Forum

Zonnepanelen gemakkelijk demonteerbaar?

LaureJ
0 thumb_up 2 comment Verbouwer
#Energie · 2 maanden geleden

Wij hebben recent een huis aangekocht waarbij het dak best vernieuwd wordt binnen de 5 jaar. Maar hiervoor hebben we voorlopig niet de financiële middelen.
Echter, willen we wel zonnepanelen nog dit jaar plaatsen vermits de terugdraaiende teller enkel dit jaar nog kan en dit een groot financieel voordeel opbrengt.
Is het raadzaam om dit te doen? Zou het demonteren van de panelen een grote kost en risico inhouden? Alvast bedankt voor jullie respons!

Alle reacties

Laforce Erwin
50 thumb_up 229 comment
2 maanden geleden

Ik heb 5 jaar geleden 550€ betaald om 28 panelen terug op het dak te plaatsen en aan te sluiten.

Demonteren zal ongeveer gelijk zijn denk ik.

Of het geraadzaam is? ik zou eerst mijn dak vernieuwen en isoleren volgens de nieuwe normen.

Als je de 15 jaar terugtellende meter wil hebben, betaal je nog wel prosumenten tarief. Je zal moeten uitrekenen of dit de moeite is. Voor 4000Kwh verbruik ongeveer 11 jaar afschrijving. Ze moeten dan dit jaar wel in werking zijn.

Als je tot volgend jaar wacht betaal je geen prosumenten tarief als de digitale meter geplaatst is, krijg je max 1500€ cado maar moet je al de stroom die je de hele zomer maakte terug gaan inkopen in de winter. Ongeveer 10 jaar afschrijving.

What do you want to do ?New mailCopy

Luc Vandamme
47 thumb_up 335 comment Verbouwer
2 maanden geleden

Beste Erwin,

Wat is dat voor een raadgeving, geen zonnepanelen meer leggen!

Elektriciteit uit eigen zonnepanelen is en zal nog steeds goedkoper zijn dan elektriciteit van een elektriciteitsleverancier aankopen en transporteren tot aan je deur.

Jouw "verkeerde" informatie kan leiden tot verkeerde beslissingen.

Het huidige prosumententarief is gebaseerd op 30% eigenverbruik en 70% terugsturen naar het net. Het nieuwe tarief (systeem) is dus in feite hetzelfde, want je verbruikt 30% van je eigen elektriciteit en je zendt 70% terug op het net. Het nieuwe tarief vergoedt je voor de elektriciteit die je terugstuurt en dus je nieuwe aankoop is in feite hetzelfde tarief dat je verkocht hebt + de netkosten. Dit komt exact overeen met de berekenig van het prosumententarief, behalve dat het prosumententarief een forfaitaire berekening is en het nieuwe tarief op de werkelijke cijfers berust (gemeten met de digitale meter), welke je nog kan beïnvloeden door je verbruiksgedrag aan te passen. 

Trouwens als je bijkomend investeert in een klein batterijpack van bvb 3 tot 5 kWh (wat overeenkomt met je nachtverbruik), verdubbel je je zelfconsumptie en heb je al veel minder netwerkkosten te betalen waardoor je 50% onder het prosumententarief komt te zitten met je kosten. In dit laatste geval moet je zelfs je verbruiksgedrag niet meer aanpassen omdat de batterij steeds de elektriciteit ter beschikking zal hebben wanneer je meer verbruikt tijdens de dag dan de ogenblikkelike opbrengst van je zonnepanelen, of tijdens de nacht wanneer je zonnepanelen niet actief zijn. Vandaar dat je je eigenverbruik (van je opbrengst uit zonnepanelen) optimaliseert met zeker nog eens 30% (= verdubbelen) t.o.v. een installatie zonder batterij.

