Forum

Omheining buur staat verkeerd

Ronald76
0 thumb_up 7 comment Bouwer
#Tuinafsluiting · 1 maand geleden

Mijn buur heeft een omheining volledg op mijn perceel geplaatst ipv op de perceelgrens.  Hij wil deze niet omzetten,   hij wil geen voorstel in verzoening en wil geen gezamenlijke landmeetkundige afpaling.    Paalstenen zijn duidelijk zichtbaar. Kan ik deze omheining als mijn eigendom beschouwen? En afbreken? 

Alle reacties

Patrico
24 thumb_up 278 comment
1 maand geleden · Bedankje ontvangen

Ik veronderstel dat het gaat om een recente omheining. Dan moet jij het eigenlijk bijna gaan opeisen anders is het na 30 jaar zijn stuk. Je zou kunnen besluiten dat het je eigendom is en verplaatsen of afbreken maar dat gaat de situatie doen escaleren.

Eerst altijd aangetekend in gebreke stellen met een termijn waarin je vraagt de omheining te verplaatsen naar zijn stuk. Vervolgens kan je naar de vrederechter stappen, je gaat altijd in je gelijk gesteld worden.

Om geen jarenlange burenruzie te krijgen zou je ook kunnen overeenkomen dat hij de omheining verplaatst naar de perceelsgrens en dat je ze gemeenschappelijk maakt door bv. de helft van de kosten van de omheining of de helft van de verplaatsingskosten te betalen uit goodwill.

Ronald76
0 thumb_up 7 comment Bouwer
1 maand geleden

De omheining is inderdaad recent.  Een ingebrekestelling werd verstuurd,  maar verliep 2 maanden geleden.  De buur heeft de omheining niet verplaatst.  Wil totaal niet meewerken. Ik zie dit als laatste optie.  Een juridische procedure kan lang aanslepen .  En ik heb geen zin om hier nog veel tijd in te steken. 

Hugo C.
283 thumb_up 1484 comment Bouwer
1 maand geleden · Bedankje ontvangen

Van een juridische procedure moet u in eerste instantie geen schrik hebben. U kan een verzoekschrift richten aan de vrederechter + attest van woonst van uw buur (op gemeentebestuur te verkrijgen). Na partijen gehoord te hebben zal hij waarschijnlijk een landmeter aanstellen en op basis van zijn bevindingen een vonnis vellen. En de in het ongelijk gestelde partij zal uiteindelijk alle kosten moeten betalen.

En zoals hier reeds aangehaald: de verjaringstermijn begint te lopen. Na 30 jaar is de toestand definitief en onherroepelijk.

Patrico
24 thumb_up 278 comment
1 maand geleden · Bedankje ontvangen

Zolang moet zo een procedure niet duren hoor, volg de weg die Hugo omschreven heeft. Als hij niet wil luisteren is dat je enige uitweg. Heb je trouwens geprobeerd een gesprek aan te gaan waarin jij wat goodwill toont (bv. helft verplaatsingskosten betalen, helft omheining betalen, ... ) ?

Ronald76
0 thumb_up 7 comment Bouwer
1 maand geleden

Ik had mijn buur voorgesteld om een papier op te maken waarin ik verklaarde de omheining te gedogen tot ik mijn perceel zou verkopen of mijn kinderen het zouden overnemen.  Hij wou niet. Want dan moest hij het uiteindelijk toch afbreken.   Ik denk dat dat toch als geste kan dienen. Meebetalen heb ik niet gedaan,    heeft hij ook niet gevraagd.  De originele omheining,  die trouwens wel juist stond,  was mij goed genoeg. 

Patrico
24 thumb_up 278 comment
1 maand geleden · Bedankje ontvangen

Dan zal de enige weg nog zijn dat je via het vredegerecht je gelijkt probeert te halen.

Patrico
24 thumb_up 278 comment
1 maand geleden

Laat zeker nog iets weten hoe het eindigt.

StaalBouw
29 thumb_up 192 comment
1 maand geleden

Van een juridische procedure moet u in eerste instantie geen schrik hebben. U kan een verzoekschrift richten aan de vrederechter + attest van woonst van uw buur (op gemeentebestuur te verkrijgen). Na partijen gehoord te hebben zal hij waarschijnlijk een landmeter aanstellen en op basis van zijn bevindingen een vonnis vellen. En de in het ongelijk gestelde partij zal uiteindelijk alle kosten moeten betalen.

En zoals hier reeds aangehaald: de verjaringstermijn begint te lopen. Na 30 jaar is de toestand definitief en onherroepelijk.

Ik moet hier toch enige, niet onbelangrijke nuances aan toevoegen.

Al wat jaren geleden hadden we een vergelijkbaar probleem met een buur. Dankzij allerlei vertragingsmanoeuvres van hun raadsman met medewerking van een bevriend landmeter heeft de hele procedure ongeveer drie jaar geduurd. De plannen van de landmeter aangesteld door de vrederechter kon men uiteraard niet betwisten, dus uiteindelijk hebben de buren hun staart moeten intrekken. Zij werden ook veroordeeld tot het betalen van gerechts- en landmeterkosten maar de algemene veronderstelling dat de verliezende partij alle kosten (dus ook uw advocaatskosten) moet betalen is pertinent fout. Dit is al sinds de invoering van de rechtsplegingsvergoeding (1 januari 2008) niet meer van toepassing.

De rechtsplegingsvergoeding is slechts een forfaitaire tegemoetkoming in uw kosten en erelonen van uw advocaat (art. 1022 Ger.W.) en slechts een peulschil in vergelijking tot de werkelijke erelonen. Daarenboven werd toen ook nog eens de BTW op erelonen verhoogd van 6% naar 21%. Dit alles is in veel gevallen toch een serieuze hap uit uw eigen budget en dit om uw recht te doen gelden.

We hebben destijds ongeveer 5000 € aan kosten en erelonen zelf moeten ophoesten, ondanks het feit dat de buren volledig te onrechte en met onredelijk karakter de procedure opgestart doch verloren hebben.

Los daarvan kan u dit niet zomaar voorbij laten gaan, uw buur heeft blijkbaar reeds een onredelijk karakter en de verstandhouding zal er zeker niet op verbeteren.

Het voorstel van Patricio hierboven zou ik wel eerst nog overwegen:

De omheining verplaatsen naar de perceelsgrens en gemeenschappelijk maken door de helft van de totale kosten te betalen maar dit kan enkel als de perceelsgrens correct bepaald is met onderling akkoord. Indien uw buur akkoord is, leg dan alles schriftelijk en ondertekend vast.

Indien geen akkoord -> vrederechter !

Patrico
24 thumb_up 278 comment
1 maand geleden · Bedankje ontvangen

Bij sommige verzekeringen is een rechtsbijstand inbegrepen, vraag dit zeker ook eens na.

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.