Forum

Opstijgend vocht bestaat niet!

Vochtadvies
79 thumb_up 502 comment Architect
#Muren · 7 jaren geleden

Persbericht Opstijgend vocht bestaat niet !! Na grondig wetenschappelijk onderzoek van 20.000 bouwwerken in de Benelux, tussen 0 en 1.000 jaar oud komen we tot een eenduidige conclusie: ‘opstijgend vocht’ bestaat niet! Na duizenden klachten van eigenaars, die hun woning lieten injecteren tegen het zogenaamde ‘opstijgend vocht’, werden de gestelde problemen niet opgelost na de voorgestelde ingrepen en na de voorgestelde droogtijd. Na grondig onderzoek blijkt dat de juiste oorzaken helemaal geen opstijgend vocht waren. Er is nog steeds geen enkele woning gevonden waar ‘opstijgend vocht’ voorkomt. Als het probleem telkens niet opstijgend vocht was, dan is het logisch dat het injecteren tegen opstijgend grondvocht als oplossing ook niet kan werken. Is het injecteren tegen opstijgend grondvocht dan pure oplichting of gewoon onwetendheid? Laat ons aannemen dat de meeste aannemers hierover onwetend zijn. Ondertussen had er wel een belletje moeten gerinkeld hebben, als de klachten van de eigenaars blijven aanhouden. Wat zijn dan wel mogelijke oorzaken van de vochtproblemen? Na grondige analyse van 20.000 woningen zijn er diverse oorzaken mogelijk die wel allemaal de zichtbare en voelbare vochtschade meebrengen. Na uitsluiting van een aantal parameters komt men meestal wel snel tot een juiste oorzaak van de gestelde vochtproblemen. Eerst moet men het verlies op de aan- en afvoerleidingen nakijken, vervolgens moet het verhaal gekend zijn achter de oorzaken, waar is het begonnen, onder welke omstandigheden (weer, onweer, werken, omgevingswerken, enz.). Vervolgens moet men van beneden naar boven meten in de volledige woning en alles in kaart brengen. Aansluitend brengt een doorsnedetekening met aanduiding van de mogelijke aanwezige waterkeringen en vloerniveaus binnen en buiten snel duidelijkheid. Met een gezonde dosis logica wordt het snel duidelijk, wat symptoom, gevolgschade of de oorzaak is. ‘Opstijgend vocht’ is duidelijk een mythe maar geen realiteit. Meer weten? Kijk op www.humida.be voor het handboek “Waterdichting-, vocht- en condensatieproblemen” Eddy H. J. Cruysberghs Bouwkundig adviseur - Bouwpatholoog Gediplomeerd deskundige – Expert Forensisch technisch expert Vochtexpert

Alle reacties

Dejsi
20 thumb_up 138 comment
6 jaren geleden

Als opstijgend vocht niet bestaat waarom bestaan er dan waterkerende lagen om dit vocht tegen te houden?

U heeft gelijk dat er qua waterafdichtingen serieuse fouten worden gemaakt (onder- en bovengronds) maar u beseft klaarblijkelijk niet dat voor sommige mensen een fundering uitgraven en de buitenafdichting vernieuwen helemaal geen optie is. Bovendien is dit bij oude woningen schier onmogelijk.

Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat uw erklaring allebehalve onafhankelijk en zelfs commercieel van aard zijn. Een kwaliteitsvol forum heeft hier geen winst aan.

arrow_forward

Vochtbestrijding Tibas is een partner van Livios >> Klik hier voor meer info Onze klanten getuigen: Bekijk onze referenties

Vochtadvies
79 thumb_up 502 comment Architect
6 jaren geleden

Als bij 20.000 woningen nergens geïnjecteerd wordt om de oorzaken van de aanwezige vochtproblemen weg te nemen, dan kan men stellen dat het injecteren tegen opstijgend grondvocht ook nergens nodig is.  Het wegnemen van de juiste oorzaken kost trouwens meestal maar een fractie van de kostprijs die doorgaans gevraagd wordt om muren te injecteren tegen het zogenaamde opstijgen van grondvocht.  Dit kan bij alle woningen van alle leeftijden; ook bij zeer oude gebouwen zonder enige waterkering.

