Forum

Grove fout in EPC-berekening

mke
0 thumb_up 3 comment Verbouwer
#Energie · 6 maanden geleden

Energie-‘deskundige’ X berekende een EPC-waarde voor onze woning van 634 kWh. We hadden recent de gevel en het dak geïsoleerd, en hoog-rendementsglas laten plaatsen. Een waarde van 634 kWh leek ons dus onmogelijk. Uit een tegenexpertise bleek dat de EPC-waarde slechts 282 kWh bedroeg. Energiedeskundige X zat er dus 350 punten naast. Tot die vaststelling was energiedeskundige X uiteindelijk ook gekomen – zij het slechts nadat wij hem er uitdrukkelijk op hadden gewezen dat de score van 634 kWh onwaarschijnlijk was. Zonder excuses meldde hij toen droogjes dat de fout gemaakt werd door de software die “de energiewaarde van jullie woning berekend”. Voor ons was het kwaad toen al geschied: (1)      We hadden al stress en slapeloze nachten achter de rug door het gecommuniceerde abominabele resultaat van 634 kWh. (2)      We waren ons vertrouwen in energiedeskundige Joran Van Baelen al verloren en hadden al een tegenexpertise opgevraagd.

Ons besluit is dat energiedeskundige X erg achteloos te werk is gegaan, door ons zonder enige reflectie over de software-output het totaal onrealistische resultaat van 634 kWh op te sturen. Energiedeskundige X heeft ons hierdoor heel wat emotioneel leed bezorgd, en heeft bij ons zijn geloofwaardigheid als ‘deskundige’ verloren.

We weigerden daarom de factuur te betalen, maar nu stuurt X een advocaat op ons af die in een aangetekende brief dreigt met gerechtelijke vervolging.

We vinden dit heel onrechtvaardig maar misschien moeten we toch betalen om geen verdere tijd en energie te steken in deze zaak ?

Alle reacties

Charel
531 thumb_up 2374 comment
6 maanden geleden

Belangrijke vraag hierbij is: Het je ondertussen een verbeterde versie gekregen ?

Zo ja, dan moet je uiteraard de factuur betalen.

Zo neen, dan heb je niet gekregen hetgeen je gevraagd hebt (een juiste berekening) en dan moet je de factuur officieel protesteren met de vermelding dat je eerst de juiste berekening wenst te ontvangen.

Hugo C.
294 thumb_up 1657 comment
6 maanden geleden

Indien je er van overtuigd was dat het epc certificaat foutief was opgesteld had je de deskundige per aangetekend schrijven in gebreke moeten stellen en hem de gelegenheid geven de gemaakte fout recht te zetten. 

In principe had hij moeten aanvoelen dat het resultaat niet overeenstemde met de gedane vaststellingen. Zijn excuus dat de software een foute berekening heeft gemaakt is maar een zwakke uitvlucht. De resultaten kunnen wel foutief zijn tgv foutieve gegevens die hij had ingebracht.

Hoeveel heeft hij gevraagd voor zijn foutief certificaat? Je kan altijd proberen met de helft te betalen nadat je hem per aangetekend schrijven in gebreke hebt gesteld. Dan is het aan hem om dan zijn kansen en kosten  in te schatten voor de rechter

In het slechtse geval zal u de factuur moeten betalen , de gerechtskosten en een rechtplegingsvergoeding die de vrederechter bepaald. Maar in elk geval zal een rechtzaak voor hem een verliespost zijn.

Het lijkt mij wat een onervaren deskundige. Normaal melden zij dat het verslag klaar is en dat het zal opgestuurd worden na ontvangst van de betaling. Zo zijn ze zeker van hun geld.

mke
0 thumb_up 3 comment Verbouwer
6 maanden geleden

Dank voor jullie reacties.

We geloofden in eerste instantie de deskundige. Hij is immers zogenaamd 'deskundig'. Dat heeft ons erg veel emotioneel leed bezorgd: we dachten dat we alle kostelijke isolatieinspanning voor niets gedaan hadden.

Het is slechts omdat we na een tijdje begonnen twijfelen dat we hem lieten weten dat zijn waarde onwaarschijnlijk was. Maar zeker waren we daar niet van: we hebben zelf geen experten natuurlijk.

Door ons aandringen heeft hij de rekenfout die hij had gemaakt gevonden. Maar, ondertussen hadden we al het kosten opgelopen voor een tegenexpertise.

Vergelijk het met een metser die een muur scheef zet. Je zou die metser de kans kunnen geven om de muur terug recht te zetten, maar zou je dat ook doen als wat jij ziet met het blote oog (de muur staat duidelijk erg scheef) niet eens waar wordt genomen door de zogenaamd deskundige metser? Dit dilemma stelt zich nog pertinenter in het geval van een immateriële dienst (ontastbare score) dan wel een materieel goed (de zichtbare muur). Wie zal immers nagaan of de dienst correct verleend is?

Achteraf bekeken hadden we deze energiedeskundige bij zijn eerste resultaat moeten stoppen. Maar, in die periode waren we erg in de war over het resultaat, en wisten we niet wie/wat we moesten geloven: de deskundige, of ons eigen gevoel. 