Als je vandaag investeert in zonnepanelen, kan je ook vandaag al rekening houden met de toekomstige investering in een batterij, door vandaag al te kiezen voor een hybride omvormer i.p.v. een gewone omvormer, waardoor je enkel later nog de batterij moet kopen. Het prijsverschil is meestal minder dan 400 Euro als je nu de juiste keuze maakt, waar het achteraf toch veel duurder zal zijn en meestal uitkomt op een bijkomende omvormer. Nog beter is vandaag nog mee te investeren in de batterij want dan heb je (enkel dit jaar nog) steeds recht op een subsidie.

@ LaureJ,

Als uw dak niet in orde is (stabiliteit, waterdichting, onderdak, ...), zal waarschijnlijk geen enkele zonnepanelenplaatser u willen helpen. Je zal waarschijnlijk dan ook geen keuze hebben of moeten maken, als je dit jaar je dak niet mee vervangt.

Laforce Erwin
50 thumb_up 229 comment
2 maanden geleden

Even gaan rekenen, blijkt toch niet zo erg. Ik heb de afschrijving in vorige post aangepast.

Als je 4000kWh verbruikt, betaal je 850€ aan elektriciteit.

Als je PV panelen legt 4000Wpiek, wat een opbrengst jaarlijks van ongeveer 4000Kwh opbrengt, met terugtellende meter voor 15 jaar, betaal je +-300€ procumententarief (afhankelijk van waar je woont). Je hebt dan geen verbruik.

Dus 850 - 300 = 550€ winst. Prijs plaatsing PV panelen 6000€. Afschrijving 11 jaar.

Als je dezelfde PV panelen volgend jaar legt  met digitale meter, en optimistisch 25% rechtstreeks verbruik rekent, Moet je dus 75% elektriciteit aankopen: kost 640€ - opbrengst van de aan het net geleverde elektriciteit +-150€ = 490€ dus winst. Aankoopprijs 6000€ - premie 1200€ = 4800€. Afschrijving 10 jaar. Niet vergeten dat de omvormer maar 10 tot 15 jaar meegaat en dus dan terug geld gaat kosten.

Met batterijpack. Moeilijk om nu al te berekenen. Een batterij die voor enkele dagen kan opslaan, kan het rechtstreeks verbruik misschien verhogen, maar ik vind dat erg optimistisch, 2/3 van de productie wordt in de lente en zomermaanden gemaakt wanneer het verbruik miniem is en dus in het net wordt gestoken met een heel kleine financiele vergoeding want de elektriciteitsprijs is dan erg laag. De investering is bijna even hoog dan de aankoop van de PV installatie. Duurdere omvormer niet vergeten. Dus zal de afschrijving minstens even lang zijn en hoelang gaan de batterijen mee? Waarschijnlijk reeds versleten tegen de tijd dat afschrijving is afgelopen.

Ik zag gisteren nog een offerte, 4000Wpiek maar slechts een omvormer van 2,5Kwh AC. Dat is dus boerenbedrog, allemaal om een lagere prosumententarief te tonen op de offerte.

Teveel wordt de opbrengst van PV panelen te optimistisch voorgesteld, om de verkoop te stimuleren.

De enige manier om de investering op een aanvaardbare tijd te kunnen afschrijven is door het prosumententarief af te schaffen en de terugtellende meter te laten bestaan.

@Laurel, snel panelen plaatsen om de terugtellende meter nog te kunnen gebruiken brengt niets op. Leg eerst een nieuw dak en bekijk later of je nog PV panelen wil leggen.

Als er een fout in mijn berekening zit, wil ik dat graag lezen in uw reacties.

What do you want to do ?New mailCopy

Carl Vandecasteele
27 thumb_up 291 comment Verbouwer
2 maanden geleden

LaureJ
zoals door bovenstaande reacties uitvoerig uitgelegd, brengt de terugdraaiende teller echt niet een GROOT financieel voordeel mee. Gewoon omdat dan jaarlijks een prosumententaks berekend wordt forfaitair volgens vermogen van uw omvormer.
Bij digitale teller valt die prosumententaks weg en wordt met uw reële verbruik gerekend.
En net zoals vorige reacties vind ik leggen van zonnepanelen op een te hernieuwen dak allesbehalve een goed idee, niet alleen omdat weinig firma's daartoe bereid zullen zijn...