Indien het injecteren van muren tegen het zogenaamde opstijgend grondvocht alle oorzaken en gevolgen zouden wegnemen zouden de bouwheren daar ook niets op tegen hebben.  Meestal blijft echter na het weg camoufleren van de zichtbare schade, de vloer nat en koud, condensatie op de ramen bij koude nachten, zijn de verwarmingskosten nog steeds 25 – 30 % te hoog, zwarte schimmelvlekken in de hoeken van de slaapkamers, enz.  Dan is er niets aan de oorzaak van toevoer van vocht gedaan.

De aanwezigheid van waterkerende folies in nieuwbouwwoningen heeft hoegenaamd niets te maken met het tegenhouden van opstijgend grondvocht (want dit bestaat niet).  Deze folies dienen enkel om het regenwater correct naar buiten te laten afvloeien.  Vergeet niet dat een gemetselde gevel aan de slagregenzijde tot de helft van de slagregen, na langdurige neerslag, in de spouw naar beneden kan laten vloeien.  De kleinste fout in de waterkering zal zorgen voor een aanzienlijke toevoer van vocht in de woning.  Een juiste plaatsing van de waterkerende folies is daarom uitermate belangrijk voor een energiezuinige en gebruiksvriendelijke woning.

Groeten
Vochtadvies

Kris M
483 thumb_up 2242 comment
6 jaren geleden · Bedankje ontvangen

 

  'k Ben akkoord met de stelling dat vochtige muren (meestal) niet veroorzaakt worden door grondwatervocht (want dat staat behalve in overstromingsgebieden altijd te laag) maar ben niet akkoord dat folies zinloos zijn om (via regenwater) aangevoerd vocht te beletten om door absorbsie muren vochtig te houden tot op 1-2 meter hoogte. 

 

  Je kan er inderdaad naar streven om de aanvoer tot  bij de (buiten)muren van regenvocht weg te werken (door drainage, ...) doch de 2e goede oplossing is folies aanbrengen door onderkappen en als dat niet kan door injectie.

  Ben zelf tot die conclusie gekomen door m'n analyse bij de verbouwing van een superoud huis waarbij er enkel vochtproblemen waren in de buitenmuren en niet in de zonder folie gebouwde binnenmuren : 't vocht komt van de regen doch de makkelijkste oplossing was injecteren (wat ik in DIY gedaan heb)

 

  PS.  'k Heb het altijd wat moeilijk met wijze heren (of dames) die hun kennis in een waas van mystiek verkopen aan net géén 30euro ;-)

SXTC
0 thumb_up 37 comment
6 jaren geleden

hangt de ligging van de woning er ook niet vanaf? Ik wil maar zeggen.. als je hoog boven de zeespiegel gebouwd hebt, is het dan niet logisch dat je minder kans hebt van opstijgend vocht tegenover een woning die gelijk of zelf beneden de zeespiegel ligt?

Vochtadvies
79 thumb_up 502 comment Architect
6 jaren geleden

Als muren vochtig worden tot 1 – 2 meter hoog kan dit nooit door opstijgend vocht zijn want dit bestaat niet.  Steeds heb je derde oorzaken.  Een muur kan nat worden tot 2 meter hoog (en nog veel hoger) door slagregen, negatieve damspanningen en spouwmuurcondensatie door een natte vloer.  Met het injecteren van uw muren ga je de oorzaak niet wegnemen en blijft de negatieve dampspanning in de woning en de kans op spouwmuurcondensatie aanwezig.

Bij een verzadigde maaiveldzone wordt ook de volledige fundering doornat over een diepte van minimaal 30 cm (onder de grond).  Als je de muren zou gaan onderkappen en een horizontale barrière plaatst in de muren dan zal het regenwater van de verzadigde maaiveldzone toch nog net evenveel horizontaal tot in de woning lopen.  Het horizontaal binnendringen van water kun je toch niet tegenhouden met een horizontale barrière?  Je gaat een rivier afdammen door er horizontaal een stuk plastic folie op te leggen. Enige logica ontbreekt hier.

