Forum

Bouwinspectie reliefwijziging

Philippe001
0 thumb_up 19 comment Bouwer
#Bouwen · 1 jaar geleden
Deze vraag is goed beantwoord

Hallo iedereen

vraagje onlangs ben ik verhuisd naar onze nieuwbouw , het betreft een verkaveling van twee gronden waar we alletwee eigenaar van zijn .

onze bouw mocht 30cm boven het straatniveau gezet worden en de architect heeft uiteindelijk de vloerpas op 18cm genomen , het terras komt op hetzelfde niveau met Eurodals en we zakken dus de dikte 16cm naar gazon.deze zijn zo vergund.nu heb ik voor de tuin een architect genomen en die vroeg me de verkavelingsvoorschriften ,welke ik netjes doorstuurde.nu heeft een leuke buur anoniem klacht neergelegd omdat ik teelaarde moest aanvoeren om op niveau te komen.blijkbaar staat er een regeltje dat ik geen reliefwijziging mag doorvoeren.

gevolg na paar dagen bouwinspectie (in België geven ze voorrang aan zulke zaken i.p.v. echte criminelen te vervolgen)

wat die man verteld snap ik echt niet .de aannemer ruwbouw had al de grond afgevoerd en ook mijn teelaarde ,ook had hij meer afgegraven dan wat architect gerekend had nml60m3 i.p.v. 40

Mijn architect begon de discussie met te zeggen dat hij nooit anders geweten heeft dat de teelaarde en grond gebruikt word om aan te vullen maar volgens de bouwinspectie moet alle grond verplicht afgevoerd worden...ook mag er geen mm aangevoerd worden door de geen reliefwijziging toegestaan .nu vraag ik me af als ik geen teelaarde mag aanvoeren en er al de teelaarde afgehaald is hoe ik ooit gras zou kunnen zaaien op dode grond en aangezien er de teelaarde vanaf was heb je toch ook het reliëf gewijzigd want dan zou er 15cm minder liggen .ik heb dus al gebeld naar stedenbouw ,bouwinspectie ,grondbank, niemand die iets kan zeggen hoe ik het uiteindelijk had moeten doen.als iemand iets weet of ook in gelijkaardige situatie zat.

mvg

Hugo C.
299 thumb_up 1727 comment Bouwer
1 jaar geleden

Tot zolang het niveau van uw terrein gelijk ligt met dat van uw buren kan men moeilijk iets opwerpen van inbreuken op de verkavelingsvergunning.  Als je de tuin omspit zal die ook wel enkele centimeters hoger liggen. 

Het is nu te zien wat het gemeentebestuur gaat doen met die overtreding. Het is aan hun te bewijzen dat het niveau van het terrein gewijzigd is. De verklaring dat je geen millimeter grond mag aanvoeren is gewoon een spinsel van die ambtenaar, dat staat blijkbaar niet in de verkavelingsvergunning.

Philippe001
0 thumb_up 19 comment Bouwer
2 maanden geleden

Beste Charel 

mij lijkt dat u ook zo een verzuurde buur bent die alles zou doen om iemand te pesten en tegen te houden . Nogmaals die buur wil niet met mij praten ,diende anoniem klacht in tot het punt dat ze verplicht zijn namen te geven ... 

nogmaals mijn huis ligt in een doodlopend stuk op het einde van een nieuw straatje dat inderdaad hoger ligt dan zijn huis in de straat erachter . Mijn huis staat reglementair gebouwd en ja logisch dat er dan een hoogteverschil is hè ...

en had hij iets aan mij gevraagd ,ik was bereid om een nieuwe afsluiting en van die l blokken te zetten maar niks ,niet praten enkel verwijten.

nu heeft het inderdaad aan mij geld gekost voor een landmeter en advocaat ja en wat is hij nu verder --die meter gelijklopen ,maar dat is het probleem hij gaat daar niet mee akkoord en heeft nu 2 maal verloren . En buur verloren haha ik heb er een grote haag voorgezet dat ik die marginale familie nooit meer hoef te zien want voor mij zijn dit nooit buren geweest 

bedankt voor de altijd positieve reactie Charel 

Alle reacties

Hugo C.
299 thumb_up 1727 comment Bouwer
1 jaar geleden

Heb je al een pv ontvangen of een bericht van stedenbouw IVM de vastgestelde inbreuk? Als ik u goed begrijp hebt u het oorspronkelijk reliëf hersteld daar er teveel grond was weggenomen. Zijn er opmetingen in het verleden gebeurd die het oorspronkelijk reliëf kunnen bevestigen? 

