Forum

Isolatie buitenmuren

lukkede
0 thumb_up 2 comment Andere particulier
#Isolatie · 7 maanden geleden
Deze vraag is goed beantwoord

Welke zijn de hedendaagse bouwtechnische normen en de kostprijs per m2 voor isolatie van een buitenmuur?

Deze bestaat uit gevelstenen van 65 cm op 50 cm.

Isolatie langs binnen is nodeloos ingewikkeld en spouwmuur is te smal.

De gevel wordt dan bekleed met een PUR -panelen of een PUR-spuitlaag.

De afwerkingslaag wordt dan wellicht gepleisterd.

StaalBouw
26 thumb_up 174 comment Andere particulier
6 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Gemiddelde richtprijs voor isolatie + crepi is 100-140€ per m².

Dit is uiteraard afhankelijk van de gekozen soort bepleistering alsook van het type isolatiemateriaal en de dikte van de isolatielaag.

Hugo C.
276 thumb_up 1424 comment
6 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Een veel gebruikte isolatie is EPS (lambda 0,032) met een dikte van 10 tot 14cm welke met Nylonpluggen en speciale mortel op de  muur wordt bevestigd. Volg het pluggenpatroon stipt. Let er op dat een voldoende dikke specielaag met wapeningsnet wordt aangebracht. Met de crepielaag inbegrepen bekomt men vlug een dikte van 5mm. Caparol en Knauf hebben alle producten in hun gamma. 

Zorg er voor dat in de spouw geen ventilatie meer kan optreden omdat dit de isolatiewerken nadelig kan beïnvloeden. 

Luc Vandamme
43 thumb_up 243 comment
6 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Sto heeft ook een syseem met resol (lambda 0.021) waardoor ofwel minder dikte voor  dezelfde isolatiewaarde, ofwel betere isolatie voor dezelfde dikte kan toegepast worden. (33% betere isolatie per geïnstalleerde cm)

Er zijn nog andere merksystemen die resol toepassen, niet alleen vanwege de betere isolatiewaarde, maar ook om de betere recyclage toepassingen van resol t.o.v. EPS aan het einde van de levenscyclus.

Prijzen zijn steeds in functie van de bereikte isolatiewaarde en in functie van de bevestigingsmethode. Zie hiervoor een ingenieur of kijk naar de producteigenschappen, want soms is kleven van de isolatie meer dan voldoende (goedkoper) en is er geen mechanische bevestiging (met schroeven en specifieke pluggen) nodig.

Hugo C.
276 thumb_up 1424 comment
6 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Sto heeft ook een syseem met resol (lambda 0.021) waardoor ofwel minder dikte voor  dezelfde isolatiewaarde, ofwel betere isolatie voor dezelfde dikte kan toegepast worden. (33% betere isolatie per geïnstalleerde cm)

Er zijn nog andere merksystemen die resol toepassen, niet alleen vanwege de betere isolatiewaarde, maar ook om de betere recyclage toepassingen van resol t.o.v. EPS aan het einde van de levenscyclus.

Prijzen zijn steeds in functie van de bereikte isolatiewaarde en in functie van de bevestigingsmethode. Zie hiervoor een ingenieur of kijk naar de producteigenschappen, want soms is kleven van de isolatie meer dan voldoende (goedkoper) en is er geen mechanische bevestiging (met schroeven en specifieke pluggen) nodig.

Ik heb dat ook overwogen bij nieuwbouw. Probleem was dat je  de ruwbouw  buitenmuren moet zetten in functie van de dikte van de isolatie en de betrokken firma  dacht zo snugger  te zijn dat zij wel een raming konden geven (eenheidsprijs), maar een juiste offerte pas als de ruwbouw er stond (en dan zat je vast aan hun product). De eenheidsprijs lag ook al merkelijk hoger, de dikte van de isolatie komt op 2/3 van EPS om dezelfde U-waarde te bekomen.

Luc Vandamme
43 thumb_up 243 comment
6 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Beste Hugo,

In theorie is uw argument waar als je een oppervlakte wil optimaliseren bij een nieuwbouw en uw isolatie wil minimaliseren naar de huidige isolatienorm (geen rekening houdt met de toekomst). Dit argument wordt vooral gebruikt in de marketing van het product, maar in de praktijk heb ik weinig (helemaal niet) zo'n optimalisatie gezien.

