Forum

ESE IR PANELEN

gilberto
0 thumb_up 40 comment Andere particulier
#Verwarming & koeling · 1 jaar geleden
Deze vraag is goed beantwoord

Beste mededenkers,

Ik ben op zoek naar mensen die ervaring hebben met Ese infrarood panelen.Volgens een leverancier van ese ir panelen verbruiken deze verwarmingstoestellen amper stroom.Er wordt slechts jaarlijks 138,6 kWh verbruikt met een ese ir paneel van 1100W voor 20m2 tijdens een stookperiode van 7 maanden, gedurende 24 u per dag en 30 dagen per maand. Per m2 wordt er 55 W vermeld zodat een living van 36 m2 kan verwarmd worden met een vermogen van 2 ese ir panelen van 1100W(40m2). =2,2 kw.De warmtestraling heeft dus een heel groot bereik door het zuivere glas met een filmlaag dat wordt gebruikt, en een halfgeleider die met gestimuleerde emissie werkt. Zijn er mensen die reeds een jaarlijks verbruik met deze ese ir panelen ervaren hebben, en klopt het vermelde verbruik van 138,6 kWh op jaarbasis voor een oppervlakte van 20 m2 met een ese ir paneel van 1,1kw vermogen.

Graag uw antwoord hierover.

Grtz.

gilbero

Kris M
476 thumb_up 2117 comment Andere particulier
1 jaar geleden · Bedankje ontvangen

Wat die verkoper vertelt is larie en apekool.  Als je t warm wil hebben zal.je met deze hokus-pokus toverpanelen evenveel kWh (en euro) verbruikt hebben als met gewone rechtstreekse electrische verwarming.

Die panelen zijn mooi (en daardoor wel enige meerprijs waard als je schoonheid belangrijk vindt) en hebben een nauwkeurige thermostaat (waardoor je de temperatuur fijner kan regelen en ev het aan- en uitschakelen op afstand kn uitvoeren. 

Charel
510 thumb_up 2195 comment
1 jaar geleden · Bedankje ontvangen

Kris heeft gelijk, dit is je reinste onzin om niet te moeten zeggen een poging tot oplichting !

Maar ik ondervind hier vooral weer een poging tot sluikreclame van de verkoper zelf zoals die dat op een ander forum ook al eens een paar maal met schade en schande heeft geprobeerd.

Telkens draaien die pogingen uit op anti-reclame ipv reclame.

Ese panelen zijn wellicht goed om in varkensstallen rechtstreeks de ruggen der varkens te bestralen ipv de ganse stal op te moeten warmen. Ze zijn niet aan te raden voor woningverwarming.

ID_DIM
20 thumb_up 131 comment
1 jaar geleden · Bedankje ontvangen

Oplichting is een groot woord.
Tussen de verkoopspraat door merk ik wel dat ze blijkbaar weer gebruik maken van een "truukje" om een hogere warmteaflevering te verkrijgen.

Het verbruik, wil ik wel geloven, zal inderdaad een pak lager liggen dan gewone elektrische verwarming.
Maar zoals Charel en Kris M al aangaven, goed voor varkensruggen te verwarmen maar niet voor een complete woning.

Infrarood heeft nu eenmaal de eigenschap gericht lokaal te verwarmen, eens men uit het stralingsveld stapt is de ruimte terug koud.

ID_DIM
20 thumb_up 131 comment
1 jaar geleden · Bedankje ontvangen

De uitleg die je geeft over de werking van IR-panelen is niet meer als de uitleg vanuit het middelbaar over het "ontstaan van licht". Hier zit niet meteen iets baanbrekend in. IR-panelen zijn voornamelijk ontstaan na onderzoek voor therapeutische warmtestraling. IR zelf is al vele jaren in gebruik in de vorm van kleine stralers die mensen met rugklachten helpen. Als ik me niet vergis heeft mijn oma zelfs nog eentje liggen vanuit de begin jaren 60. Allesbehalve baanbrekend dus.

De panelen worden nu zo geconstrueerd als "design"-verwarming. Voornaamste voordeel is plaatsbesparing lokaal (in badkamers toch) en de geclaimde "lager verbruik" in vergelijking met andere elektrische verwarmingssystemen.

De werking zelf is simpel en door toevoegen van "layers" kan mogelijk potentieele energie vervat in deze layers omgezet worden naar straling-en/of convectiewarmte. Hierdoor is een kleiner elektrisch verbruik nodig voor een grotere output te geven. Beetje zoals een warmtepomp.

Het verbaast me ook niet dat bij dimensionering je een groter wattage moet nemen dan bij uw conventionele elektrische convectoren. Manieren van opwarming zijn verschillend (hoewel die 300watt verschil nog binnen de perken van berekening valt voor grote oppervlakte).
Het feit blijft dat de opwarming nog altijd, en voornamelijk, lokaal blijft. Blokkeer de straling en het achterliggende zal koel blijven.

Een ander nadeel is dat je in kWh elektriciteit een grote stijging zal krijgen. Elektrische convectoren, of elektrische verwarming globaal gezien, is altijd direct verbruik. De IR-panelen zullen beter zijn als je "klassieke" elektrische convectoren op gebied van verbruik (maar heeft nadelen t.o.v. warmteverdeling). Maar het zal slechts 20% winst zijn t.o.v. je huidige elektrische factuur. Winst is winst maar er zijn betere technieken en manieren.

