Livios: Bouwen aan morgen


Omzeilen AREI

Omzeilen AREI

art278
0 thumb_up 5 comment Andere professioneel
#Elektriciteit · 11 maanden geleden

Betreft een oude woning (elek installatie voor 1981) welke cfr art 278 werd gekeurd met negatief resultaat tot gevolg. Ik ben van opleiding ing elektrotechniek weliswaar geen ervaring met de punten en komma's van residentiele elektrische installatie - vnl dan wetgeving errond en of hoe een keurder daar naar kijkt. Heb weliswaar ettelijke industriele keuring achter de kiezen (chemische sector), wat wel andere koek is.

Woning heeft heden een functionele elektriciteitsverdeling maar dus niet meer conform AREI. Klassieke inbreuken die zijn opgelijst:

- art 15.01 en 70.05: ik plaats een aardingsonderbreker tussen aardinglus en aankomst bord

- art 68 en art 86.07: gepaste verliesstroomschakelaar aan centrale begin van installatie moet nog worden voorzien.

- art 198: gebruik van kabeltypen VTLmb, LMVVR, H05VVF en dies meer zijn blijkbaar verboden. Zover ik begrijp specifieert AREI niet expliciet dit type kabel, maar gaat het over feit dat vast opgestelde verbruiker niet door soepele geleider mag gevoed worden. Is in de industrie niet anders.

Verder nog wat pruts en prul over een contactdoos die hergemonteerd dient te worden.

Simpele vraag: is het (hypothetisch) toegelaten dat ik een ander hoofdbord voorzie met een paar vetrekken die toekomen op een gewoon flexibel / vast gemonteerd verdeelbord waar bv monofasige contactdozen op zitten ? Gezien het hier een functionele installatie betreft is er weinig reden omwille van technische redenen alles te vernieuwen. Dat stuit mij wat tegen de borst.

Uiteraard dient aarspreidingweerstand correct te zijn en pas ik dat wel aan - evident. Maar inzake renovatie zou ik de hele boel moeten beginnen aanpassen, waar ik weinig zin toe heb gezien alles functioneert dus. Ik redeneer louter vanaf aardinglus tem de energiebord zelf, de rest interesseert mij niet als de wetgever vindt dat kabels "plots" verboden zijn of de kleur van de pries niet leuk vindt.

Hoe ver kan ik in het "omzeilen" van hat AREI wat dit betreft ?

Antwoorden in trant van "stop met de slimme" uit te hangen,  heb ik geen nood aan. Iemand die relevante zaken kan bijbrengen, mag advies geven.

Dank alvast!

reageer Quote Privébericht Ik heb zelf een vraag

Alle reacties


Reacties

gery
71 thumb_up 554 comment Andere particulier
11 maanden geleden

Is dit een periodiek controle-onderzoek van een niet-gewijzigde installatie?

art278
0 thumb_up 5 comment Andere professioneel
11 maanden geleden

Het betreft bij mijn weten een niet-periodiek controle onderzoek van een niet-gewijzigde installatie.

Ik ga dit bij de eigenaars expliciet navragen, aangezien ik over het periodieke karakter onzeker ben alsook over de niet-wijziging natuurlijk. Maar as-built toestand kan niet worden aangetoond noch worden ontkend omdat ééndraadschema's ontbreken. Dus keurder heeft over het gewijzigde karakter "weinig" argumentatiegrond. Mocht de woning niet verkocht worden, kraaide er geen haan naar lijkt het.

Hoewel mi. sedert oplevering (voor 1981) er niets fundamenteel meer verandert lijkt te zijn, omdat daar vanuit de eigenaars (woning in 1961 gebouwd door zelfde eigenaars) geen nood aan was. Zo lijkt het, maar is daarom niet zo natuurlijk.

U begrijpt dat het functionele voor mij primeert, indien ik weg kan komen met de installatie door enkel tussen hoofdbord en aardingslus zaken aan te passen - is de keuze snel gemaakt.Ik heb de installatie gezien en daar is echt behoudens oude technologie niets fout aan, de man in kwestie heeft destijds zeker geen bricollage uitgevoerd hoor.

Dat energiekabels niet in de muren ingewerkt zijn, stoort mij niet. Renoveren betekent slijp, kap en denedeerwerk. Ben ik niet vies van, maar wens geld aan nuttige dingen te geven.

Dank alvast.

gery
71 thumb_up 554 comment Andere particulier
11 maanden geleden

Als ik het goed begrijp is het een verkoopskeuring. En u gaat het huis kopen, en wil zo weinig mogelijk aan de installatie doen.

Hugo C.
208 thumb_up 1094 comment Bouwer
11 maanden geleden

Het AREI is er gekomen om in de eerste plaats de veiligheid van de bewoners te verzekeren, in tweede orde komt het comfort aan bod. Men kan kritiek hebben op sommige artikels, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat de reglementering in alle omstandigheden adequaat is. Indien u alle stopcontacten in woonkamer en slaapkamers op 1 kring aansluit van 1,5mm2 zonder aarding  zal dat perfect veilig zijn zolang u enkel een tv en een nachtlampje aansluit. Maar het AREI ziet dat anders en terecht. 

In geval van elektrocutie, brand met gekwetsten of met dodelijke afloop zul je het u nooit vergeven indien blijkt dat de oorzaak in de afgekeurde elektriciteitsinstallatie ligt. Onwetendheid zal u ook niet moeten pleiten, zeker niet met uw opleiding. Laat staan hoe de verzekeringsmaatschappijen en het gerecht zullen oordelen.

