Forum

Terugdraaiende teller zonnepanelen

Verthriest14
0 thumb_up 0 comment Bouwer
#Elektriciteit · 4 maanden geleden

Wie voor 31/12/2020 zonnepanelen aansluit, kan 15jaar genieten van een terugdraaiende teller. De werven lopen aanzienlijke vertraging op door weer- en coronaverlet. Zal de overheid deze deadline verlengen?

Alle reacties

Hugo C.
300 thumb_up 1733 comment Bouwer
4 maanden geleden

Ik zou er in elk geval niet veel op rekenen, zelfs voor de bestaande "terugdraaiende teller" klanten. De reden moet gezocht worden in de problemen die voornameijk de kleine elektriciteitsleveranciers ondervinden en hun jaarlijkse resultaten aansturen op faling. De reden is dat tijdens de winterperiode de opbrengst van de zonnepanelen minimaal is, terwijl er een grote vraag is en de kWh-prijs hoog ligt. De leveranciers moeten dus hun elektriciteit aan een hoge prijs aankopen, maar voor de klant geen nood, hij betaalt in natura de kWh elektriciteit terug in de zomerperiode. Dit terwijl de kWh-prijs op zijn laagste niveau staat en de leverancier zelfs boete moet betalen per kWh die hij contractueel zou moeten afnemen. Dit is een onhoudbare situatie. Om zuiver elektorale redenen laat men de terugdraaiende teller nog even terugdraaien, maar zodra de regeringsvormingen rond zijn zal men de zaak herbekijken. De politiekers zullen wel verwijzen naar allerlei wetten, afspraken en de economische belangen maar de terugdraaiende teller zal stoppen voor iedereen zodra een "slimme" meter is geinstalleerd.

Anderzijds is men ook de tarieferingstructuur aan het herbekijken omdat de exploitatie van een elektriciteitsnet  totaal veranderd is tov pakweg 30 jaar geleden. Men is bezig met het begrip capaciteitstarief in te voeren waarbij je meer per kWh zal moeten betalen naargelang uw verbruik op piekmomenten, voornamelijk in de winter, hoog ligt tov uw gemiddelde verbruik tijdens het jaar. Dwz als uw zonnepanelen u bv een autonomie geven van april tot september en u enkel elektriciteit afneemt in de winterperiode dan zal u die kWh duur betalen.

De VREG streeft er naar om de kWh-prijs zo correct mogelijk door te rekenen naar de klant dwz dat de kWh-prijs niet met verlies mag verkocht worden, want dat impliceert dat andere klanten het gelag moeten betalen en dat vervalst de concurentieregels.

Kris M
487 thumb_up 2286 comment
4 maanden geleden

Voorts is die 15 jaar een vlaamse belofte terwijl distributietarieven en terugdraaiende teller nationale materie zijn (VREG).  De 15 jaar strijd is dus nog niet gestreden want ook de distributietarieven staan onder druk wegens de terugdraaiende tellers. 

k Heb zonnepanelen uit de 450€/MWh premie periode.  Zou natuurlijk graag m n 20 jaar uitdoen (ondanks de procumententaks) maar kan er begrip voor opbrengen als dat niet zo zou zijn ....

Technoman
19 thumb_up 140 comment
4 maanden geleden

Een vlaamse belofte gedaan door maar liefst 3 ministers!

En DE reden waarom zoveel vlamingen overgegaan zijn tot het investeren in ZP.

Aan de andere kant heeft de VREG wel bezwaar tegen art. 31, maar op hun website verklaren ze wel dat die 15 jaar gehandhaafd gaat worden?

En de bezitters van GSC's zijn niet in het vizier? Heeft de VREG daar ook bezwaar tegen?.

Mij lijkt het dat de hele zaak NOOIT doordacht werd, men wist dat dit een min of meer hoge vlucht ging nemen, en dat alle problemen/argumenten zouden te boven komen. maar men zweeg! Nu dat er geld te rapen valt worden die argumenten als excuses op tafel bebracht. 

Hebben we in Belgie echt zoveel electriciteits leveranciers nodig? Geen wonder dat de spoeling dun wordt?. Concurentie is goed, maar dit is er over. 

