Forum

Peildatum waardebepaling grond bij erfenis.

Jean Nevels
0 thumb_up 3 comment Andere particulier
#Bouwen · 4 weken geleden

Grond gekocht van erflater in  januari1979, Status landbouwgrond. notariële akte met kwijting.

Grond veranderd  bij nieuw gewestplan in september 1980 in bouwgrond.  mede erfgenaam eist schadevergoeding wegens meerwaarde.

Welke datum is belapend voor de waarde de aankoopdatum, of de datum vanaf bestemmingswijziging. Eventueel jurispridentie in deze.

er was door de erflater, noch door de koper bezwaar ingediend bij procedure gewestplan.

Alle reacties

Hugo C.
267 thumb_up 1327 comment
4 weken geleden

Mijn eerste reactie is, u hebt de landbouwgrond gekocht in overeenstemming met de waarde op dat ogenblik (januari 1979).  In de successierechten is de verkoper ook getaxeerd op de waarde van de grond als landbouwgrond, niet als mogelijke toekomstige bouwgrond.

Mijn inziens is er aan de zijde van beide partijen niets onwettelijks noch foutief gebeurd en bent u na 40 jaar niets verschuldigd. Volgens mij zelfs de dag na de aankoop niet meer, tenzij het algemeen al bekend was dat het bouwgrond ging worden en er dus duidelijk onder de prijs is aangekocht. Maar dat de belastingen er geen zaak hebben van gemaakt wegens te lage registratierechten en onderschatting van de grond zegt ook al iets.

Nu, om op uw vraag te antwoorden : het lijkt mij logisch dat de datum van de waardering als bouwgrond moet gehanteerd worden voor zover die 20 maanden een verschil gaan uitmaken. Maar het verhaal en de vraag lijken mij onvolledig. Wat voor zin heeft het nu de waarde van een bouwgrond te bepalen in 1980 en een fictieve meerwaarde anno 1980 vandaag toe te kennen. Dan moet u aan het te weinig betaalde bedrag  ook intresten toevoegen lopende tot 14% in die tijd. Dus als u toch de erflater wil tegemoetkomen, zou u ook de  huidige waarde van de bouwgrond kunnen bepalen (voor zover er geen betonstop komt en  het nog niet bebouwd is) en zijn gekapitaliseerd aandeel in mindering brengen.

Jean Nevels
0 thumb_up 3 comment Andere particulier
4 weken geleden

Beste Hugo C,

Dank voor Je reactie.  Het was niet algemeen, noch door mij en mijn vader geweten dat de grond later bouwgrond kon worden. Sterker, had mijn vader geweten of maar kunnen denken dat dit bouwgrond zou worden had hij de grond nooit verkocht. De 2 andere erfgenamen bevestigen dit.

er was geen bezwaar angerekend tegen het voorontwerp gewestplan.d De registratie heeft de grond gewaardeerd als landbouwgrond. De betaalde waarde was conform de gangbare waarde . Er is kwijting verleend door de verkoper in de notariële akte .

Het verhaal kadert in een gerechtelijke vereffening , waarbij een van de 3 andere erfgenamen  de aankoop probeert tecategoriseren als veborgen schenking.  Daar bewezen is dat de grond toen -in 1979 -  landbouwgrond is .Probeert hij nu met een verklaring van een beëdigd landmeter aan te tonen dat het perceel in - 1979 - bebouwbaar -  was op basis van de opvulregel. Deze verklaring voert echter een onbestaand element aan.- en de onjuistheid van deze verklaring is aangetoond door de dienst stedebouw. 

En aangezien de grond gekocht is tegen de gangbare waarde,  aanvaard doot de registratie, zonder voorkennis van wie dan ook over de toekomstige bestemming lijkt mij de aankoopdatum als geldend.

Mocht Je over Jurisprudentie beschikken of deze kennen hou ik mij aanbevolen 

Hartelijk dank 

Zuidpool

Jean Nevels
0 thumb_up 3 comment Andere particulier
4 weken geleden

Beste Hugo c

Ik vergeet nog dat de rechter in eerste aanleg heeft ge oordeeld dat er geen sprake is van een vermomde schenking. De rechter stelde dat de aankoop niet in de vereffeing moest ingebracht worden.

mvGr.

Zuidpool

Hugo C.
267 thumb_up 1327 comment
3 weken geleden

Ik heb geen weet van gelijkaardige geschillen maar het is overduidelijk dat de andere erfgenaam tracht de gronden in de nalatenschap te krijgen. Naargelang de situatie kunnen hier ook verjaringstermijnen tot 30 jaar na overlijden gelden. Het is natuurlijk een doorn in het oog van andere erfgenamen als zij de huidige bouwgrondprijzen vergelijken met hetgeen u er voor betaald hebt in 1979. Als u de gronden nog niet verkocht hebt kan men  moeilijk van een gerealiseerde meerwaarde spreken en wat de toekomst gaat brengen is ook niet duidelijk. Maar als de zaak in beroep wordt behandeld weet je nooit op voorhand wat het vonnis zal zijn. Best neemt u dan  toch een gespecialiseerde advocaat indien een beroepsprocedure wordt gestart.

Maar het is een veelvoorkomend geschil in nalatenschappen. Hoe goed de kinderen in het verleden ook overeenkwamen, als het tot de verdeling van de nalatenschap komt dan komen soms andere standpunten naar boven. Zelfs schenkingen, de ene een onroerend goed de ander een overeenstemmende som geld kan nog tot geschillen leiden bij de nalatenschap.

Jean Nevels
0 thumb_up 3 comment Andere particulier
3 weken geleden

Dank Je wel Hugo C

ik bewoon deze grond al van in 1983.  En van meerwaarde kan er dus eigenlijk geen sprake meer zijn

Ik probeer mij altijd zo ruim mogelijk te informeren en heb een goed e advocaat

Maaker een fijn weekend van

Groetjes

Zuidpool

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.