Maar hier is de vraagsteller geïnteresseerd om een bestaande muur te isoleren. En dan is uw argumentatie van geen tel (er is geen oppervlakte maximalisatie nodig). Het crépi resol-systeem van Sto of andere merken kan wel helpen als hij beperkt is in plaats met zijn rooilijn of als hij beter wil isoleren op dezelfde muurdikte.

Trouwens hij spreekt dat hij een spouwmuur heeft. Dan is zomaar isolatie plaatsen op de buitengevel niet effectief (brengt geen enkel isolatievoordeel met zich mee, verloren geld). Vraagsteller zal moeten zijn buitengevel verwijderen om met een crépi-isolatie-systeem (van eender welk merk of isolatiemateriaal) te kunnen werken. Dan is ook de vraag of hij dan ook niet beter is om zijn ramen en deuren mee te vervangen, om zo te komen tot een perfecte isolatieschil die de toekomst volledig kan doorstaan zonder verdere updates en kosten tot ver na 2050. Ik kan vraagsteller enkel aanraden om een professioneel (studiebureau, architect of EPB verslaggever) aan te spreken en hem hierin te laten bijstaan. Anders zal hij waarschijnlijk in de komende 30 jaren (tot 2050) veel meer kosten moeten doen dan nu alles goed en gefaseerd aan te pakken onder professionele begeleiding.

Hugo C.
276 thumb_up 1424 comment
5 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Beste Hugo,

In theorie is uw argument waar als je een oppervlakte wil optimaliseren bij een nieuwbouw en uw isolatie wil minimaliseren naar de huidige isolatienorm (geen rekening houdt met de toekomst). Dit argument wordt vooral gebruikt in de marketing van het product, maar in de praktijk heb ik weinig (helemaal niet) zo'n optimalisatie gezien.

Maar hier is de vraagsteller geïnteresseerd om een bestaande muur te isoleren. En dan is uw argumentatie van geen tel (er is geen oppervlakte maximalisatie nodig). Het crépi resol-systeem van Sto of andere merken kan wel helpen als hij beperkt is in plaats met zijn rooilijn of als hij beter wil isoleren op dezelfde muurdikte.

Trouwens hij spreekt dat hij een spouwmuur heeft. Dan is zomaar isolatie plaatsen op de buitengevel niet effectief (brengt geen enkel isolatievoordeel met zich mee, verloren geld). Vraagsteller zal moeten zijn buitengevel verwijderen om met een crépi-isolatie-systeem (van eender welk merk of isolatiemateriaal) te kunnen werken. Dan is ook de vraag of hij dan ook niet beter is om zijn ramen en deuren mee te vervangen, om zo te komen tot een perfecte isolatieschil die de toekomst volledig kan doorstaan zonder verdere updates en kosten tot ver na 2050. Ik kan vraagsteller enkel aanraden om een professioneel (studiebureau, architect of EPB verslaggever) aan te spreken en hem hierin te laten bijstaan. Anders zal hij waarschijnlijk in de komende 30 jaren (tot 2050) veel meer kosten moeten doen dan nu alles goed en gefaseerd aan te pakken onder professionele begeleiding.

Indien spouwmuren aanwezig zijn kan men nog altijd aan de buitenzijde isoleren. De spouw kan men laten vullen met isolatie, ideaal als het kan maar niet noodzakelijk. Men moet er alleen voor zorgen dat er geen ventilatie in de spouw mogelijk is. Open stootvoegen en ventilatieroosters in de buitengevel kan men voorafgaandelijk dichten. Als de spouwmuren uitgeven op een zolder moeten die daar ook gedicht worden met isolatie. Het moeilijkste is soms rond de rolluikkasten om de spouw te dichten.

Een niet geventileerde spouw draagt ook bij tot de isolatie van de muur. En moet altijd een compromis vinden tussen het ideale en wat financieel en qua inspanning verantwoord en haalbaar is. Rond de vensters moeten ook compromissen gemaakt worden. Voldoen de ramen  dan zou men in feite de dagkant van de gevel met een halvesteenbreedte moeten wegnemen om perfect te kunnen isoleren. In de praktijk zal men de dagkant voorzien van een dunne isolatieplaat. Ook zo met de dorpel, daar zal men een aluminium of kunststof oplegdorpel plaatsen in de kleur van het raam. Ideaal? Zeker niet maar wel verantwoord. En dan kom ik terug op mijn vorig betoog. Indien men een ouder gebouw wil na-isoleren dan zal men nooit hetzelfde kunnen bekomen als bij nieuwbouw. Of men moet het aanpakken zoals u aanraadt maar dan zit men met kosten die uiteindelijk de kost van nieuwbouw overtreffen. Het is niet voor niets dat de Vlaamse regering nu vlugger aanstuurt op afbraak ipv renovatie.