De betere oplossing blijft de warmtepomp. Deze zal in zijn totaliteit minder elektrisch verbruik hebben en beter comfort kunnen garanderen. Met een COP van (minstens) 4 heb je al meteen 4 kW warmte-productie voor 1kW elektriciteit. 4kW warmte waarmee je een boiler van 200 liter water verwarmt tot comfort-temperatuur en je living verwarmt.

Met je IR-panelen is enkel je living hierdoor warm en ligt het elektrisch verbruik al een pak hoger.

Charel
510 thumb_up 2195 comment
1 jaar geleden · Bedankje ontvangen

@gilberto:

Je schrijft dat het kleinere verbruik te wijten is aan een geheel andere techniek van warmteopwekking door bijvoorbeeld de Ese panelen. Het valt me hierbij op dat je de werking en de zogenaamde voordelen van Ese panelen op dezelfde complexe manieren uitlegt als een hier onlangs met weinig succes gepasseerde Ese-verkoper.

Die uitleg zou er simpelweg op neer komen dat je uit 1 kWh elektriciteit veel meer dan 1 kWh warmte kunt krijgen. En jij schijnt dat te geloven ?

In plaats van een andere manier van warmte opwekken waardoor je een besparing zou realiseren, gaat het hier in het beste geval over een andere manier van jezelf verwarmen zonder de gehele woning op dezelfde temperatuur te hoeven brengen. In feite te vergelijken met het verwarmen van de varkensruggen in een koude stal. Of met vroeger tijden toen we met zijn allen rond de Leuvense stoof gingen zitten. Dat zal destijds ook een flinke besparing gegeven hebben tov de huidige woningverwarming !

Uiteraard zal je met die panelen, als je er voldoende verspreidt in de woning, ook de ganse woning comfortabel kunnen verwarmen, maar dan zal het verbruik te vergelijken zijn met eender welke elektrische verwarming en zal bovendien de totaalprijs van de installatie veel hoger zijn dan andere systemen.

Ik geloof best dat zo'n infraroodpaneel soms voordelen kan hebben maar dan niet als woningverwarming !

Luc Vandamme
40 thumb_up 229 comment
11 maanden geleden · Bedankje ontvangen

... En ja,een warmtepomp met cop 4 kan met 1kw electriciteit toch ook 4 kw warmte opwekken.Dit gebeurt ook in fasen, zou het dan niet kunnen bij een ir paneel waarbij een laser wordt gebruikt inplaats van een compressor ?

grtz

gilberto 

@ Gilberto

Ik reageer niet in de plaats van Charel, maar reageer enkel op het begrip warmtepomp.

Een warmtepomp haalt zijn vermogen niet uit de compressor zoals velen denken. Maar het koelmiddel (gas) haalt de warmte uit de lucht die langs een warmtewisselaar loopt (verdamper of evaporator). Deze verdamper staat buiten en is gekend als de buitenunit en de stroming van energie over dit element wordt verhoogd door de luchtventilator (hulpsysteem) . De compressor dient enkel om het warmtemiddel onder druk te zetten (compressor is ook een hulpsysteem) zodat het achteraf bij het ontspannen in de condensor (combinatie met de warmtewisselaar) zijn warmte kan afgeven aan het verwarmingswater.

De eigenschap van dit koelmiddel moet zijn dat men het kan koelen onder de buitenlucht t° (gebeurt bij het ontspannen in de condensor), zodat het warmte (energie) kan blijven opnemen en dat het samendrukbaar blijft. (vloeistoffen zijn moeilijker samendrukbaar dan gas, vaste stoffen zijn weinig samendrukbaar, vandaar de keuze voor gas dat niet bevriest tot een t° van -25°C  of 5°C onder de buiten t° die nog genoeg energie bevat om te onttrekken)

Dus alle energie komt uit de lucht via de warmtewisselaar buiten (verdamper). De compressor is maar een hulpsysteem om het proces drukverhoging (meer energie voor het zelfde volume) te laten plaats vinden. De condensor zal door het proces van ontspanning deze energie vrijgeven.

Dus als we spreken van een COP A2W35 van 4, bedoelt men dat bij een buitenlucht t° (Air) van 2°C (=A2) en een compressor+ventilatorvermogen van 1 kWh er genoeg warmtemiddel kan samengedrukt en getransporteerd worden om 4 kWh warmte af te geven aan de condensor om water op te warmen tot 35° C (=W35). Bij andere temeraturen (A of W) zal die verhouding veranderen. Zo komt  het  dat  bij de combinatie (A) - 20° C en (W) 37° C de COP gelijk zal zijn aan 1. Dus is er op dat ogenblik geen enkele hefboomwerking meer (1 kWh compressor+ventilator veroorzaakt 1 kWh warmte). Omgekeerd bij de combinatie (A) + 15° C en (W) 30° C zal de COP waarschijnlijk oplopen tot 10, dus dit betekent dat diezelfde warmtepomp voor 1 kWh compressor+ventilatorvermogen 10 kWh warmte zal afgeven via de verdamper aan water van 30° C. 