Want een dak vernieuwen en isoleren naar recente normen brengt veel meer op. voor hoeveel denk je dat electricteit van je totale energierekening deel uitmaakt??? Het overgrote deel van je energierekening is verwarming!!! En een zeer goed geïsoleerd dak halveert bijna die kost. Daar waar je electricteit maar een 20% van de totaalfactuur uitmaakt en je niet eens deze 20% via zonnepanelen zal genieten omwille van een prosumententaks of omwille van stroomverbruik als de zonnepanelen nauwelijks leveren ('s avonds en 's winters).
Met zonnerpanelen zal je dus maar een 30% van die 20% aandeel in energierekening genieten:  OFTE 6%.
Terwijl degelijke dakisolatie je 40% doet besparen op de 80% aandeel in energierekening. OFTE 32%
Dit betekent dat 1 jaar vroeger je dak vernieuwen financieel gelijk staat met 5 jaar zonnepanelenopbrengst.

eigenlijk moet voor het hele (ver)bouwproces steeds aan 'duurzame drievuldigheid' of de 'Trias energetica' gedacht worden:
Dat wil zeggen in volgorde van prioriteit:
EERST
je vraag tot je werkelijke behoeften beperken: beperk je ruimtegebruik, en beperk je energieverspilling’.
dus isolatie en niet verspillen van energie staat bovenaan de lijst. Veel te vlug wordt bij renovatie gedacht dat het huis goed geïsoleerrd is terwijl het meestal maar heel dunnetjes is.
PAS OP PUNT TWEE komt gebruik van duurzame en hernieuwbare materialen en energiebronnen. zoals zonneboiler, PV-panelen
PUNT DRIE is dan je feitelijke verwarmingsinstallatie overdenken ALS de vorige punten VOLLEDIG gerealiseerd zijn

Luc Vandamme
47 thumb_up 335 comment Verbouwer
2 maanden geleden

Even gaan rekenen, ...

[1]

Ik zag gisteren nog een offerte, 4000Wpiek maar slechts een omvormer van 2,5Kwh AC. Dat is dus boerenbedrog, allemaal om een lagere prosumententarief te tonen op de offerte.

Teveel wordt de opbrengst van PV panelen te optimistisch voorgesteld, om de verkoop te stimuleren.

De enige manier om de investering op een aanvaardbare tijd te kunnen afschrijven is door het prosumententarief af te schaffen en de terugtellende meter te laten bestaan.

...

Als er een fout in mijn berekening zit, wil ik dat graag lezen in uw reacties.

Beste Laforce Erwin,

Er zitten volop fouten in uw aannames die leiden tot uw berekeningen en conclusies

Betreft [1]

U vermeldt niet of deze offerte werd gemaakt voor een zuidgerichte of andere installatie en niet met welke hellingshoek. 

Bij een oost-west gerichte installatie is bvb 2.5 kW omvormer meer dan voldoende voor een 4000 WP installatie en bij een zuid gerichte installatie en een hellingshoek van 50° is zelfs 2.5 kW omvormer een groot maximum voor een 4000 Wpiek installatie.

Beide opstellingen brengen 5% tot 10% minder op dan de perfecte zuidgerichte installatie onder de "ideale" hellingshoek. Maar beide opstellingen hebben grote voordelen t.o.v. de ideale installatie.

Bvb:

(a) de oost-west opstelling zal u meer elektriciteit leveren in de ochtend- en avonduren, wanneer elektriciteit het duurst is. Deze opstelling is dan ook toekomsgericht voor iemand die wil werken met variabele elektriciteitstarieven of voor iemand die tijdens de dag niet thuis is en op deze manier zijn zelfconsumptie uit eigen productie wil optimaliseren. Daarbij komt nog dat hij met het prosumententarief minder netkosten betaalt, waardoor in zijn specifiek geval de installatie rendabeler is dan de ideale ligging onder ideale hellingshoek met een groter vermogen van de omvormer.

