Forum

Isolerende "funderingsplaat"

JelleB88
0 thumb_up 6 comment Verbouwer
#Fundering en kelder · 5 maanden geleden

Bij mijn verbouwing ben ik nu mijn oude vloer aan het uitbreken en gaan we uitgraven tot 40cm diep. We kunnen niet echt dieper vanwege de afvoerleidingen voor wc en dergelijke.

Ik ben van plan om een betonplaat te gieten (20cm dik) en daarop dan alle technische leidingen vast te maken. Hierop zou ik dan pur laten spuiten, om dan vloerverwarming en de rest van de normale opbouw te hebben.
Echter om aan mijn waardes van isolatie te geraken vanwege plaatsen warmtepomp, zou ik de betonplaat dus ook reeds isolerend moeten kunnen maken.

Ik zou een waarde nodig hebben van minstens 1.65m²K/W, alles wat meer is, is uiteraard mooi meegenomen. Daarom dacht ik aan eps chape of schuimbeton. Voor schuimbeton zou ik opteren voor de variant aangeduid zoals in bijlage.

Nu is dus mijn vraag, wat is de beste optie, en is dit uberhuapt wel mogelijk?

PS: We zouden uiteraard eerst folie leggen en ook betonnetten voorzien.

Alle reacties

Hugo C.
315 thumb_up 1918 comment
5 maanden geleden

Ik neem aan dat u de ruimte tussen de muren gaat opvullend met een betonplaat. Zolang de muren daar niet op steunen is dit niet echt een funderingsplaat en moet dus ook niet zo dik zijn. Als u geen last hebt van grondwater volstaat 10 à 12cm met een wapeningsnet. Hebt u last van grondwater dan is 20cm wel een minimum maar dan moet u ook iets doen tegen het opstijgend vocht in de muren.

Wat betreft de isolatie. De EPB normen leggen een U waarde op van max. 0.24 (uw R-waarde van minimaal 4.17m²K/W). U rekent met een U-waarde van 0.6 wat veel te weinig is (van waar komt die info?)

Om te voldoen aan de EPB-normen moet u dus een 12cm gespoten PUR-isolatie voorzien. Hierop kan u uw leidingen voor de vloerverwarming prikken. Met vloerverwarming liggen de warmteverliezen doorheen de vloer ongeveer 50% hoger dan verwarming met radiatoren (temperatuur  vloerverwarming - 35° - versus kamertemperatuur - 20°). Als u de mogelijkheid hebt kan u een iets dikkere laag isolatie voorzien.

De PUR-isolatie heeft het meeste impact op de totale R-waarde van de vloerplaat, dus ik zou het bij de klassieke bouwmethodes houden : een betonplaat van 12cm met wapeningsnet en daarop 12 tot 15cm PUR isolatie + chape + vloer

JelleB88
0 thumb_up 6 comment Verbouwer
5 maanden geleden

Het gaat idd om de ruimte tussen de muren, het gaat ook niet zo zeer om de epb normen (ben ook niet epb plichtig), maar dus echt puur om de isolatie/R-waarde.

Vocht is normaal geen probleem (geen last van opstijgend vocht in muren) vloer die er in ligt, is ook nooit vochtig geweest en die ligt gewoon op zavel.
Uit jouw uitleg, moet ik daar dan uit verstaan dat je 2 verschillende materialen met een isolatie waarde niet bij mekaar mag optellen? In mijn geval zou dat dus de schuimbeton (R-waarde 2.0m²W/K ) en de gespoten pur (R-waarde 3.57m²W/K) zijn.

Ter info voor de warmtepomp vragen ze (minstens) R-waarde van 5.2m²W/K voor de vloerisolatie.

Hugo C.
315 thumb_up 1918 comment
5 maanden geleden

De R-waarden mag je inderdaad optellen, maar de isolerende waarden van gespoten PUR  (Lambda = 0.029)  ligt veel hoger dan deze van schuimbeton (Lambda = 0.16). Dwz  1cm dikke PUR-laag vervangt 5.5cm schuimbeton op isolatieniveau.

Met schuimbeton denk ik meteen aan luchtbelletjes en poreusiteit. Zodra het schuimbeton volledig vochtig is verliest het zijn isolerende eigenschappen. Schuimbeton wordt veel gebruikt als opvullaag. Ik heb er geen ervaring mee (heb wel al BETOPOR gebruikt als opvulling - met isolatiekorrels), maar in een eerste reactie vind ik dat niet zo geschikt als vloerplaat op volle grond. 