Ik ben in alle geval benieuwd wat het oordeel van het GH gaat zijn ! de doodsteek van ZP verkopers/installateurs? of een Salomonsoordeel, en laten uitsterven ?

StaalBouw
28 thumb_up 197 comment
4 maanden geleden

Er zijn hier en daar geruchten dat de VREG-voorzitter eveneens directeur zou zijn van EnergyVille, een onderzoekscentrum waar de digitale meters en dergelijke getest worden.

Als dat zou kloppen, ruikt dat toch naar belangenvermenging?

Patrico
54 thumb_up 540 comment
4 maanden geleden

Heb je al één instelling gezien waar het niet wemelt van politiek benoemde mensen en balangenvermenging?

Hugo C.
300 thumb_up 1733 comment Bouwer
4 maanden geleden

https://www.leuvenactueel.be/leuvens-professor-wordt-voorzitter-vreg/#.Xn8YXYjUiUk

Leuvens professor, ceo van Energyville en energiespecialist Ronnie Belmans werd onlangs aangeduid als voorzitter van de Vreg (Vlaamse energieregulator). De prille zestiger werd door de Open VLD-fractie voorgedragen om in de raad van bestuur van het nieuwe Vreg plaats te nemen.

Het is juist de VREG die met beide voeten op grond staat en aanstuurt op een correcte verrekening van het gebruik van het distributienetwerk en het elektriciteitsverbruik en de toe te passen tarieven. Onder andere de invoering van een capaciteitstarief zit er ook aan te komen (een gelijkmatig energieverbruik gans het jaar door versus enkel een piekverbruik in de winter). Het ziet er naar uit dat de bezitters van de combinatie zonnepanelen en warmtepompen hun elektriciteitsafname aan de hoogste tarieven zal gefactureerd worden.

En dat is maar correct ook.

Luc Vandamme
47 thumb_up 335 comment
4 maanden geleden

@ allen,

Ronnie Belmans is CEO van EnergyVille en is voorzitter van de Raad van Bestuur van de VREG. Is ook Professor en afdelingshoofd aan de KU Leuven. Ronnie Belmans is ook een internationaal erkende authoriteit op het gebied van elektriciteitsnetwerken. Hij heeft ook zijn kennis gedeeld in de raad van bestuur van Elia (voordat deze beursgenoteerd werd). Ondermeer hierdoor is Elia uitgegroeid tot een Europese speler die ondermeer de energietransitie in Duitsland mee vorm geeft en die ervoor gezorgd heeft dat de elektriciteitsnetwerken aldaar tot 80% hernieuwbare energie kunnen verwerken van centrale (windparken in het Noorden) en van lokale (vooral zonne energie en kleine lokale windprojecten) producties.

Dat deze persoon veel gevraagd is en dat deze verschillende functies combineert, is voor mij volledig te begrijpen. Ik heb ook gezien dat alle functies die hij combineert, te maken hebben met overheidsinstellingen (semi- of volledig eigendom van de overheid)  en dat hij in het verleden consequent ontslag genomen heeft , als de overheden deze instellingen hebben afgestoten en/of privatiseerden (ondermeer Elia). 

Dat zijn verschillende functies aanvullend en overlappend zijn, is enkel een bewijs dat er nog goed bestuurd wordt in dit land en dat deze zaken niet gepolitiseeerd werden, maar in handen gegeven zijn van specialisten over dit onderwerp. Dat hier bepaalde mensen met gratuite verondertellingen, proberen twijfel te zaaien, vindt ik bedroevend.