Dus is het niet de compressor die zorgt voor de warmte. De compressor is hier enkel een hulpmiddel (zoals ook de buitenventilator een hulpmiddel is) om het warmtemiddel samen te drukken en te transporteren.  Het is de capaciteit van het warmtemiddel in combinatie met de eigenschappen van de 2 warmtewisselaars (verdamper en condensor) die de warmte uit het koelmiddel  af aan het verwarmingswater overdragen. 

=> er wordt geen energie gecreëerd in een warmtepomp, er wordt enkel energie afgenomen uit de lucht en doorgegeven aan het verwarmingswater. Dit proces vraagt hulpenergie. De verhouding tussen de afgegeven energie in het verwarmingswater en de toegevoegde hulpenergie noemt men de COP.

=> er is geen vermenigvuldiging of pulswerking van elektronen of vermenigvuldiging van warmte in een warmtepomp! Het is een natuurlijk proces met een fictief positief rendement omdat men hulpenergie vergelijkt met afgegeven warmte energie. Bij andere aanmaakprocessen vergelijkt men de volledige inkomende energie uit de bron (lucht, water, brandstoffen, ...) + de benodigde hulpenergie (compressor + ventilator) met de afgegeven warmte energie. In dit laatste geval heeft een warmtepomp zoals ieder warmte aanmaaksysteem (= normale technische en wetenschappelijke omgeving) een rendement lager dan 100%.

Teaser: Aan u om het negatief rendement te vinden van uw IR installatie (normale omgeving) om zo het positief rendement te kunnen beoordelen.

Kris M
476 thumb_up 2117 comment Andere particulier
11 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Aan Charel,

 Vriendelijk  dank voor uw antwoord.Je hebt overschot van gelijk.Ik begrijp het ook niet goed dat men uit 1 kWh  elektriciteit  meer dan  1 kWh warmte  zou kunnen verkrijgen.Ik ben inderdaad met deze verkoper van ese ir panelen in kontakt gekomen. Het klinkt allemaal onwaarschijnlijk wat hij schrijft.Maar kan jij mij uitleggen of een verwarming die met pulsstromen werkt, dezelfde warmte kan leveren als een verwarming waar de voeding volledig wordt gebruikt? En heb je ook een verklaring voor het gebruik van een ingebouwde laser in microvorm in dit infrarood paneel? Ik snap wel dat een halfgeleider in een organische stof zoals carbonfibre met  nano  kristal  of siliconen stroom laat lopen,en er door de reactie van aangeslagen elektronen die terugvallen na een tijd in een lagere positie of baan, en door hun botsing met een foton opnieuw een andere foton wordt gecreëerd er dus een infrarode warmtestraal kan ontstaan. De laser zou hierbij een vermeerdering van aangeslagen  elektronen kunnen  opwekken. waardoor de warmtestraal groter wordt en meer oppervlakte kan bereiken. Natuurlijk verbruikt de laser ook elektriciteit waardoor de verwarming minder zuinig wordt.Het is misschien ver gezocht, maar het zou wel kunnen op deze manier.De vraag voor mij als leek in de kunde  van  elektriciteit blijft of pulsstromen minder stroom verbruiken ,en toch een lokaal  van  dezelfde hoeveelheid warmte  kunnen voorzien  als een lokaal dat zonder pulsstromen wordt verwarmd.En ja,een warmtepomp met cop 4 kan met 1kw electriciteit toch ook 4 kw warmte opwekken.Dit gebeurt ook in fasen, zou het dan niet kunnen bij een ir paneel waarbij een laser wordt gebruikt inplaats van een compressor ?

grtz

gilberto 

Geeuw.  Wanneer stopt dat wetenschappelijk onzinnige gelul nu toch eens? ;-)

Charel
510 thumb_up 2195 comment
11 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Aan Charel,

 Vriendelijk  dank voor uw antwoord.Je hebt overschot van gelijk.Ik begrijp het ook niet goed dat men uit 1 kWh  elektriciteit  meer dan  1 kWh warmte  zou kunnen verkrijgen.Ik ben inderdaad met deze verkoper van ese ir panelen in kontakt gekomen. Het klinkt allemaal onwaarschijnlijk wat hij schrijft.Maar kan jij mij uitleggen of een verwarming die met pulsstromen werkt, dezelfde warmte kan leveren als een verwarming waar de voeding volledig wordt gebruikt? En heb je ook een verklaring voor het gebruik van een ingebouwde laser in microvorm in dit infrarood paneel? Ik snap wel dat een halfgeleider in een organische stof zoals carbonfibre met  nano  kristal  of siliconen stroom laat lopen,en er door de reactie van aangeslagen elektronen die terugvallen na een tijd in een lagere positie of baan, en door hun botsing met een foton opnieuw een andere foton wordt gecreëerd er dus een infrarode warmtestraal kan ontstaan. De laser zou hierbij een vermeerdering van aangeslagen  elektronen kunnen  opwekken. waardoor de warmtestraal groter wordt en meer oppervlakte kan bereiken. Natuurlijk verbruikt de laser ook elektriciteit waardoor de verwarming minder zuinig wordt.Het is misschien ver gezocht, maar het zou wel kunnen op deze manier.De vraag voor mij als leek in de kunde  van  elektriciteit blijft of pulsstromen minder stroom verbruiken ,en toch een lokaal  van  dezelfde hoeveelheid warmte  kunnen voorzien  als een lokaal dat zonder pulsstromen wordt verwarmd.En ja,een warmtepomp met cop 4 kan met 1kw electriciteit toch ook 4 kw warmte opwekken.Dit gebeurt ook in fasen, zou het dan niet kunnen bij een ir paneel waarbij een laser wordt gebruikt inplaats van een compressor ?

grtz

gilberto 

Gilberto, je vraagt aan mij om iets uit te leggen dat niet bestaat ? Ik ben die Ese verkoper niet ! 