(b) de zuid-opstelling onder hoge hellingshoek zal relatief meer elektriciteit opbrengen in de winter t.o.v. een installatie onder een lagere of ideale hellingshoek. Deze  installatie levert dan ook minder elektriciteit in de zomer (hellingshoek  is niet ideaal voor de zomer, maar wel idealer voor de winter), maar daar de installatie in de zomer nog meer dan voldoende vermogen levert om het eigen verbruik te dekken, is ook deze installatie met afwijkende grotere hellingshoek beter voor de zelfconsumptie van de eigen productie. Deze installatie kan zelfs een warmtepomp ondersteunen met eigen productie elektriciteit ... en dus met een lager omvormervermogen ... en dus lagere kosten.

(c) zelfs bij een ideale zuidopstelling met  ideale hellingshoek kan een 2.5 kW omvormer voor een 4000 Wpiek zonnepanelendak ook interessant zijn. Deze keuze (2.5 kW omvormer) zal de opbrengst enkel afvlakken op de zonnigste dagen en dan wel nog op het zonnigste moment voor de ideale helling. Het resultaat is dat je opbrengst op jaarbasis 8% minder bedraagt, maar dat je wel  minder prosumentenkosten hebt. De nieuwste omvormers kunnen tot 2 keer hun gedimensineerd vermogen in zonnepanelen aan, zonder dat ze overbelast worden. Dit is ook een groot verschil met, al was het maar, een paar jaar geleden. Trouwens het is nu al de standaard dat iedere omvormer zijn MPP regeling kan terugschroeven in functie van bvb. lastmanagement in huis of van het openbaar netwerk en zelfs in functie van laad- en ontlaadmanagement voor vaste en mobiele batterijsystemen.Hier zal in de toekomst nog verder aan gewerkt worden omdat dan de hernieuwbare energie uit zonnepanelen dan ook meer moduleerbaar wordt en kan (over)gedimensioneerd worden in functie van de echte behoefte van de gebruiker.

Dus jouw snelle conclusie "...Dat is dus boerenbedrog, allemaal om een lagere prosumententarief te tonen op de offerte..." die je hier voor de leeuwen gooit, is volledig gebaseerd op eigen zwart-wit denken zonder de achtergrondd ervan te kennen of te willen kennen. Jouw conclusie is volledig verkeerd!

Volgende quote uit je tussenkomst:

"Even gaan rekenen, blijkt toch niet zo erg. Ik heb de afschrijving in vorige post aangepast.

Als je 4000kWh verbruikt, betaal je 850€ aan elektriciteit.

Als je PV panelen legt 4000Wpiek, wat een opbrengst jaarlijks van ongeveer 4000Kwh opbrengt, met terugtellende meter voor 15 jaar, betaal je +-300€ procumententarief (afhankelijk van waar je woont). Je hebt dan geen verbruik.

Dus 850 - 300 = 550€ winst. Prijs plaatsing PV panelen 6000€. Afschrijving 11 jaar.

Als je dezelfde PV panelen volgend jaar legt  met digitale meter, en optimistisch 25% rechtstreeks verbruik rekent, Moet je dus 75% elektriciteit aankopen: kost 640€ - opbrengst van de aan het net geleverde elektriciteit +-150€ = 490€ dus winst. Aankoopprijs 6000€ - premie 1200€ = 4800€. Afschrijving 10 jaar. Niet vergeten dat de omvormer maar 10 tot 15 jaar meegaat en dus dan terug geld gaat kosten.

