Forum

Buur plaatst omheining op mijn grond

Anneke73
0 thumb_up 4 comment Andere particulier
#Tuinafsluiting · 8 maanden geleden

Een tijdje geleden plaatste mijn buurman zijn omheining die tot halverwege  onze perbeelen loopt,  op mijn grond.  Ik bracht hem op de hoogte.  In eerste instantie wou hij dat weerleggen,  maar na wat meten wou hij mij een financiële compensatie geven.  Ik wou dat niet en stelde een voorstel in verzoening voor.  Eerst ging hij akkoord.  Ik stuurde hem ter controle het voorstel op met in bijlage een afpalingsplan van zijn grond om duidelijk te maken bij de vredenrechter over welke percelen het ging. Nu gaat de buur niet meer akkoord met een verzoening omdat op het afpalingsplan zijn grond 11 cm breder zou zijn dan in werkelijkheid.  

Hij beweert nu dat mijn  omheining (die loopt over 1/3  van de perceelslengte) die tussen onze percelen staat sinds 1987, op zijn grond staat.  De oude paalsteen heb ik gevonden.  Hieruit blijkt dat mijn omheining perfect tegen de perceelgrens staat.  Ik hen een ingebrekestelling gestuurd waarin ik eis dat hij zijn omheining omzet.  Hij laat niets meer van zich horen. Kan hij ergens gelijk krijgen omwille van dat plan?  Wat kan ik nog doen? 

Alle reacties

StaalBouw
29 thumb_up 197 comment Andere particulier
8 maanden geleden · Bedankje ontvangen


Een tijdje geleden plaatste mijn buurman zijn omheining die tot halverwege  onze perbeelen loopt,  op mijn grond.  Ik bracht hem op de hoogte.  In eerste instantie wou hij dat weerleggen,  maar na wat meten wou hij mij een financiële compensatie geven.  Ik wou dat niet en stelde een voorstel in verzoening voor.  Eerst ging hij akkoord.  Ik stuurde hem ter controle het voorstel op met in bijlage een afpalingsplan van zijn grond om duidelijk te maken bij de vredenrechter over welke percelen het ging. Nu gaat de buur niet meer akkoord met een verzoening omdat op het afpalingsplan zijn grond 11 cm breder zou zijn dan in werkelijkheid.  

Hij beweert nu dat mijn  omheining (die loopt over 1/3  van de perceelslengte) die tussen onze percelen staat sinds 1987, op zijn grond staat.  De oude paalsteen heb ik gevonden.  Hieruit blijkt dat mijn omheining perfect tegen de perceelgrens staat.  Ik hen een ingebrekestelling gestuurd waarin ik eis dat hij zijn omheining omzet.  Hij laat niets meer van zich horen. Kan hij ergens gelijk krijgen omwille van dat plan?  Wat kan ik nog doen? 

Van welk jaar dateert het huidige afpalingsplan?

U kan een landmeter-expert aanstellen in samenspraak met uw buur en met gedeelde kosten. Deze kan met de huidige middelen de exacte perceelgrens bepalen in tegenstelling tot landmeting van enkele decennia's geleden. Als uw buur daarmee akkoord gaat, kan er geen discussie meer zijn over de perceelgrens.

Hugo C.
294 thumb_up 1657 comment
8 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Probleem is altijd van waar moet men beginnen meten. Men kan wel van de perceelsgrens van de volgende buur beginnen meten, maar in hoeverre is die juist?

Probeer in elk geval ergens schriftelijk een bevestiging te krijgen van zijn verklaring dat de omheining sinds 1987 op zijn eigendom staat. Daarmee is dit meer dan 30 jaar en hoe dan ook onherroepelijk verjaard al is dit in uw voor of nadeel. Als u anderzijds de grenspaal weet zitten is dit ook een afdoend bewijs. 

Best stelt u hem nogmaals in gebreke per aangetekend schrijven en verwerk daarin ook zijn verklaring waarin hij zegt dat dit reeds sinds 1987 is (vanwaar dat jaartal?). Als u nog over een afpalingsplan beschikt versterkt dat uw positie. Vermeld ook dat, indien hij geen gevolg geeft aan uw schrijven, u de zaak zal voorleggen aan de vrederechter.

U kan dan een verzoekschrift aan de vrederechter opstellen. De vrederechter kan dan nog altijd beslissen om een landmeter aan te stellen om een en ander na te gaan en op basis daarvan een vonnis te vellen.

Hoe dan ook hebben de vroegere grenspalen een juridische waarde. Zeker als ze meer dan 30 jaar geleden geplaatst zijn omdat deze paaltjes juist de toestand bepalen, juist of fout, maar in elk geval verjaard.en dus definitief verworven in het voordeel of nadeel.

Anneke73
0 thumb_up 4 comment Andere particulier
8 maanden geleden

Beste,  

Dat afpalingsplan is van 1996. Mijn omheining staat er van 1987. De paalsteen is nog de originele paaksteen die geplaatsr is bij de verdeling van de gronden in de tijd van mijn oma.  Ergens in 1920-1930.

Alvast bedankt 

Anneke73
0 thumb_up 4 comment Andere particulier
8 maanden geleden

Beste, 

Ik 1987 heeft mijn moeder deze grond aangekocht,  nadat mijn oma overleden was.  Mijn vader heeft toen de achterzujde en een stuk van de zijkant voorzien van een degelijke omheining omdat hij er een tuintje wou aanleggen.  Voordien was er ook een omheining   maar met gewone Amerikaanse draad die vroeger gezet werd 

Alvast bedankt

Anneke73
0 thumb_up 4 comment Andere particulier
8 maanden geleden

Trouwens,  deze buurman woont nog maar 10 a 15 jaar hier.  De vorige eigenaren hielden zich wel aan de huidige perceelgrens. De nieuwe buurman heeft zich zelfs niet gehouden aan de paalsteen aan straatkant die duidelijk zichtbaar is.  De omheining werd volledig aan mijn zijde van de paalsteen gezet tot zels voorbij de paalsteen  

Hugo C.
294 thumb_up 1657 comment
8 maanden geleden · Bedankje ontvangen

Heeft uw buurman niet gevraagd om tussen te komen in de kosten van de afsluiting?

In elk geval als hij zo moedwillig is om bewust de afsluiting op uw eigendom te plaatsen, dan zou ik eisen dat hij de afsluiting op de perceelscheiding plaatst, ook al is dit maar enkele centimeters. Het is uw eigendom en daar moet een ander afblijven.

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.