Wat die warmtepomp betreft: je zal middels de duidelijke uitleg van Luc Vandamme al wel begrepen hebben dat dit helemaal iets anders is, men maakt daarmee geen warmte uit elektriciteit maar men ontrekt warmte uit de omgeving met behulp van elektriciteit. Die omgeving kan de aarde zijn of de buitenlucht.

Een IR paneel kan enkel de warmte onttrekken uit de aangeleverde elektriciteit en daarom kan je dus uit 1 kWh elektriciteit, wat voor ingewikkelde hokus pocus je ook verzint, nooit meer dan 1 kWh warmte krijgen !

Charel
510 thumb_up 2195 comment
11 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Gilberto,

De vergelijking met een warmtepomp gaat niet op. Dat is hier al eens uitgelegd! De extra warmte die daarbij gewonnen wordt komt uit de buitenomgeving, ze wordt daar afgenomen om ze te verplaatsen naar de binnenomgeving. Vermits de buitenomgeving ontzaglijk groot is zal het warmteverlies daar procentueel onmeetbaar klein zijn. 

De lens: zonnestralen worden samengebundeld en dit is ten koste van de omgeving waar er dan iets minderlichtstralen vallen. Ook hier zal dat minder licht in de omgeving van het brandpunt onmeetbaar klein zijn.

Uw voorbeeld van die bosbrand die veel warmteenergie oplevert is slecht gekozen omdat die warmteenergie wordt ontrokken uit die massa hout dat opbrandt. Geen energiewinst dus !

Je zegt : "Maar het is een feit dat nieuwe ontwikkelingen niet snel aanvaard worden en positief bevonden."

Ik denk dat iedereen aanvaardt dat de eigenschappen van die IR panelen in bepaalde toepassingen een meerwaarde kunnen zijn. De verkoper zou zich beter daar op focussen in plaats van ze te proberen verkopen met valse argumenten, hij valt hiermee hopeloos door de mand en het gevolg is dat de positieve eigenschappen hierdoor ook niet meer gezien worden. 

En dat die argumenten vals zijn kan de goede lezer zelf ontdekken in de testrapporten die de verkoper hier zelf al eens heeft doorgegeven , blijkbaar zonder ze zelf eerst goed te lezen.

Charel
510 thumb_up 2195 comment
11 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Koop die panelen maar !

Dat lijkt me nog de enige manier om u een en ander te doen inzien !

Alle reacties

Kris M
476 thumb_up 2117 comment Andere particulier
1 jaar geleden · Bedankje ontvangen

Wat die verkoper vertelt is larie en apekool.  Als je t warm wil hebben zal.je met deze hokus-pokus toverpanelen evenveel kWh (en euro) verbruikt hebben als met gewone rechtstreekse electrische verwarming.

Die panelen zijn mooi (en daardoor wel enige meerprijs waard als je schoonheid belangrijk vindt) en hebben een nauwkeurige thermostaat (waardoor je de temperatuur fijner kan regelen en ev het aan- en uitschakelen op afstand kn uitvoeren. 

Charel
510 thumb_up 2195 comment
1 jaar geleden · Bedankje ontvangen

Kris heeft gelijk, dit is je reinste onzin om niet te moeten zeggen een poging tot oplichting !

Maar ik ondervind hier vooral weer een poging tot sluikreclame van de verkoper zelf zoals die dat op een ander forum ook al eens een paar maal met schade en schande heeft geprobeerd.

Telkens draaien die pogingen uit op anti-reclame ipv reclame.

Ese panelen zijn wellicht goed om in varkensstallen rechtstreeks de ruggen der varkens te bestralen ipv de ganse stal op te moeten warmen. Ze zijn niet aan te raden voor woningverwarming.

ID_DIM
20 thumb_up 131 comment
1 jaar geleden · Bedankje ontvangen

Oplichting is een groot woord.
Tussen de verkoopspraat door merk ik wel dat ze blijkbaar weer gebruik maken van een "truukje" om een hogere warmteaflevering te verkrijgen.

Het verbruik, wil ik wel geloven, zal inderdaad een pak lager liggen dan gewone elektrische verwarming.
Maar zoals Charel en Kris M al aangaven, goed voor varkensruggen te verwarmen maar niet voor een complete woning.

Infrarood heeft nu eenmaal de eigenschap gericht lokaal te verwarmen, eens men uit het stralingsveld stapt is de ruimte terug koud.

gilberto
0 thumb_up 40 comment Andere particulier
1 jaar geleden

Aan ID-DIM,


Het verbruik, wil ik wel geloven, zal inderdaad een pak lager liggen dan gewone elektrische verwarming. 

