Forum

Verwijderen bekistingshout voor montage drainage folie?

Paske
0 thumb_up 7 comment Bouwer
#Fundering en kelder · 11 maanden geleden

Hallo,

situatieschets : nieuwbouwwoning in opbouw, staat bijna water- en winddicht via SOD firma.
Alles is geplaatst zoals in lastenboek beschreven. 
Alleen is er één probleempje: open kopse voegen dienen vrij te blijven ter drainage en verluchting spouw.
Dit heeft als gevolg, dat oprit / terras 16 cm onder vloerpas komen te liggen.
Wat maakt, dat ik aan de garagepoort een plaatselijke verhoging zou moeten voorzien van een 10 a 14 cm, als ik net onder de open voegen blijf met m'n oprit. Dit lijkt nergens op, en overweeg dan ook om alles (oprit /terras) een 10 cm te verhogen. Omdat hierdoor de open kopse voegen verzonken komen te liggen, zou ik een harde drainage nopenfolie tegen de wand te plaatsen met afwerkingsplint. Evenwel zoals u op de foto kan zien, zijn de bekistingspanelen nog aanwezig, en kan hierdoor de noppenfolie niet mooi strak tegen de fundering geplaatst worden. Moet men deze bekisting verwijderen, en zo ja hoe?
Daar de ondernemer me reeds verteld had (voor ik dit "probleem" zag) dat men dit niet zo gemakkelijk kan verwijderen.
Of zijn er nog oplossingen om mijn probleem op te lossen of te milderen?
Zie foto en pdf 
Alvast bedankt.

Alle reacties

Charel
523 thumb_up 2281 comment
11 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Meestal zitten er twee waterkeringen, de  eerste op het fundament. Hierop worden dan een tweetal lagen steen gemetseld om daarop dan de waterkering te plaatsen die doorloopt tot in het binnenspouwblad en waarboven men die open voegjes laat.

Hier lijkt het of er maar één waterkering is (enkel de onderste). Dit is dan ook voorzien voor een afwerking van de verharding die minstens een halve laag onder die waterkering ligt. Onder die waterkering zou dan nog minstens één laag netjes afgewerkte gevelsteen moeten te zien zijn. Wellicht is dat hier niet het geval, op die hoogte zie je nu een slordig uitstekende folie en een in de weg zittende bekisting. Die moet men dan al zeker verwijderen !

Je zou één en ander nu kunnen oplossen door inderdaad de verharding hoger te laten komen door te werken met een drainering met een folie of met een strook keien maar het is plantrekkerij en niet volgens de regels.

Uw muren zullen hierdoor zeer vaak vochtig blijven door opspattend water of door sneeuw. Ook is lang niet zeker dat die drainage ten allen tijde zijn werk zal kunnen doen. Op den duur zullen zowel die noppenfolie als het keienbed dichtgeslibd raken door zand en vervuiling.

Ik zou toch nog eens goed onderzoeken of er niet een tweede waterkering zit, maar vooral zou ik dit ter plaatse willen bespreken met de aannemer in aanwezigheid van de architect. 

Laat u niet doen !

Paske
0 thumb_up 7 comment Bouwer
11 maanden geleden

Charel, bedankt voor je info.
In de facadesteen zit een DPC folie in S-vorm als ik me niet vergis (zou daar nog eens een foto moeten van nemen)
Alsook een DPC folie die van de kimblok naar de facadesteen gaat.

Charel
523 thumb_up 2281 comment
11 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Paske,

Ik zie nu pas de bijgevoegde tekenning.

Volgens die tekening zouden er drie waterkeringen moeten zitten.

De eerste op -18 cm, dat is degene die je op de foto naar buiten ziet hangen. De open voeg daarboven zou in feite niet nodig moeten  zijn.

De tweede zou dan twee lagen hoger moeten zitten of op - 11,5 cm. Het is die waterkering waarboven de open voegjes moeten zitten en waar je met de verharding zou moeten onderblijven.

De derde zit nog een laag hoger of op enkele cm boven de o-pas (binnenvloerpas).

Ik zou dan toch nog eens goed nazien of die open voeg die je hebt aangeduid geen toevalligheid is en dat de echte open voegen die je op geregelde afstand zou moeten terugvinden niet een paar lagen hoger zitten.

Moest dat niet zo zijn dan is hier sprake van een ernstige constructiefout, en dan ben ik toch benieuwd hoe uw aannemer en architect hierop gaan reageren. 

Paske
0 thumb_up 7 comment Bouwer
11 maanden geleden

Charel,
neen, dit is geen toevalligheid, alle open voegen zitten zo hoog (laag).
Enig idee waar/wie onafhankelijk advies / vaststelling kan doen, welke eventueel rechtsgeldig is?
Ik voeg nog een foto bij, en ook het antwoord van de betreffende architect op mijn vraag.

Mijn vraag: 

kan je eens de foto bekijken in bijlage,

en me zeggen of de open kopse voegen niet te laag zitten?
Ik kan me niet ontdoen als zouden deze te laag zitten.

Als ik vergelijk met andere huizen, zitten deze precies 2 stenen lager.

Antwoord:
"Er zijn verschillende manieren van funderingsaanzet .

