Forum

Gebrekkige info dienst omgeving.Overdoen aanvraagprocedure voor bekomen vergunning. Aansprakelijheid

Kandidaat-bouwheer853
0 thumb_up 17 comment Andere particulier
#Veranda en bijgebouwen · 1 jaar geleden
Deze vraag is goed beantwoord

Vooraleer een aanvraag tot bekomen van omgevingsvergunning voor een tuinhuis en aanpalende carport (in een BPA) in te dienen, zijn we eerst 3 maal langs geweest op de gemeente om informatie in te winnen om zeker volledig perfect volgens de regels te werken.

Alles was telkens zeer eenvoudig en zou goedgekeurd worden.  Papieren aanvraag werd ingediend en in digitaal dossier ingevoerd. Dossier werd volledig en vooral ONTVANKELIJK VERKLAARD. Openbaar onderzoek werd gestart en 30 dagen aanplakking. Gemeenteretributie werd betaald. Er waren geen klachten of opmerkingen.

Via een gewone e-mail (BUITEN het digitaal loket) werd plots gevraagd hen dringend op te bellen.  Bij een bezoek op het kantoor werd er ons gezegd dat de vergunning toch NIET kon afgeleverd omdat de verkeerde procedure werd toegepast. Maxiumoppervlakte van meer dan 40m2 is met architect.

Ze hebben meteen mondeling toegegeven dat ze zich vergist hebben en dat ze het eerder moesten gezien en gezegd hebben. Missen is menselijk, maar we mogen het hen niet kwalijk nemen. Het moest allemaal zo rap gaan…… Normaal zeggen ze altijd dat het met een architect moet zijn, nu niet, VERGETEN en pas gezien bij het opmaken van een of ander advies.

Op onze kosten zou de ganse procedure moeten worden overgedaan (inclusief ganse openbaar onderzoek, aanplakking,…) en zouden we de ingediende aanvraag zelf moeten INTREKKEN….

Die administratieve medewerker gaat hier blijkbaar toch zeer kort door de bocht.  De burger kan toch totaal niet opdraaien voor die administratieve blunders en de foute of zeer gebrekkige informatie van de lokale overheid.

Wat nu ?  Wie moet voor de kosten gaan opdraaien en wie is aansprakelijk voor de niet-correct verstrekte informatie, de ondervonden schade en de opgelopen vertraging ?

Schending van verschillende regels van behoorlijk Vlaams bestuur en van de deontologie van de ambtenaar ? Toepassing klachtendecreet ?

BEDANKT voor alle raad en info vanwege de forumleden.

Kris M
491 thumb_up 2309 comment Andere particulier
1 jaar geleden · Bedankje ontvangen

Tja.  De ambtenaar had niet direct gezien dat u de foutieve procedure opgestart had (vereenvoudigde ipv complete met architect omdat meer dan 40m2 te vergunnen is).  Mogelijks bekeek hij toen pas voor t eerst inhoudelijk het dossier wat zijn volste recht is.

k Denk niet dat een rechter schadevergoeding zal toekennen voor een fout die je zelf gemaakt had (maar een alertere ambetantenaar misschien direct zou opgemerkt hebben ...). 

Hugo C.
306 thumb_up 1815 comment
1 jaar geleden · Bedankje ontvangen

Kunnen ze niet akkoord gaan als je nu een architect aanstelt en die dan een en ander bevestigt? Vermoedelijk zitten ze zelf verveeld met de zaak en is dat misschien een aanvaardbare compromis.

Kandidaat-bouwheer853
0 thumb_up 17 comment Andere particulier
1 jaar geleden

Inderdaad, ze zitten met de zaak verveeld.

Er werd zonet een onderhoud met de burgemeester en de schepen van Ruimtelijke Ordening gemaakt om snel en rustig tot een pragmatische oplossing of compromis te komen.

Keon
28 thumb_up 231 comment Andere particulier
1 jaar geleden · Bedankje ontvangen

.

Alle reacties

Kris M
491 thumb_up 2309 comment Andere particulier
1 jaar geleden · Bedankje ontvangen

Tja.  De ambtenaar had niet direct gezien dat u de foutieve procedure opgestart had (vereenvoudigde ipv complete met architect omdat meer dan 40m2 te vergunnen is).  Mogelijks bekeek hij toen pas voor t eerst inhoudelijk het dossier wat zijn volste recht is.

k Denk niet dat een rechter schadevergoeding zal toekennen voor een fout die je zelf gemaakt had (maar een alertere ambetantenaar misschien direct zou opgemerkt hebben ...). 

Hugo C.
306 thumb_up 1815 comment
1 jaar geleden · Bedankje ontvangen

Kunnen ze niet akkoord gaan als je nu een architect aanstelt en die dan een en ander bevestigt? Vermoedelijk zitten ze zelf verveeld met de zaak en is dat misschien een aanvaardbare compromis.

Kandidaat-bouwheer853
0 thumb_up 17 comment Andere particulier
1 jaar geleden

Inderdaad, ze zitten met de zaak verveeld.

Er werd zonet een onderhoud met de burgemeester en de schepen van Ruimtelijke Ordening gemaakt om snel en rustig tot een pragmatische oplossing of compromis te komen.

Kandidaat-bouwheer853
0 thumb_up 17 comment Andere particulier
1 jaar geleden

Het is bijlange niet de bedoeling om er een rechtszaak van de te maken.

Doch, na drie informatiebezoeken bij de dossierbeheerder én het feit dat de administratie zelf het dossier in het digitaal systeem heeft ingevoerd en vervolgens het dossier "ontvankelijk" te verklaren, hadden ze toch wel meteen correcte, betrouwbare en accurate moeten verstrekken.

Hoe dan ook we streven naar een pragmatische en rustige oplossing die kadert in die van langsom ingewikkelder geworden materie. 

Kandidaat-bouwheer853
0 thumb_up 17 comment Andere particulier
1 jaar geleden

Zonet kreeg ik via een familielid, bevriend met een architect, volgende bepaling van de Vlaamse Regering mee.

 Artikel 1/1. (22/11/2018- ...)

De medewerking van een architect is NIET verplicht voor de hiernavolgende handelingen:
1° …………..;
2° ……………..
3° de volgende bouwwerken:
a) …………….
b) een tuinhuisje, een bergplaats, een garage of een carport;
………..
met een maximumoppervlakte van 40 vierkante meter PER GEBOUW of CONSTRUCTIE …………
Als aan een bestaand gebouw wordt aangebouwd, dan mogen de bouwwerken noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van de aanpalende gebouwen wijzigen;

…………………..

Artikel 2. 

De medewerking van een architect is NIET verplicht voor de handelingen waarvoor de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening een vergunning voorschrijft terwijl de decreten en besluiten met betrekking tot de ruimtelijke ordening een dergelijke vergunning niet vereisen.

……………………….

INTERPRETATIEe => Een tuinhuisje, een bergplaats, een garage of een carport;

Zijn een tuinhuisje, een bergplaats, een garage of een carport nu 1 dan wel 4 verschillende constructies…???
Al dan niet achtereenvolgend te vergunnen….

Volgens de architecten en de advocatenwereld zou dit serieus discussievoer zijn, vatbaar voor verschillende interpretaties zowel door de vergunningsaanvragers als door de gemachtigde omgevingsambtenaren…….

De advocaten roepen het voordeel van de twijfel in….

Dus complexiteit alom, maar een compromis is en blijft uiteraard stevig aan te raden !

Ter losse info aan het bouwforum meegegeven.

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.