Waarop baseer je dit? En als er voldoende ir panelen worden geplaatst, dan heeft men toch geen koude plekken.Op het internet vind je verschillende leveranciers die ir panelen aanbieden. Deze zijn ontworpen uit glas,metaal of aluminium. Het verwarmingselement bestaat uit koolstoffolie en nano kristallen  of siliconenfolie, die infrarode stralen uitzenden en de ruimte,personen meubelen en muren  met behulp van een regelaar of thermostaat verwarmen.Men stelt dat dit verwarmingssysteem met 2°C minder de ruimte evenveel verwarmd als de conventionele verwarmingsinstallaties.  De absorptie van de stralingswarmte wordt door de omgeving,dus muren, meubelen en personen terug afgestaan aan de woonkamer,waardoor er  eveneens convectie ontstaat die de lucht opwarmt.Wanneer ik met de tool die aangeboden wordt op de webwinkels van de verkopers van ir panelen, het vermogen bereken dat nodig is voor mijn living van 36 m2, bekom ik meer wattage voor de ir panelen dan mijn huidige electrische convectoren.Living 2 elec convectors 3000W en met de ir panelen 3300W en zelfs meer.De besparing van 20% energie verbruik (sommige zoals First Heating gewagen van 50%)wordt dus verkregen door de manier van opwarming. Geen convectie (lucht m3)maar rechtstreekse warmtestraling.( opp. m2) Als de woning heel goed geïsoleerd is kan ik meegaan in dit verhaal.En ja, glazen ir panelen met een mooi tafereel of persoonlijke foto in verwerkt lijkt aanlokkelijk. Wat me ook is opgevallen dat de leveranciers van ir panelen uitblinken met de nauwkeurigheid van de sturing(regelaar)tot op 0,1 °C .Dit verbaast me want in mijn Nobo Balie elektrische convectors( reeds enkele jaren oud)  zijn ook elektronische thermostaten ingebouwd die een nauwkeurigheid hebben tot op 0,

1°C.Wat betreft de ese ir panelen die ook door de firma parkstad in nederland worden verkocht, heb ik veel twijfels, maar je weet nooit wat het resultaat zal zijn als je alleen maar op aangebrachte informatie ingaat.Het vooropgestelde kleine jaarlijkse verbruik wordt bereikt door een heel andere techniek dan de koolstof(carbon) ir panelen.In de ese ir panelen is een laser (microvorm) verwerkt en wordt de warmtestraling door gestimuleerde emissie opgewekt.Er bevindt zich ook een halfgeleider in het zuivere glas en de uitstraling heeft een golflengte van 10000 nano meter.(farinfrared)Na een opwarming van 20 min begint het ese ir paneel met kleine stroompulsen te werken,waardoor een ese ir paneel van 1100 W nog maar 40% van het vermogen verbruikt,dus 440W. Ik spreek absoluut niet in het voordeel van deze ese ir panelen en wil ze ook niet aanprijzen.Maar na het lezen over gestimuleerde emissie en een organische stof die met een halfgeleider stroom kan geleiden, en de opwekking van nieuwe energie deeltjes of fotonen door de inwendige laser, en wanneer een electron in de buitenste baan is aangeslagen en terug valt op een lagere baan en zijn energie afstaat waardoor een nieuwe foton ontstaat die een energiegolf uitzend, krijg ik de indruk dat door deze inwerking op de atomen wel degelijk minder stroom moet worden toegeleverd om de ruimte te verwarmen. Ik heb in 1976 als enige in de straat een elektrische verwarmingsinstallatie laten plaatsen,waarbij men bij de aankoop werd verplicht om ook de voorgeschreven isolatie toe te passen.Overal werd hier toen gekozen voor een centrale verwarming op stookolie.Een gasleiding bestond toen nog niet in onze straat.Ik was dus de enige bouwheer die isolatie plaatste in de spouwmuren,( de metsers konden er niet om lachen)in de vloer en in de zolderrooster.En nu!!! Iedereen wordt aangeraden om toch maar isolatie in zijn woning aan te brengen,opdat er zo weinig mogelijk energie moet worden verbruikt,waardoor er minder CO2 uitstoot komt in de atmosfeer.De ontwikkelaars van verwarmingssystemen probere

n nu hun verwarmingstoestellen zo zuinig mogelijk te ontwerpen,aangemoedigd door de bewindvoerders.Dit draagt toe aan het uitvinden en ontwerpen van nieuwe verwarmingssystemen.En natuurlijk houdt men vast aan de bestaande verwarmingsinstallaties, zij hebben reeds bewezen goed te werken na jarenlange ervaringen met deze verwarmingsinstallaties.Men mag ook niet te eenzijdig oordelen, en zeker de middel-en korte golf ir stralers niet vergelijken met de farinfrared stralers. Er zijn nu ook gascondensatie ketels die werken met ltv en aangepaste radiatoren,dit wordt wel aanvaard alhoewel er nog niet veel ervaring over bestaat. Voor de eigenaars van accumulatiekachels heeft men toch ook na een tijd de oplaaduren moeten aanpassen, dus 2 tot 3 uren in de namiddag maar wel aangerekend als uitsluitend nachttarief. Zonnepanelen werken ook op basis van zonlicht en zonnecellen die uit silicium bestaan en waar gelijkstroom tussen de twee lagen doorloopt.Dit klonk ook ongeloofwaardig in de beginperiode en kijk nu naar de daken.Ik sluit niets uit zolang het niet effectief is bewezen,dus dit geldt ook voor de ese ir panelen.Toen Bill Gates zijn windows besturingssysteem wilde lanceren, werd hij ook met argus ogen bekeken.En wanneer hij zei dat er in elke huiskamer een pc zou komen, werd hij in het geheel niet geloofd.En nu!!! De toekomst zal het uitwijzen,dit is zo altijd al geweest.  