Met batterijpack. Moeilijk om nu al te berekenen. Een batterij die voor enkele dagen kan opslaan, kan het rechtstreeks verbruik misschien verhogen, maar ik vind dat erg optimistisch, 2/3 van de productie wordt in de lente en zomermaanden gemaakt wanneer het verbruik miniem is en dus in het net wordt gestoken met een heel kleine financiele vergoeding want de elektriciteitsprijs is dan erg laag. De investering is bijna even hoog dan de aankoop van de PV installatie. Duurdere omvormer niet vergeten. Dus zal de afschrijving minstens even lang zijn en hoelang gaan de batterijen mee? Waarschijnlijk reeds versleten tegen de tijd dat afschrijving is afgelopen."

Ook hier ga je voor de misleiding. Je zegt zelf "Ik heb de afschrijving in vorige post aangepast", dit is geen manier van werken. Men kiest voor een vaste afschrijvingsperiode en best moet deze afschrijvingsperiode zoveel mogelijk overeenstemmen met de gebruiksduur van het af te schrijven goed (regel uit de boekhouding). De moderne zonnepanelen hebben een opbrengstgarantie van 25 jaar en meer. De nieuwste, zelfs "chinese", zonnepanelen worden tegenwoordig zelf getest naar 33 jaar opbrengstgarantie door de TüV in Duitsland. Dus een afschrijving op 10 jaar gebruiken is reeds de boel vervalsen, afschrijvingstermijnen van 20 jaar zijn nog op de veilige kant voor de berekeningen en dan kom je natuurlijk uit op rendabele installaties ... die jij waarschijnlijk verfoeit in je tussenkomsten.

Ook zijn de omvormers tegenwoordig van veel betere kwaliteit dan een paar jaar geleden en gaan ze ook veel langer mee dan de periode die jij aangeeft. Tegenwoordig zijn er omvormerfabrikanten die jou extra garantie verkopen tot 10 jaar en die je ook nog eens kan verlengen met dezelfde periode. Natuurlijk is deze garantieverzekering niet gratis, maar de constructeurs van de omvormers en hun verzekeringsmaatschappijen verdien hier ook goed hun brood aan omdat ze trouwens weten en getest hebben dat hun kwaliteitsomvormers (geen bewegende delen) meer dan 20 jaar meegaan.

Ook zijn er tegenwoordig al hybride omvormers op  de markt die gebruik maken van het hoge voltage gelijkstroom van de zonnepanelen om dit te gebruiken om het laden en ontladen van de hoge voltage batterijen aan te sturen.

Ook zijn batterijen tegenwoordig gegarandeerd voor meer dan 5000 cycli (volledig laden en ontladen) en als je weet dat de meeste batterijen nog geen 300 volle cycli virtueel per jaar doormaken, dan kan je uitrekenen hoelang ze meegaan. Het nadeel is dat hoe meer je batterijen hebt in je syteem, hoe minder virtuele laad- en ontlaadcycli deze baterijen zullen meemaken. Dus wordt in het geval van een te grote dimensionering, de capaciteit van deze batterijen niet gebruikt en is de te grote dimensionering een financiële flop, mede  door zelfontlading van de batterijen die niet genoeg gebruikt worden. De juiste dimensionering is ervoor zorgen dat de batterijen u helpen de nacht door te komen met uw verbruik en dan terug kunnen opladen. Dus een batterijsysteem dient niet om verschillende dagen te overbruggen, zoals jij suggereert quote: "...Een batterij die voor enkele dagen kan opslaan..." Een batterijsysteem dient enkel om de zomerse, late lente en vroege herfst nachten te overbruggen. Indien je een elektrische wagen hebt die de hele  dag rond rijdt en die je enkel 'snachts kan laden, dan moet er evenveel  laadcapaciteit (van de auto) bijgevoegd te worden bij de dimensionering van de vaste batterijen om de nacht te overbbruggen. Maar dit is dan een zeer uitzonderlijke en heel specifieke situatie.

Meestal heeft een normale prosument voldoende met een 3 tot 5 kWh batterijopslaginstallatie en heeft een prosument met een warmtepomp er baat bij om  de capaciteit op  te drijven tot 10 à 12 kWh, omdat hij dan ook in de winter elektriciteit van variabele windproductie van zijn leverancier goedkoop kan opslagen en gebruiken. Beide dimensioneringen zullen de zelfconsumptie ongeveer verdubbelen t.o.v. een installatie zonder batterijsysteem.