Charel
531 thumb_up 2374 comment
6 maanden geleden

Hij heeft ondertussen de fout gevonden zeg je, dus dan veronderstel ik ook dat hij ze heeft rechtgezet en dat je dus uiteindelijk wel een juist certificaat hebt ontvangen. Trouwens, hetgeen je hier hebt getoond is niet het definitieve resultaat maar wel een voorlopige proef.

En dus is het niet meer dan logisch dat je voor het definitieve verbeterde certificaat dan ook de afgesproken vergoeding betaalt.

Dat je daarnaast ook nog iemand anders de berekening hebt laten maken, betalend of niet betalend, maakt niets uit, dat is jou persoonlijke beslissing geweest. Ook eventuele slapeloze nachten en emotionele toestanden die je hebt doorstaan in afwachitng van het uiteindelijke resultaat kan je niet als reden van niet betaling of minder betaling aanwenden.

Hugo C.
294 thumb_up 1657 comment
6 maanden geleden

Het was natuurlijk nog maar een proefcertificaat (dus nog niet ingediend) maar het is de deskundige die telkens voor elk onderwerp de oppervlakte ingeeft en de isolatiegraad van het materiaal. Voor de vensters bv zijn 3.5m2 dubbele beglazing en weinig performante profielen genoteerd en 5.1m2 met hoog isolerende beglazing na 2000 geinstalleerd. Dit zijn gegevens die de deskundige invult, de software trekt er enkel de conclusies uit. Bv voor de nieuwe ramen had hij ook de werkelijke U-waarden van glas en profielen kunnen opgeven, het vraagt iets meer werk dan de eerste omschrijving maar het resultaat is preciezer. Heeft u hem toen alle informatie gegeven (facturen en plannen)?

Welke kostprijs zijn jullie destijds overeengekomen?

Patrico
47 thumb_up 482 comment Verbouwer
6 maanden geleden

Emotioneel leed, stress, slapeloze nachten is misschien ook wat overdreven ... het gaat maar over een EPC waarde. In de eerste plaats had je energie deskundige zelf moeten aanvoelen dat het resultaat niet kon kloppen, maar ik denk dat je vervolgens de foute weg bewandelt hebt. Je had hem daarover moeten aanspreken of aangetekend in gerbreke stellen dat je je twijfels had over het resultaat. Op die manier had hij de kans gekregen om zijn fout recht te zetten.

Als hij vervolgens dat zou weigeren had je een tegenexpertise kunnen laten doen en had je een been om op te staan om het factuur niet te betalen. Nu heb je een stap overgeslagen waardoor ik vrees dat je uiteindelijk toch het factuur zal moeten betalen. Het gaat tenslotte ook niet over enorme bedragen, beschouw het als een les voor de toekomst. Een eventueel proces gaat je pas echt stress bezorgen.

Als je een verzekering hebt met rechtsbijstand zou je eventueel daar eerst nog eens kunnen luisteren?

mke
0 thumb_up 3 comment Verbouwer
6 maanden geleden

Wel, die slapeloze nachten en stress zijn effectief, en daar heb ik erg onder geleden. We hadden 50.000 euro uitgegeven aan isolatie en bleken in slechtste EPC-categorie te zitten... Je zou van minder overstuur zijn.

Bovendien zag de EPC deskundige zelf zijn fout niet in. We hebben er hem moeten op wijzen nat 635 erg onwaarschijnlijk is.

Moest ik zo'n grove fout begaan, ik zou onder een steen kruipen en mijn excuses aanbieden; en zeker niet dreigen met gerechtelijke vervolging.

Maar, ik begrijp jullie reacties en zie de rationaliteit ervan in. Wat menselijk juist is is niet altijd juridisch juist.

Ik zal (1) jullie raad opvolgen en 180 euro betalen, (2) het schadebeding van 75 euro NIET betalen, want dat is overdreven, en er was geen schadebeding voorzien voor een fout van de deskundige (die assymetrie is incorrect), (3) wel een klacht laten registreren bij test-aankoop, en die publiek laten maken. Hun juridische dienst heeft me trouwens erg goed geadviseerd. 

mke
0 thumb_up 3 comment Verbouwer
6 maanden geleden

Beste Hugo

Het certificaat met grove fout is niet ondertekend, omdat wij - als niet-deskundigen - doorhadden dat er iets goed scheefs zat.

Het gecorrigeerde certificaat is ook niet ondertekend, want we hebben bij X ook hiervan nooit het officiële cetrificaat opgevraagd.

We hadden toen al een tegenexpertise aangevraagd, omdat we niet meer konden uitgaan van de 'deskundigheid' van X.

We moeten nu 180 euro betalen aan X bovenop de 130 euro die we aan de tegenexperte betaald hebben. Reden tot klagen dus, maar niet bij VEA, denk ik.

Merk op: X was dus 50 euro duurder om te beginnen, en vroeg ons bovendien 110 euro voor een extra simulatie (grotendeels gewoon een copy-paste) van enkel het geïsoleerde hoofdgebouw - om de bitter pil van 635kWh te verzachten. Bij tegenexperte kregen we die simulatie gratis...

Hadden WIJ de fout van X niet ontdekt, dan hadden we nu 180 euro betaald voor een uitermate slechte EPC-score van 635kWh, EN 110 euro voor een simulatie van het geïsoleerde hoofdgebouw (dat 80% van de oppervlakte beslaat). Wraakroepend vind ik dat, maar juridisch blijkbaar geen poot om op te staan. Erg spijtig vind ik dat.

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.