Forum

keuzes geothermische warmtepomp

PCF
0 thumb_up 2 comment Verbouwer
#Verwarming & koeling · 2 weken geleden

Voor onze totaalrenovatie (IER, halfopen bebouwing, gezin 5 personen) hebben we besloten om voor een geothermische warmtepomp met passieve koeling te gaan. We moeten nog kiezen tussen 3 betrouwbare installateurs. Daarvoor moeten we een aantal inhoudelijke keuzes maken. Graag leg ik deze even voor op dit forum. Wat is jullie mening? 

WP: Aan/uit of modulerend ?

Vaillant FlexoTHERM exclusive VWF 87/4 + Vaillant VWZ NC 11 / Viesmann vitocall 300-G + NC-box / Nibe S1155-6 PC ?

Warmtebronnen : Turbo-sonde 32mm / 32mm dubbele lus / 32 of 40 mm enkele lus ?

SWW : boiler staal geëmailleerd 300 l / boiler RVS 300 l / multi-energievat 500 l ?

VVW buis : PE-RT 18x2mm / PE-RT 16x2mm / Alupex 16x2mm ?

Alvast bedankt voor de input! 

Groet, 

Pieter

Alle reacties

Hugo C.
285 thumb_up 1541 comment
2 weken geleden

Over warmtepompen heb ik totaal andere meningen maar toch dit: waarom installeer je geen zonneboiler? Een zonneboiler voor huishoudelijk gebruik bestaat uit 2 tot 4 zonnecollectoren die rechtstreeks een boiler van 3 a 400 liter opwarmen. Eventueel kan je bijverwarmen met een warmtepomp en/of rechtstreeks elektrisch. Het rendement ligt vele malen hoger en geeft een dekkingsgraad van ongeveer 60%.

Hugo C.
285 thumb_up 1541 comment
1 week geleden

Door de ver doorgedreven isolatie van de woningen is het energieverbruik voor de verwarming van de woning drastisch gedaald. De energie nodig voor de productie van sanitair warm water is nagenoeg ongewijzigd gebleven, op een betere isolatie van de boiler en een hoger rendement van de cv-ketel na. 

Hierdoor is het energieverbruik voor de productie van sanitair warm water van dezelfde grootte-orde  zoniet hoger dan het energieverbruik voor verwarming van de woning.

Een zonneboiler produceert met weinig energie (enkel een circulatiepomp) veel sanitair warm water met een teoretische dekkingsgraad van 60%. Van april- mei tot september -oktober kan een zonneboiler autonoom voorzien in de warmwaterbehoefte. Bijverwarming in de winterperiode en bij aanhoudend ongunstig weer is noodzakelijk. Dit kan gebeuren door de beschikbare verwarmingsinstallatie of elektrisch (valt duur uit).

PCF
0 thumb_up 2 comment Verbouwer
1 week geleden

Bedankt voor de reactie Hugo C.

Het bijkomend aansluiten van een zonnecollector op het multi-energievat behoort zeker tot de mogelijkheden. Ik hoor echter zeer vaak dat het sop de kolen niet waard is. Een zonnecollector zou maar beperkt warmte toevoegen, onderhoudskosten (vervangen glycol) zouden hoog zijn, in de winter zou door het tussentijds circuleren een negatieve impact zijn, ... .

Laforce Erwin
47 thumb_up 216 comment
1 week geleden

Een zonneboiler, geplaatst op 70° verwarmt mijn huis bij zonnige winterdagen.

Gisteren bvb warmde ik 1300 liter water op met de zonneboiler van 30 tot 50°C en daarmee kon ik een hele dag mijn huis en sanitair water opwarmen.

De inderdaad dure vloeistof moet niet vervangen worden.

En zover ik weet is er zelfs nog subsidie.

Beste investering ooit.

What do you want to do ?New mailCopy

What do you want to do ?New mailCopy

Luc Vandamme
44 thumb_up 292 comment Verbouwer
1 week geleden

Beste PCF,

Ik kan alleen bevestigen dat een zonneboiler  juist geplaatst (zols Erwin hierboven) met kollektoren onder een hoek van 70°, wel een zeer goede investering is.

Mijn zonnebuffer brengt me meer dan 80% van mijn jaarlijkse SWW behoefte en meer dan 10% van mijn jaarlijkse verwarmingsbehoefte omdanks dat de kollektoren op 35° helling staan (dus verre van ideaal). Bij een betere hellingshoek zou ik mijn verwarmingsbehoefte voor meer dan 30% kunnen realiseren. 