Dus een advies : pas uw elektriciteitsinstallatie aan conform het AREI en geen geknoei om het te omzeilen.

art278
0 thumb_up 5 comment Andere professioneel
11 maanden geleden

Wat niet als inbreuk is genoteerd geweest zijn volgende aspecten welke schriftelijk op het verslag staan onder opmerkingen dus:

-          O13 De aardspreidingsweerstand kon niet gemeten worden. Deze dient kleiner te zijn dan 30 ohm

-          O14 De isolatie weerstand kon niet gemeten worden. Deze dient groter te zijn dan 0,5 Mohm

-          O18 De elektrische installatie is grondig na te zien en conform voorschriften AREI te maken

-          O3 Het is niet uigesloten dat bij nacontrole bijkomende inbreuken vastgesteld worden bij voorleggen schema

 

Stel: ik maak centraal verdeelbord zodat qua overstroom en personenbeveiliging in orde stel. Daarna plaats ik flexibel of star verdeelbord met vetrekken waarop kan worden aangesloten via bv. contactdozen. Heden zijn er 9 kringen die ik “herdimensioneer” conform de bestaande situatie.

Aardingsonderbreker eronder en klaar is het. Ik meet zelf Mohm van kablage uit en pas aan waar nodig.

Bij herkeuring door zelfde inspecteur kan hij enkel nog nieuwe inbreuken en of de reeds vastgestelde opmerkingen als opmerking aanmerken – maar ik ben dan wel conform AREI.Immers, de opmerkingen zijn geen inbreuk en dus mag hij deze niet herkeuren, dat is bij industriele installaties toch zo. Hij mag van mij dat blad vol opmerkingen zetten, dan nog is conformiteit geborgd.

Voor hetzelfde geldt stelt hij vast dat aarspreidweerstand vanaf aardingsonderbreker te groot is – kan ik met nodige diff automaten stroomafwaarts nog oplossen. Maar punt is dat de wet wil dat ik zakken geld ertegenaan smijt ondanks de functionaliteit.

In latere fase voer ik dan wel deftige renovatie uit, maar nu nutteloze tijd, energie en centen erin steken doe ik niet.

Kris M
455 thumb_up 2033 comment Andere particulier
11 maanden geleden

Droom maar verder.  Vaste delen van installatie mogen niet via stopkontakten aangesloten worden en die opmerkingen worden wel degelijk herkeurd.  

K16
34 thumb_up 205 comment Andere professioneel
11 maanden geleden

We zitten hier niet in de industrie met allemaal BA4 of BA5 personeel.

Dus die vergelijking kwa normering moogt ge niet maken.

art278
0 thumb_up 5 comment Andere professioneel
11 maanden geleden

"opmerkingen worden wel degelijk herkeurd" ja maar blijven opmerkingen.

Topic mag toe, want inhoudelijk is het tijdverlies merk ik .

dank voor de moeite alleszins.

RodeRidder
55 thumb_up 292 comment Bouwer
11 maanden geleden

U begrijpt dat het functionele voor mij primeert, indien ik weg kan komen met de installatie door enkel tussen hoofdbord en aardingslus zaken aan te passen - is de keuze snel gemaakt.Ik heb de installatie gezien en daar is echt behoudens oude technologie niets fout aan, de man in kwestie heeft destijds zeker geen bricollage uitgevoerd hoor.

Gezien jouw attitude om je toch niet aan de regelgeving te houden, waarom laat je dan de installatie niet gewoon zoals ze is? Er bestaat immers geen consistente officiele opvolging van niet-conforme installaties.  

Wat die 'opmerkingen' betreft heb je wel een ietwat simplistische voorstelling. Het ontbreken van de mogelijkheid om de aardingsweerstand te meten bv verandert van 'opmerking' tot 'inbreuk' op het moment dat die inderdaad gemeten kan worden, bv een aardingsonderbreker die na de 1e keuring werd geplaatst.  

art278
0 thumb_up 5 comment Andere professioneel
11 maanden geleden

Mijn verzekeringsmakelaar zal een keer goed lachen wanneer ik met een niet-conforme elektriciteitsinstallatie voor de dag verschijn.

"Wat die 'opmerkingen' betreft heb je wel een ietwat simplistische voorstelling."

Neen: inbreuk is dat er geen aardingsonderbreker is. Inbreuk zegt niet over de waarde ervan, kan ook niet want zelfs met 100 ohm kan je via nodige differentieel-automaten de boel stroomopwaarts ook in orde hebben / krijgen terwijl AREI stipuleert dat bij voorkeur / liefst onder 30 ohm te blijven.Aspect is personenbeveiliging en staat zelf volledig los van overstroombeveiliging - de waarde mag even wat zijn zolang u kan aantonen dat personenbeveiliging is geborgd is er geen probleem. Evident is aardinglus of aardingpen technisch economisch voordeliger tov een heel bord vol differentieel-automaten welke risico blijft inhouden. AREI is één ding, kennis van elektriciteit is nog iets anders.

De frietkketel die brand vat heeft te maken met inadequate overstroombeveiliging, en gaat u niet vermijden met personenveiliging.

Nogmaals: ik bekijk AREI louter technisch - dat anderen niet verder dan de wet kunnen kijken, is wat jammer helaas.

Ik houdt mij verder aan de regelgeving, maar het is niet door regelgeving te volgen dat u uzelf ook technisch in orde bent.

Verder lijkt de installatie nog mee te vallen, meeste ingewerkte kabels naar contactdozen kunnen fungeren als trekkabel om 3G2,5 te trekken. Aardingspen kan relatief dicht bij verdeelbord worden gedreven zodoende daar aarding te borgen, heb ik begrepen dat eigenaars die historiek kent. Er hoeven denk ik geen zware werken uitgevoerd te worden.

Tenzij nog iemand met bijdragen ten gronde, mag topic echt toe.

nogmaals dank voor antwoorden.

1 2 · Volgende

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Relevante vragen

Weet jij het antwoord op deze vragen?