Forum

Hoe werkt een hydrofoorgroep?

gilberto
0 thumb_up 72 comment Andere particulier
#Sanitair · 4 weken geleden

Hello,

Kan iemand van jullie me uitleggen hoe een hydrofoorgroep met een drukvat van 24 l precies werkt wanneer hij opstart?

Ik heb een hydrofoorpomp met een drukvat van 24 l en een prestotaat (mechanische drukregelaar)) XMX in de kruipkelder staan. Hij is 42 jaar oud en werkt nog altijd goed. Nu zou ik graag weten wat er precies gebeurt na de opstart van de hydrofoorgroep.

Als ik de jachtbak(6 L) doorspoel van de wc wordt dan het water dat in het drukvat is eerst gebruikt, en daarna als de 24 liters water zijn opgebruikt het grondwater dat wordt opgezogen in de leidingen van de hydrofoorgroep?

Bij voorbaat dank voor uw hulp.

groeten,

gilberto

Alle reacties

K16
52 thumb_up 299 comment
4 weken geleden

Bijna correct:

Het water in het drukvat wordt eerst gebruikt tot zolang druk nog niet voldoende is gedaald tot opslagpunt van de drukschakelaar.Als dit punt is bereikt slaagt pomp op en gebruik je water wat de pomp opzuigt uit de grondwater put.

De pomp blijft dan draaien tot jachtbak terug vol en nadien tot afslagpunt is bereikt van de drukschakelaar.

Beide schakelpunten van de drukschakelaar zijn instelbaar.

Er zal altijd water in het drukvat zijn dat er nooit uitgeraakt als pomp in dienst is.

Zet ge pomp buitendienst en opent ge kraan zal drukvat leeglopen tot druk in vat 0 bar is.

Hugo C.
317 thumb_up 1924 comment
4 weken geleden

Het is dus blijkbaar een drukvat met een membraam. De voordruk van het drukvat speelt ook een grote rol. De voordruk is de druk die je op het ventiel meet met de pomp afgeschakeld en drukloos ttz de kranen open. Deze voordruk zal altijd iets hoger liggen dan de inschakeldruk  van de pressostaat dwz als het drukvat bijna leeg is zal de pomp starten. Anderzijds is de beste instelling van de afschakeldruk deze waarbij het drukvat bijna vol is. Zo bekom je een ideale (mede)werking van het drukvat. De ideale positie van deze 4 drukcriteria zijn in de praktijk moeilijk in te stellen en is het wat experimenteren met de voorduk van het vat en de pressostaat om een goede werking te bekomen. Noteer in elk geval de voordruk van het vat, na enkele jaren verliest het drukvat aan voordruk en kan je het eenvoudig weer op de gewenste voordruk brengen.

gilberto
0 thumb_up 72 comment Andere particulier
4 weken geleden

Vriendelijk dank voor de hulp. Ik heb het nooit goed begrepen hoe een hydrofoorgroep precies werkt, maar nu begin ik het toch te snappen door jullie professionle toelichtingen.