De ligging van een woning heeft in principe ook niets te maken met opstijgend vocht (want dit komt niet voor in woningen).  Een woning aan de kust krijgt statistisch minder neerslag te verwerken dan een woning in de Ardennen.  Daarom zal een woning in de Ardennen ook sneller een verzadigde maaiveldzone hebben en dus meer kans op een horizontale waterinsijpeling.
Onder zeespiegel niveau in Nederland zal het freatisch watervlak steeds minimaal 0,5 m onder vloerniveau liggen.  Ook hier komt opstijgend vocht nergens voor.
Groeten
Vochtadvies

Dejsi
20 thumb_up 138 comment
6 jaren geleden


Bij een verzadigde maaiveldzone wordt ook de volledige fundering doornat over een diepte van minimaal 30 cm (onder de grond).  Als je de muren zou gaan onderkappen en een horizontale barrière plaatst in de muren dan zal het regenwater van de verzadigde maaiveldzone toch nog net evenveel horizontaal tot in de woning lopen.  Het horizontaal binnendringen van water kun je toch niet tegenhouden met een horizontale barrière?  Je gaat een rivier afdammen door er horizontaal een stuk plastic folie op te leggen. Enige logica ontbreekt hier.

Fundering wordt doornat tot op 30 cm diepte

-> akkoord

Als je de muren zou gaan onderkappen en een horizontale barrière plaatst in de muren dan zal het regenwater van de verzadigde maaiveldzone toch nog net evenveel horizontaal tot in de woning lopen.

-> Horizontaal boven het maaiveld in de woning? Dat er vocht onder de vloer(plateau) aanwezig zal zijn is inderdaad perfect mogelijk. Dient dit dan een probleem te vormen voor de bewoners bij een correct waterdicht geplaatste betonplaat of chape-ondergrond? Als het vocht enkel via de muren (door gebrekkige waterkering) omhoog opkomt dan is dit toch het enige probleem van dergelijke projecten? Is dit dan geen opstijgend vocht? Is de oozaak van DAT probleem niet het capillair opzuigen? In praktijk is dit het probleem dat mensen ervaren en willen oplossen, het is meestal onmogelijk/zinloos om hemelwater te proberen af te dammen omdat het meestal slechts gedeeltelijk mogelijk is (financieel en/of praktisch). Dat is blijkbaar een probleem dat u volledig schijnt te negeren.

Het horizontaal binnendringen van water kun je toch niet tegenhouden met een horizontale barrière?

-> correct, ik zie u graag uw oplossingen overal in praktijk toepassen. Theorie en praktijk liggen hier mijlenver van elkaar. De horizontale barrière zorgt voor een bescherming van het opstijgend vocht (regenwater uit de grond, in het vakjargon "grondvocht" genoemd) en is een goede oplossing voor mensen die last hebben van dit opkomende vocht zonder andere problemen te ervaren. Er wordt ook nooit (athans zeker niet door ons) beweerd dat een dergelijke behandeling u garantie geeft op een droge vloer of condensvrije woning..

U beweert via persbericht dat opstijgend vocht niet bestaat en dan vind ik een tekening terug op uw website (zie bijlage)

Tja.. Als het niet bestaat dan moet u ook geen methode aanbieden om het aan te pakken? Ik hoop dat u zich veralgemeningen over bedrijven die dergelijke vochtproblemen met kennis van zaken aanpakken zoals de onze in de toekomst vermijd. Het probleem opstijgend vocht bestaat weldegelijk, of grondwater de oorzaak is,is natuurlijk een volledig andere discussie en kan ik u wel in uw redenering volgen.

arrow_forward

Vochtbestrijding Tibas is een partner van Livios >> Klik hier voor meer info Onze klanten getuigen: Bekijk onze referenties

SXTC
0 thumb_up 37 comment
6 jaren geleden

IS het mogelijk dat dit komt doordat bepaalde bedrijven "goedkoop" materiaal gebuiken?...

Ik bemerk namelijk dat als je iets laat bouwen of renoveren dat de offertes af en toe zelf meer dan 10.000 euro verschillen met elkaar.. dat is normaal toch niet mogelijk? Tenzij de ene goed materiaal gebruikt en de andere rotzooi...

Ik  bemerk wel af en toe nieuw gebouwde huizen waar er wit vantussen de voegen van de buitenmuur komt gesijpeld bij regenweer...

Ik heb al gehoord dat men tegenwoordig lijm in de mortsel steekt maar wat ik daarvan moet geloven weet ik niet. Wel weet ik dat je dat wit spul enkele jaren geleden NOOIT zag bij nieuwe bouwen (heb er veel bekeken maar sinds vorig jaar begin ik het regelmatig te bemerken bij nieuwe gebouwen).

