Forum

Afbraak scheidingsmuur/draad door buren zonder zelf inspraak te hebben.

S. Boerendorp
0 thumb_up 1 comment Andere particulier
#Tuinaanleg en -onderhoud · 1 jaar geleden

Enkele weken geleden (begin april 2019) besloten onze buren zonder enige kennismaking naar ons toe om de de draad met klimop af te breken. Met zonder enige kennismaking bedoel ik specifiek: ik kom zondag morgen beneden en plots is de tuin verdubbeld bij wijze van spreke.

De vraag is nu wat wij hier tegen kunnen doen. Want zij willen (lees: eisen) dat wij meeebetalen aan een nieuwe omheining op de scheidingslijn. Wij zijn dit niet van zin aangezien wij 1) voor een voldongen feit staan, 2) er geen vriendelijk woord kan gezegd worden en onze privacy dagelijks geschonden word.

Dus:
1) Mogen de buren dit zomaar doen en is dit wel of geen strafbaar feit?
2) Moeten wij hieraan mee betalen?
3) Is dit een schendig van onze privacy?
4) Welke stappen kunnen wij ondernemen om deze omheining zo snel mogelijk terug te laten plaatsen zonder dat wij hier aan verplicht worden mee te betalen?

Ik heb mezelf al kort ingelezen in Art 663 van het BW. Maar deze lijkt zich enkel te specifieren binnen steden en voorsteden. Aangezien wij in een dorp wonen lijkt het me niet van toepassing hier (als ik verschillende andere artikels mag geloven).

Alle reacties

jean1986
11 thumb_up 60 comment
1 jaar geleden · Bedankje ontvangen

1) Dit hangt ervan af of de tuindraad OP de perceelgrens stond of niet. Indien de draad op het stuk grond van uw buren staat, dan is dit mogelijk. Anders kan jij de buren zelfs verplichten om de draad in oorspronkelijke staat te herstellen vermits dit uw medeeigendom is. In jullie geval is er zelfs sprake van een levende gemene haag (klimop). Dus jullie buren hadden deze enkelzijdige beslissing niet mogen nemen.

2) Jullie moeten hier niet mee voor betalen, de buren MOETEN de nieuwe afscheiding nu zelfs op hun eigen perceel zetten. Zo kan jij nog steeds een afscheiding naar keuze plaatsen.

3) Schending van privacy niet, maar als de draad op de perceelgrens staat is dit jullie medeeigendom. Jullie eigendom is dan wel geschonden.

4) Jullie buren aangetekend in gebreke stellen en jullie standpunt officieel kenbaar maken/Officieel klacht neerleggen en  bij een aanhoudend geschil naar de vrederechter stappen.

S. Boerendorp
0 thumb_up 1 comment Andere particulier
1 jaar geleden

Beste, alvast bedankt voor uw antwoord.

Graag zou ik nog enkele verdere vragen willen stellen.
De gemene afscheiding staat exact op de grens van de 2 percelen. De voormalige klimop daarentegen stond wel langs hun kant. In welke mate heeft dit invloed op de verplichting om de scheiding terug te herstellen. Want als ik u goed begrepen heb is de draad omwille van het feit dat deze exact op de scheiding van de 2 percelen staat medeeigendom van ons. Dus zouden zij deze moeten herstellen zonder hierbij ons aan een kost te verplichten. 
Daarnaast is het mogelijk ook nog belangrijk om mee te delen dat deze scheiding gezet is voordat wij zelf hier kwamen te wonen. Heeft dit ook invloed op een van uw antwoorden. Of blijft de omheining ook onder deze omstandigheden medeeigendom.

Nogmaals bedankt en met vriendelijke groet!

Charel
540 thumb_up 2418 comment
1 jaar geleden

Hoogstwaarschijnlijk stond die afsluiting op het eigendom van uw buren en waren zij alleen eigenaar hiervan. Het is al voldoende dat die afsluiting op 1 cm van de scheidingslijn staat om ze niet meer als gemeenschappelijk te kunnen zien. Probeer dit eerst te achterhalen alvorens klacht in te dienen of stappen te ondernemen, anders riskeer je van een koude kermis thuis te komen.

En in het geval die afsluiting dus inderdaad net op buurmans eigendom stond, hadden zij het volste recht om die afsluiting te verwijderen zonder u hiervan op de hoogte te brengen. Wellicht was de relatie tussen u en uw buur al niet goed en heeft men daarom geoordeeld om u daarvan niet op voorhand te verwittigen.

Nu, wat betreft die nieuwe afsluiting is het meestal aangewezen om die samen te bekostigen en op de perceelsgrens te plaatsen . Je moet dan wel overeenkomen over het type van afsluiting en de kosten delen. Men kan echter niet verplicht worden om akkoord te gaan met een gemeenschappelijke afsluiting, noch om daaraan mee te betalen.

Zowel jij als de buurman kunnen eenzijdig beslissen om een eigen afsluiting op eigen kosten te plaatsen net binnen de perceelsgrens. 

jean1986
11 thumb_up 60 comment
1 jaar geleden

Als de afscheiding OP de perceelgrens stond, hadden uw buren enkel de klimop mogen verwijderen. Het feit dat de draad al geplaatst was voor jullie eigenaar werden, staat hier los van. Er zijn dus volgende mogelijkheden:

1) de draad word in de oorspronkelijke staat terug geplaatst OP de perceelgrens.

2) Uw buren plaatsen een nieuwe omheining op HUN perceel (ook dan zouden ze de draad OP de perceelgrens in principe terug moeten herstellen) Maar in jullie geval zou ik dit niet op de spits drijven.

In beide gevallen zullen de buren de kosten moeten dragen. Dit had anders geweest moesten jullie akkoord gegaan zijn met een nieuwe afsluiting (op de perceelgrens) waar beide partijen inspraak hadden gehad. In dat geval hadden de kosten gedeeld moeten worden aan beide partijen.

Maar zoals Charel ook aangeeft: Wees zeker dat de afscheiding daadwerkelijk op de perceelgrens stond.

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.

Weet jij het antwoord op deze vragen?