Het water in het drukvat wordt eerst gebruikt tot zolang de druk nog niet voldoende is gedaald tot het opslagpunt van de drukschakelaar.Als dit punt is bereikt slaagt pomp op en gebruik je water wat de pomp opzuigt uit de grondwater put. Dus als jachtbak van de wc met 6 liter water wordt doorgspoeld, en dus 6 l water uit het drukvat opneemt om weer gevuld te raken,is dit water uit het expansievat van 24 L. Maar als de jachtbak maar 6 liter verbruikt van de 24 liter, dan stijgt de druk toch terug naar de max afslagpunt van de pressostaat. En dan start de hydrofoorgroep helemaal niet op !!! Het expansievat van 24 l moet bijna leeg zijn zodat er grondwater wordt opgezogen en dan daalt de naald van de manometer tot de min druk instelling van de pressostaat. En dan start de hydrofoorpomp op als dit opslagpunt van de drukschakelaar zoals door K16 is genoemd. Dit gebeurt niet bij onze hydrofoorgroep die binnen de 18 seconden opstart en dus het opslagpunt of de min inschakeldruk van de drukregelaar heeft bereikt. Terwijl er nog maar 6 liter water verbruik is uit het drukvat. Hij mag maar opstarten als er bijna 24 liter water is verbruikt. Natuurlijk moet de voordruk in het expansievat 1,5 bar zijn voor de goede werking van het drukvat.Hoe komt het dan dat de hydrofoorgroep reeds opstart na 6 liter water verbruik? Ik heb vandaag nog eens nagecheckt en toen ik de wc doorspoelde duurde het 18 seconden voor de pompgroep opstartte. Na 65 seconden sloeg hij af. Is dit normaal voor een hydrofoorgroep met een drukvat van 24 liter.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dus als de max druk op de manometer van 3,6 bar daalt dan wordt er water uit het drukvat gebruikt en pas als de jachtbak van 6 liter is gevuld stijgt de luchtdruk weer naar de max druk van 3,6 bar die is ingesteld op de pressostaat. Bij een volgende doorspoeling van de wc en ander verbruik door waterkranen die zijn geopend en gesloten wordt er nog gebruikt gemaakt van het water in het drukvat tot die bijna leeg is geworden. Zodat indien je nog langer een waterkraan laat lopen,bv door het bad te vullen dat dan grondwater wordt opgezogen en de hydrofoorgroep wordt opgestart.. Maar als ik een douche neem of het bad vol laat lopen hoor ik de pompgroep telkens weer opnieuw opstarten. Hoe komt dit dan? Ik weet alleen maar dat er hydrofoorpompen zijn zonder een expansievat en hydrofoorgroepen met een drukvat. Een hydrofoorpomp zonder drukvat start onmiddellijk op als een waterkraan wordt geopend. Een hydrofoorgroep met expansievat van 24 l start pas op als het inschakelpunt of min druk bar wordt bereikt. Voordat de loodgieter de inschakeldruk en uitschakeldruk heeft veranderd van min druk 1,5 bar naar 2 bar en de max druk van 2,4 bar naar 3,6 bar startte de hydrofoorpomp maar op na 3 x doorspoelen van de wc. Nu start hij op binnen de 18 seconden.

Naar ik heb begrepen moet dus de inschakeldruk op de manometer aantonen dat de min druk minder is dan de voordruk opgegeven door de fabrikant(1,5 bar).Deze voordruk zal altijd iets hoger liggen dan de inschakeldruk van de pressostaat Dus bv 1,3 bar als min druk of inschakel afstelling op de pressostaat. En dus zeker geen 2 bar zoals de loodgieter heeft ingesteld .En als de max druk of afslagpunt van de drukschakelaar hoger is dan nodig, blijft de hydrofoorgroep langer draaien en heb je meer elektrisch verbruik dan vereist is voor een goede werking van de pompgroep.Ja en wat is nu de beste of juiste instelling voor de max druk of afslagpunt van de pressostaat, als de leiding en het drukvat weer gevuld zijn? Toen ik gisteren in de kruipkelder eens ging kijken naar de manometer en aan mijn vrouw vroeg om de wc door te spoelen,zakte de naald op de manometer van 3,6 bar naar 2,5 bar en begon de pompgroep met draaien. Hoe komt het dat de inschakeldruk verhoogt is met 0,5 bar ? Is dat misschien omdat de precharge minder geworden is dan 1,5 bar?

Ik heb een nieuwe hydrofoorgroep met hetzelfde expansievat(elbi) en drukschakelaar besteld bij de loodgieter. Ik heb hem gevraagd om deze nu in de wasplaats te plaatsen, juist boven de huidige locatie waar hij nu staat in de kruipkelder. Hij moet twee gaten boren zodat de flexibele waterslangen vanuit de kruipkelder naar boven toe door de gaten in de wasplaats komen.Ik heb ook een dikke rubberen isoleermat besteld om de trillingen die de motor van de hydrofoorgroep maakt op te vangen.Er staat ook een diepvrieskast en een koelkast in dezelfde wasplaats. Kunnen de trillingen van de hydrofoorpomp problemen veroorzaken bij deze apparaten?