Hugo C.
276 thumb_up 1424 comment
5 maanden geleden · Bedankje ontvangen

PS: EPS-isolatie is voor 100% recycleerbaar en is gemakkelijk te verwijderen. De eerste EPS-isolatie dateert van eind de jaren 50 (Isomo). Na 60 jaar was deze nog volledig intact en vertoonde geen degradatie. Dus qua levensduur moet men zich niet ongerust maken evenzo met de recyclage.

Luc Vandamme
43 thumb_up 243 comment
5 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Beste Hugo,

Heb je in je raad rekening gehouden met de bestaande gevelmuur die ofwel:
- waterafstotend is en doordat hij niet meer blootgesteld is aan de buitenlucht, het vocht (bij aflkoeling) dat ontaat in de buitenste isolatie (nieuw muurpakket) zal doen condenseren op het gevelblad en dat bij vriesomstandigheden op die plaats je bevroren condenswater dan meer plaats inneemt. Met alle gevolgen van dien.
- waterdoorlatend is en doordat deze steen dan midden in het nieuwe muurpakket bevindt, deze een buffer wordt voor vocht. Bij afkoeling kan de vocht geen kant uit en zal bij het daaropvolgend vriezen (op deze plaats in het muurpakket), de gevelsteen binnin het nieuwe muurpakket stukvriezen.

De kosten om een bestaande gevel met spouw eerst de spouw te isoleren en daarna de gevel te isoleren of het ander alternatief, de buitengevel af te breken en dan op het vrijgekomen bestaande binnenblad uw nieuw gevel isolatie-pleister pakket aanbrengen, moeten zeker afgewogen worden. Maar risico's en bijkomende energetische opportuniteiten en/of (toekomstige) tegenvallers moeten ook afgewogen worden. 

Daar verschillen bepaalde mensen misschien van mening met u (of/en met mij), maar bij een grondige analyse zal men meestal tot de vaststelling komen (in het kader van de vraagsteller) dat de gevelafbraak, samen met het plaatsen van nieuw schrijnwerk in het gevelisolatiepakket met een luchtdichte aansluiting, sowieso de garantie biedt om dezelfde isolatiewaarde als nieuwbouw te verkrijgen en dat men op deze wijze ook komt tot eenzelfde (of zelfs betere) energievraag voor verwarming als bij nieuwbouw. De oplossing zal altijd goedkoper zijn dan een volledige nieuwbouw. Dit zal wel duurder zijn dan de "sjoemel oplossing" (spouwgevel isoleren met isolatiepleistersysteem) die dan enkel op papier een goede isolatiewaarde garandeert. De "sjoemel" oplossing zal zeker niet duurzaam zijn en zeker geeen plan ondersteunen om  een oud huis in stappen te renoveren naar de toekomst.

Daarom raad ik aan om telkens een professioneel studiebureau, architect of EPB verslaggever in te schakelen als je zo'n renovatiewerken wenst te doen. Dit zijn eenmalige kosten en die je er volgens mijn beperkte ervaring (bij mijn verbouwingen) uiteindelijk dubbel en dik uithaalt.

NOTA: ik heb nooit beweerd dat EPS isolatie niet goed is, ik heb alleen aangevuld dat Resol isolatie ook een alterntief/optie kan bieden in het kader van deze vraagstelling.

Luc Vandamme
43 thumb_up 243 comment
5 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Indien spouwmuren aanwezig ...

(1) Een niet geventileerde spouw draagt ook bij tot de isolatie van de muur.

...

(2) Voldoen de ramen  dan zou men in feite de dagkant van de gevel met een halvesteenbreedte moeten wegnemen om perfect te kunnen isoleren. In de praktijk zal men de dagkant voorzien van een dunne isolatieplaat.

...

(3) En dan kom ik terug op mijn vorig betoog. Indien men een ouder gebouw wil na-isoleren dan zal men nooit hetzelfde kunnen bekomen als bij nieuwbouw. Of men moet het aanpakken zoals u aanraadt maar dan zit men met kosten die uiteindelijk de kost van nieuwbouw overtreffen. Het is niet voor niets dat de Vlaamse regering nu vlugger aanstuurt op afbraak ipv renovatie.