Met 15cm PUR behaalt u een R-waarde van 5.4 en het komt ook nog in aanmerking van een kleine premie (6€/m²).

Tracht in elk geval uw woning maximaal te isoleren.

Wat de afvoerleidingen betreft : bekijk de staat eens goed, vooral  oude gresbuizen durven al eens beginnen lekken aan de mof en het lukt niet altijd om achteraf een dunnere pvc buis in te schuiven.

Luc Vandamme
47 thumb_up 335 comment Verbouwer
5 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Beste JelleB88,

Ik zou een dunnere betonplaat gieten met kunstvezelversterkt beton, dit is vele malen sterker dan een gewone betonplaat met netten en ook veel sterker dan schuimbeton met netten (waardoor je de isolatiewaarde naar beneden haalt). Het is ook gemakkelijk te gieten (geen netten nodig) en is ongeveer even duur als gewoon beton met netten en werkuren.

Het enig probleem met kunstvezelvesterkt beton is dat je na uitdroging er niet meer door geraakt (mijn aannemer heeft hier een onaangename ervaring mee gehad, de uitsparing voor de liftput op de verkeerde plaats gegoten ...).  Dus als je dit gebruikt, is het zeker zoals Hugo C. hierboven al heeft geschreven, kijk goed na wat er zich onder de betonlaag bevindt en denk goed na of dat er moet blijven op die plaats en neem de nodige maatregelen (vervang) om sleet uit te stellen in de tijd ...

Daarna kan je bevoorbeeld met (bvb 2 * 8cm of meer) PIR of resol isolatieplaten werken, waarop je je vloerverwarmingsleidingen rechtstreeks aanbrengt (bvb. met tackers)  en dan de chape giet.

PIR platen hebben een veel grotere druksterkte dan gespoten PUR en zijn ook nog eens milieu- en klimaatvriendelijker dan PUR. Deze platen hebben ook een zeer goede lambdawaarde van 0.023 (?) en hiermee werken is eenvoudiger, goedkoper (minder werkuren) en veel beter isolerend dan eender welke andere oplossing.

Zorg er altijd voor dat je isolatiewaarde beter is dan de EPB-norm en/of de aangegeven U/R waardes van het studiebureau. Dit zijn minimumwaardes en dus niet maximumwaardes zoals veel mensen vermoeden. Hoe beter geisoleerd, hoe minder warmteverliezen in deze richting. Met deze isolatieplaten als ondergrond, kan je ook je randisolatie goed aansluiten zodat de chape geen warmte zal overdragen naar de voet van de muur.

Zorg ervoor dat de legafstand van de verwarmingsleidingn zo dicht mogelijk is (5 cmtot 8 cm), dit doet je leiding verbuik stijgen, maar zorgt ervoor dat je later de warmtepomp kan afstellen op lagere temperaturen, wat uw energieberbruik enorm ten goede komt. Zorg er ook voor dat geen enkele verwarmingskring (leidinglengte) de 100 m overstijgt. Probeer dezelfde leiding(kring)lengtes aan te houden voor iedere kring op een verdeler.

Charel
554 thumb_up 2525 comment
5 maanden geleden

Ik zou helemaal geen betonplaat storten, dat lijkt mij een onnodige kost en moeite.

Bijvoorbeeld:

Ongeveer 30 cm afgraven waarbij je de ondergrond zo onberoerd en stabiel mogelijk houdt. Als dat niet mogelijk zou zijn dan kan je die ondergrond nog aandrillen.

Hierop een folie uitspreiden die je tegen de muren omhoog plooit met daarop drukvaste isolatieplaten (resol of pir) (twee maal 10 cm ?). Technische leidingen zo mogelijk concentreren of langs de randen leggen en insnijden tussen de twee lagen isolatie.

Hierop een folie, de vloerverwarming en een licht gewapende chapelaag.

Luc Vandamme
47 thumb_up 335 comment Verbouwer
5 maanden geleden

Effectief Charel, nog beter en je houdt nog meer plaats over om te isoleren en je houdt de mogelijkheid open om later eventueel nog aan de diepere leidingen te komen.