Sorry voor de vele vragen.Bij voorbaat dank.

groeten,

gilberto

 

Hugo C.
317 thumb_up 1924 comment
4 weken geleden

De druk die op het drukvat is vermeld is de voordruk die in de fabriek zo aan het drukvat is gegeven en is dus zeker niet meer actueel.

De installateur moet die voordruk dan wijzigen in functie van zijn toepassing, hier de hydrofoorgroep. 

Om de voordruk van het drukvat te meten moet u de hydrofoorgroep uitschakelen en de kranen openen zodat de pomp drukloos is. Pas dan kan u correct  de voordruk op het drukvat meten met een drukmeter van het type waar je de autobanden mee controleert of misschien waarmee je uw fietsbanden met oppompt. 

K16
52 thumb_up 299 comment
4 weken geleden

Als de voordruk in uw vat laag is slaagt pomp rap op.(volkomen normaal)

Is er geen voordruk in vat aanwezig slaagt pomp altijd op bij het minste waterverbruik!

Opgelet dat vat is niet met 24 liter water gevuld he.

Die 24 liter is de totale inhoud van het vat.

Er zit ook een aantal liter samen geperste lucht in dat vat afhangkelijk van de voordruk!

In uw vat zal waarschijnlijk niet veel voordruk meer aanwezig zijn!

conclusie:

voordruk vat 1.5bar

inschakeldruk  1.5 bar of iets hoger zoals aangehaald door hugoC

Uitschakeldruk 3.6 bar dan start de pomp op bij de 3de spoelbeurt.

Kunnen de trillingen van de hydrofoorpomp problemen veroorzaken bij deze apparaten? 

Geen probleem volgens mij.

gilberto
0 thumb_up 72 comment Andere particulier
4 weken geleden

De pomp blijft dan draaien tot jachtbak terug vol en nadien tot afslagpunt is bereikt van de drukschakelaar

Hier speelt de ervaring mee van de loodgieter om het afslagpunt juist in te kunnen stellen. Hij kan niet zien wanneer het expansievat vol is en moet dus altijd een schatting maken op hoeveel bar hij de pompgroep moet laten stoppen.

Het water in het drukvat wordt eerst gebruikt tot zolang de druk nog niet voldoende is gedaald tot opslagpunt van de drukschakelaar.Als dit punt is bereikt slaagt pomp op en gebruik je water wat de pomp opzuigt uit de grondwater put.

Oké. Maar nu eens alles op een rijtje. Ik spoel de wc door- de jachtbak loopt leeg(6l liter) en wordt onmiddellijk weer opgevuld met water uit het drukvat.

Dus niet met water uit de leiding.Maar hoe komt het dan dat het water uit het drukvat eerst wordt gebruikt,dus vooaleer het water van de leiding aan de beurt komt. Is dit omdat het water dat onder druk staat in het expansievat(1,5 bar) het water kan tegenhouden van het water dat in de leiding loopt? En als het drukvat leeg is en die druk er niet meer is, dat dan de hydrofoorgroep weer opstart op het ingestelde opslagpunt of de druk die ingesteld is als min bar (1,5 bar of 1,7 bar)? Vult het opgezogen grondwater het drukvat onmiddellijk weer op nadat de pompgroep is opgestart?

Als de voordruk in uw vat laag is slaagt pomp rap op.(volkomen normaal

Is dit omdat de waterdruk van de leiding minder weerstand ondervindt van de voordruk van 1,5 bar in het drukvat? En in feite wordt er heel weinig van het water in de leiding gebruik gemaakt, want van zodra het drukvat weer is volgelopen en onder druk staat, komt er weer water uit het expansievat wanneer een kraan wordt geopend.

De druk die op het drukvat is vermeld is de voordruk die in de fabriek zo aan het drukvat is gegeven en is dus zeker niet meer actueel.

