Forum

Kost afgekeurde elektriciteitskeuring in orde brengen

JokeM89
0 thumb_up 0 comment Andere particulier
#Elektriciteit · 1 week geleden

Hallo, 

Wij willen een huis kopen uit de jaren '70. De elektriciteit is afgekeurd.Iemand van een idee van de kosten als je dit door een elektrieker in orde laat brengen? Het keuringsverslag zit in bijlage.

Opgesomd: 

- ééndraads- en situatieschema niet aanwezig

- stopcontacten hebben geen beschermingsleider

- aardingsonderbreker niet aanwezig

Alvast bedankt

Groetjes,

Joke

Alle reacties

idur
142 thumb_up 586 comment
1 week geleden

De stopcontacten zonder aarding worden niet gezien als inbreuk. Vermoedelijk zijn alleen de stopcontacten in keuken en badkamer geaard wat in die tijd gebruikelijk was. Ik schat de kosten op 400/500€. Hangt een beetje vanaf hoe groot de installatie is en er een plan is met de plattegrond van het huis. Dit zonder herkeuring/BTW/verplaatsingskosten. 

Kris M
483 thumb_up 2239 comment Andere particulier
1 week geleden

t Is te zeggen: stopcontacten zonder aardingspin mogen in pre 1981 installaties doch als er een aanrdingspin is dan moet de aarding aangesloten zijn.  Remedie (als aarding voorzien te lastig is): stopcontacten vervangen door exemplaren zonder aardingspin.

idur
142 thumb_up 586 comment
1 week geleden

Vraagsteller zegt dat het huis van de jaren 70 is(dus voor oktober 1981) en op het keuringsrapport staat bij de inbreuken geen vermelding van stopcontacten waar de aarding niet aangesloten is. Bij de nota's staat alleen vermeld dat er stopcontacten zonder aarding zijn. 

Eendraadschema
2 thumb_up 29 comment
1 week geleden

Vraagsteller zegt dat het huis van de jaren 70 is(dus voor oktober 1981) en op het keuringsrapport staat bij de inbreuken geen vermelding van stopcontacten waar de aarding niet aangesloten is. Bij de nota's staat alleen vermeld dat er stopcontacten zonder aarding zijn. 

Op het keuringsverslag staat artikel 278 en dit staat er in:

  • Het is toegelaten: de contactdozen in dienst te laten die: hetzij geen aardcontact hebben aangezien de elektrische leiding geen beschermingsgeleider heeft, hetzij niet van een model zijn zoals vermeld bij punt 02 van artikel 49;( in afwijking van de voorschriften van het eerste lid van artikel 86.03)
  •  Het is toegelaten per stroombaan, meer dan 8 enkelvormige contactdozen in dienst te laten.(in afwijking van het laatste lid van artikel 86.03)
  • Het is verboden de aanwezigheid te dulden van een contactdoos met aardcontact indien dit laatste geen daadwerkelijke galvanische verbinding vormt met de [aardverbinding] van de installatie.

Dus Kris M. heeft ook gelijk dat stopcontacten waar een aardingspin aan zit en niet aangesloten zijn verboden is.

idur
142 thumb_up 586 comment
1 week geleden

Op het keuringsverslag staat artikel 278 en dit staat er in:

  • Het is toegelaten: de contactdozen in dienst te laten die: hetzij geen aardcontact hebben aangezien de elektrische leiding geen beschermingsgeleider heeft, hetzij niet van een model zijn zoals vermeld bij punt 02 van artikel 49;( in afwijking van de voorschriften van het eerste lid van artikel 86.03)
  •  Het is toegelaten per stroombaan, meer dan 8 enkelvormige contactdozen in dienst te laten.(in afwijking van het laatste lid van artikel 86.03)
  • Het is verboden de aanwezigheid te dulden van een contactdoos met aardcontact indien dit laatste geen daadwerkelijke galvanische verbinding vormt met de [aardverbinding] van de installatie.

