Forum

Gemene muur in tuin optrekken van 2,14 tot 3,45 meter. Mag dat ?

averhamme
0 thumb_up 1 comment Andere particulier
#Veranda en bijgebouwen · 7 maanden geleden

Beste Livios, 

Onze buurman, vrij beroeper, wil zijn kantoor uitbreiden door in zijn tuin bij te bouwen.

Tussen zijn en onze tuin is een gemene muur van 2,14 meter hoog.

De plafondhoogte van het bestaande kantoorgedeelte is 2,9 meter. Hij wil die hoogte behouden. Daardoor zou de dakopstand, boven op de muur op 3,45 meter komen.

Zijn perceel ligt aan de Noorderkant. De bouwaanvraag werd ingediend en zal vermoedelijk in januari worden goedgekeurd. 

Wij vinden deze opbouw veel te hoog, te meer die zicht wegneemt op de hemel en een mooie boom in zijn tuin. 

Wat kunnen onze argumenten zijn om de opbouw lager te laten worden, wetende dat er al een aanbouw, vergaderzaaltje, is waarvan de plafondhoogte slechts 2,44 meter is ? 

In het verlengde van het voorgaande: het betreft een gemene muur. Hij zou bouwen op 'zijn helft' van de muur. Mag dit zomaar ? Wij zijn immers beiden eigenaar van de muur.

Dank voor het antwoord !

Alle reacties

Patrico
53 thumb_up 540 comment
7 maanden geleden

Best controleer je dit ook even met de gemeente, hij zal in elk geval een bouwvergunning moeten aanvragen waarna jij je protest kan formuleren of evt. naar de vrederechter kan trekken.

Ik dacht dat het zo was dat een gemene muur éénzijdig kan verhoogd worden mits hij u niet benadeelt: vb.verminderen van lichtinval, wegnemen van de zon, ... en de verhoging moet ook een bepaald nut hebben.

Dan moet je ook nog bekijken of je geen schade gaat ondervinden van de verhoging aan de bestaande gemene muur. Bouwen op zijn helft van de muur, is alles hiervoor berekend?

Hugo C.
299 thumb_up 1727 comment
7 maanden geleden

Bij ontstentenis van enige regelgeving is het burgerlijk wetboek van toepassing (art 653 .v.) en dat spreekt van 32 dm (3,20m) in grote steden en 26dm in kleinere.

Maar ik vrees dat u niets met succes  zal kunnen ondernemen om zijn bouwplannen te wijzigen.  Een vereiste plafondhoogte voor woningen is nu 2.60m in vele gemeenten. Kantoorruimtes met tewerkgesteld personeel vereisen nog meer hoogte. Dus als hij een recht tot bouwen op gelijkvloers heeft, dan is 3.20 tot 3.60m geen uitzonderlijke hoogte.

U kan altijd bezwaar indienen maar ik vrees voor uw verloren tijd en postzegels.

averhamme
0 thumb_up 1 comment Andere particulier
7 maanden geleden

Dank voor je antworden, Patrico en Hugo.

Mbt bouwvergunning: Aangevraagd en zal vermoedelijk goedgekeurd worden. Ik had zelf contact met de stad. 

Gemene muur: Hij mag ons inderdaad niet benadelen. Gezien het onze noorderkant betreft, neemt hij geen zon af. Dat is tenminste de redenering. Hij neemt wel hemelzicht en zicht op een boom af. 

Dat burgerlijk wetboek: Wordt dit toegepast ? Ik vermoed dat er vele voorbeelden zijn waar die hoogte helemaal niet wordt toegepast.

Mbt plafondhoogte: Ik vind dit weer, dit spreekt niet over de hogere plafonds bij tewerkgesteld personeel. Of ik zie iets over het hoofd: https://overheid.vlaanderen.be/advies-bij-werkplekinrichting en https://www.antwerpen.be/docs/Stad/Stadsvernieuwing/Bestemmingsplannen/SVO_11002_233_10007_00002/SVO_11002_233_10007_00002_0000Document_sv.html#c18e6919-045e-4861-a806-c03385a74f7a 

Klopt het dat wij vooral zullen moeten aanbrengen dat er zicht en licht verloren gaat ? 

Luc Vandamme
47 thumb_up 335 comment
7 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Beste averhamme,

Al de argumenten voor een bezwaar bij een omgevingsvergunning moeten administratief zijn, het gaat hier immers om een administratieve procedure die controleert of de aanvraag niet tegengesteld is aan de wetgeving ter zake.

Jouw argument "Klopt het dat wij vooral zullen moeten aanbrengen dat er zicht en licht verloren gaat ?" is puur burgerlijk en past spijtig genoeg niet in deze procedure en doet er  dan ook niet toe. U kan wel achteraf een burgerlijke procedure  inspannen, maar of dit nog iets zal brengen, is maar de vraag.

In de administratieve procedure kan u wel invloed uitoefenen.
Uw argumenten zullen van de aard moeten zijn, dat de aanvraag van betrokkene bevoorbeeld niet voldoet aan een RUP, aan een verkavelingsplan, aan milieurichtlijnen die specifiek zijn voor dat gebied, zorgt voor verkeersoverlast (bedrijven mogen niet in dat gebied extra verkeer veroorzaken of  moeten zich in een totale bezoekersdruk inpassen bvb er is al een supermarkt die voor bijkomend verkeer en bijkomende milieubelasting zorgt, er zijn niet genoeg parkeerplaatsen voorzien om x aantal mensen te werk te stellen, ...). Uw argument kan dan aanleiding geven aan de betrokken gemeentelijke diensten die hun wettelijk verplicht advies moeten uitbrengen, om voorzichtiger om  te springen met hun advies / beperkingen op te leggen in hun advies of om eerst een bijkomende studie uit te voeren voor hun advies uit te brengen. Het college van Burgemeester en Schepenen heeft nog steeds het laatste woord, maar zij zullen het moeilijker hebben om iets  goed te keuren als er negatieve of beperkende adviezen werden verleend door de administratie, die zij als college niet gevolgd hebben.

Natuurlijk moet je dit enkel doen als er een reëel probleem van ernstige benadeling kan voordoen, voor u of voor de wijk.

Hugo C.
299 thumb_up 1727 comment
7 maanden geleden

Ik heb 3 concrete en gelijkaardige gevallen gehad en telkens werdt het bezwaar afgewimpeld (soms in mijn voordeel)

1. Optrekken van gemene muur naar 4.40 voor overdekken van autostaanplaatsen (+ groen dak)

Muur staat op 3m van woonst en is zuid-west gericht. Duidelijk minder bezonning en belichting: argument: hinder minimaal

2. Optrekken van scheimuur tot 6.20 (gelijkvloers overal dichtgebouwd ) orientatie oost. Bezwaar geweigerd - hinder minimaal 

3. Optrekken scheimuur tot 6m wegens uitbouw appartement op Niv 0 en Niv 1 - orientatie NO. Heel beperkte hinder van bezonning en belichting. Bezwaar geweigerd.

In uw situatie ligt de verhoogde scheimuur ten noorden, dus absoluut geen hinder inzake bezonning en belichting. Ik vrees dat u een beperkte verhoogde scheimuur zal moeten gedogen.

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.