En ... het is klimaatvriendelijker, je gebruikt veel minder beton en met Resolplaten is ook de volledige keten te sluiten in cradle 2 cradle, want Resol is recycleerbaar en verliest niets van zijn isolatiewaarde in de tijd.

Hugo C.
315 thumb_up 1918 comment
5 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Ik zou helemaal geen betonplaat storten, dat lijkt mij een onnodige kost en moeite.

Bijvoorbeeld:

Ongeveer 30 cm afgraven waarbij je de ondergrond zo onberoerd en stabiel mogelijk houdt. Als dat niet mogelijk zou zijn dan kan je die ondergrond nog aandrillen.

Hierop een folie uitspreiden die je tegen de muren omhoog plooit met daarop drukvaste isolatieplaten (resol of pir) (twee maal 10 cm ?). Technische leidingen zo mogelijk concentreren of langs de randen leggen en insnijden tussen de twee lagen isolatie.

Hierop een folie, de vloerverwarming en een licht gewapende chapelaag.

Een ondergrond is nooit stabiel, dus verzakkingen zijn nooit uit te sluiten. Ook het binnendringen van vocht vanuit de ondergrond is met de jaren niet uit te sluiten niettegenstaande de folie (hoeveel jaar garantie op zijn dichtheid?). Pur en pir isolatie kunnen niet zo goed tegen vocht. Dus ik zie 2 belangrijke risico's na verloop van jaren en dat er toch verzakkingen gaan optreden met mogelijke gevolgen naar de aangebrachte vloer en een vermindering van de isolerende eigenschappen van de aangebrachte isolatie. Dus mijn advies blijft om 12cm beton met wapening te plaatsen met daarop 15cm isolatie.

Ik zou daar zeker geen risico's nemen. 

Wat betreft de afvoer naar de riolering. Als deze ook onder de woning doorloopt kan je best ook een gescheiden rioleringsstelsel voorzien waarbij het regenwater of overloop van de regenput gescheiden naar straat loopt en het huishoudelijk afvalwater, inclusief overloop septische put in de bestaande afvoerbuizen blijft. Sommige gemeentes gaan al over naar een verplichte gescheiden afvoer RWA en DWA.

Charel
554 thumb_up 2525 comment
5 maanden geleden

Hugo, de vloer steunt sowieso op 16 tot 20 cm isolatiemateriaal wat op zich veel minder stabiel en veel meer indrukbaar is dan een volle aangedrilde ondergrond. Als de vloer al zou verzakken dan zou dat dus eerder door de indrukbaarheid van de isolatie komen dan door de vaste ondergrond. En dan zou ook die betonplaat 20 cm lager daar niets aan kunnen verhelpen.

Maar goed, over het verzakken of de indrukbaarheid van die isolatieplaten moeten we ons ook geen zorgen maken als daar nog eens minstens 8 cm licht gewapende chape bovenop komt. Het is de drukverdelende werking van die chape die dat voorkomt.

Vocht dat in de isolatie zou kunnen dringen en enkel maar door een betonplaat kan worden gestopt ? Een gewoon gestorte betonplaat van 15 cm is in principe ook niet waterdicht en zal sowieso ook niet kunnen beletten dat er bij wateroverlast ook water zijdelings op de betonplaat kan terechtkomen. Je moet dus in ieder geval ook in dat geval rekenen op een folie die je boven op de plaat legt en die langs de randen omhoog staat.

Weet ook dat het vroeger een normale manier van werken was om binnenvloeren op volle grond te leggen en dat dit bij een goede uitvoering nooit verzakkingen veroorzaakte.

Hugo C.
315 thumb_up 1918 comment
5 maanden geleden

1

Hugo, de vloer steunt sowieso op 16 tot 20 cm isolatiemateriaal wat op zich veel minder stabiel en veel meer indrukbaar is dan een volle aangedrilde ondergrond. Als de vloer al zou verzakken dan zou dat dus eerder door de indrukbaarheid van de isolatie komen dan door de vaste ondergrond. En dan zou ook die betonplaat 20 cm lager daar niets aan kunnen verhelpen.

Maar goed, over het verzakken of de indrukbaarheid van die isolatieplaten moeten we ons ook geen zorgen maken als daar nog eens minstens 8 cm licht gewapende chape bovenop komt. Het is de drukverdelende werking van die chape die dat voorkomt.

2.

