Forum

Bouwovertreding door eigenaars garages naast mijn woning

Sloefke
0 thumb_up 35 comment Andere particulier
#Bouwen · 1 jaar geleden

Ik weet nu na zoveel maanden dat de eigenaars vd garages naast mijn woning gelegen een bouwovertreding hebben begaan. Mijn woning had een bijgebouw en werd bij verkoop van mijn woning verkocht in 2 percelen. Het bijgebouw dat over de volledige lengte van mijn woning stond werd afgebroken en er werden garages gebouwd. Vooraan oprit met bovenaan garages. Ik laat een lekdedectie uitvoeren en wat blijkt dat om laterale infiltratie gaat. Oorzaak de verharding oprit en het feit dat er vroeger een gebouw stond tegen mijn woning. Ik had daar natuurlijk geen weet van want het is 25 j geleden. Nu op de gemeente plannen gaan inkijken wat blijkt nu, garages niet gebouwd volgens plan. De garage die tegen de gevel aangebouwd werd moest over de volledige lengte heropgebouwd worden met een hellend dak. Niet gebeurd dus! Ik heb gelezen dat als de bestemming vd gemene muur waardoor deze bloot komt te staan  diegene die de schade veroorzaakt heeft hiervoor moet instaan. Over het feit dat het te lang geleden zou zijn lees ik dat als de bouwovertreding een onaanvaardbare hinder veroorzaakt voor de omwonenden de verjaringstermijn niet van toepassing is ook al is komt er soms water in de kelder en dan weer niet, het probleem is blijvend.Volgens BW 544 burenhinder worden laterale infiltraties gedekt door verzekering. Deze zijn geweest. Nu hadden de eigenaars vd garages de verharding al verwijderd. Er is nooit een drainage aangelegd geweest en geen watergeul. Oprit( verharding) is door hun zelf aangelegd en heel onprofessioneel gedaan ( een 5 tal jaren geleden zijn die dallenaangelegd) zodat het water naar mijn gevel liep. Geen bewijs meer ze hebben de verharding verwijderd. De verzekering antwoord daarop is goedkoop op te lossen met compactuna voor binnenmuur te behandelen maar het probleem zit buiten. Ze zeggen doordat de verharding verwijderd is ik nu geen water meer ga hebben. Alles is goed om de schade zo goedkoop mogelijk op te lossen. Buren veroorzaken een bouwovertreding Ik ben slachtoffer omdat ik dit niet wist en zogezegd vorige eigenaar van mijn woning ook niet. Kan ik hen nog laten instaan om de schade te herstellen volgens bovenvermelde opvattingen?

Alle reacties

Hugo C.
300 thumb_up 1733 comment
1 jaar geleden

Als ik het goed begrijp hebt u mogelijks  in feite  3 problemen:

1. De scheimuur die onbeschermd is achtergebleven en waarschijnlijk  in de woning voor  een vochtige muur zorgt bij langdurig regenweer

2.Opstijgend vocht , gewoon het grondwater dat door de capillariteit van de  gebruikte stenen stijgt tot een hoogte van  maximaal +- 120cm. Geeft dus binnen ook vochtige muren van de vloer tot +- 120cm hoogte.

3. Water in de kelder.

Voor  zover uw buur het regen- en afvalwater  op een  gebruikelijke manier afvoert naar de gracht of riolering kan u m.i. hem  niets ten laste leggen. Zelfs indien hij het  regenwater  onmiddellijk laat infiltreren in de grond. Het zou anders zijn indien hij het water gewoon over de oprit liet lopen en zo voor wateroverlast zorgt bij u.(hij moet zijn  opgevangen regenwater op zijn terein houden.

Voor punt 1: In het verleden was het de gewoonte bij afbraak dat de  vrijgekomen scheimuur onbeschermd achterbleef. Soms uit eigenbelang en estetisch oogpunt  voorzag de bouwheer in een bekleding. Nu, met de isolatienormen, creert men een onwettelijke toestand bij de buur en kan men eisen dat de vrijgekomen gevel wordt geïsoleerd en bekleed. Bij voorkeur start men al bij de aanvraag van de bouwvergunning indien niets voorzien is (door bezwaar indienen) . Indien de gemeente het bezwaar verwerpt kan men nog altijd in beroep gaan bij de provincie. 

Maar voor het verleden  kan men niets meer eisen en ik denk dat het enige dat u kan doen, is aan uw buur  zijn akkoord vragen om op uw kosten de scheimuur te isoleren en te bekleden.

Punt 2:. Voor eventueel opstijgend vocht kan u uw buur ook niets ten laste leggen voor zover hij voor geen wateroverlast zorgt. Dat bij regen het water in de grond trekt  is de meest normale zaak

Dus daar zal u ook de scheimuur moeten laten behandelen tegen opstijgend vocht.

Punt 3: Dat wijst toch op een niet-waterdichte kelder. Dus opnieuw als uw buur voor geen wateroverlast zorgt en er dus enkel grondwater binnensijpelt kan je hem ook niets ten laste leggen. De kelder waterdicht laten maken is de enige oplossing.

Sloefke
0 thumb_up 35 comment Andere particulier
1 jaar geleden

Het water komt van bij hem ze hebben 5 jaar geleden dallen aangelegd heel onprofessioneel gedaan. Ook geen watergeul geplaats waardoor ik water in de kelder en ad trap heb. Laterale infiltraties kan ik de eigenaar garages toch wel ten laste leggen. Indien de buur onaanvaardbare hinder voor omwonenden bezorgd geen verjaringstermijn. Heb ik zo gelezen

Sloefke
0 thumb_up 35 comment Andere particulier
1 jaar geleden

Het water loopt zo vd oprit af. Tegen mijn gevel. Nu hebben ze dallen verwijderd maar het kwaad is geschied. De bestemming vd muur veranderd dan zijn zij ook verantwoordelijk. 

