Forum

Keuringsattest elektriceit wat betekent dit?

Samsung
0 thumb_up 1 comment Verbouwer
#Elektriciteit · 2 jaren geleden

wat betekent dit allemaal?

Inbreuken / Infractions:

A 1: A ardingsweerstand > 30 Ohm / A 1: La résistance de la prise de terre dépasse 30 Ohm -

B1: E.V. niet aanwezig / B1: L.E. non réalisées -

C 1: Isolatieweerstand minder dan 0,5 MOhm op een k ring / C 1: Resistance d'isolement inférieure à 500k Ohm sur un circuit -

E1: De k ringen zijn niet of onjuist gemerk t / E1: Les circuits ne sont pas ou incorrectement marqués -

E4: Er zijn geen k alibreerelementen geplaatst of deze zijn niet in functie v an de draadsectie / E4: A bsence d'éléments de calibrage ou inadaptatés en fonction des section des canalisations -

F4: Kabels zijn niet beschermd bij muurdoorv oering / F4: Les conduct. ne sont pas protégés dans les trav ersées des murs - KA BELS DIENEN TOT IN HET BORD BESC HERMD TE WORDEN

I1: A lgemene opmerk ingen / I1: Remarques générales -

I3: Indirek te aanrak ing mogelijk / I3: C ontact indirect possible -

I4: A ansluitingen zijn niet in orde / I4: Raccordements ne sont pas en ordre -

I5: Potentiaalv ereffeningen zijn niet in orde / I5: Liaisons Equipotentielles ne sont pas en ordre -

J1: Eéndraadschema niet aanwezig / J1: Le schema unifilaire n'est pas présent -

J2: Situatieschets niet aanwezig / J2: Le schema de postion n'est pas présent -

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

* A A RDINGSWEERTA ND DIENT ONDER 30 OHM GEBRA C HT TE WORDEN

Opmerkingen / Remarques:

* EEN BIJKOMENDE DIFFERENTIEEL IS A A N TE RA DEN.

Alle reacties

Samsung
0 thumb_up 1 comment Verbouwer
2 jaren geleden

We zijn nogal leek op dit vlak.
EEn huis dat we willen kopen.  
Enerzijds wat bekenent dit in mensentaal.
Anderzijds, valt dit mee qua kosten of zijn we 'een arm en een been kwijt'

VerbouwerJ
0 thumb_up 2 comment Verbouwer
2 jaren geleden

A1: Uw aarding is niet goed genoeg en dat kan je oplossen door een extra aardingspen de grond in te kloppen. (goed doenbaar)

B1: Geen equipotentiaal verbinding(en): Kan lastiger worden omdat je oa. de water- en gasleiding moet verbinden met de aarding. Indien deze ver van de zekeringskast staan = veel breken

C1: Op minstens 1 kring is de isolatie van de leidingen versleten. Dit kan een hele zoektocht worden met veel breekwerk

... enz.

Dit wordt niet iets dat je op een weekendje snel oplost. Reken hier toch maar op behoorlijk wat kosten.

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.