@ Hugo C.

Ik vraag me af waar je je eerste uitspraak (1) gelezen hebt. Een luchtspouw (geventileerd of niet) draagt nooit bij tot isolatie van de achterliggende spouwmuur, integendeel ze zal het effect van de voorgeplaatste isolatie te niet doen (geventileerd) of sterk verminderen (niet geventileerd, er zal nog steeds een luchtbeweging ontstaan door t° verschillen t.g.v. t° verandering in de accumulatieschil of in de isolatieschil).

Uitspraak (2):
Ramen hebben een slechtere isolatiewaarde (Lambda tussen 0.8 en 1.3 voor schrijnwerk met glas) dan isolatie materiaal (lambda tussen 0.021 en 0.045). Dit betekent dat ramen en deuren toch nog altijd tot 6 keer slechter isoleren dan uw muurisolatie. 
Daarom moet men energetisch gezien de ramen in de isolatieschil plaatsen en zeker niet in de accumulatieschil (stenen muren, zoals vroeger in Vlaanderen). Jouw uitleg met een halve steen, enz... is dan ook veel werk om geen eindresultaat te bekomen.
Het raam moet eenvoudigweg meer naar voor geplaatst worden, weg van de accumulatieschil en volledig in de isolatieschil, liefst vooraan (bijna buiten de schil) in de schil. Dan nog is een raam een verzwakking van de isolatieschil, maar zal ze de accumulerende eigenschap/werking (warmte-koude opslag) van de muur niet meer verstoren. 
En ... de plaatsing van een aluminium dorpel (vensterbank) heeft te maken met de plaatsing van het raam in de isolatieschil en men wil zeker en vast geen "koudebrug" maken met de accumulatieschil of op eender welk punt in de isolatieschil. Bij een pleistergevel is aluminium met een oversteek van 2 à 5 cm (voor de lopers op uw pleisterwerk te vermijden) zelfs de enige technische mogelijkheid. 

Uitspraak (3): als je een ouder gebouw wil na isoleren, moet je dat doen met kennis van zaken, anders wordt het duurder dan een nieuwbouw. 

Daarom is het belangrijk om professsionelen (met echte kennis van zaken van bouw en energie) onder de arm te nemen, vooraleer je begint.

De Vlaamse Administratie (en Regering die deze administratie aanstuurt) stuurt helemaal niet aan op nieuwbouw. Ze stelt wel (financiële) mogelijkheden ter beschikking voor renovatie en in mindere mate voor vernieuwbouw. 

Hugo C.
276 thumb_up 1424 comment
5 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Een niet-geventileerde luchtspouw draagt altijd bij tot de isolatie van de muur. Afhankelijk van de breedte van de spouw geeft dit  bv een R-waarde  van  0.15 bij 5cm spouw!  Ter vgl : de R-waarde van een 18cm bakstenen muur is ook rond die waarde. Als je de spouw niet kunt na-isoleren, gewoon de ventilatievoorzieningen afsluiten en de buitenzijde isoleren.

Je vergeet dat veel eigenaars/verbouwers  hun pas aangekochte woning in stappen renoveren, afhankelijk  van de financiële mogelijkheden en de tijd voor de doe-het-zelvers. Indien de ramen voldoen zal men deze laten zitten (gewoonlijk over de spouw en deels op de binnenmuur). Vensterbank en omlijsting binnen blijven  onaangeroerd. De isolatie wordt aan de buitenzijde op de gevel bevestigd. Ter hoogte van de vensters  is er weliswaar  een discontinuïteit in de U-waarde meer die is er toch door de overgang van muur (U~=0.20) en venster (Uf~=1.3). Daar nog geen problemen ondervonden.

Maar inderdaad, bij nieuwbouw, is de  methode  het raam in het vlak van de isolerende laag aan  te brengen, met een bescheiden steun op de binnenmuur. De plaatsingskosten zijn wel iets duurder mede doordat de luchtdichtheid  moet bekomen worden met type Alubond-tape ipv siliconen of Pur-schuim.

Minister Tommelein destijds zei het volgende "“We gebruiken onze eigen bevoegdheden om ook de Vlamingen die niet in die dertien steden wonen te belonen als ze hun woning afbreken en vervangen door een energie-efficiënte woning”, aldus Bart Tommelein."

