Livios: Bouwen aan morgen


Gemeenschappelijke riolering verstopt, buren willen niet meewerken

Gemeenschappelijke riolering verstopt, buren willen niet meewerken

Mariska
0 thumb_up 5 comment Andere particulier
#Sanitair & water · 3 maanden geleden

Wij zitten reeds enkele weken met een verstopping van onze riolering.  Na een poging voor te ontstoppen met een ontstoppingsdienst, hebben we een camera inspectie laten uitvoeren.  Wij zijn zelf niet aangesloten op het rioleringsnetwerk, maar onze afvoer loopt via onze buren weg in gemeenschappelijke rioleringsbuizen. 

Op de camera beelden kunnen we zien dat onze buis uitkomt in een overloop in het huis van de buren.  Maar deze put lijkt dichtgemaakt te zijn.  Dus de camera kan niet verder kijken waar de verstopping zit.  Onze buren moeten volgens de ontstoppingsdienst deze put open maken om dan verder te kunnen kijken.

Onze buren willen niet meewerken en zeggen dat er geen probleem is.  Wat heel vreemd is aangezien wij terugloop hebben van hun water.  Ondertussen zitten we met een verzakking rondom onze septische put.  

We hebben dit reeds doorgegeven aan onze verzekering, maar zij vragen de exacte schade oorzaak.  Wij weten alleen dat er ergens een verstopping is, maar kunnen niet aantonen waar zich dit bevindt want de overloop van onze buren gaat op zijn beurt over naar de volgende buren.  

De verzekering richt zich ook volledig op de aangerichte schade, maar hiermee is ons probleem nog niet opgelost.  Onze buren moeten eerst hun overloop toegankelijk maken zodat we verder kunnen kijken waar de verstopping zich bevindt.  We dachten dat de verzekering een expertise zou laten komen om alles uit te klaren...

Wij weten niet wat we nu nog kunnen doen.  Onze septische put wekelijks laten leegtrekken?  Wie moeten we aanspreken om deze kwestie op te lossen?  

Er moet toch een oplossing komen hiervoor.  

reageer Quote Privébericht Ik heb zelf een vraag

Alle reacties


Reacties

kas
20 thumb_up 123 comment Andere professioneel
3 maanden geleden

Buur uitnodigen bij de vrederechter voor een overleg

Charel
391 thumb_up 1666 comment Andere professioneel
3 maanden geleden

Zo snel mogelijk een eigen rioleringsaansluiting laten maken en afkoppelen van de buren !

Ben je zeker dat je de  laatste in rij bent voor die huidige gezamenlijke aansluiting ? 

Kris M
381 thumb_up 1733 comment Andere particulier
3 maanden geleden

Buur uitnodigen bij de vrederechter voor een overleg

Zoals Charel schreef zal je je eigen riolering moeten aanleggen.  Tenzij de erfdiensbaarheid van de afwatering in de aankoopakte van de buren zou staan (wat eigenlijk nooit het geval is) is er geen verplichting om deze gedeelde riolering in stand te houden.  De verkrijging door 30-jarige verjaring is hier niet van toepassing.  Je kan enkel op goodwill rekenen om van de buur iets gedaan te krijgen (bv voorstellen om de noodzakelijke werken op zijn eigendom op uw kosten laten uitvoeren in afwachting dat je zelf je riolering aanlegt)

kas
20 thumb_up 123 comment Andere professioneel
3 maanden geleden

Het is duidelijk dat een eigen rioleringstelsel rechtstreeks op het openbaar net de voorkeur heeft. Maar momenteel zitten ze wel met een verstopping, op korte termijn een eigen net leggen zal iets te lang en te kostelijk zijn om in hoogdringendheid af te handelen. Daarom een verzoek richten aan het vredegerecht tot oproeping om de herstelling  te kunnen uitvoeren bij de buur.

Kris M
381 thumb_up 1733 comment Andere particulier
3 maanden geleden

Het is duidelijk dat een eigen rioleringstelsel rechtstreeks op het openbaar net de voorkeur heeft. Maar momenteel zitten ze wel met een verstopping, op korte termijn een eigen net leggen zal iets te lang en te kostelijk zijn om in hoogdringendheid af te handelen. Daarom een verzoek richten aan het vredegerecht tot oproeping om de herstelling  te kunnen uitvoeren bij de buur.

  Als de buur niet komt opdagen op het verzoek tot minnelijke schikking (wat zijn goed recht is) dan moet je procederen en dat zal langer duren dan een aannemer de werken te laten uitvoeren.  Als je r onder elkaar niet uitkomt zal minnelijk schikken wellicht ook niets opleveren want er is geen rechtsgrond om dit af te dwingen.

Ben akkoord dat het een vervelende situatie is want je beneden moet deels opengebroken worden maar je kan alleen op goodwill van de buur rekenen om een snelle oplossing toe te laten.  

Ben zelf lang geleden een buur ter wille geweest die via mij afwaterde omdat hij in afwachting van z n geplande verbouwing van mij toelating kreeg om tijdelijk een nieuwe aansluiting op,mijn put te maken na breuk van de oude leiding (mogelijks door mijn verbouwing) omdat dit kon door enkel graafwerk in volle grond bij mij.  Hij moest bij hem redelijk wat breken en wou mij eerst doen breken wat ik natuurlijk ook weigerde.  Hij heeft toen ook alles betaald. Een vriend advocaat heeft mij toen ook bevestigd wat ik in vorige post schreef. 