Het standpunt van de overheidsinstelling VREG (mede bepaald door zijn voorzitter Ronnie Belmans) en de juridische stappen tegen het besluit van de Vlaamse regering, bewijst juist dat deze instelling niet gepolitiseerd is en dat zij vooruit wil met een betaalbaar en duurzaam elektriciteitsnetwerk te ontwikkelen voor iedereen (met en zonder zonnepanelen). Het is de bedoeling dat de lasten en lusten van de lokale en van de centrale elektriciteitsproductie evenredig verdeeld worden over de gebruikers en de leveranciers. Je kan dit niet doen door (populistisch) een bepaalde groep 15 jaar te bevoordelen: geen netwerkkosten laten betalen en daarbij (Europese verplichting) de elektriciteitsproductie/injectie te vergoeden aan iedere speler (ook de individuele zonnepanelenbezitter) op deze markt. De invoering van deze laatste verplichting (eerlijke vergoeding) kan ook niet (eerlijk) worden bepaald en ingevoerd als niet alle lokale producenten op dezelfde wijze worden behandeld (zonne-installaties die minder of meer dan 15 jaar oud zijn, zullen dan ook gediscrimineerd worden ...). Daarbij komt dat de investering in de elektriciteitsverdeelnetwerken laagspanning, volledig verschillend is met een beslissing dat er niet betaald hoeft te worden voor opslag en transport van een kleine groep mensen of wanneer dezelfde kleine groep  mensen daar wel voor zal betalen en mee investeert (bvb door thuisopslag) en daarvoor ook vergoed kan worden op een eerlijke en gemeten basis.

Uiteindelijk zal iedereen toch betalen voor de elektriciteit en het transport tot aan de voordeur. Met de populistische beslissing van de Vlaamse Regering (15 jaar) zal dit veel meer zijn, omdat de investeringen op de korte en lange termijn in de netwerken duurder zullen zijn en geen meerwaarde zullen betekenen na 15 jaar.

Ook zijn de argumenten verkeerd dat zonnepanelenbezitters, eigenaren van elektrische wagens, eigenaren en gebruikers van warmtepompen, .... meer zullen moeten betalen dan vandaag voor hun aansluiting en voor hun netwerkkosten. Met een gewone enkelvoudige aansluiting kan men nu al, al deze functies gezamelijk verwezenlijken. Men moet wel investeren in een energiemanager voor de woning (apparaatje van 350 Euro + internetaansluiting en wifi voor de communicatie, kan waarschijnlijk goedkoper in de toekomst door de informatie van de P1 aansluiting van de digitale eter te gebruiken), dat ervoor zorgt dat bvb de intensiteit van het laden van de auto, de werking van de warmtepomp, het opladen van de huisbatterij gebeurt in functie van het verbruik (load- & charge balancing) van de andere verbruikers (koken, wassen en plassen). 

Al de bovengenoemde verbruikers, verbruiken trouwens niet zo veel als dat bepaalde mensen (zonder kennis hierover en zonder ervaring hiermee) ons (willen?) doen geloven. Vb van verbruiken die ik heb met (ervaring):

1.   Warmtepomp: gemiddeld verbruik (van de laatste 7 jaar) in januari van 9.27 kWh/dag, in februari van 4.90 kWh/dag, in maart van 2.31 kWh/dag, in oktober van 0.12 kWh/dag, in november van 5.09 kWh/dag en in december van 7.13 kWh/dag. Dit kan je toch geen grote vermogens noemen voor een woning te verwarmen van 237.72 m²! Ik heb ook nog in dezelfde periode nooit een 1 reëel uur meer dan 1.2 kWh verbruikt met de warmtepomp.

2.   De opbrengst van zonnepanelen is wettelijk beperkt in Vlaanderen tot 5000 Wpiek voor monofase aansluitingen en tot 10000 Wpiek voor 3-fase aansluitingen. Dit betekent dat de zonnepanelen bij zowel mono- als 3 fase aansluitingen nooit meer dan 25 Ampère moeten verwerken. Dit is waar de meeste gewone (standaard) aansluitingen in Vlaanderen voor zijn voorzien. Dus is er ook hiervoor geen uitbreiding of meerkost voor de elektrische aansluiting nodig.

3.   Het opladen van een elektrische wagen kan gerust gebeuren met laag vermogen (2.3 kWh) aan de huisstekker in de garage, want als je elke dag zou opladen omdat je elke dag 100 km zou gereden hebben, dan heb je (’s nachts) minder dan 10 uur nodig om je batterij volledig bij te vullen. Mijn elektrisch voertuig verbruikt nog geen 15 kWh/100 km en als ik dit bijlaadt na een rit van 100 km met mijn huisstekker batterijlader in verhoogde stand (3.6 kWh) is deze reeds geladen na minder dan 4 uur en dit zonder dure laadpaal. Ik heb ook een mobiele lader (e-go laadpaal) die me theoretisch toelaat om tot 22 kWh/uur te laden, maar de omvormer in het voertuig laat maar een lading van maximum 7.3 kWh/uur toe en enkel mono-fasig. Dus ook hiervoor heb ik geen nieuwe of grotere aansluiting nodig en hoef ik ook geen duurdere aansluitings- of netwerkkosten te betalen met een eventueel toekomstig capaciteitstarief.

