Forum

Nieuwe wetgeving verwarmingsketels

Reneee
0 thumb_up 2 comment Verbouwer
#Verwarming & koeling · 1 jaar geleden

Ik hoor door mijn installateur het volgende vertellen:

Vanaf 2020 mogen er bij nieuwbouw geen gas of mazoutketels meer geplaats worden

Vanaf 2022 moeten alle bestaande gas/mazoutketels condenserend zijn

Vanaf 2025 mogen er nergens nog mazoutketels zijn

Klopt dit wel aub, en zo ja waar kan ik die info dan vinden om dit te staven??

Alle reacties

Nick 61
123 thumb_up 694 comment
1 jaar geleden

Www.LNE.be daar kan je alle info verkrijgen

Hugo C.
267 thumb_up 1328 comment
1 jaar geleden

Www.LNE.be daar kan je alle info verkrijgen

Gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wie op die website het passende antwoord wil vinden op zijn vraag is wel voor enige tijd bezig.

Reneee
0 thumb_up 2 comment Verbouwer
1 jaar geleden

Heb even de website doorgenomen, maar een antwoord op mijn vragen vind ik nergens terug .

Wie kan mij van een passend antwoord dienen aub?

ID_DIM
20 thumb_up 131 comment
1 jaar geleden

Goedemiddag,

Volgende links zouden je moeten helpen:

--> https://www.energiesparen.be/verwarming/ecodesign/eisen
--> https://www.energiesparen.be/verwarming/ecodesign/toekomst
--> https://www.lne.be/veelgestelde-vragen-en-antwoorden-voor-gebruikers-van-centrale-verwarming

In grote lijnen klopt je overzicht wel... maar officieel bestaat er geen tijdschaal met overzicht wat en wanneer bepaalde technieken verboden worden en anderen verplicht toegepast. Het is de norm dat verstrengt en zich toespitst op specifieke vereisten van de toestellen.

In nieuwbouw is het zowieso WP dat gebruikt word van wege de doorgedreven isolatie en stappen die er ondernomen zijn. Condensatieketels zijn toegelaten maar de vereisten voor een nieuwbouw liggen zo hoog dat het bijna geen zin heeft ze nog toe te passen (tenzij in uitzonderlijke gevallen). Het energieprestatie ligt zo streng dat men je letterlijk pushed naar warmtepomp.

Sinds 2016 zijn we praktisch verplicht voor alle renovaties, op gebied van verwarming, met condensatieketels te werken. Zuiver op technisch gebied haalt geen enkele atmosferische ketel de beoogde norm, enkel condensatieketels vanwege hun techniek kunnen dit. Uitzondering op de regel zijn bepaalde appartementsblokken wanneer omschakeling technisch niet haalbaar is. Bijna alle producenten van verwarmingsmateriaal hebben hun aanbod op atmosferische ketels volledig dichtgedraaid (slechts enkelen welk zuiver voor vervangingsmarkt in projecten dient die volden aan bovengestelde eis). Hierdoor is het toepassen van condensatietechniek een (technisch) feit en verplichting.

In het kort kan je volgende stellen:
- Alle renovaties is condenserend een plicht (met slechts enkele uitzonderingen die gestaafd moeten zijn).
- Nieuwbouw is al op warmtepomp (vanwege de hoge E-peil eisen die je niet haalt met een verwarmingsketel).

Hugo C.
267 thumb_up 1328 comment
1 jaar geleden

Het is duidelijk dat de overheid volledig de pedalen kwijt is en maar in het blinde weg toekomstige regels uitvindt waarvan het nut en de haalbaarheid verre van duidelijk is. Maar het ligt in elk geval buiten hun legislatuur en een zorg voor later als het probleem zich aanmeldt. 

Dat de warmtepomp DE verwarming bij uitstek zou worden is wel de grootste flater die men kan maken. Een warmtepomp levert in de winter 2kWh warmte voor 1 kWh verbruik van elektriciteit (dagtarief). Waar zit het voordeel tov elektrische akkumulatieverwarming? Elektrische akkumulatieverwarming laat toe om aan of af te schakelen volgens de beschikbaarheid van elektriciteit op het net met een rendement van bijna 100,%, heel wat beter dan de slecht renderende batterijen waar  men nu de zonnepaneel-eigenaars wil mee opzadelen om de ondoordachte implementatie van zonnepanelen te verdoezelen.

Dus mijn advies: kijk niet te ver vooruit. Isoleer uw woning zo goed mogelijk en laat u niet verleiden om enkele centimeters minder isolatiedikte te nemen. En voor verwarming neem wat vandaag het voordeligste is (condensatieketel op aardgas) eventueel uitgebreid met een zonneboiler voor sanitair warm water.