Dat zegt voldoende denk ik. Bestaande gebouwen na-isoleren  vereist steeds het sluiten van compromissen tussen het beoogde resultaat, de omvang van de werken  en de kostprijs. En dat men daar niet volgens de EPB-normen anno 2019 kan werken  is meer dan logisch.

Alle reacties

StaalBouw
26 thumb_up 174 comment Andere particulier
6 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Gemiddelde richtprijs voor isolatie + crepi is 100-140€ per m².

Dit is uiteraard afhankelijk van de gekozen soort bepleistering alsook van het type isolatiemateriaal en de dikte van de isolatielaag.

Hugo C.
276 thumb_up 1424 comment
6 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Een veel gebruikte isolatie is EPS (lambda 0,032) met een dikte van 10 tot 14cm welke met Nylonpluggen en speciale mortel op de  muur wordt bevestigd. Volg het pluggenpatroon stipt. Let er op dat een voldoende dikke specielaag met wapeningsnet wordt aangebracht. Met de crepielaag inbegrepen bekomt men vlug een dikte van 5mm. Caparol en Knauf hebben alle producten in hun gamma. 

Zorg er voor dat in de spouw geen ventilatie meer kan optreden omdat dit de isolatiewerken nadelig kan beïnvloeden. 

Luc Vandamme
43 thumb_up 243 comment
6 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Sto heeft ook een syseem met resol (lambda 0.021) waardoor ofwel minder dikte voor  dezelfde isolatiewaarde, ofwel betere isolatie voor dezelfde dikte kan toegepast worden. (33% betere isolatie per geïnstalleerde cm)

Er zijn nog andere merksystemen die resol toepassen, niet alleen vanwege de betere isolatiewaarde, maar ook om de betere recyclage toepassingen van resol t.o.v. EPS aan het einde van de levenscyclus.

Prijzen zijn steeds in functie van de bereikte isolatiewaarde en in functie van de bevestigingsmethode. Zie hiervoor een ingenieur of kijk naar de producteigenschappen, want soms is kleven van de isolatie meer dan voldoende (goedkoper) en is er geen mechanische bevestiging (met schroeven en specifieke pluggen) nodig.

Hugo C.
276 thumb_up 1424 comment
6 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Sto heeft ook een syseem met resol (lambda 0.021) waardoor ofwel minder dikte voor  dezelfde isolatiewaarde, ofwel betere isolatie voor dezelfde dikte kan toegepast worden. (33% betere isolatie per geïnstalleerde cm)

Er zijn nog andere merksystemen die resol toepassen, niet alleen vanwege de betere isolatiewaarde, maar ook om de betere recyclage toepassingen van resol t.o.v. EPS aan het einde van de levenscyclus.

Prijzen zijn steeds in functie van de bereikte isolatiewaarde en in functie van de bevestigingsmethode. Zie hiervoor een ingenieur of kijk naar de producteigenschappen, want soms is kleven van de isolatie meer dan voldoende (goedkoper) en is er geen mechanische bevestiging (met schroeven en specifieke pluggen) nodig.

Ik heb dat ook overwogen bij nieuwbouw. Probleem was dat je  de ruwbouw  buitenmuren moet zetten in functie van de dikte van de isolatie en de betrokken firma  dacht zo snugger  te zijn dat zij wel een raming konden geven (eenheidsprijs), maar een juiste offerte pas als de ruwbouw er stond (en dan zat je vast aan hun product). De eenheidsprijs lag ook al merkelijk hoger, de dikte van de isolatie komt op 2/3 van EPS om dezelfde U-waarde te bekomen.

Luc Vandamme
43 thumb_up 243 comment
6 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Beste Hugo,

In theorie is uw argument waar als je een oppervlakte wil optimaliseren bij een nieuwbouw en uw isolatie wil minimaliseren naar de huidige isolatienorm (geen rekening houdt met de toekomst). Dit argument wordt vooral gebruikt in de marketing van het product, maar in de praktijk heb ik weinig (helemaal niet) zo'n optimalisatie gezien.

Maar hier is de vraagsteller geïnteresseerd om een bestaande muur te isoleren. En dan is uw argumentatie van geen tel (er is geen oppervlakte maximalisatie nodig). Het crépi resol-systeem van Sto of andere merken kan wel helpen als hij beperkt is in plaats met zijn rooilijn of als hij beter wil isoleren op dezelfde muurdikte.