Bij ons is er geopteerd om de funderingsvoet volledig uit te branden en in het gevelmetselwerkeen dpc-folie te voorzien die er voor zorgt dat het vocht niet kan opgezogen worden in de gevelsteen . Andere mogelijkheid is het plaatsen van een doorlopende dpc-folie ( doorlopend van buiten naar binnenmuur )en in dat geval worden de open stootvoegen effectief hoger geplaatst .""Wat de aanleg van verhardingen betreft : Deze kunnen geplaatst worden gelijk met bovenkant vloerplaat ( dan hebben we een trede van ca 16 à 17 cm )Er kan ook geopteerd worden om de verharding aan te leggen tot net onder de dpc-folie ( dan hebben we een trede van ca 10 cm ) In dit laatste geval kan het plaatsen van een noppenfolie tegenaan de buitenomtrek interessant zijn om bij (zeer) hoge grondwaterstandof overvloedige regen het water van de woning weg te houden . Verhardingen worden sowieso geplaatst op stabilisé ( waterdoorlatend ) en zijn op zich ook best waterdoorlatend ."  

kas
71 thumb_up 401 comment
11 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Wat een lulpraat.

Een noppenfolie is een hulpmiddeltje ( ik spreek express niet over een bricolagemiddel) om waterinsijpeling en capillair water tegen te gaan.

Je funderingskop wordt afgewerkt met een waterkering, daarboven worden 2 lagen zichtbaar metselwerk in gevelsteen uitgewerkt. Deze waterkering zorgt ervoor dat opstijgend vocht uit de bodem via je fundering NIET in de gevelsteen kan dringen.

Hierboven komt opnieuw een waterkering die in de spouwmuur een steen hoger uitkomt in de binnengevel. S- vorm. Deze waterkering zorgt voor transport van vocht naar buiten en voor ventilatie in de spouw muur. Vandaar de open stootvoegen die niet afgedekt mogen worden.

Wat jouw architect dus aanraad is om het vochttransport en luchtcircultaie via een noppenfolie te verkrijgen. Hij vergeet een ding via stabilisé en klinkers ( tegels kassei, noem maar op ) krijg je sowieso capillair vocht, vocht dat uit de ondergrond maar ook van hemelwater wordt aangezogen en als er maar wat zand in die noppenfolie komt, gaat er een waterbrug komen. Gevolg intrekkend vocht in de gevelsteen. 

Soms wordt enkel in de gevelsteen buitenblad een extra waterkering voorzien.

Stabilisé van 150 kg cement op 1 m³ rijnzand wordt aanzien als 25% waterdoorlatend. Vele verhardingsmaterialen die koud gestraat worden , (stotend tegen elkaar) wordt aanzien als NIET waterdoorlatend . Dit moet met voegen zijn van minstens 15% per vierkante meter bestrating.

Werk je met gesloten, ingewassen voegen, tegels bv dan is dit 0% waterdoorlatend.

Bijkomend , traphoogtes van meer dan 16 cm worden in een buitenopgeving als onaangenaam ervaren. Voor binnen tredes is een hoogte van 16-18 cm normaal.

Voor buiten wordt gemiddeld 14 cm aangenomen.

Schakel een architectexpert.

kas
71 thumb_up 401 comment
11 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Ha ook die tekening nu pas gezien.

Werkelijkheid klopt niet met de plannen. 

Op de plannen staat de open stootvoeg boven de eerste laag gevelsteen en niet boven de fundering.

Ben benieuwd of deze waterkering van de open stootvoegen wel degelijk in het binnenblad naar boven is gebracht op 2 rijen steen.

Charel
523 thumb_up 2281 comment
11 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Die architect probeert zich er inderdaad uit te lullen.

Zo goed als zeker een architect in dienst van de aannemer ipv in uw dienst, en wiens brood men eet diens woord men spreekt. Het wordt hoog tijd dat men deze manier van werken verbiedt !

De tekening is (min of meer) goed maar de uitvoering is niet volgens de regels en kan (zal) problemen geven.

Ik zou het niet aanvaarden zo 

Paske
0 thumb_up 7 comment Bouwer
11 maanden geleden

Ok,

dus in het kort zitten de open voegen zeker 1 steen te laag (als men het plan volgt) en de waterkering hoogstwaarschijnlijk dan ook.
Dus dan is de vraag:

wie of wat kan ik als erkend en onafhankelijk persoon/organisatie inschakelen, om deze fout te laten gelden?

kas
71 thumb_up 401 comment
11 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Ok,

dus in het kort zitten de open voegen zeker 1 steen te laag (als men het plan volgt) en de waterkering hoogstwaarschijnlijk dan ook.
Dus dan is de vraag:

wie of wat kan ik als erkend en onafhankelijk persoon/organisatie inschakelen, om deze fout te laten gelden?

Elke architect, tuinarchitect kan ingeschakeld worden als je technische raadsman expert.

maar beter is om te rade te gaan bij de gerechterlijke experten bouw.

bv via http://www.kgso-ceja.be/nl/kgso

Charel
523 thumb_up 2281 comment
11 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Onlangs was hier een topic "akoestiek houtskeletbouw". Bekijk dat eens en je zal merken dat één van de deelnemers aan dat topic een architect is die volgens mij ook expertises doet.

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.