De installateur moet die voordruk dan wijzigen in functie van zijn toepassing, hier de hydrofoorgroep.

Dit is een gegeven dat blijkbaar pas de laatste jaren in voege is. Omdat de loodgieter daar nooit iets over heeft gezegd en alleen sprak over het instellen van een inschakeldruk en afschakeldruk op de pressostaat. Ook in een gekende zaak waar reeds vele jaren hydrofoorpompen worden verkocht, is men van mening dat de voordruk van 1,5 bar moet behouden blijven. Maar het zijn oudere mensen en die werken nog volgens hun theorie en praktijd uit hun studiejaren.

conclusie:

voordruk vat 1.5bar

inschakeldruk 1.5 bar of iets hoger zoals aangehaald door hugoC

Uitschakeldruk 3.6 bar dan start de pomp op bij de 3de spoelbeurt.

inschakeldruk 1.5 bar of iets hoger zoals aangehaald door hugoC

Waarom hoger dan 1,5 bar,dan is het drukvat toch leeg en moet de pompgroep worden opgestart. Met wat hoger bedoelt HugoC dat wanneer de voordruk groter is dan 1,5 bar.

Nogmaals dank voor de bereidwillige en interessante technische kennis van jullie beiden.

gilberto

gilberto
0 thumb_up 72 comment Andere particulier
4 weken geleden

Ik zou ook graag weten hoe het komt dat de inschakeldruk van de pressostaat gestegen is van 2 bar naar 2,5 bar. Komt dit doordat de drukregelaar niet goed werkt of door een andere oorzaak?

Ik heb ook gekeken op het internet bij Bol.com om een Schwalbe Spanningsmeter 6010 te kopen, om zo de voordruk van het expansievat te kunnen meten.

Deze digitale bandenspanningsmeter is zeer precies. Hij meet de druk tot maximaal 11 bar en is geschikt voor auto- en frans ventiel.Is hij dan ook geschikt voor mijn bolvormig drukvatvan het merk Elbi?

Grtz,

gilberto

gilberto
0 thumb_up 72 comment Andere particulier
4 weken geleden

Nog een laatste vraagje.

Als de voordruk 1,5 bar is en als het drukvat leeg is gelopen dan zou de pompgroep normaal gezien moeten opstarten als de inschakeldruk op 1,5 bar is ingesteld  op de pressostaat. Vermits de loodgieter de min druk op 2 bar heeft ingesteld, wel dit dus zeggen dat gedurende het stijgen van de luchtdruk in de leiding tot 2 bar er water wordt gepompt uit de leiding, tot wanneer het opslagpunt is bereikt van 2 bar en daarna start de pomp terug op.Wordt dan ook eerst het drukvat gevuld of loopt het water van de leiding tot de kraan wordt gesloten en daarna het drukvat gevuld?

gilberto

Hugo C.
317 thumb_up 1924 comment
4 weken geleden · Bedankje ontvangen

Op de bijgevoegde foto is het ventiel in het midden dat bij drukvaten wordt gebruikt (Schrader ventiel). Maar gewoonlijk zijn bij de pomp of drukmeter verloopstukjes voorzien voor de 3 types.

gilberto
0 thumb_up 72 comment Andere particulier
3 weken geleden

Vriendelijk dank voor uw toelichting.De luchtdrukcompressor is besteld bij hbm.machines.com.

Bestaat er een handleiding over de werking van een hydrofoorgroep met een drukvat?

Ik begrijp dat je niet al mijn vragen kunt beantwoorden,een handleiding die de werking van een hydrofoorgroep met expansievat beschrijft,zou zeker al mijn vragen oplossen.

Op mijn vraag aan de loodgieter welke voordruk het drukvat dat ik heb besteld heeft,antwoordde hij in een e-mailbericht dat de precharge 2,5 bar is. Is dit tegenwoordig de standaard voordruk voor  een drukvat van 24L? Zie de bijlagen.

groeten,

gilberto

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.