Forum

Waterdicht maken of dempen oude beerput

Charle
0 thumb_up 5 comment Andere particulier
#Fundering en kelder · 6 maanden geleden

Hallo,

Ik heb nog een oude beerput, gebouwd omstreeks 1957(bouwjaar woning), die niet meer gebruikt wordt sinds 1989 - bij aankoop en na verbouwing woning - omdat de afvoer van mijn WC toen rechtstreeks op de riolering werd aangesloten.

Die beerput werd dus in 1989 volledig leeggemaakt, maar die staat sindsdien geregeld vol helder (grond)water.

Ik moet dus om de X aantal maanden die put - het is als het ware een regenwaterput geworden - leegtrekken. Nu zoek ik een oplossing om die ‘beerput’ definitief waterdicht te maken of op te vullen.

Zoals onlangs bij hevig regenweer staat er na een leegtrekking de dag erna opnieuw reeds een 50-tal cm (grond)water in (???). Scheuren, barsten,...?

Kan dit zonder probleem opgelost worden wetende dat die oude beerput  zich gedeeltelijk onder de vloer van de badkamer bevindt?

Wie schakel ik best in om de situatie ter plaatse te komen bekijken en te onderzoeken? 

Graag uw reacties.

 

Alle reacties

Charel
555 thumb_up 2531 comment
6 maanden geleden

Wat is jouw probleem met water in die put ? Die is daar toch voor bedoeld, zij het dan voor beer ? Waarom wil je dat water altijd wegpompen ?

Charle
0 thumb_up 5 comment Andere particulier
6 maanden geleden

Het water komt na verloop van tijd uiteindelijk tot tegen het putdeksel en ik vrees dan ook dat de put zal overlopen wanneer ik die niet tijdig leegpomp.

kas
90 thumb_up 587 comment
6 maanden geleden

plaats / boor een overloop naar die put? 

Eigenlijk, als dat een oude beerput was dan zat daar sowieso een overloop ergens op. Probeer deze terug te vinden en te heropenen. 

Charel
555 thumb_up 2531 comment
6 maanden geleden

Het water komt na verloop van tijd uiteindelijk tot tegen het putdeksel en ik vrees dan ook dat de put zal overlopen wanneer ik die niet tijdig leegpomp.

Als er grondwater in de put komt dan kan dat nooit hoger stijgen dan het peil van het grondwater rondom uw woning en dus kan die put nooit vol geraken. Het waterpeil in die put stijgt en daalt met het grondwaterpeil mee. Dat mag normaal nooit een probleem zijn.

Maar dit is vlug geweten hé ! Stop met pompen en laat het water gewoon stijgen, zo kan je zien tot waar het hoogste peil zal komen en hoef je er verder niets aan te doen.

Gaat het water toch blijven stijgen tot tegen het deksel dan is dat niet door grondwater maar door een regenwaterafvoer die daar verkeerdelijk in uitkomt of door een lek in de af- of aanvoerbuizen en dan moet je daar in de eerste plaats iets aan doen.

Charle
0 thumb_up 5 comment Andere particulier
6 maanden geleden

Hallo iedereen,

Stel dat het enkel om grondwater gaat en ik die oude beerput zou willen waterdicht laten maken of eventueel laten dempen door een gespecialiseerde firma, dan vraag ik mij af of ik daarna geen bijkomend (water)probleem zal hebben.

Zetting aan aanpalende gebouwen (badkamer en aangebouwde berging rond de oude beerput)?

Zoals al aangegeven, bevindt die oude (ronde) beerput zich immers gedeeltelijk onder mijn badkamer en de WC-afvoer loopt via die oude beerput en zo verder onder mijn terras naar de openbare riolering.

Wat moet ik mij precies voorstellen bij het eventueel opvullen van die put?

Wordt die volledig of gedeeltelijk dichtgegooid en met welke bouwmaterialen?  Komt daar dan geen grondwater meer in?

Charel
555 thumb_up 2531 comment
6 maanden geleden

Beste charle,

Als er grondwater in die put komt dan hoef je daar in feite niets aan te doen. Het grondwaterpeil is overal in de ondergrond even hoog (soms wat meer, soms wat minder). Dus rond de put zal het water ook even hoog staan als in de put en dat zal ook zo blijven indien je de put zou dempen.

Moest het echter geen grondwater zijn dan is er ergens een lek in een afvoerbuis. Dat kan de buis zijn die door de put loopt maar dat zou ook een buis kunnen zijn die ergens in de buurt van die put loopt. En ook dan heeft het dempen van die put geen zin, het lekwater zal blijven zorgen voor een te hoge waterstand in de buurt van het lek. Dus dan zou je beter het lek opsporen en herstellen ipv de put te dempen.

Hoe diep zit de put ten opzichte van de bovengrond (het maaiveld) en hoe vaak heb je al geweten dat de put echt boordevol was ?

Staat de woning in een laag gelegen gebied met hoge grondwaterstand ?

Charle
0 thumb_up 5 comment Andere particulier
6 maanden geleden

Dag Charel,

Als absolute leek ter zake meen ik te begrijpen dat u mij aanraadt de put zeker niet te dempen, maar enkel te laten nazien op eventuele lekkage.

Mocht er inderdaad sprake zijn van een lek en dit wordt hersteld zonder dat de put gedempt wordt, dan nog zal er grondwater in de put komen, als ik dit goed begrijp?

De put is bij benadering 1,50 m diep vanaf het maaiveld en heeft een diameter van ongeveer 1,50m.

Bij hevige regen gedurende een paar dagen - zoals onlangs het geval was - staat de put op een bepaalde dag boordevol en pomp ik die volledig leeg, maar 's anderendaags stel ik tot mijn verbazing vast dat die opnieuw boordevol staat en moet ik die opnieuw leegtrekken.

Ook in het verleden is dit al het geval geweest, maar veel minder tijdens het zomerseizoen.

De woning dateert van 1957 en werd volgens wat men mij gezegd heeft, opgericht op een vroegere weide, dus waarschijnlijk inderdaad een laag gelegen gebied met hoge grondwaterstand.

Kris M
493 thumb_up 2330 comment Andere particulier
6 maanden geleden

Graaf anders eens een put in de tuin om na te kijken hoe hoog het grondwaterpijl is.  Wel afdekken zodat er geen regenwater in kan.  Gewoon een regenbuis er verticaal in en alles terug toe met een afdekdop op de regenbuis zodat je kan sonderen.  Als het water na een fikse regenbui in de beerput hoger staat dan in de regenbuis buiten dan komen er nog regenwaterbuizen toe in de put en zal je moeten heraanleggen.

Als het water in de put proper is dan loos je alvast geen grijs of zwart water meer in die put.  Ben je zeker dat regenwater ook recht de riolering ingaat?  

Je schrijft dat de WC via de put aangesloten is op de riolering.  Zijn dan niet alle grep-buizen (stenen buizen) vervangen door kunststof buizen?  Is de volledige riolering vernieuwd? (Zwart, grijs en wit water). Heb je een volledig PID (PostInterventieDossier) met legplannen?

Mag je waar je woont zwart water rechtstreeks lozen ?  Vele steden/gemeentes laten dit niet toe .....  sommige wel.

Een oude put uit dienst stellen doe je door gaten in de bodem te schieten en m dan op te vullen met puin/aarde.  

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.