Hetgeen de meeste bouwers doen op nieuwe verkavelingen is juist de vrijgekomen aarde verspreiden over het terrein zodat het niveau toch iets hoger dan het straatniveau komt te liggen.

Philippe001
0 thumb_up 19 comment Bouwer
1 jaar geleden

Hey 

eerst en vooral bedankt voor je reactie .

de inspecteur zei dat de brief waarin herstel maatregelen vermeld staan zal opgestuurd worden en vanaf dan heb je drie maand tijd. 

Er zijn geen opmetingen gedaan origineel niveau dit heb ik aan de landmeters gevraagd . Ook had mijn architect gevraagd hoe het origineel niveau kan achterhaald worden . De inspecteur begin  direct te dreigen dat hij boringen zou laten uitvoeren . Vraag me af hoe ze dit gaan bewijzen .er is eerst bij het aanvoeren een verkeerde partij grond aangevoerd over het hele tuinperceel ,ze hadden grond met stenen genomen i.p.v. teelaarde ,ook was de grond niet omgespit hieronder . 

Nu hebben ze recent alle grond terug afgehaald (klacht was wesclk van daarvoor ) en de onderste laag een kraanbak omgespit en dan de goede grond erop.

ik had al een vermoeden van wie de klacht kwam en ben het  op de man af gaan vragen . De buur zei ja ik heb klacht neergelegd omdat ik dat de grond zo zou blijven liggen ,i.p.v. eerst iets te vragen de tuinaanemer moest er toen nog alles opnieuw afhalen en de tuin was nog niks genivelleerd of plat gelegd . Had hij iets komen vragen had ik hem alles kunnen uitleggen en was er nooit een probleem geweest.

nu zijn er twee opties ofwel verzaking verkaveling aanvragen ofwel verkavelingswijziging . 

De verzaking weet ik niet goed aangezien we in een verkaveling van twee loten zitten waar we zelf eigenaar  van zijn hebben we sowieso iedereen zijn toestemming maar de bouwgrond die onbebouwd ligt en welke we aangesloten hebben op onze tuin(de grond zal later voor de kinderen zijn)  word dan weer 1 stuk grond en stel dat we nadien niet meer kunnen herverkavelen of dat die buur bezwaar indient ,wat hij in het verleden ook al deed voor deze procedure.

dan kan je ook nog verkavelingswijziging aanvragen maar volgens stedenbouw worden de buren ook aangeschreven en de wijziging zal dan reliefwijziging zijn en daar kan hij dan terug klacht op neerleggen . 

Sowiezo procedure in aalst van 9maand in aalst😂

had die buur gewoon komen praten maar nee de verzuring en jaloezie van de maatschappij ...

Charel
539 thumb_up 2415 comment
1 jaar geleden

Het hele verhaal van grond afgraven en terug aanvoeren, weer weghalen en weer andere aanvoeren heeft eigenlijk weinig belang hierbij.

Het gaat er om of het niveau gewijzigd is ten opzichte van de toestand voor het bouwen. En dat zou dan het meest duidelijk te merken zijn aan de verhouding met de buurpercelen.

Als uw niveau nu gelijkaardig is als dat van de buren dan heb je volgens mij weinig te vrezen, maar in dat geval zou ik het raar vinden dat die ambtenaar er zo'n spel over maakt.

Is het niveau wel gewijzigd dan zou uw buurman ook kunnen zeggen " had mijn buur nu eens gewoon eerst komen praten, maar neen....."

Philippe001
0 thumb_up 19 comment Bouwer
1 jaar geleden

Het niveau van zijn aangrenzende tuin is niks veranderd wel de bouwgrond ernaast en daar valt de klacht niet onder maar omdat meneer de klacht op het stuk waar hij aangrensde neerlegde hebben ze meteen gans de verkaveling als 1 stuk bekeken . 

En anonieme klachten zijn laffe daden praten is altijd het beste maar met die man kan je niet praten . De reden waarom hij jaloers is omdat hij de bouwgrond in der tijd van de vorige eigenaars als tuingrond wou kopen en zij gingen niet akkoord ,hij heeft dan bezwaren ingediend tegen de verkaveling en nu wij als nieuwe eigenaars zitten met de lastige buur nu .