Nogmaaals jouw zwart-wit denken met beperkte technische kennis van de systemen, maakt dat jouw uitspraken en berekeningen waardeloos en misleidend zijn.

LaureJ
0 thumb_up 2 comment Verbouwer
2 maanden geleden

Ik wil graag het volgende nog toevoegen:
Mijn dakpannen zijn in degelijke staat en installateurs zijn zeker bereid er panelen op te leggen. Er zit echter maar 6cm isolatie onder. Om deze isolatie te verdikken, moet het volledige dak er af omdat wij met afgewerkte kamers onder het dak zitten.
Verandert dit iets aan jullie redenering? Vermoedelijk niet?

Luc Vandamme
47 thumb_up 335 comment Verbouwer
2 maanden geleden

Beste LaureJ,

Als er geen structurele verniewing moet gebeuren aan het dak, is dit geen probleem. Het afnemen en terugplaatsen van de zonnepanelen is een relatief klein bijkomend werk als  men er het dak afhaalt en terug opzet.

Maar ik heb toch een bedenking. Waarom zou ik het dak eraf halen als ik via de binnenkant kan de isolatie plaatsen. De kosten zullen ongeveer gelijkwaardig zijn en met langs de binnenkant te werken kan je de binnenkant bijkomend updaten met bvb. elektrische installatie verbeteren, ... Met aan de buitenkant te werken neem je risico's dat de binnenkant misschien ongewild beschadigd wordt ... Ik zou toch nog eens alles juist rekenen en afwegen.

Kris M
491 thumb_up 2309 comment
2 maanden geleden

Oeps.  We leggen toch zonnepanelen om ons steentje bij te dragen tot een CO2 neutrale  wereldbol?  Mag dat dan niets kosten? ;-) 

Oh ja: als massaal distributienetinkomsten ontweken worden door batterijen, slim verbruik etc dan kunnen ze niet anders dan hun verdienmodel bijsturen want hun kostenstructuur is quasi vast terwijl t huidig inkomstenmodel variabel is (per kWh met terugdraaiende teller)

Doen dus die zonnepanelen en is is niets verkeerd met economische optimalisatie zolang het geld oplevert.

LaureJ
0 thumb_up 2 comment Verbouwer
2 maanden geleden

Omdat de binnenkant volledig afgewerkt is met ingemaakte kasten en gyproc wanden. Isoleren langs binnen is echt geen optie, of we moeten gans de binnenafwerking herdoen..

Luc Vandamme
47 thumb_up 335 comment Verbouwer
2 maanden geleden

Beste LaureJ,

Gyproc van een gyprocwand afhalen en vervangen, een ingemaakte kast tijdelijk verplaatsen en ...  tot en met opneuw behangen en verven, kan nog steeds goedkoper en meer meerwaarde bieden dan het dak te verwijderen om isolatie  te plaasten. Als er aan de dakstructuur niets te verbeteren valt, zou ik van dat dak afblijven.

Door langs binnen isolatie te plaatsen bij een klassieke dakstructuur, ben je ook zekerder van de kwaliteit van de luchtdichte aansluitingen op de luchtdihtheid en de geluidstransmissie, dus dit heeft ook blijvende voordelen voor de meerwaarde van deze isolatie.

Je kan je ook informeren of het inblazen van vlokkenisolatie achter de gyprocwanden en achter de ingemaakte kasten, mogelijk is. Dit biedt je meestal een goed resultaat op gebied  van geluidsisolatie, luchtdichtheid en warmteisolatie. In jouw geval kan dit zelfs een "goedkope" en betere oplossing zijn.

Dit alles moet je mee in overweging nemen bij de berekeningen en de totaal evaluatie van je te bereiken doel.

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.