Livios: Bouwen aan morgen


Reageer

Verwijderen bekistingshout voor montage drainage folie?

Paske
0 thumb_up 7 comment Bouwer
#Beton: fundering, kelder en welfsels · 6 maanden geleden

Hallo,

situatieschets : nieuwbouwwoning in opbouw, staat bijna water- en winddicht via SOD firma.
Alles is geplaatst zoals in lastenboek beschreven. 
Alleen is er één probleempje: open kopse voegen dienen vrij te blijven ter drainage en verluchting spouw.
Dit heeft als gevolg, dat oprit / terras 16 cm onder vloerpas komen te liggen.
Wat maakt, dat ik aan de garagepoort een plaatselijke verhoging zou moeten voorzien van een 10 a 14 cm, als ik net onder de open voegen blijf met m'n oprit. Dit lijkt nergens op, en overweeg dan ook om alles (oprit /terras) een 10 cm te verhogen. Omdat hierdoor de open kopse voegen verzonken komen te liggen, zou ik een harde drainage nopenfolie tegen de wand te plaatsen met afwerkingsplint. Evenwel zoals u op de foto kan zien, zijn de bekistingspanelen nog aanwezig, en kan hierdoor de noppenfolie niet mooi strak tegen de fundering geplaatst worden. Moet men deze bekisting verwijderen, en zo ja hoe?
Daar de ondernemer me reeds verteld had (voor ik dit "probleem" zag) dat men dit niet zo gemakkelijk kan verwijderen.
Of zijn er nog oplossingen om mijn probleem op te lossen of te milderen?
Zie foto en pdf 
Alvast bedankt.

Charel
491 thumb_up 2143 comment Andere professioneel
6 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Paske,

Ik zie nu pas de bijgevoegde tekenning.

Volgens die tekening zouden er drie waterkeringen moeten zitten.

De eerste op -18 cm, dat is degene die je op de foto naar buiten ziet hangen. De open voeg daarboven zou in feite niet nodig moeten  zijn.

De tweede zou dan twee lagen hoger moeten zitten of op - 11,5 cm. Het is die waterkering waarboven de open voegjes moeten zitten en waar je met de verharding zou moeten onderblijven.

De derde zit nog een laag hoger of op enkele cm boven de o-pas (binnenvloerpas).

Ik zou dan toch nog eens goed nazien of die open voeg die je hebt aangeduid geen toevalligheid is en dat de echte open voegen die je op geregelde afstand zou moeten terugvinden niet een paar lagen hoger zitten.

Moest dat niet zo zijn dan is hier sprake van een ernstige constructiefout, en dan ben ik toch benieuwd hoe uw aannemer en architect hierop gaan reageren.