Forum

Verantwoordelijkheid Stadsbestuur

andreaske
0 thumb_up 3 comment Andere particulier
#Hoe wil ik wonen? · 10 maanden geleden

In opdracht van de dienst Ruimtelijke Ordening bestudeerde de Brandweer op plan de maatregelen inzake brandveiligheid ivm bouwvergunningsaanvraag. Na bijkomende inlichtingen richt de Brandweer een schrijven naar de Burgemeester met kopie aan de dienst Ruimtelijke Ordening  en komt tot volgend besluit: Gunstig Advies, inzake brandvoorkoming, indien er rekening gehouden wordt met 11 beveiligingsmaatregelen, waarvan enkele dure aanpassingen in 2 privatieve delen.

Toch levert het Stadsbestuur een maand later een bouwvergunning af op de ongewijzigde oorspronkelijke plannen.

Een half jaar later dient de bouwheer opnieuw aangepaste plannen in met dezelfde foute indeling.

Opnieuw levert het Stadsbestuur een bouwvergunning af zonder rekening te houden met het advies van de Brandweer.

Het gebouw wordt opgetrokken met de foute private indeling. Niemand van de bewoners was tot op heden op de hoogte van deze situatie.

Omdat wij geen brandveiligheidsattest bezitten (vermeld in Basisakte) hebben wij de Brandweer uitgenodigd voor een inspectie en zij hebben opnieuw een negatief attest afgeleverd omwille van het niet aanpassen van de privatieve delen en de huidige strengere normen! De syndicus raamt de kosten op ongeveer 45.000€.

Aangezien de dienst Ruimtelijke Ordening ZELF de aanvraag bij de brandweer heeft ingediend en gezien de Brandweer een negatief verslag heeft teruggestuurd, heeft het Stadsbestuur zich niet tweemaal vergist bij het afleveren van 2 bouwtoelatingen?

Alle reacties

charlyse
8 thumb_up 57 comment Andere particulier
10 maanden geleden

Blijkbaar was de bouwheer ook op de hoogte van de door de brandweer gestelde voorwaarden. Hij (en/of architect) heeft al dan niet doelbewust geen rekening gehouden met de gestelde voorwaarden bij de 2de indiening van de plannen. 

Ik denk dat eerst dit moet uitgeklaard worden vooraleer alle  verantwoordelijkheid bij de gemeente te leggen.

Luc Vandamme
43 thumb_up 265 comment
10 maanden geleden

Als het gustig advies en een verwijzing naar de 11 beveiligingsmaatregelen in de bouwvergunning worden vermeld, dan is er niets aan de hand met de bouwvergunning en kan het gemeentebestuur en haar administratie niet verantwoordelijk gesteld worden.

De verantwoordelijkheid ligt dan volledig bij  de bouwheer die niet alle punten van de vergunning gevolgd heeft. Hij kan zelfs van bedriegelijke verkoop beschuldigd worden omdat het gebouw niet voldeed aan de bouwvergunning, zonder dit expleciet gemeld te hebben bij de verkoop.

Het immokantoor die u het appartement verkocht heeft, kan ook van nalatigheid beschuldigd worden omdat zij niet alle informatie opgevraagd en doorgegeven hebben voordat de verkoop van het appartement heeft plaats gevonden, omdat nu blijkt dat dit voor u een essentiële voorwaarde kon zijn om tot deze aankoop te beslissen.

andreaske
0 thumb_up 3 comment Andere particulier
10 maanden geleden

Bedankt voor jullie antwoorden.

-        Het stadsbestuur heeft niets vermeld over het negatief verslag van de Brandweer in de bouwvergunning.

-        De tienjarige aansprakelijkheid is ondertussen verstreken, niemand van de overige eigenaar-bewoners was op de hoogte van het negatief verslag.

-        De bouwheer-eigenaar-bewoner van de 2 betrokken appartementen is ondertussen overleden, zijn weduwe is nog altijd bewoner. 

Wij hebben het appartement 3 jaar geleden gekocht van een 1e eigenaar via een notaris.

Luc Vandamme
43 thumb_up 265 comment
10 maanden geleden

Beste Andreaske,

1. De dienst ruimtelijke ordening heeft ook geen enkele wettelijke bevoegdheid over de indeling van een gebouw te beoordelen. Zij beoordelen enkel de inpassing in de omgeving volgens de geldige wetgeving van toepassing op die plaats. Zij zijn wettelijk verplicht om adviezen aan te vragen voor hetgene het administratief bouwrecht voorschrijft.

2. De dienst ruimtelijke ordening staat in om alle verplichte adviezen aan te vragen. Dus het is normaal dat ze ook dit advies aan de brandweer hebben gevraagd.

3. De brandweer heeft een gunstig advies gegeven en bij dit gunstig advies zaten 11 verbeteringspunten. Door het gunstig advies is ook de bouwvergunning afgeleverd.

4. De adviezen zijn steeds aangehecht in de bijlagen van de bouwvergunning. Als u een kopij vraagt van de bouwvergunning, worden deze bijlagen niet bijgeleverd.

5. Ondertussen is dit verjaard (meer dan 10 jaar) en zal de VME (als opvolger van de promotor/oorspronkelijke eigenaar in onverdeeldheid) de werken moeten uitvoeren op eigen kosten. Als de kosten privatief zijn, zullen ze moeten betaald worden door de privatieve eigenaar.

Hugo C.
283 thumb_up 1482 comment
10 maanden geleden

Ook eens goed de oorspronkelijke bouwvergunning lezen. Staat daar niet bij "voorwaardelijke goedkeuring" waarmede men bedoelt dat men rekening moet houden met de opmerkingen van de brandweer.

andreaske
0 thumb_up 3 comment Andere particulier
10 maanden geleden

Bedankt voor jullie antwoorden.

Ik blijf het toch vreemd vinden dat het Stadsbestuur tweemaal een bouwvergunning aflevert zonder enige vermelding van de bezwaren van de Brandweer!  Er is nochtans verschillende correspondentie gebeurd tussen de dienst Ruimtelijke Ordening en de Brandweer wegens onvoldoende informatie op de plannen.

De oorspronkelijke plannen werden niet aangepast aan het belangrijkste bezwaar, namelijk dat de 2 liften NIET rechtstreeks toegang mochten geven IN de 2 appartementen van de bouwheer-eigenaar-bewoner.

Nu beweert de zoon zelfs dat zijn ouders geen bouwovertreding hebben begaan omdat het Stadhuis tweemaal een bouwvergunning heeft afgeleverd.

De Brandweer heeft het gebouw toch opnieuw afgekeurd omdat hun oorspronkelijk advies niet werd gevolgd en met het gevolg dat het gebouw op dit ogenblik niet voldoet aan andere, huidige en strengere normen.

charlyse
8 thumb_up 57 comment Andere particulier
10 maanden geleden

Natuurlijk lijkt het vreemd dat de gemeente een bouwvergunning heeft afgeleverd zonder vermelding van de gestelde voorwaarden door de brandweer.

Het is ook natuurlijk zeer de vraag waarom de bouwheer/architect die voorwaarden aan hun laars hebben gelapt en dergelijke risico’s genomen hebben.

Anderzijds lijkt het ook vreemd dat het gebouw er al meer dan 10 jaar staat, alhoewel een brandweerattest vereist is (basisakte) dat er nu pas werk wordt van gemaakt. Was er indertijd geen syndicus aangesteld?

Met het oog op het bekomen van een brandweerattest moeten er aanpassingen gebeuren die geld kosten. Het is dan de vraag wie er zou moeten betalen en wie er uiteindelijk voor opdraait.

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.