grtz,

gilberto

ID_DIM
20 thumb_up 131 comment
1 jaar geleden · Bedankje ontvangen

De uitleg die je geeft over de werking van IR-panelen is niet meer als de uitleg vanuit het middelbaar over het "ontstaan van licht". Hier zit niet meteen iets baanbrekend in. IR-panelen zijn voornamelijk ontstaan na onderzoek voor therapeutische warmtestraling. IR zelf is al vele jaren in gebruik in de vorm van kleine stralers die mensen met rugklachten helpen. Als ik me niet vergis heeft mijn oma zelfs nog eentje liggen vanuit de begin jaren 60. Allesbehalve baanbrekend dus.

De panelen worden nu zo geconstrueerd als "design"-verwarming. Voornaamste voordeel is plaatsbesparing lokaal (in badkamers toch) en de geclaimde "lager verbruik" in vergelijking met andere elektrische verwarmingssystemen.

De werking zelf is simpel en door toevoegen van "layers" kan mogelijk potentieele energie vervat in deze layers omgezet worden naar straling-en/of convectiewarmte. Hierdoor is een kleiner elektrisch verbruik nodig voor een grotere output te geven. Beetje zoals een warmtepomp.

Het verbaast me ook niet dat bij dimensionering je een groter wattage moet nemen dan bij uw conventionele elektrische convectoren. Manieren van opwarming zijn verschillend (hoewel die 300watt verschil nog binnen de perken van berekening valt voor grote oppervlakte).
Het feit blijft dat de opwarming nog altijd, en voornamelijk, lokaal blijft. Blokkeer de straling en het achterliggende zal koel blijven.

Een ander nadeel is dat je in kWh elektriciteit een grote stijging zal krijgen. Elektrische convectoren, of elektrische verwarming globaal gezien, is altijd direct verbruik. De IR-panelen zullen beter zijn als je "klassieke" elektrische convectoren op gebied van verbruik (maar heeft nadelen t.o.v. warmteverdeling). Maar het zal slechts 20% winst zijn t.o.v. je huidige elektrische factuur. Winst is winst maar er zijn betere technieken en manieren.

De betere oplossing blijft de warmtepomp. Deze zal in zijn totaliteit minder elektrisch verbruik hebben en beter comfort kunnen garanderen. Met een COP van (minstens) 4 heb je al meteen 4 kW warmte-productie voor 1kW elektriciteit. 4kW warmte waarmee je een boiler van 200 liter water verwarmt tot comfort-temperatuur en je living verwarmt.

Met je IR-panelen is enkel je living hierdoor warm en ligt het elektrisch verbruik al een pak hoger.

Charel
510 thumb_up 2195 comment
1 jaar geleden · Bedankje ontvangen

@gilberto:

Je schrijft dat het kleinere verbruik te wijten is aan een geheel andere techniek van warmteopwekking door bijvoorbeeld de Ese panelen. Het valt me hierbij op dat je de werking en de zogenaamde voordelen van Ese panelen op dezelfde complexe manieren uitlegt als een hier onlangs met weinig succes gepasseerde Ese-verkoper.

Die uitleg zou er simpelweg op neer komen dat je uit 1 kWh elektriciteit veel meer dan 1 kWh warmte kunt krijgen. En jij schijnt dat te geloven ?

In plaats van een andere manier van warmte opwekken waardoor je een besparing zou realiseren, gaat het hier in het beste geval over een andere manier van jezelf verwarmen zonder de gehele woning op dezelfde temperatuur te hoeven brengen. In feite te vergelijken met het verwarmen van de varkensruggen in een koude stal. Of met vroeger tijden toen we met zijn allen rond de Leuvense stoof gingen zitten. Dat zal destijds ook een flinke besparing gegeven hebben tov de huidige woningverwarming !

Uiteraard zal je met die panelen, als je er voldoende verspreidt in de woning, ook de ganse woning comfortabel kunnen verwarmen, maar dan zal het verbruik te vergelijken zijn met eender welke elektrische verwarming en zal bovendien de totaalprijs van de installatie veel hoger zijn dan andere systemen.

Ik geloof best dat zo'n infraroodpaneel soms voordelen kan hebben maar dan niet als woningverwarming !

gilberto
0 thumb_up 40 comment Andere particulier
1 jaar geleden

Aan ID_DIM,

Vriendelijk dank voor de professionele uitleg over de werking van de ese ir panelen.Ik kan je in een groot deel volgen in jouw omschrijving over de ese ir panelen, maar ik mis toch  een  preciesere omschrijving over de werking van deze ese ir panelen.