Met de installatie van een huisbatterij, kan ik (en iedere verbruiker en iedere prosument) het netwerk ontlasten (winter en zomer) met 60% van mijn verbruik en met minstens 50% van mijn zonnepaneelopbrengsten. Ik kan dan ook nog eens het netwerk balanceren in de winter door gerichte elektriciteitsaankopen te doen ’s nachts en bij overproductie (windmolens, bvb) om mijn batterij op te laden en later te verbruiken.

Het is dit laatste (investering in huisbatterij) wat men wil bereiken van de zonnepaneelbezitters, om niet te moeten investeren in een verzwaring van het netwerk als we overgaan tot volledig decentrale en fossielvrije energieproductie.

Dit is wat de VREG (en zijn voorzitter Ronnie Belmans) voor ogen heeft. Dit zal ervoor zorgen dat er zonder grote investeringen (kosten) in het netwerk en voor iedere individuele gebruiker en producent, alle mogelijkheden open blijven om voor eender wie elektriciteit te gebruiken en te maken, elektriciteit op het net te zetten (en te verkopen) en met een eerlijke verdeling van de kosten. 

Het vrijstellen van prosumenten om netwerkkosten te betalen, zorgt ervoor dat diezelfde prosumenten een gratis elektriciteitsopslag krijgen, een gratis netwerkkost hebben (in ruil voor het prosumententarief) en dat sommigen onder hen dit nog eens misbruiken door directe elektrische verwarming, door elektrische boilers te gebruiken om hun teller op nul verbruik te krijgen. Deze mensen hebben bovendien het idee dat ze voor grote bedragen energie wegschenken aan ... ik weet niet wie ... en dat zij bestolen worden, terwijl zij in feite zelf de gemeenschap bestelen door dit te doen (leveren veel goedkope elektriciteit in juli en verbruiken overmatig dure elektriciteit in januari).

Dit wordt tegengegaan door het prosumententarief (15 jaar vrijstelling) af te schaffen en het nieuwe capaciteitstarief met digitale meter in te voeren. Dan is er ook plaats om een eerlijke prijs te betalen voor injectie zoals bvb nu al in Duitsland, en in Denemarken, waar men tussen 10 ct en 12 ct per kWh injectie betaalt aan de prosumenten en waar nu reeds deze prosumenten netwerkkosten betalen voor al hun afnames. Deze politiek heeft er ondermeer in Duitsland voor gezorgd dat nu al meer dan 182000 slimme huisbatterijsystemen (laden in functie van verbruik en weersvoorspelling) geïnstalleerd zijn. ( https://www.pv-magazine.de/2020/03/12/bves-wachstum-des-deutschen-speichermarktes-setzt-sich-fort/  ) 

Hugo C.
300 thumb_up 1733 comment Bouwer
4 maanden geleden

@ allen,

Ronnie Belmans is CEO van EnergyVille en is voorzitter van de Raad van Bestuur van de VREG. Is ook Professor en afdelingshoofd aan de KU Leuven. Ronnie Belmans is ook een internationaal erkende authoriteit op het gebied van elektriciteitsnetwerken. Hij heeft ook zijn kennis gedeeld in de raad van bestuur van Elia (voordat deze beursgenoteerd werd). Ondermeer hierdoor is Elia uitgegroeid tot een Europese speler die ondermeer de energietransitie in Duitsland mee vorm geeft en die ervoor gezorgd heeft dat de elektriciteitsnetwerken aldaar tot 80% hernieuwbare energie kunnen verwerken van centrale (windparken in het Noorden) en van lokale (vooral zonne energie en kleine lokale windprojecten) producties.