Ik werk met een leegloopsysteem (zonder glycol) op dood water uit de buffer. Dit werkt ook perfect. Je kan dit enkel toepassen als je ook werkt met een drukloos buffervat. Als je een buffervat onder druk (boiler principe) hebt, kan je enkel werken et glycolsystemen. Het plaatsen van de collectoren onder de hoek van 70° zal verhinderen dat de t° aan de kollektoren veel te hoog wordt in de zomer (in de stagnatiefase). In de Winter kan je meestal alle energie (van de zon) gebruiken die op deze collectoren (helling > 60°) valt. Zo vermijdt je degradatie van je vloeistof (glycol).

Mijn enige opmerking op je warmtepomp is dat ik niet begrijp dat je een geothermische warmtepomp gebruikt die veel duurder is in aankoop en in installatie en onderhoud, dan een aerothermische warmtepomp (lucht/water). De lucht/water aerothermische warmtepomp haalt in combinatie met een zonnethermie (zie hierboven) betere rendementen (en dus een veel betere gecombineerde SCOP heeft dan een geothermische warmtepomp). Het koelgedeelte van uw klimaatregeling, kan je meestal energetisch realiseren door zonnepanelen te installeren. Deze zonnepanelen geven in de zomer (wanneer er koelbehoefte nodig/gewenst is) sowieso te veel elektriciteit die het net dan zou kunnen overbelasten. Dus dan een aerothermische warmtepomp gebruiken, zorgt ervoor dat uw zelfconsumptie verbetert en dat uw toekomstige energie transportkosten (netwerkkosten) relatief verminderen bij de toekomstige invoering van nieuwe netwerktarieven ter vervanging van het prosumententarief. En daarbij is een aerohermische installatie veel goedkoper in aankoop en onderhoud dan eender welke geothermische installatie. 

Kris M
481 thumb_up 2192 comment
1 week geleden

Ik gebruik nog gas (condenserende ketel) voor verwarming en warm water.  Groot huis,  zo n kleine 600-750€ per jaar.  Geen bijstook op hout. Geen enkel warmptepompsysteem kan hier na financiële afschrijving aan tippen. Heb wel overgedimensioneerde lage temperaruur radiatoren zodat ik kan overschakelen als t in een verre toekomst financieel interessant wordt  ....

Hugo C.
285 thumb_up 1541 comment
1 week geleden

Bedankt voor de reactie Hugo C.

.....

Ik hoor echter zeer vaak dat het sop de kolen niet waard is. Een zonnecollector zou maar beperkt warmte toevoegen, onderhoudskosten (vervangen glycol) zouden hoog zijn, in de winter zou door het tussentijds circuleren een negatieve impact zijn, ... .

De teoretische berekeningen gaan uit van gemiddelden #uren zon, # m3 sww verbruik dat per dag constant wordt gehouden. En daar lijkt de investering voor verwarming inderdaad het sop de kolen niet waard is. In de praktijk zullen de collectoren een aantal kWh warmte stockeren in de boiler dat kan gebruikt worden voor sww en verwarming. Is de zonne-energie opgebruikt dan pas komt de bijverwarming op gang die een kleine voorraad zal opwarmen. Je mag er vanuitgaan dat vanaf september tot mei alle kWh zonne-energie zal opgebruikt worden. 

Een goed ontworpen installatie met zonnecollectoren zal pas in werking komen als de temperatuur in de collectoren hoger is dan de temperatuur onderaan in de boiler. Het negatief aspect dat u aanhaalt is mij niet bekend.

Hugo C.
285 thumb_up 1541 comment
1 week geleden

Ik gebruik nog gas (condenserende ketel) voor verwarming en warm water.  Groot huis,  zo n kleine 600-750€ per jaar.  Geen bijstook op hout. Geen enkel warmptepompsysteem kan hier na financiële afschrijving aan tippen. Heb wel overgedimensioneerde lage temperaruur radiatoren zodat ik kan overschakelen als t in een verre toekomst financieel interessant wordt  ....

Als je iets wilt doen rond CO2 uitstoot dan is isoleren van de woning wel het belangrijkste omdat dit zich ook direct vertaalt in een lagere energierekening. Waar isolatie van de woning geen impact op heeft is het sanitair warm water en als je die verbruikskost wil reduceren is een zonneboiler het meest aangewezen. Van april/mei tot september/oktober staat uw cv-ketel af, behoudens uitzonderlijk slecht weer en moet veel minder starten en stoppen. 