Kan een verandering van materiaal niet toedragen tot het absorberen en eventueel vasthouden van vocht?

Vochtadvies
79 thumb_up 502 comment Architect
6 jaren geleden

Calciumhydroxide, ook wel ‘vrije kalk’ genaamd, komt niet als zodanig in het cement voor, maar wordt tijdens de reactie met water gevormd.  Vrije kalk is oplosbaar in water en kan door de poriën van mortel worden verplaatst naar het oppervlak.  Als het water verdampt, blijft vrije kalk op het oppervlak achter en zet zich daarop af in de vorm van witte uitslag.

Zoutuitbloeiingen bevatten doorgaans Na-, K-, Mg- of Ca-sulfaten. Ze ontstaan gewoonlijk door een reactie van het CaSO4uit de baksteen met de NaOH- of KOH-hydroxyden uit het hydraulische bindmiddel.  Voor de vorming van zoutuitbloeiingen in het metselwerk is een zekere hoeveelheid water vereist.  Daarom zijn de meeste vlekken gerelateerd aan de regenzijde.  

Dit fenomeen heeft zich altijd al voorgedaan, maar kan beinvloed worden door het type gevelsteen en de samenstelling van de legmortel en de voegmortel.  Met de moderne gevelstenen in eigenstijdse kleuren en aangepaste voegmortels op kleur kan men de indruk hebben dat dit de laatste jaren meer voorkomt.
De problemen en de oplossingen van deze oplosbare zouten kun je terugvinden in het handboek.
Groeten
Vochtadvies

SXTC
0 thumb_up 37 comment
6 jaren geleden

Dus jij gaat zeggen dat ik door de jaren altijd "geluk" gehad heb doordat ik dit fenomeen nooit heb opgemerkt?

Klinkt alvast zoals bij mijn broer, die werd ontslagen omdat hij van zijn baas rotzooi materiaal moest gebruiken en doordat mijn broer gewoon verderdeed met het beste materiaal te gebruiken wilden al de klanten geen engineurs meer van dat bedrijf, enkel mijn broer omdat hun machines veel langer goed bleven. Zijn baas had mijn broer hierover een 2de maal aangepakt maar mijn broer weigerde het materiaal "slecht" te repareren omdat hij wist dat die goedkope rommel direct terug stuk zou gaan, hij mocht zelf geen intensieve reparaties uitvoeren, enkel gedeeltelijke (veel bedrijven verdienen op deze manier veel). Uiteindelijk hebben ze hem ontslagen wegens "economische redenen"....

Ik kan zo direct van 10 sectoren opnoemen hoe zij de klant "economisch" oplichten en het zou me dus niet verbazen dat het wit tegen de muren daar ook iets mee te maken heeft. Volgens een kennis (vloerder) van ons gebruiken ze die lijm nog maar enkele jaren, maar zijn er ook mensen die de samenstelling aanpassen en er tegellijm in gebruiken (goedkoper wellicht)...

Vochtadvies
79 thumb_up 502 comment Architect
6 jaren geleden

Alle gestelde vochtproblemen oplossen lukt blijkbaar wel in de praktijk bij meer dan 20.000 woningen, en dit zonder te injecteren tegen opstijgend grondvocht.   Steeds was de totale rekening voor de klant veel minder dan voor het injecteren tegen het zogenaamde opstijgend vocht, dat er niet eens is.  Daarbij werden niet alleen de vochtproblemen opgelost maar ook alle condensatieproblemen in de volledige woning.  Nergens hadden de klanten nog schimmelvlekken, een koude vloer of condensatie op de ramen.  Ook hadden de klanten gemiddeld 25 – 30 % minder verwarmingskosten.  Indien je enkel al de energieverliezen optelt, dan zijn de gemaakte herstelkosten al terugverdiend na enkele jaren, waarna de klanten er zelfs geld op verdienen.
De bijgevoegde folder is een zeer oude van jaren geleden.  Deze ingreep werd nooit aanbevolen of voorgesteld omdat het nooit is voorgekomen bij een grondig onderzoek van 20.000 woningen (zie http://www.humida.be/category/pers/ ).
Als de materie zo eenvoudig was en als er niet zoveel analysefouten werden gemaakt dan was er ook niet de noodzaak om hierover een handboek te schrijven.
Groeten
Vochtadvies

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.