Dat deze persoon veel gevraagd is en dat deze verschillende functies combineert, is voor mij volledig te begrijpen. Ik heb ook gezien dat alle functies die hij combineert, te maken hebben met overheidsinstellingen (semi- of volledig eigendom van de overheid)  en dat hij in het verleden consequent ontslag genomen heeft , als de overheden deze instellingen hebben afgestoten en/of privatiseerden (ondermeer Elia). 

Dhr Belmans is mij bekend, ook zijn vroegere standpunten. Ik heb vorig jaar hem als gastspreker kunnen aanhoren ivm zijn project hernieuwbare energieen. Uit hoofde van zijn functie is het een must en bijna vanzelfsprekend dat hij een vervent voorstander is van hernieuwbare energieen met oa windturbines, zonnepanelen, batterijen en zijn elektrische wagen wou hij toch ook nog eens in de picture plaatsen. Hij wist wel de aandacht van zijn publiek te trekken door te zeggen dat in zijn visie de tariefering van elektriciteit zou kunnen evolueren naar een systeem vergelijkbaar met mobiele telefonie. Doordat in zijn visie het overgrote deel van de  elektriciteit door zon en wind wordt geproduceerd, er is geen aanvoer van brandstof, en de kost van het aandeel  brandstoffen in de totale elektriciteitsproductie marginaal wordt,  zou men evolueren naar een vaste kost en een kleine energiekost per kWh. Tevens zou op europees vlak het transportnet sterk moeten uitgebouwd worden zodat een overaanbod in de ene regio kan getransporteerd worden naar regio's waar het windstil is en een tekort dreigt. Maar dat is een visie, ver van toekomstmuziek en waarvan in het geheel de kostprijs niet gekend is.

Nu zijn het precies zijn woorden waar hij wijst op de precaire toestand bij de kleine elektriciteitsleveranciers die geconfronteerd worden met de zeer nadelige financiële impact van de terugdraaiende teller en de dreigende faillissementen in hun sector en de dringende noodzaak om daar het beleid dringend aan te passen. Met name het einde van de terugdraaiende teller. 

Nu is het ook niet nodig dat u telkens wijst op uw alwetendheid inzake hernieuwbare energieen en de domheid van lezers die uw mening niet delen.

Ik wijs enkel op mogelijke ontgoochelingen die bouwers kunnen oplopen als zij blindelings de weg volgen die de overheid hun voorspiegelt. Als u met uw warmtepompen een jaarverbruik hebt van 300€ verwarming, dan mag dat gerust verdubbelen of verdrievoudigen . Als iemand in een oudere woning met warmtepompen begint te verwarmen en nu een kost heeft van 2000€ per jaar, al een ontgoocheling op zichzelf, dan wordt dat bij verdubbeling van de kWh prijs een ander verhaal. 

Luc Vandamme
47 thumb_up 335 comment
4 maanden geleden

@ allen,

Ronnie Belmans is ... en is ... Is ook ... is ook ...

...

Dhr Belmans is mij bekend, ...

(1)

Hij wist wel de aandacht van zijn publiek te trekken door te zeggen dat in zijn visie de tariefering van elektriciteit zou kunnen evolueren naar een systeem vergelijkbaar met mobiele telefonie. Doordat in zijn visie ... zou men evolueren naar een vaste kost en een kleine energiekost per kWh.

...

Maar dat is een visie, ver van toekomstmuziek en waarvan in het geheel de kostprijs niet gekend is.

(2)

Nu zijn het precies zijn woorden waar hij wijst op de precaire toestand bij de kleine elektriciteitsleveranciers die geconfronteerd worden met de zeer nadelige financiële impact van de terugdraaiende teller en de dreigende faillissementen in hun sector en de dringende noodzaak om daar het beleid dringend aan te passen. Met name het einde van de terugdraaiende teller. 

(3)

Nu is het ook niet nodig dat u telkens wijst op uw alwetendheid inzake hernieuwbare energieen en de domheid van lezers die uw mening niet delen.