Trouwens hij spreekt dat hij een spouwmuur heeft. Dan is zomaar isolatie plaatsen op de buitengevel niet effectief (brengt geen enkel isolatievoordeel met zich mee, verloren geld). Vraagsteller zal moeten zijn buitengevel verwijderen om met een crépi-isolatie-systeem (van eender welk merk of isolatiemateriaal) te kunnen werken. Dan is ook de vraag of hij dan ook niet beter is om zijn ramen en deuren mee te vervangen, om zo te komen tot een perfecte isolatieschil die de toekomst volledig kan doorstaan zonder verdere updates en kosten tot ver na 2050. Ik kan vraagsteller enkel aanraden om een professioneel (studiebureau, architect of EPB verslaggever) aan te spreken en hem hierin te laten bijstaan. Anders zal hij waarschijnlijk in de komende 30 jaren (tot 2050) veel meer kosten moeten doen dan nu alles goed en gefaseerd aan te pakken onder professionele begeleiding.

Hugo C.
276 thumb_up 1424 comment
5 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Beste Hugo,

In theorie is uw argument waar als je een oppervlakte wil optimaliseren bij een nieuwbouw en uw isolatie wil minimaliseren naar de huidige isolatienorm (geen rekening houdt met de toekomst). Dit argument wordt vooral gebruikt in de marketing van het product, maar in de praktijk heb ik weinig (helemaal niet) zo'n optimalisatie gezien.

Maar hier is de vraagsteller geïnteresseerd om een bestaande muur te isoleren. En dan is uw argumentatie van geen tel (er is geen oppervlakte maximalisatie nodig). Het crépi resol-systeem van Sto of andere merken kan wel helpen als hij beperkt is in plaats met zijn rooilijn of als hij beter wil isoleren op dezelfde muurdikte.

Trouwens hij spreekt dat hij een spouwmuur heeft. Dan is zomaar isolatie plaatsen op de buitengevel niet effectief (brengt geen enkel isolatievoordeel met zich mee, verloren geld). Vraagsteller zal moeten zijn buitengevel verwijderen om met een crépi-isolatie-systeem (van eender welk merk of isolatiemateriaal) te kunnen werken. Dan is ook de vraag of hij dan ook niet beter is om zijn ramen en deuren mee te vervangen, om zo te komen tot een perfecte isolatieschil die de toekomst volledig kan doorstaan zonder verdere updates en kosten tot ver na 2050. Ik kan vraagsteller enkel aanraden om een professioneel (studiebureau, architect of EPB verslaggever) aan te spreken en hem hierin te laten bijstaan. Anders zal hij waarschijnlijk in de komende 30 jaren (tot 2050) veel meer kosten moeten doen dan nu alles goed en gefaseerd aan te pakken onder professionele begeleiding.

Indien spouwmuren aanwezig zijn kan men nog altijd aan de buitenzijde isoleren. De spouw kan men laten vullen met isolatie, ideaal als het kan maar niet noodzakelijk. Men moet er alleen voor zorgen dat er geen ventilatie in de spouw mogelijk is. Open stootvoegen en ventilatieroosters in de buitengevel kan men voorafgaandelijk dichten. Als de spouwmuren uitgeven op een zolder moeten die daar ook gedicht worden met isolatie. Het moeilijkste is soms rond de rolluikkasten om de spouw te dichten.

Een niet geventileerde spouw draagt ook bij tot de isolatie van de muur. En moet altijd een compromis vinden tussen het ideale en wat financieel en qua inspanning verantwoord en haalbaar is. Rond de vensters moeten ook compromissen gemaakt worden. Voldoen de ramen  dan zou men in feite de dagkant van de gevel met een halvesteenbreedte moeten wegnemen om perfect te kunnen isoleren. In de praktijk zal men de dagkant voorzien van een dunne isolatieplaat. Ook zo met de dorpel, daar zal men een aluminium of kunststof oplegdorpel plaatsen in de kleur van het raam. Ideaal? Zeker niet maar wel verantwoord. En dan kom ik terug op mijn vorig betoog. Indien men een ouder gebouw wil na-isoleren dan zal men nooit hetzelfde kunnen bekomen als bij nieuwbouw. Of men moet het aanpakken zoals u aanraadt maar dan zit men met kosten die uiteindelijk de kost van nieuwbouw overtreffen. Het is niet voor niets dat de Vlaamse regering nu vlugger aanstuurt op afbraak ipv renovatie.