Philippe001
0 thumb_up 19 comment Bouwer
1 jaar geleden

En op even terug te komen over grond  afgraven en opnieuw opvoeren . De bouwinspecteur heeft wel Degelijk gezegd dat je 1 alle grond moet  afvoeren en twee ik geen mm mag ophogen dus zeg me dan eens hoe je dit oplost ? 

Charel
539 thumb_up 2415 comment
1 jaar geleden

Beste,

Het is me nog altijd niet duidelijk of er nu een reliefwijziging is gebeurd of niet. Je kan dat in de meeste gevallen niet zo maar doen zonder toestemming. Als in dat geval buren hierop reclameren dan hebben ze daartoe het volste recht, hoe vervelend het ook mag zijn voor jou.

Hugo C.
299 thumb_up 1727 comment Bouwer
1 jaar geleden

Tot zolang het niveau van uw terrein gelijk ligt met dat van uw buren kan men moeilijk iets opwerpen van inbreuken op de verkavelingsvergunning.  Als je de tuin omspit zal die ook wel enkele centimeters hoger liggen. 

Het is nu te zien wat het gemeentebestuur gaat doen met die overtreding. Het is aan hun te bewijzen dat het niveau van het terrein gewijzigd is. De verklaring dat je geen millimeter grond mag aanvoeren is gewoon een spinsel van die ambtenaar, dat staat blijkbaar niet in de verkavelingsvergunning.

Philippe001
0 thumb_up 19 comment Bouwer
1 jaar geleden

Gisteren gaan bevragen en blijkbaar is het zeer simpel gewoon verzaking van de verkaveling aanvragen en alle voorwaarden vervallen ,aangezien we de enige die elkaar toestemming moeten geven omdat we met twee gronden de enige eigenaars zijn in de verkaveling is het enkel brief opsturen met akkoord en dan vervallen de voorschriften en gelden de algemene van de stad welke veel eenvoudiger zijn . De landmeter expert is ook komen kijken en hij moest lachen en zag totaal geen probleem . De verzuring en jaloezie van de maatschappij .

Hugo C.
299 thumb_up 1727 comment Bouwer
1 jaar geleden

Als je verzaakt aan de verkaveling dan worden de deelpercelen terug samengevoegd en verdwijnt ergens de mogelijkheid om te bouwen? Aangezien u eigenaar bent van de betreffende verkaveling (2 aangrenzende bouwpercelen) bent u de enige belanghebbende van de bijkomende verkavelingsvoorwaarden en bent u de enige die eventuele overtredingen kan aanklagen. De gemeente mag t.o.v. derden m.i.  enkel nagaan in hoeverre hun algemene verkavelingsvoorwaarden niet worden nageleefd. Als uw verkavelingsvergunning een clausule zou bevatten dat op de scheiding van beide percelen een buxushaag moet komen van 180cm hoog dan bent u de enige die een klacht kan indienen wegens niet naleven van de verkavelingsvoorwaarden. Uw verzuurde buur kan u niet onrechtstreeks verplichten die haag aan te planten.

Toch opletten dat je niet in een valkuil trapt. Zou je niet beter wachten tot het gemeentebestuur duidelijk hun standpunt geeft, op papier? 

Misschien ook eens nuttig om na te gaan is hoe het zit met de onbebouwde percelen in een verkaveling. Is er een belasting op onbebouwde percelen?

Hugo C.
299 thumb_up 1727 comment Bouwer
1 jaar geleden

Je zou ook eens moeten nagaan wie de geestelijke vader van het verbod op niveauwijziging is. Is het de gemeente die dit destijds heeft opgelegd of is het de verkavelaar zelf die deze voorwaarde heeft opgelegd op aan de toekomstige kopers ergens om bij verkoop van een perceel te verhinderen dat het onverkochte perceel minder aantrekkelijk wordt. In dit geval zijn enkel de eigenaars van beide percelen ( u dus) gebonden zich hieraan te houden, maar kunnen zij hiervan afwijken mits onderling akkoord en stedenbouw geen verzet maakt. Maar misschien kan de landmeter die destijds de verkavelingsaanvraag heeft opgemaakt u meer hulp bieden.

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.