Forum

Alle reacties

pjm
1 thumb_up 6 comment
1 jaar geleden · Bedankje ontvangen

Hangt er van af waar je woont.

Als je kunt bewijzen dat die stallen er stonden voor inwerkingstreding van het gewestplan (ergens tussen 1975 en 1980 afhankelijk van de streek) dan worden de stallen verondersteld vergund te zijn, en moeten ze niet worden afgebroken. Dat bewijs kan bijvoorbeeld geleverd worden door een satellietfoto uit die tijd, waarop de stallen te zien zijn.

Als de dienst Stedebouw kan bewijzen dat ze er op die datum nog niet stonden, en ze dus van na het inwerkingtreden van het gewestplan gebouwd werden, zijn ze illegaal. Je kan dan een regularisering aanvragnen, maar het is niet zeker of je die ook krijgt. Hangt ook een beetje van de situatie en andere voorschriften af. Als er bijv. een RUP is, en de stallen voldoen er aan, dan zal een regularisatie waarschijnlijker zijn dan als ze er niet aan voldoen.

Hugo C.
284 thumb_up 1492 comment
1 jaar geleden

Wij hebben juist een huis gekocht met stalling voor 5 paarden maar de stalling is niet vergund maar zou er wel al 40 jaar staan moeten wij deze slopen ?

Groeten 

Verjaring van een bouwmisdrijf treedt op na 5 jaar in dicht bevolkte gebieden en na 10 jaar in rurale gebieden. Heeft de notaris een afzonderlijke akte opgemaakt waarbij je u verplicht het bouwmisdrijf weg te werken? Heeft Stedenbouw u gewezen op het bouwmisdrijf?

Wezze
0 thumb_up 1 comment Andere particulier
1 jaar geleden

Er is geen akte opgemaakt waar staat dat ik de stallen moet weg werken. Er is ook geen melding van stedenbouw. 

Hugo C.
284 thumb_up 1492 comment
1 jaar geleden

Er is geen akte opgemaakt waar staat dat ik de stallen moet weg werken. Er is ook geen melding van stedenbouw. 

Alles hangt wat af van wat je precies met die stallingen wenst aan te vangen:

- Vooreerst heb je natuurlijk de aankoop zelf waarbij de verkoper verklaart dat  alle constructies vergund zijn. De verkoper (en in feite ook een beetje de notaris en/of makelaar) kan aansprakelijk gesteld worden voor de schade die u hierdoor ondervindt.

Dit kan gaan van de kosten voor de  regularisatie van de niet vergunde constructies tot mogelijks afbraak indien regularisatie niet mogelijk is met een minwaarde voor het onroerend goed.

Je kan natuurlijk op stedenblouw eens informeren of een regularisatie mogelijk is maar dan zit je met het feit dat de bouwovertreding bekend is. En dan?

Of je kan de ontwetendheid van iedereen laten zoals het is maar dan blijf je natuurlijk met een niet-vergunde toestand zitten, die vroeg of laat toch eens naar boven zal komen.

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.