Maar inderdaad om uw jaarfactuur met 2 a 300€ te zien verminderen moet u een hele investering doen + een complexere installatie.

Luc Vandamme
44 thumb_up 292 comment Verbouwer
1 week geleden

Ik gebruik nog gas (condenserende ketel) voor verwarming en warm water.  Groot huis,  zo n kleine 600-750€ per jaar.  Geen bijstook op hout. Geen enkel warmptepompsysteem kan hier na financiële afschrijving aan tippen. Heb wel overgedimensioneerde lage temperaruur radiatoren zodat ik kan overschakelen als t in een verre toekomst financieel interessant wordt  ....

@ Kris M,

Ik verbruik (voor aftrek eigen productie zonnepanelen) jaarlijks tussen 200 en 250 Euro energie om ook een groot huis te verwarmen en om alle SWW te maken. Dit gebeurt met aerothermie met een een oude (uit 2012) L/W warmtepomp, met zonnethermie via zonnebuffer en met rechtstreeks opwarming via een elektrische doorstromer.

Als ik mijn eigen productie zonnepanelen in rekening breng en enkel rekening hou met de directe opbrengst (dus zonder compensatie van het elektriciteitsnetwerk en dus zonder belasting van datzelfde netwerk), dan is de werkelijkelijke kost minder dan 150 Eur per jaar (en ... dit met dure elektriciteit aan 24.56 cent / kWh ...). Bijkomend heb ik ook geen 2-jaarlijks onderhoud inclusief schouwvegen en geen certificaten nodig voor de brandverzekering. Tot hiertoe heb ik ook geen onderhoud of enige kost nodig gehad voor mijn WP + zonnethermie op al de jaren van gebruik. Ik heb ook geen enkel ontploffingsrisico en het brandrisico van mijn woning is ook beperkter, wat zich vertaalt in een iets goedkopere brandverzekering.

Als ik dan mijn werkelijke totaalkost van 150 Euro vergelijk met jouw gedeeltelijke kost van 600 tot 750 Euro/jaar, dan is jouw gedeeltelijke kost enorm in vergelijking met mijn totaalkost. 

Als ik zou rekenen volgens de kortzichtige logica van de gemiddelde Vlaamse zonnepanelen investeerder (dat alles wat ik produceer gratis op het net mag gezet worden en terug afgehaald worden), dan is mijn totale kost niet 150 Euro,maar 0 cent! Gelukkig ben ik zo niet!

Hou jij wel rekening met alle kosten van fossiele verbranding? Of heb jij evenveel mist in je ogen (tunnelvisie) als de gemiddelde kortzichtige Vlaamse zonnepanelen bezitter voor zijn energie?

Vb: het maatschappelijk neveneffect (maatschappelijke kost) van fossiele verbranding (waar ook gasverbranding toe behoort) op gezondheid en milieu is enorm en dan spreken we nog niet over de kosten die nodig zullen zijn om de opgestapelde klimaatrisico's t.g.v. CO2 opstapeling en methaan verliezen op ons zullen afkomen. Door deze manier van energiegebruik voor ondermeer uw en de meeste Vlamingen hun verwarming, wordt de kost voor energietransitie (klimaatkosten) wel veel duurder, terwijl we dit nu al kunnen verbeteren door er nu al rekening mee te houden.

Dit maatschappelijk neveneffect (op gezondheid, milieu en klimaat) bestaat niet met de toepassing van hernieuwbare energie om ons te verwarmen. Zowel voor (1) het delvingsproces
    => energie uit lucht (aerothermie),
    => energie uit de zon (zonnethermie),
    => energie uit oppervlaktewateren,
    => energie uit ondiepe geothermie (energiedelving op minder dan 2 m diep is volledig regeneratief door zonneinstraling,
          ook in een ander seizoen)
    => restenergie (warmte) uit riolen en andere afwateringen (riothermie) 
als voor (2) de hulpenergie (elektriciteit) die deze energiedelving mogelijk maakt
     => uit lichtomzetting (aanmaken van elektronenenergie met zonnepanelen)
     => uit windenergie (aanmaken van elektronenenergie met windmolens)
     => uit hydro toepassingen (aanmaken van elektronenenergie met water en met golfslag)
     => ....
     => uit energieopslag, zowel voor warmte in thuis- (pas ik toe) als grote gemeenschappelijke (warmtenetten) warmtebuffers, als uit thuis- als gemeenschappelijke elektrische energieopslag (batterijen, ...).

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.