Bij nieuwbouw zal uw EPB-verslaggever wel een en ander bevestigen.

Momenteel worden er enkel politiek geïnspireerde beslissingen genomen op het vlak van energie, maw men calculeert de winst of verlies aan stemmen mee in de te nemen beslissing. En dat is korte termijnstrategie.

ID_DIM
20 thumb_up 131 comment
1 jaar geleden

Ik zou me stilletjes beginnen informeren op gebied van techniek als ik u was.. ik lees veel onzin in uw bericht.

- Het gebrek aan tijdlijn heeft te maken met marktvraag en aanbod. Het heeft geen zin concrete data vast te leggen als de vraag stagneert of blijft hangen. Leveranciers dienen de nodige vereisten te kunnen opleveren waarbij het nodige onderzoek op gebied van techniek, marketing en wetgeving te worden voldaan om een nog betaalbare oplossing te leveren.

- Niemand beweerd dat de warmtepomp DE oplossing bij uitstek is maar er word wel diens efficientie bewezen in nieuwbouw en totaalrenovaties. De techniek bestaat al sinds de jaren 80 (en zelfs langer). Hiervoor bestaan ook hybrideoplossingen (WP  in combinatie met ketel).

- Voordeel van de warmtepomp T.OV. accumulatieverwarming is nog steeds verbruik. In mijn boek kan je warmte nog steeds niet opslagen... elektriciteit WEL. Accumulatieverwarming werkt door warmte op te slagen in een warmtedragend element (gietijzer ed.). De elektrische weerstand hierin moet bijstoken en blijvend warmen voor het vermogen te aacumuleren. De warmtepomp produceert meteen de warmte wanneer deze gevraagd word... in uw voorbeeld is dit 1 deel elektriciteit voor 2 delen warmte. Uw accumulatie geeft meteen (4 a 5 kW/h (1:1-verhouding vermorgen) x tijdspanne) + (bijverwarming *tijdspanne) dit is onafhankelijk van het gevraagde of feitelijk benodigde vermogen. Neem hierbij dat, tot zover ik weet, elektrische weerstanden NIET kunnen moduleren maar warmtepompen wel.. Leer snel even rekenen om te zien welke het duurst is (HINT: er is een reden waarom meer en meer leveranciers en groothandels afstappen van accumulatie-techniek).

Naiviteit en cowboygeruchten schijnen u precies te motiveren.

Het enige dat ik u wat gelijk op kan geven is op gebied van isolatie en de huidige voordeligste oplossing aan te bieden.

De rest...onzin

Hugo C.
267 thumb_up 1328 comment
5 maanden geleden

Ik zou me stilletjes beginnen informeren op gebied van techniek als ik u was.. ik lees veel onzin in uw bericht.

- Het gebrek aan tijdlijn heeft te maken met marktvraag en aanbod. Het heeft geen zin concrete data vast te leggen als de vraag stagneert of blijft hangen. Leveranciers dienen de nodige vereisten te kunnen opleveren waarbij het nodige onderzoek op gebied van techniek, marketing en wetgeving te worden voldaan om een nog betaalbare oplossing te leveren.

- Niemand beweerd dat de warmtepomp DE oplossing bij uitstek is maar er word wel diens efficientie bewezen in nieuwbouw en totaalrenovaties. De techniek bestaat al sinds de jaren 80 (en zelfs langer). Hiervoor bestaan ook hybrideoplossingen (WP  in combinatie met ketel).

- Voordeel van de warmtepomp T.OV. accumulatieverwarming is nog steeds verbruik. In mijn boek kan je warmte nog steeds niet opslagen... elektriciteit WEL. Accumulatieverwarming werkt door warmte op te slagen in een warmtedragend element (gietijzer ed.). De elektrische weerstand hierin moet bijstoken en blijvend warmen voor het vermogen te aacumuleren. De warmtepomp produceert meteen de warmte wanneer deze gevraagd word... in uw voorbeeld is dit 1 deel elektriciteit voor 2 delen warmte. Uw accumulatie geeft meteen (4 a 5 kW/h (1:1-verhouding vermorgen) x tijdspanne) + (bijverwarming *tijdspanne) dit is onafhankelijk van het gevraagde of feitelijk benodigde vermogen. Neem hierbij dat, tot zover ik weet, elektrische weerstanden NIET kunnen moduleren maar warmtepompen wel.. Leer snel even rekenen om te zien welke het duurst is (HINT: er is een reden waarom meer en meer leveranciers en groothandels afstappen van accumulatie-techniek).

Naiviteit en cowboygeruchten schijnen u precies te motiveren.