Mariska
0 thumb_up 5 comment Andere particulier
3 maanden geleden

Bedankt voor jullie reacties.  De situatie is zo dat het over een rijhuis gaat.  Onze afwatering (nr38) gaat via onze buren (nr40) en op hun beurt wateren ze af naar hun buren (nr42).  Dit zijn we zeker.  We weten niet tot hoever dit gaat en Farys kan of wil ons ook geen informatie geven over welke buren aangesloten zitten op het rioleringsnetwerk. Anders hadden we enig idee tot waar de rioleringen ongeveer lopen.  We vermoeden wel dat de buurman van nr 46 hier niet op aangesloten zit.

Ondertussen hebben we reactie gekregen van onze verzekering.  En hebben ze de buren reeds in gebreke gesteld.  In de hoop dat ze hier een positief antwoord zullen op geven.  Als ze hier niet op ingaan, dan zullen we inderdaad via het vredegerecht moeten gaan.  

Wij hebben geen plannen om nog 10-tallen jaren in dit huis te verblijven.  Dus wij willen liever geen eigen riolering laten leggen.  Dit zou ook veel te lang duren en ondertussen blijft de verstopping onopgelost en krijgen wij meer schade.  Volgens onze verzekering is dit nalatigheid van de buren.  

Mariska
0 thumb_up 5 comment Andere particulier
3 maanden geleden

Bij een andere post heb ik uitleg gevonden in verband met verjaring voor afwatering van regenwater.  Afwatering van regenwater via de riolering zou wel onder erfdienstbaarheid vallen.  Bij ons gaat ons regenwater ook via de gemeenschappelijke riolering. Dus ik vermoed of hoop dat we dan wel erfdienstbaarheid hebben.  Anders hebben we nog een groter probleem.  

HugoCo
43 thumb_up 240 comment Bouwer
3 maanden geleden

Naast elkaar liggende woningen worden door de aannemer/bouwpromotor/bouwheer voor de goedkoop soms via één gemeenschappelijke riolering aangesloten. Dit is in elk geval een erfdienstbaarheid ten laste van uw buur en eventueel volgende buren. Omtrent het gebruik van deze erfdienstbaarheid kan er ook geen twijfel zijn, dus verjaren kan niet. Bij verstopping en herstelling / vernieuwen komt altijd de vraag wie opdraait voor de kosten.  Aangezien het een gemeenschappelijke installatie is, is de meest voorhanden liggende verdeelsleutel dat elke eigenaar een gelijk deel betaalt.

Men kan u in geen enkel geval verplichten een eigen aansluiting aan te leggen. Niet zelden gaat dit gepaard met grote werken (vloer uitbreken, doorheen funderingen boren) en heb je nog de kosten voor de eigenlijke aansluiting zelf op het rioleringsstelsel. Als de gemeente dan nog eens eist dat je afvalwater en hemelwater gescheiden moet aanbieden + keuring van uw rioleringsstelsel ben je volledig gezien.

Charel
391 thumb_up 1666 comment Andere professioneel
3 maanden geleden

Naast elkaar liggende woningen worden door de aannemer/bouwpromotor/bouwheer voor de goedkoop soms via één gemeenschappelijke riolering aangesloten. Dit is in elk geval een erfdienstbaarheid ten laste van uw buur en eventueel volgende buren. Omtrent het gebruik van deze erfdienstbaarheid kan er ook geen twijfel zijn, dus verjaren kan niet. Bij verstopping en herstelling / vernieuwen komt altijd de vraag wie opdraait voor de kosten.  Aangezien het een gemeenschappelijke installatie is, is de meest voorhanden liggende verdeelsleutel dat elke eigenaar een gelijk deel betaalt.

Men kan u in geen enkel geval verplichten een eigen aansluiting aan te leggen. Niet zelden gaat dit gepaard met grote werken (vloer uitbreken, doorheen funderingen boren) en heb je nog de kosten voor de eigenlijke aansluiting zelf op het rioleringsstelsel. Als de gemeente dan nog eens eist dat je afvalwater en hemelwater gescheiden moet aanbieden + keuring van uw rioleringsstelsel ben je volledig gezien.

Ik denk toch dat dit eerder iets uit het verleden is Hugo.

Net zoals alle andere nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, gas en water per woning apart worden aangesloten zo is dat ook het geval bij de huisriolering. 

Uitzondering is de riolering bij appartementsgebouwen.

Ik heb het vermoeden dat dit al oudere woningen betreft, misschien zelfs een historische opsplitsing uit oorspronkelijk één gebouw.

Hoe dan ook, historisch of recent, erfdiensbaarheid of niet, zolang er geen afsplitsing gebeurt zullen zulke situatie's een bron van ergernis en moeilijkheden met de buren blijven. In het beste geval krijg je nu een oplossing afgedwongen maar dan is het wachten op de volgende keer dat zich zoiets weer voordoet.

HugoCo
43 thumb_up 240 comment Bouwer
3 maanden geleden

Sinds tientallen jaren is de samenstelling van  de zeepproducten (waspoeders) gewijzigd zodat zij minder of geen fosfaten meer bevatten. Sindsdien heb ik regelmatig problemen gehad met verstopte rioleringen en de oorzaal was steeds dezelfde : een vaste grijze massa die zich in de loop van de jaren heeft gevormd, dicht uiteindelijk de afvoeropening in bezinkputjes en reukafsnijders. Ik vermoed dat het schuim en/of bovendrijvende resten van de waspoeders hiervoor verantwoordelijk zijn. Ik stel mij de vraag of de kwaliteit van de waspoeders hier iets mee te maken heeft. Zal een merkproduct dezelfde problemen geven als een goedkoop product, waar de fabricant  waarschijnlijk vanalles aan toevoegt om veel kilo's waspoeder te hebben voor weinig geld.

1 2 · Volgende

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Relevante vragen

Weet jij het antwoord op deze vragen?