Je schrijft:

De werking zelf is simpel en door toevoegen van "layers" kan mogelijk potentieele energie vervat in deze layers omgezet worden naar straling-en/of convectiewarmte. Hierdoor is een kleiner elektrisch verbruik nodig voor een grotere output te geven. Beetje zoals een warmtepomp. 

Kan mogelijk potentiële energie vervat in deze layers omgezet worden naar straling-en/of convectiewarmte.Dus je schrijft letterlijk potentiële energie die MOGELIJK kan  omgezet  worden  naar  straling-en/of convectiewarmte. Je weet het dus niet zeker!!! Potentieel betekent vermogen, kracht,macht.waarvan de mogelijkheid bestaat tot verwezelijking (in de toekomst) .Maar hoe? Door middel van een KORTE PULS  van de ingebouwde laser wordt een atoom in een hogere energietoestand gebracht.Dus niet zoals bij de carbonfibre met nano kristal en siliconen  stralers waarbij de atomen in de elektrische aangebrachte voeding botsen, en in een aangeslagen toestand komen.Hierdoor ontstaat een verschil in verbruik van toegevoerde energie om dezelfde warmtestralen te bekomen.Daarom schrijft men bij de ese ir panelen dat na de eerste opwarming er nog maar 40% van het vermogen wordt gebruikt, een ese ir paneel van1100W verbruikt dan 440W /uur. Dit is meer dan 20% minder warmte verbruik. De ingebouwde laser in microvorm is dus essentieel nodig om een zuiniger verbruik te creëren. Als het grootste deel van de tijd  door opwarming met pulsstromen kan worden bereikt is dit economisch een pluspunt.Graag uw reactie hierop.

grtz

gilbert

gilberto
0 thumb_up 40 comment Andere particulier
11 maanden geleden

Aan Charel,

 Vriendelijk  dank voor uw antwoord.Je hebt overschot van gelijk.Ik begrijp het ook niet goed dat men uit 1 kWh  elektriciteit  meer dan  1 kWh warmte  zou kunnen verkrijgen.Ik ben inderdaad met deze verkoper van ese ir panelen in kontakt gekomen. Het klinkt allemaal onwaarschijnlijk wat hij schrijft.Maar kan jij mij uitleggen of een verwarming die met pulsstromen werkt, dezelfde warmte kan leveren als een verwarming waar de voeding volledig wordt gebruikt? En heb je ook een verklaring voor het gebruik van een ingebouwde laser in microvorm in dit infrarood paneel? Ik snap wel dat een halfgeleider in een organische stof zoals carbonfibre met  nano  kristal  of siliconen stroom laat lopen,en er door de reactie van aangeslagen elektronen die terugvallen na een tijd in een lagere positie of baan, en door hun botsing met een foton opnieuw een andere foton wordt gecreëerd er dus een infrarode warmtestraal kan ontstaan. De laser zou hierbij een vermeerdering van aangeslagen  elektronen kunnen  opwekken. waardoor de warmtestraal groter wordt en meer oppervlakte kan bereiken. Natuurlijk verbruikt de laser ook elektriciteit waardoor de verwarming minder zuinig wordt.Het is misschien ver gezocht, maar het zou wel kunnen op deze manier.De vraag voor mij als leek in de kunde  van  elektriciteit blijft of pulsstromen minder stroom verbruiken ,en toch een lokaal  van  dezelfde hoeveelheid warmte  kunnen voorzien  als een lokaal dat zonder pulsstromen wordt verwarmd.En ja,een warmtepomp met cop 4 kan met 1kw electriciteit toch ook 4 kw warmte opwekken.Dit gebeurt ook in fasen, zou het dan niet kunnen bij een ir paneel waarbij een laser wordt gebruikt inplaats van een compressor ?

grtz

gilberto 

Luc Vandamme
40 thumb_up 229 comment
11 maanden geleden · Bedankje ontvangen

... En ja,een warmtepomp met cop 4 kan met 1kw electriciteit toch ook 4 kw warmte opwekken.Dit gebeurt ook in fasen, zou het dan niet kunnen bij een ir paneel waarbij een laser wordt gebruikt inplaats van een compressor ?

grtz

gilberto 

@ Gilberto

Ik reageer niet in de plaats van Charel, maar reageer enkel op het begrip warmtepomp.

Een warmtepomp haalt zijn vermogen niet uit de compressor zoals velen denken. Maar het koelmiddel (gas) haalt de warmte uit de lucht die langs een warmtewisselaar loopt (verdamper of evaporator). Deze verdamper staat buiten en is gekend als de buitenunit en de stroming van energie over dit element wordt verhoogd door de luchtventilator (hulpsysteem) . De compressor dient enkel om het warmtemiddel onder druk te zetten (compressor is ook een hulpsysteem) zodat het achteraf bij het ontspannen in de condensor (combinatie met de warmtewisselaar) zijn warmte kan afgeven aan het verwarmingswater.

