Forum

Alle reacties

Laforce Erwin
48 thumb_up 220 comment
8 maanden geleden

@Stefan,

Omdat jij uit financiele redenen wil blijven verwarmen als in de tijd van de Flintstones, moeten de mensen in uw omgeving uw fijn stof inademen. Verbeter de wereld, begin bij jezelf.

Hugo C.
294 thumb_up 1654 comment
8 maanden geleden

Ik vraag mij gewoon af hoe vroeger de luchtkwaliteit was. Vrijwel iedereen verwarmde met kolen en/ of hout. Sinds men de mogelijkheid heeft om fijn stof te meten is niets meer veilig. Dit allemaal dat het slecht is voor de gezondheid en zelfs kankerverwekkend zou zijn. Ook schrijft men een groot aantal (vroegtijdige) overlijdens toe aan fijn stof. De nadelige effecten op de gezondheid kent geen grenzen dus. Het grote voordeel van fijn stof  is ook dat het onzichtbaar is, reukloos en enkel te meten is met gespecialiseerde apparatuur. Dus men kan de doorsnee burger wijs maken wat men wilt.

Anderzijds heb ik nog geen kennis dat iemand is overleden rechtstreeks door fijn stof in zijn omgeving.

Zo ook met de klassieke diesel en benzine wagens, deze veroorzaken heel wat fijn stof, tot men ontdekte dat de elektrische wagen ook heel wat fijn stof achterlaat maar dan enkel afkomstig van de remmen en banden.

Fijn stof en CO2 twee stoffen waarvan we de impact ervan niet kunnen nagaan ,maar waar de politiek gretig gebruik van maakt om ons allerlei wetten en regels op te leggen. 

StaalBouw
29 thumb_up 197 comment Andere particulier
8 maanden geleden

Vele wetten en richtlijnen komen er dankzij zwaar lobbywerk op Europees niveau van grote industriële spelers en fabrikanten actief in de bouwsector. Politici maken hier dankbaar gebruik van.

Los daarvan nog dit:

"In Vlaanderen is de helft van de uitstoot aan zeer fijnstof (PM2.5) afkomstig van hout of houtpellets die gezinnen verbranden om hun woning te verwarmen. In de winter veroorzaakt stoken met hout zelfs meer fijn stof dan het wegverkeer. De VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) berekende dat 4 uur verwarmen met een houtkachel evenveel fijnstof uitstoot als een personenwagen die van Brussel naar Wenen rijdt."

"Stoken met hout verspreidt ook schadelijke stoffen zoals dioxines (aantasting van hormoon- en immuunsysteem) en kankerverwekkende PAK’s (=polycyclische aromatische koolwaterstoffen)."

Laforce Erwin
48 thumb_up 220 comment
8 maanden geleden

Vroeger werden de mensen niet oud, 65 jaar pensioenleeftijd was dan ook niet voor iedereen haalbaar.

Niemand sterft van fijn stof, we sterven van kanker, hoe langer hoe meer.

Het is niet omdat mijn buur geniet van goedkope gezellige warmte dat ik in zijn rook moet leven.

De wetgeving ivm ventilatiesystemen zou ook moeten bevatten dat de omgeving zuiver is. Zolang men bij brand zegt dat men de ramen moet sluiten en niet dat men zijn ventilatiesysteem moet afzetten, bewijst dat de meerderheid van de bevolking geen weet heeft van de verplichte ventilatiesystemen.

Hugo C.
294 thumb_up 1654 comment
8 maanden geleden

Tot in de jaren 60 waren kolen en hout de meest voorkomende brandstoffen voor verwarming en ook in de industrie waren kolen een veel gebruikte energie. Aan fijn stof zal er zeker geen gebrek geweest zijn, en dan zwijgen we nog van allerlei gassen die uit de productieprocessen de lucht werden ingeblazen. Dus nu zeggen dat het fijn stof afkomstig van de verbranding van hout zelfs verantwoordelijk  kan zijn voor een gestegen aantal kankergevallen is toch ver gezocht. Indien men vandaag wat gewicht wil geven aan een of ander pleidooi inzake milieu, leef- en eetgewoonten, bepaalde producten dan vertelt men er maar bij dat het kankerverwekkend is, schadelijk voor het milieu, CO2 en stikstofuitstoot en fijn stof te hoog zijn. Ook zou de huishoudelijke verbranding van hout de grootste oorzaak zijn van fijn stof. De in de hemel geprezen houtpellets, daar zwijgt men wijselijk over. Wie gelooft dat nog allemaal? 

Inzake ventilatie in woningen was van bij het begin geweten dat het systeem C toch vele nadelen had. Het enige voordeel was de lagere kostprijs. Dat men thans ook eisen stelt aan de luchtdichtheid van de woning, maar anderzijds open roosters in de vensters kan voorzien om te voldoen aan de ventilatievereisten is onbegrijpelijk. 

Indien een haard een goed werkende schouw heeft tot op het dak zal de hinder voor de buren verwaarloosbaar zijn. Enkel bij uitzonderlijke weersomstandigheden zoals mist kan men verwachten dat rookgassen neerslaan, maar dat is dan voor alle uitlaatgassen ook van auto's. Veel meer hinder mag men verwachten van barbecues en aanverwante toestellen in de zomer.

StaalBouw
29 thumb_up 197 comment Andere particulier
8 maanden geleden

Indien een haard een goed werkende schouw heeft tot op het dak zal de hinder voor de buren verwaarloosbaar zijn. Enkel bij uitzonderlijke weersomstandigheden zoals mist kan men verwachten dat rookgassen neerslaan, maar dat is dan voor alle uitlaatgassen ook van auto's. Veel meer hinder mag men verwachten van barbecues en aanverwante toestellen in de zomer.

U mag bij ons in de straat elke avond komen kijken. 2 woningen (één bungalow, één woning met 2 bouwlagen en zadeldak), bijna dagelijkse mist in de straat, uitsluitend veroorzaakt door die rookgassen. Vandaag ventilatieroosters hele dag dicht, ventilatiesysteem uit.

Stefan85
7 thumb_up 34 comment
8 maanden geleden

Dan zou ik toch echt eens met de buren gaan praten. Want als de smog in de straat hangt klopt er iets niet. Als je geen rotzooi stookt, niet smoort en een degelijk stookgedrag erop na houdt hebben de buren normaliter zelfs geen geurhinder.

Over het wel of niet stoken op hout ga ik niet verder discussieren, meningen en visie verschillen nu eenmaal en het is geen juist of fout verhaal. Niets is zwart/wit

Grtz Stefan

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.