(4)

Ik wijs enkel op mogelijke ontgoochelingen die bouwers kunnen oplopen als zij blindelings de weg volgen die de overheid hun voorspiegelt. Als u met uw warmtepompen een jaarverbruik hebt van 300€ verwarming, dan mag dat gerust verdubbelen of verdrievoudigen . Als iemand in een oudere woning met warmtepompen begint te verwarmen en nu een kost heeft van 2000€ per jaar, al een ontgoocheling op zichzelf, dan wordt dat bij verdubbeling van de kWh prijs een ander verhaal. 

Beste Hugo C,

Betreft (1)

Ja, hij (Ronnie Belmans) heeft u een visie uitgelegd wat de lange termijn "zou kunnen" betekenen met de wetenschappelijke en technische kennis die hij nu al heeft ... en dat gaat heel wat verder dan wat jij en ik kan bevatten.

Dat gaat ook heel wat verder dan wat vandaag al mogelijk is en dit is al hetgene waar jij je vandaag tegen verzet in alle commentaren.

Ook is zijn (Ronnie Belmans) kennis geëvolueerd van een tijd dat we uit kernfysica (zijn specialiteit) komen, naar een bredere en meer genuanceerde kennis waar er ook plaats is voor hernieuwbare energiebronnen. Dit bewijst enkel dat deze man nog steeds open staat voor evolutie en dat hij niet vastgeroest is in meningen (= vijand van evolutie) 

Betreft (2)

Er is hier nooit over dit onderwerp " kleine elektriciteitsleveranciers en hun marktkansen" gesproken. Dit onderwerp  is dus duidelijk volledig "Off-Topic" en brengt niets bij aan deze discussie en zeker niet in dit kader. Gebruik je dit als afleidingsmaneuver om iets van jezelf te rechtvaardigen of om iets van iemand anders in twijfel te trekken? Ik begrijp in ieder geval niet wat dit hier in jouw tussenkomst komt doen.

Betreft (3)

Ik heb hier, bij mijn weten, nooit een alwetendheid tentoon gespreid. Integendeel ik sta altijd open voor opbouwende tussenkomsten van anderen. Ik heb hier enkel mijn persoonlijke ervaring  gedeeld en de achterliggende kennis/redenering meegedeeld. Dat jij je hiertegen verzet, kan alleen te maken hebben met jouw instelling/mening over dit onderwerp want aan effectieve technische kennis zal het je niet ontbreken voor zover ik kan oordelen (met mijn beperkte kennis) op je tussenkomsten in andere onderwerpen. Dat jij domheid aanvoelt bij het lezen van mijn commentaren en tegenargumenten, laat ik volledig aan jou over. Ik aanvaard ook niet dat je deze persoonlijke gevoelens veralgemeent naar alle lezers, want ook niet iedereen deelt jouw denkwijze of mening over dit onderwerp. 

Betreft (4)

Jouw argumentatie in dit laatste deel slaagt helemaal op niets. De ervaring die ik gedeeld heb over mijn woning, is een woning uit 1923. Dus een woning die vandaag 97 jaar oud is en die 8 jaar geleden verbouwd werd. Dat in deze woning ook een effectief verbruik van minder dan 250 Euro voor verwarming mogelijk is met een warmtepomp, heeft niets te maken met communicatie van overheden of van administraties. Maar dit heeft enkel te maken met een architect, met studiebureaus en met leveranciers, dus met mensen die hun vak kennen en goed uitgevoerd hebben bij de verbouwing van mijn woning. De cijfers meegedeeld in mijn tussenkomsten zijn ook gebaseerd op dagelijkse logging van energieverbruiken en -opbrengsten van 7 jaar bewoning. Ze zijn volledig controleerbaar en traceerbaar met aangiftes/cerficaties en met facturaties.

Jouw argumenten (blindelings, voorspiegelt, ...) en besluiten (verdubbelen of verdrievoudigen, ontgoocheling, ...) in deze passage, is typisch gebaseerd op een mening en niet op gedegen kennis, is ook niet gebaseerd op controleerbare cijfers of op een gedegen samenwerking met mensen die deze kennis wel hebben om dit doel te bereiken. 

Als jouw strategie "twijfel zaaien" is, dan heb je hier een goede poging ondernomen, maar wees ervan bewust dat dit kan doorprikt worden.

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.