De eigenschap van dit koelmiddel moet zijn dat men het kan koelen onder de buitenlucht t° (gebeurt bij het ontspannen in de condensor), zodat het warmte (energie) kan blijven opnemen en dat het samendrukbaar blijft. (vloeistoffen zijn moeilijker samendrukbaar dan gas, vaste stoffen zijn weinig samendrukbaar, vandaar de keuze voor gas dat niet bevriest tot een t° van -25°C  of 5°C onder de buiten t° die nog genoeg energie bevat om te onttrekken)

Dus alle energie komt uit de lucht via de warmtewisselaar buiten (verdamper). De compressor is maar een hulpsysteem om het proces drukverhoging (meer energie voor het zelfde volume) te laten plaats vinden. De condensor zal door het proces van ontspanning deze energie vrijgeven.

Dus als we spreken van een COP A2W35 van 4, bedoelt men dat bij een buitenlucht t° (Air) van 2°C (=A2) en een compressor+ventilatorvermogen van 1 kWh er genoeg warmtemiddel kan samengedrukt en getransporteerd worden om 4 kWh warmte af te geven aan de condensor om water op te warmen tot 35° C (=W35). Bij andere temeraturen (A of W) zal die verhouding veranderen. Zo komt  het  dat  bij de combinatie (A) - 20° C en (W) 37° C de COP gelijk zal zijn aan 1. Dus is er op dat ogenblik geen enkele hefboomwerking meer (1 kWh compressor+ventilator veroorzaakt 1 kWh warmte). Omgekeerd bij de combinatie (A) + 15° C en (W) 30° C zal de COP waarschijnlijk oplopen tot 10, dus dit betekent dat diezelfde warmtepomp voor 1 kWh compressor+ventilatorvermogen 10 kWh warmte zal afgeven via de verdamper aan water van 30° C. 

Dus is het niet de compressor die zorgt voor de warmte. De compressor is hier enkel een hulpmiddel (zoals ook de buitenventilator een hulpmiddel is) om het warmtemiddel samen te drukken en te transporteren.  Het is de capaciteit van het warmtemiddel in combinatie met de eigenschappen van de 2 warmtewisselaars (verdamper en condensor) die de warmte uit het koelmiddel  af aan het verwarmingswater overdragen. 

=> er wordt geen energie gecreëerd in een warmtepomp, er wordt enkel energie afgenomen uit de lucht en doorgegeven aan het verwarmingswater. Dit proces vraagt hulpenergie. De verhouding tussen de afgegeven energie in het verwarmingswater en de toegevoegde hulpenergie noemt men de COP.

=> er is geen vermenigvuldiging of pulswerking van elektronen of vermenigvuldiging van warmte in een warmtepomp! Het is een natuurlijk proces met een fictief positief rendement omdat men hulpenergie vergelijkt met afgegeven warmte energie. Bij andere aanmaakprocessen vergelijkt men de volledige inkomende energie uit de bron (lucht, water, brandstoffen, ...) + de benodigde hulpenergie (compressor + ventilator) met de afgegeven warmte energie. In dit laatste geval heeft een warmtepomp zoals ieder warmte aanmaaksysteem (= normale technische en wetenschappelijke omgeving) een rendement lager dan 100%.

Teaser: Aan u om het negatief rendement te vinden van uw IR installatie (normale omgeving) om zo het positief rendement te kunnen beoordelen.

Kris M
476 thumb_up 2117 comment Andere particulier
11 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Aan Charel,

 Vriendelijk  dank voor uw antwoord.Je hebt overschot van gelijk.Ik begrijp het ook niet goed dat men uit 1 kWh  elektriciteit  meer dan  1 kWh warmte  zou kunnen verkrijgen.Ik ben inderdaad met deze verkoper van ese ir panelen in kontakt gekomen. Het klinkt allemaal onwaarschijnlijk wat hij schrijft.Maar kan jij mij uitleggen of een verwarming die met pulsstromen werkt, dezelfde warmte kan leveren als een verwarming waar de voeding volledig wordt gebruikt? En heb je ook een verklaring voor het gebruik van een ingebouwde laser in microvorm in dit infrarood paneel? Ik snap wel dat een halfgeleider in een organische stof zoals carbonfibre met  nano  kristal  of siliconen stroom laat lopen,en er door de reactie van aangeslagen elektronen die terugvallen na een tijd in een lagere positie of baan, en door hun botsing met een foton opnieuw een andere foton wordt gecreëerd er dus een infrarode warmtestraal kan ontstaan. De laser zou hierbij een vermeerdering van aangeslagen  elektronen kunnen  opwekken. waardoor de warmtestraal groter wordt en meer oppervlakte kan bereiken. Natuurlijk verbruikt de laser ook elektriciteit waardoor de verwarming minder zuinig wordt.Het is misschien ver gezocht, maar het zou wel kunnen op deze manier.De vraag voor mij als leek in de kunde  van  elektriciteit blijft of pulsstromen minder stroom verbruiken ,en toch een lokaal  van  dezelfde hoeveelheid warmte  kunnen voorzien  als een lokaal dat zonder pulsstromen wordt verwarmd.En ja,een warmtepomp met cop 4 kan met 1kw electriciteit toch ook 4 kw warmte opwekken.Dit gebeurt ook in fasen, zou het dan niet kunnen bij een ir paneel waarbij een laser wordt gebruikt inplaats van een compressor ?

grtz

gilberto 

Geeuw.  Wanneer stopt dat wetenschappelijk onzinnige gelul nu toch eens? ;-)

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.