Livios: Bouwen aan morgen


Reageer

Verwijderen bekistingshout voor montage drainage folie?

Paske
0 thumb_up 7 comment Bouwer
#Beton: fundering, kelder en welfsels · 6 maanden geleden

Hallo,

situatieschets : nieuwbouwwoning in opbouw, staat bijna water- en winddicht via SOD firma.
Alles is geplaatst zoals in lastenboek beschreven. 
Alleen is er één probleempje: open kopse voegen dienen vrij te blijven ter drainage en verluchting spouw.
Dit heeft als gevolg, dat oprit / terras 16 cm onder vloerpas komen te liggen.
Wat maakt, dat ik aan de garagepoort een plaatselijke verhoging zou moeten voorzien van een 10 a 14 cm, als ik net onder de open voegen blijf met m'n oprit. Dit lijkt nergens op, en overweeg dan ook om alles (oprit /terras) een 10 cm te verhogen. Omdat hierdoor de open kopse voegen verzonken komen te liggen, zou ik een harde drainage nopenfolie tegen de wand te plaatsen met afwerkingsplint. Evenwel zoals u op de foto kan zien, zijn de bekistingspanelen nog aanwezig, en kan hierdoor de noppenfolie niet mooi strak tegen de fundering geplaatst worden. Moet men deze bekisting verwijderen, en zo ja hoe?
Daar de ondernemer me reeds verteld had (voor ik dit "probleem" zag) dat men dit niet zo gemakkelijk kan verwijderen.
Of zijn er nog oplossingen om mijn probleem op te lossen of te milderen?
Zie foto en pdf 
Alvast bedankt.

Charel
491 thumb_up 2144 comment Andere professioneel
6 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Meestal zitten er twee waterkeringen, de  eerste op het fundament. Hierop worden dan een tweetal lagen steen gemetseld om daarop dan de waterkering te plaatsen die doorloopt tot in het binnenspouwblad en waarboven men die open voegjes laat.

Hier lijkt het of er maar één waterkering is (enkel de onderste). Dit is dan ook voorzien voor een afwerking van de verharding die minstens een halve laag onder die waterkering ligt. Onder die waterkering zou dan nog minstens één laag netjes afgewerkte gevelsteen moeten te zien zijn. Wellicht is dat hier niet het geval, op die hoogte zie je nu een slordig uitstekende folie en een in de weg zittende bekisting. Die moet men dan al zeker verwijderen !

Je zou één en ander nu kunnen oplossen door inderdaad de verharding hoger te laten komen door te werken met een drainering met een folie of met een strook keien maar het is plantrekkerij en niet volgens de regels.

Uw muren zullen hierdoor zeer vaak vochtig blijven door opspattend water of door sneeuw. Ook is lang niet zeker dat die drainage ten allen tijde zijn werk zal kunnen doen. Op den duur zullen zowel die noppenfolie als het keienbed dichtgeslibd raken door zand en vervuiling.

Ik zou toch nog eens goed onderzoeken of er niet een tweede waterkering zit, maar vooral zou ik dit ter plaatse willen bespreken met de aannemer in aanwezigheid van de architect. 

Laat u niet doen !