Vocht dat in de isolatie zou kunnen dringen en enkel maar door een betonplaat kan worden gestopt ? Een gewoon gestorte betonplaat van 15 cm is in principe ook niet waterdicht en zal sowieso ook niet kunnen beletten dat er bij wateroverlast ook water zijdelings op de betonplaat kan terechtkomen. Je moet dus in ieder geval ook in dat geval rekenen op een folie die je boven op de plaat legt en die langs de randen omhoog staat.

3.

Weet ook dat het vroeger een normale manier van werken was om binnenvloeren op volle grond te leggen en dat dit bij een goede uitvoering nooit verzakkingen veroorzaakte.

1. De chape verdeelt het gewicht gelijkmatig over het ganse oppervlak, dus van plaatselijke verzakkingen kan geen sprake zijn als de ondergrond stabiel is. Op volle grond is dat in het geheel niet gewaarborgd. 

2. PIR en PUR isolatie kunnen hoegenaamd niet tegen vocht, dus op volle grond zou men XPS isolatie moeten plaatsen (niet hygroscopisch), maar daar heb je het gegeven dat de isolatiewaarde van XPS 50% slechter is dus 50% dikker isoleren. Een vloerplaat ligt gewoonlijk al minstens een tiental cm boven straatniveau, dus als het vroeger geen problemen gaf met de vloer direct op zavel, zal men met een betonplaat van 12cm ook niets moeten vrezen en zal deze poederdroog blijven.

3. Juist dat was vroeger inderdaad een gangbare zaak, met ook de gevolgen na 15 jaar van hier en daar verzakkingen en na 25 jaar alles uitbreken en opnieuw beginnen. Ik denk dat geen enkele architect nog zo iets zal ontwerpen en laten uitvoeren onder zijn verantwoordelijkheid. Ik denk niet dat uw beschrijving terug te vinden is in de aanbevelingen en regels van goed vakmanschap bij het WTCB.

Charel
554 thumb_up 2525 comment
5 maanden geleden

Hugo, je zal het met me eens moeten zijn dat de aangestampte volle ondergrond minder indrukbaar is dan bijvoorbeeld 20 cm Resol of xps. In de vloeropbouw volle grond, islolatie, chape, vloer is de isolatielaag onmiskenbaar de zwaktste schakel. Moest dus de vloer verzakken dan zal dat altijd door de zwakste schakel zijn, de isolatie dus, en kan dat onmogelijk door de daaronder gelegen stabielere ondergrond zijn.

Die ondergrond kan niet verzakken als niet eerst de isolatielaag verzakt. En dat zal niet gebeuren want zoals je zelf aangeeft verdeelt de chape het gewicht gelijkmatig over het ganse oppervlak en kan er dus van plaatselijke verzakkingen geen sprake zijn. 

Er zijn nog legio voorbeelden van vloeren die soms al meer dan 100 jaar bestaan, die rechtsteeks zijn gemorteld op de aangestampte volle grond en geen spoor van verzakking vertonen. Maar hetgeen ik voorstel mag je hier eigenlijk niet eens mee vergelijken hier heb je immers nog bijkomend drukverdelende chapelaag . Geen sprake van dat zulke vloer ook maar enigzins kan verzakken !

Of Wtcb daar een oordeel over heeft weet ik niet, ik heb daar nooit iets over gehoord of gelezen. Moest jij me zoiets kunnen doorgeven dan graag.

Verder kan ik enkel maar zeggen dat dit geen abnormaliteit is en dat dit zeer vaak zo wordt toegepast bij renovaties.

Maar ik weet ook wel dat er architecten en aannemers zijn die, nodig of niet nodig, bijna automatisch daar ook nog een onderliggende betonlaag voorzien onder het motto "baat het niet, het schaadt ook niet en mijn verdienste gaat er enkel op vooruit". 

Maar zulke totaal onnodige ingrepen schaden wel de beurs van de opdrachtgever en daar wordt vaak te weinig rekening mee gehouden.

Je hebt wel een punt met die isolatie, ik zou hiervoor ook geen pur nemen maar xps. Die hoeft wel niet eens zo dik te worden voorzien voor dezelfde isolatiewaarde. Xps-platen (Lambda rond de 0,033) versus gespoten pur (lambda rond de 0,026). Dus ongeveer 20 cm xps ipv 15 cm pir. Dat is dus 25 % meer en geen 50 %.

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.