Hugo C.
276 thumb_up 1424 comment
5 maanden geleden · Bedankje ontvangen

PS: EPS-isolatie is voor 100% recycleerbaar en is gemakkelijk te verwijderen. De eerste EPS-isolatie dateert van eind de jaren 50 (Isomo). Na 60 jaar was deze nog volledig intact en vertoonde geen degradatie. Dus qua levensduur moet men zich niet ongerust maken evenzo met de recyclage.

Luc Vandamme
43 thumb_up 243 comment
5 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Beste Hugo,

Heb je in je raad rekening gehouden met de bestaande gevelmuur die ofwel:
- waterafstotend is en doordat hij niet meer blootgesteld is aan de buitenlucht, het vocht (bij aflkoeling) dat ontaat in de buitenste isolatie (nieuw muurpakket) zal doen condenseren op het gevelblad en dat bij vriesomstandigheden op die plaats je bevroren condenswater dan meer plaats inneemt. Met alle gevolgen van dien.
- waterdoorlatend is en doordat deze steen dan midden in het nieuwe muurpakket bevindt, deze een buffer wordt voor vocht. Bij afkoeling kan de vocht geen kant uit en zal bij het daaropvolgend vriezen (op deze plaats in het muurpakket), de gevelsteen binnin het nieuwe muurpakket stukvriezen.

De kosten om een bestaande gevel met spouw eerst de spouw te isoleren en daarna de gevel te isoleren of het ander alternatief, de buitengevel af te breken en dan op het vrijgekomen bestaande binnenblad uw nieuw gevel isolatie-pleister pakket aanbrengen, moeten zeker afgewogen worden. Maar risico's en bijkomende energetische opportuniteiten en/of (toekomstige) tegenvallers moeten ook afgewogen worden. 

Daar verschillen bepaalde mensen misschien van mening met u (of/en met mij), maar bij een grondige analyse zal men meestal tot de vaststelling komen (in het kader van de vraagsteller) dat de gevelafbraak, samen met het plaatsen van nieuw schrijnwerk in het gevelisolatiepakket met een luchtdichte aansluiting, sowieso de garantie biedt om dezelfde isolatiewaarde als nieuwbouw te verkrijgen en dat men op deze wijze ook komt tot eenzelfde (of zelfs betere) energievraag voor verwarming als bij nieuwbouw. De oplossing zal altijd goedkoper zijn dan een volledige nieuwbouw. Dit zal wel duurder zijn dan de "sjoemel oplossing" (spouwgevel isoleren met isolatiepleistersysteem) die dan enkel op papier een goede isolatiewaarde garandeert. De "sjoemel" oplossing zal zeker niet duurzaam zijn en zeker geeen plan ondersteunen om  een oud huis in stappen te renoveren naar de toekomst.

Daarom raad ik aan om telkens een professioneel studiebureau, architect of EPB verslaggever in te schakelen als je zo'n renovatiewerken wenst te doen. Dit zijn eenmalige kosten en die je er volgens mijn beperkte ervaring (bij mijn verbouwingen) uiteindelijk dubbel en dik uithaalt.

NOTA: ik heb nooit beweerd dat EPS isolatie niet goed is, ik heb alleen aangevuld dat Resol isolatie ook een alterntief/optie kan bieden in het kader van deze vraagstelling.

Luc Vandamme
43 thumb_up 243 comment
5 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Indien spouwmuren aanwezig ...

(1) Een niet geventileerde spouw draagt ook bij tot de isolatie van de muur.

...

(2) Voldoen de ramen  dan zou men in feite de dagkant van de gevel met een halvesteenbreedte moeten wegnemen om perfect te kunnen isoleren. In de praktijk zal men de dagkant voorzien van een dunne isolatieplaat.

...

(3) En dan kom ik terug op mijn vorig betoog. Indien men een ouder gebouw wil na-isoleren dan zal men nooit hetzelfde kunnen bekomen als bij nieuwbouw. Of men moet het aanpakken zoals u aanraadt maar dan zit men met kosten die uiteindelijk de kost van nieuwbouw overtreffen. Het is niet voor niets dat de Vlaamse regering nu vlugger aanstuurt op afbraak ipv renovatie.

@ Hugo C.