Het enige dat ik u wat gelijk op kan geven is op gebied van isolatie en de huidige voordeligste oplossing aan te bieden.

De rest...onzin

Heb zopas nog een berichtje van u gevonden om op te antwoorden.

Niettegenstaande uw negatieve perceptie van mijn bijdrage blijft de warmtepomp een elektriciteitsverslinder. De steeds wederkerende klacht is dat de elektriciteitsfactuur de pan uitrijst. En dat is niet zo verwonderlijk .  Het is in de winter dat je veel kWh nodig hebt om op te warmen en dan juist heeft een warmtepomp  het slechtse rendement (lees COP-waarde). Jarenlang heeft de overheid elektrische verwarming, al dan niet  met akkumulatie , verguisd. Zo ook de collectieve stookinstallaties in appartementsgebouwen . Nu verandert men het geweer van schouder en is men zelfs verplicht een stookruimte  te voorzien voor een collectieve stookinstallatie.

Hoe lang gaat het nog duren eer de overheid door heeft dat een warmtepomp in de winter tijdens de dag  zijn warmte moet produceren  in een periode dat de  elektriciteitsprijs het hoogste ligt en  de mogelijkheid van een black-out of  tijdelijke afschakeling van clienteel tot de reele mogelijkheden behoort. Het is nooit 's nachts dat er elektriciteitstekort dreigt, altijd tijdens de dag met een piek tussen 11u00 en 12u00  en verder op de meest onverwachte samenloop van omstandigheden. Maar  één zaak is zeker : elektrische akkumulatie kan men tijdelijk afschakelen zonder verlies van comfort. Een warmtepomp valt gewoon stil en blijft de bewoner  letterlijk in de kou zitten.

Akkumulatieverwarming heeft altijd het voordeel gehad dat het wordt opgeladen gedurende de nacht of tijdens de dag bij overschot aan productie. Evenzo kan het worden afgeschakeld ingeval er een tekort dreigt of gewoon als regulerend  middel tijdens de dag. En dat in de handel de akkumulatie niet meer gepromoot wordt is gewoon het gevolg van het gevoerde beleid van de overheid.

En dat  heeft niets te zien met naïviteit of cowboygeruchten maar gewoon zuivere logica.

Luc Vandamme
40 thumb_up 226 comment Verbouwer
5 maanden geleden

@ Hugo C.

Een Warmtepomp (WP) in een goed geïsoleerd huis verbruikt zeer weinig elektricitiet. Ik heb een gemiddeld elektricitieitsverbruik  van mijn L/W WP van 8.08 kWh/dag in december en 10,40 kWh/dag in januari, in februari dit jaar is dit gezakt tot 4.34 kWh/dag en in maart was dit nog maar gemiddeld 2.33 kWh/dag. De vorige jaren lag dit iets hoger, maar nooit meer  dan 13% hoger. Mijn gemiddelde SPF (Seasonal Performance Factor) over de verschillende (6) stookseizoenen is nog nooit onder de 3 geweest. Ik kan dus uw uitspraken over "onwaarschijnlijk hoge" verbruiken en belastingen van het net, helemaal ontkennen. En ik werk met een 6 jaar oude WP in hetzelfde binnenland (buiten t°n) waar jij over spreekt. Ik werk wel met Zeer Lage Temperatuur Verwarming (ZLTV aan < 35°C) voor mijn warmte afgifte. Huidige WP'n doen het nog beter in deze omstandigheden.

Het wordt tijd dat je je informatie en mening bijstelt in functie van de huidige bouwnormen en EPB-waarden!

Freddy.cv
5 thumb_up 21 comment
5 maanden geleden

Hugo, je hebt overschot van gelijk, met heel de klimaat discussies lopen een hoop politici rond alsof zij het warm water hebben uitgevonden, maar door hun denken word het voor onze kinderen niet meer betaalbaar om een eigen huisje te bouwen. Aan ons, die de dagelijkse problemen bij de mensen gaan oplossen word niets gevraagd, alhoewel wij de toekomst zullen bepalen inzake klimaatbeheersing. Ik ben geen specialist, maar probeer elke dag wat bij te dragen aan het milieu, net zoals al mijn collega's die mensen helpen die in de schit zitten. Als je 20000 euro verdiend per maand is het makkelijk om te praten tegenover iemand die er maar 1500 heeft, je moet het maar waarmaken, niet soms.

Freddy.cv
5 thumb_up 21 comment
5 maanden geleden

Belachelijk, willen wij nog eens meemaken wat madam Vandebosche heeft uitgestoken, wij zijn die 5 miljard nog steeds aan het betalen, laat specialisten praten en geen politici.

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.