Sloefke
0 thumb_up 35 comment Andere particulier
1 jaar geleden

Ik heb pompen staan die het water naar de riolering pompen. Die muur is dat geen gemene muur

jean1986
11 thumb_up 60 comment
1 jaar geleden

Beste, Uit uw vorige post blijkt dat u de woning nog niet zo lang in eigendom heeft (titel ontbreken postinterventiedossier) Eigenlijk kan ik hieruit opmaken dat u zich bij de aankoop van het eigendom onvoldoende geïnformeerd/vergist hebt en dat u nu uw persoonlijke frustratie afreageerd zonder enige vorm van expertise? Al de argumenten/gebreken die u aankaart, waren toch reeds aanwezig en zichtbaar toen u het eigendom kocht?

Hugo C.
300 thumb_up 1733 comment
1 jaar geleden

Ik heb pompen staan die het water naar de riolering pompen. Die muur is dat geen gemene muur

Het is een heel beperkte oppervlakte waar de dallen zijn aangelegd. Het water wordt dus niet afgevoerd maar zal in de onmiddellijke omgeving in de grond infiltreren. Ook indien er geen dallen liggen zal het water in de grond infiltreren. Dat er soms water in uw kelder komt is alleen te wijten aan een gebrek in de waterdichting van uw kelder. 

Het kan dat uw verzekeraar eenmalig tussenkomt indien er schade is of voor expertise, maar er is geen schuldige derde aangeduid. Maar u zal zeker geen tweede maal beroep kunnen doen op hun expertise. 

Het zijn ook veel voorkomende gebreken bij oudere woningen: geen waterdichte kelder, opstijgend vocht t.g.v. het ontbreken van een waterkering, vochtige buitenmuren doordat er geen spouw is enz. 

Oudere woningen worden gewoonlijk verkocht tegen de prijs van de grond, tenzij in uitzonderlijke goede staat en waardevolle architectuur. Om deze redenen is het in vele gevallen voordeliger om het geheel af te breken en een nieuwe woning te bouwen dan het gebouw te renoveren in uw geval van kelder tot het dak.. Vooral op het vlak van isolatie, verwarming en verluchting zijn de eisen veel strenger geworden. 

Sloefke
0 thumb_up 35 comment Andere particulier
1 jaar geleden

Nee werd mij zo niet gezegd het ging om een klein vochtproleem. De vorige eigenaar beweerdt van niks te weten dat het water van bij de garages kwam. Volgens een expertise die zij gedaan hebben kwam het door een pomp dat vorige eigenaar had verwijderd. Aangezien er 1 pomp aanwezig was en er 2 putten zijn dacht ik ook eerst dat het kwam door het feit dat de ene put geen pomp had. Dat blijkt nu de oorzaak niet te zijn zegt cibor lekdedectie.  Het probleem kwam zoals hierboven vermeld van bij de buren. Het is gemakkelijk gezegd als vorige eigenaar veel mensen kent die hem een papierke schrijven dat de oorzaak van water in mijn kelder het verwijderen ve pomp is. En dit werd mij dan nog is verzwegen. Ik ben een leek en kende er niks van toen ik de woning kocht. Ze zeiden mij dat er nooit geen water in de kelder kwam. Gelogen dus. Het is pas na die lekdedectie dat mij geweten was dat het probleem van bij de garages kwam. 

Sloefke
0 thumb_up 35 comment Andere particulier
1 jaar geleden

Beste 

De woning is sinds 2016 opgenomen in archeologische zone werd in compromis ook over gelogen. De vorige eigenaars hebben mij een gerechtsexpertise verzwegen toen ik de woning kocht. Ze hebben gelogen over het probleem en de omvang ervan. Geen postinterventie dossier moest blijkbaar niet aanwezig zijn volgens wettelijke bepalingen 25 januari 2001. Ook gelogen de woning werd verbouwd in 2005 door nog een andere eigenaar dat kon ik toch niet geweten hebben. Ik ken daar niks van en is aan mijn notaris om dat op te vragen. Postinterventie dossier is bewust niet opgemaakt om het probleem te verdoezelen 😡😡😡😡

Sloefke
0 thumb_up 35 comment Andere particulier
1 jaar geleden

Ik heb ad makelaar gevraagd wat het probleem was in de kelder aangezien ik vlekken op de muur zag en hij zei mij dat er geen probleem was als enkel een klein vochtproleem ter hoogte vd kelder aan de trap. Ze hebben het probleem bewust geminimaliseerd terwijl ik nu weet dat er meer ad hand is. Ik had dat ook gemeld aan mijn notaris dat ik onderzoek moest laten doen naar die kelder. Nu bleek ook nog is dat die kelder uitgegraven was en dat wist ik niet dus ook vergunningsplichtig. Moest makelaar mij gezegd hebben. Daarom dat ze in compromis gemeld hebben dat PID niet aanwezig hoefde te zijn. Gewoon om alles te verdoezelen😡😡😡😡

Sloefke
0 thumb_up 35 comment Andere particulier
1 jaar geleden

Die dallen zijn naar mijn woning gericht iets dat niet mag. U als bouwer moet dat toch weten zeker als dat gedaan is door een persoon die geen kennis heeft van hoe hij een oprit moet aanleggen. Dat kan u toch zelf zien op de foto hoe onprofessioneel dat gedaan is. 

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.