Forum

Wie is verantwoordelijk voor beschadigde blinde gevel

Bieze
0 thumb_up 3 comment Andere particulier
#Bouwen · 2 weken geleden

Wij hebben een bouwgrond gekocht voor een halfopen bebouwing. Het huis langs ons perceel heeft een beschadigde blinde gevel. Deze is beschadigd door het slopen van een bijbouw die nodig was voor de grond te verkavelen. Naderhand hebben wij de grond gekocht. Wie is nu verantwoordelijk voor deze beschadigde blinde gevel? Ik vind geen voorwaarden in onze bouwvoorschriften. 

Alle reacties

Hugo C.
322 thumb_up 1960 comment
2 weken geleden

Staat de blinde gevel deels op uw terrein? Nieuwbouw moet aan specifieke voorwaarden voldoen. Zo moet de scheimuur tussen uw te bouwen woning en de woning van de buur een U-waarde hebben van 0,6W/m2K. D.w.z. dat er eerst een 4cm isolatie moet aangebracht worden en vervolgens uw binnenmuur. 

Dus best eerst eens nagaan of de scheimuur deels ook op uw perceel staat. Als die volledig op eigendom van uw buur staat is die schade niet direct uw zorg.

Wat voor schade is er precies aangericht?

Bieze
0 thumb_up 3 comment Andere particulier
1 week geleden

In de muur bevinden zich gaten waar spanten hebben gezeten. De muur staat niet op onze eigendom. 

Hugo C.
322 thumb_up 1960 comment
1 week geleden

De verantwoordelijkheid ligt volledig bij de eigenaar van de muur dus uw buur. Het is dan ook direct uw zorg niet wie voor een eventuele herstelling of afwerking moet instaan. 

Bij uw nieuwbouw zal uw scheimuur opgericht worden op 4cm van de blinde muur. Daartussen komt 4cm (geluids)isolatie. Alhoewel uw buur ook een genot zal hebben van de isolatie die u aanbrengt, is hij u niets verschuldigd omdat alles zich op uw eigendom bevindt. U bent hem ook niets verschuldigd omdat u zijn muur niet gebruikt en ook volledig op zijn eigendom staat.

De delen van de blinde gevel waar u niet tegenaan bouwt zal dus in zijn huidige toestand achterblijven. Esthetisch is dit niet zo mooi, maar uw buur kan nog meer last hebben van regendoorslag (vochtige muren) en koude in de winter. Uzelf mag daar niets aan doen aagezien het niet uw eigendom is.

Best overlegt u eens met uw buur als u de bouwvergunning hebt verkregen wat hij met het onbeschermde deel van zijn muur gaat doen. Mogelijks is er een akkoord tussen hem en de verkoper van de bouwgrond.

Bieze
0 thumb_up 3 comment Andere particulier
1 week geleden

Bedankt voor de uitleg. Wij hebben de grond gekocht als investering en zijn niet van plan om onmiddellijk te bouwen. 

Hugo C.
322 thumb_up 1960 comment
1 week geleden

Verifieer voor alle zekerheid nog eens tot waar de perceelsgrens juist ligt, ook op het kadaster. Als de blinde muur volledig op zijn eigendom ligt zijn er voor u geen problemen te verwachten. Als de muur ook maar enkele centimeters op uw eigendom staat, zou die het statuut van gemene muur kunnen krijgen waarbij de muur binnen de omlijning van het afgebroken gedeelte dus voor de helft uw eigendom is. U zou dan kunnen aangesproken worden om die muur terug te beschermen.

Het is wel vreemd dat men bij de afbraak de vrijgekomen muurdelen niet heeft afgeschermd met een stevige pvc folie. Als het de regenkant is (ZW tot NW) dan kunnen er toch problemen rijzen bij uw buur. 

Bieze
0 thumb_up 3 comment Andere particulier
1 week geleden

Sorry maar waar vind ik de plannen van het kadaster. Volgens de verkaveling begint mijn grond vanaf de wachtmuur. 

Hugo C.
322 thumb_up 1960 comment
1 week geleden

Op https://eservices.minfin.fgov.be/ecad-web/#/  (CadGis) kan u het adres van uw bouwperceel invoeren. U krijgt een het kadasterplan met de coordinaten. Dit geeft u al een eerste beeld van de perceelscheidingen. De preciese opmetingen die zullen terug te vinden zijn op het verkavelingsplan en de verkavelingsaanvraag / goedkeuring. Mogelijks heeft uw notaris die gegevens en van de landmeter die de opmetingen heeft verricht en waar u eventueel ook terecht kan voor de juiste en volledige informatie.

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.