op de agenda van de AV (Vb agendapunt: veranderen van syndicus A naar syndicus B, (C of D) ) wil je geldig kunnen stemmen over de switch.

Er moet wel 50% + 1% van de (10000sten) aandelen en 50% + 1% van het aantal (vb 20 app + 3 garages = 23 *51% = 12) vertegenwoordigt zijn wil de AV geldig zijn.

Dus het is belangrijk dat je genoeg mede-eigenaars motiveert om naar de AV te komen of tenminste dat ze een volmacht geven, anders wordt deze AV uitgesteld en kan men niet anders dan het contract verlengen (als de nieuwe AV na 1 juli is), weliswaar kan de RVM dit contract in tijd beperken tot de minimum wettelijke termijn van 1 jaar.

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.