Ik vraag me af waar je je eerste uitspraak (1) gelezen hebt. Een luchtspouw (geventileerd of niet) draagt nooit bij tot isolatie van de achterliggende spouwmuur, integendeel ze zal het effect van de voorgeplaatste isolatie te niet doen (geventileerd) of sterk verminderen (niet geventileerd, er zal nog steeds een luchtbeweging ontstaan door t° verschillen t.g.v. t° verandering in de accumulatieschil of in de isolatieschil).

Uitspraak (2):
Ramen hebben een slechtere isolatiewaarde (Lambda tussen 0.8 en 1.3 voor schrijnwerk met glas) dan isolatie materiaal (lambda tussen 0.021 en 0.045). Dit betekent dat ramen en deuren toch nog altijd tot 6 keer slechter isoleren dan uw muurisolatie. 
Daarom moet men energetisch gezien de ramen in de isolatieschil plaatsen en zeker niet in de accumulatieschil (stenen muren, zoals vroeger in Vlaanderen). Jouw uitleg met een halve steen, enz... is dan ook veel werk om geen eindresultaat te bekomen.
Het raam moet eenvoudigweg meer naar voor geplaatst worden, weg van de accumulatieschil en volledig in de isolatieschil, liefst vooraan (bijna buiten de schil) in de schil. Dan nog is een raam een verzwakking van de isolatieschil, maar zal ze de accumulerende eigenschap/werking (warmte-koude opslag) van de muur niet meer verstoren. 
En ... de plaatsing van een aluminium dorpel (vensterbank) heeft te maken met de plaatsing van het raam in de isolatieschil en men wil zeker en vast geen "koudebrug" maken met de accumulatieschil of op eender welk punt in de isolatieschil. Bij een pleistergevel is aluminium met een oversteek van 2 à 5 cm (voor de lopers op uw pleisterwerk te vermijden) zelfs de enige technische mogelijkheid. 

Uitspraak (3): als je een ouder gebouw wil na isoleren, moet je dat doen met kennis van zaken, anders wordt het duurder dan een nieuwbouw. 

Daarom is het belangrijk om professsionelen (met echte kennis van zaken van bouw en energie) onder de arm te nemen, vooraleer je begint.

De Vlaamse Administratie (en Regering die deze administratie aanstuurt) stuurt helemaal niet aan op nieuwbouw. Ze stelt wel (financiële) mogelijkheden ter beschikking voor renovatie en in mindere mate voor vernieuwbouw. 

Hugo C.
276 thumb_up 1424 comment
5 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Een niet-geventileerde luchtspouw draagt altijd bij tot de isolatie van de muur. Afhankelijk van de breedte van de spouw geeft dit  bv een R-waarde  van  0.15 bij 5cm spouw!  Ter vgl : de R-waarde van een 18cm bakstenen muur is ook rond die waarde. Als je de spouw niet kunt na-isoleren, gewoon de ventilatievoorzieningen afsluiten en de buitenzijde isoleren.

Je vergeet dat veel eigenaars/verbouwers  hun pas aangekochte woning in stappen renoveren, afhankelijk  van de financiële mogelijkheden en de tijd voor de doe-het-zelvers. Indien de ramen voldoen zal men deze laten zitten (gewoonlijk over de spouw en deels op de binnenmuur). Vensterbank en omlijsting binnen blijven  onaangeroerd. De isolatie wordt aan de buitenzijde op de gevel bevestigd. Ter hoogte van de vensters  is er weliswaar  een discontinuïteit in de U-waarde meer die is er toch door de overgang van muur (U~=0.20) en venster (Uf~=1.3). Daar nog geen problemen ondervonden.

Maar inderdaad, bij nieuwbouw, is de  methode  het raam in het vlak van de isolerende laag aan  te brengen, met een bescheiden steun op de binnenmuur. De plaatsingskosten zijn wel iets duurder mede doordat de luchtdichtheid  moet bekomen worden met type Alubond-tape ipv siliconen of Pur-schuim.

Minister Tommelein destijds zei het volgende "“We gebruiken onze eigen bevoegdheden om ook de Vlamingen die niet in die dertien steden wonen te belonen als ze hun woning afbreken en vervangen door een energie-efficiënte woning”, aldus Bart Tommelein."

Dat zegt voldoende denk ik. Bestaande gebouwen na-isoleren  vereist steeds het sluiten van compromissen tussen het beoogde resultaat, de omvang van de werken  en de kostprijs. En dat men daar niet volgens de EPB-normen anno 2019 kan werken  is meer dan logisch.

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.