Dit is allemaal juist maar bij de inbreuken staat geen enkele verwijzing naar stopcontacten met aardingspen die niet zouden zijn aangesloten op de aarding.

De verwijzing naar art.278/9 staat bij de nota's.Volgens mijn AREI boek wordt er in dit art.278/9 op gewezen dat  in stopcontacten zonder aardingspen geen vaste of beweegbare toestellen mogen aangesloten worden van klasse I.

Hugo C.
294 thumb_up 1646 comment
1 week geleden

Conclusie:

De keuring is gebeurd zonder het eendraadschema en situatieschema. D.w.z. dat de effectieve controle pas kan gebeuren als de schema's ter beschikking zijn. Dit controleverslag heeft enkel de waarde van de vaststelling dat de installatie niet voldoet en er een probleem is met de aarding in het algemeen maar zonder enige garantie op de rest van de installatie daar zij dit niet hebben kunnen controleren wegens de afwezigheid van schema's.

Bij de meeste installaties van die tijd zijn de aandachtspunten altijd

-de aarding in zijn geheel : aansluiting met VOB gg 16², onderbreker en stopcontacten met aarding in badkamer en keuken.

- de verdeelkast : aanwezigheid van een algemene verliesstroomschakelaar en de zekeringen (lijkt hier in orde te zijn).

Om de installatie elementair in orde te brengen en een gunstig keuringsverslag te bekomen, mag je toch vlug op 1000€ rekenen. Als de elektrieker dan toch moet komen kun je overwegen om de installatie iets meer in overeenstemming te brengen met de hedendaagse installaties:

- aardingsdraad naar de verlichtingspunten bijtrekken

- overal of in de meest gebruikte plaatsen stopcontacten met aarding voorzien (+ aardingsdraad in de leidingen bijtrekken) 

- de equipotentiaalverbindingen voorzien (= aarding van de metalen leidingen in de woning zoals aardgasleiding, waterleiding en centrale verwarming)

Het bovenstaande is wettelijk niet verplicht maar het verhoogd de veiligheid van de bewoners vnl tegen het gevaar van elektrocutie door onrechtstreekse aanraking, en dat is uiteindelijk toch de bedoeling dat u over een veilige elektriciteitsinstallatie zou beschikken.

idur
142 thumb_up 586 comment
1 week geleden

De enige inbreuk op de aarding in dit verslag is het ontbreken van een aardingsonderbreker. Op het verslag is een aarding waarde genoteerd. De schema's zijn geen waarborg dat de installatie ook zo is uitgevoerd. Mijn ervaring met keurders is dat schema,s meestal vrij vluchtig worden bekeken en dat er vooral wordt voort gegaan op de metingen en visuele inspectie van de installatie. 

Hugo C.
294 thumb_up 1646 comment
6 dagen geleden

De enige inbreuk op de aarding in dit verslag is het ontbreken van een aardingsonderbreker. Op het verslag is een aarding waarde genoteerd. De schema's zijn geen waarborg dat de installatie ook zo is uitgevoerd. Mijn ervaring met keurders is dat schema,s meestal vrij vluchtig worden bekeken en dat er vooral wordt voort gegaan op de metingen en visuele inspectie van de installatie. 

Dat is juist. Gewoonlijk wordt er dan een kring uitgenomen die ze iets nader onderzoeken, veelal stopcontacten in de keuken en badkamer. Maar het is niet zo dat als je de reeds vermelde inbreuken oplost, je gerust mag zijn dat de installatie wordt goedgekeurd. Best mogelijk dat ze op het schema toch nog een inbreuk zien.

idur
142 thumb_up 586 comment
5 dagen geleden

Bij herkeuring worden alleen de inbreuken nagezien of deze zijn opgelost. Maar het kan best zijn dat ze, nu er plans zijn getekend,nog een abnormaliteit opmerken. 

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.