Livios: Bouwen aan morgen


Yvoir

    Lid sinds 15/12/2018

  • Bouwer
  • Lid sinds 15/12/2018
  • 1 vraag gesteld
  • 2 vragen beantwoord
  • 0 vragen goed beantwoord
  • 0 keer gequote door een ander
  • 0 bedankjes ontvangen
  • 0 leden bedankt

Geschiedenis


Luchtvochtigheid in nieuwbouwwoning

33 reacties ·

Reactie van TimPicarelle

Blijven uw raamroosters open staan in de winter? Overal waar ik langs ga staan die dicht omdat er teveel koude doorkomt. Dat is dan ook vaak de reden van te droge lucht. Te weinig ventilatie toevoer in combinatie met verwarmen zorgt voor droge lucht.

Luchtvochtigheid in nieuwbouwwoning

33 reacties ·

Reactie van Yvoir

Momenteel zitten we al op 32 wat toch laag is gelet de winter nog maar net begonnen is. 

Als het regent zet ik snel alles open in de hoop wat vocht binnen te krijgen. 

Een c+ kan je niet echt instellen naar luchtvochtigheid ik kan de sensoren wel allemaal op minimum zetten denk ik 

Maar heb dan schrik om alles te ontregelen. 

Ik heb in een handleiding van renson ooit gezien hoe je de "fichkes" moet zetten om het minimum af te zuigen

Luchtvochtigheid in nieuwbouwwoning

33 reacties ·

Reactie van Hugo C.

Volgens mij heeft het geen zin om de vochtigheid in de woning bij te stellen in geval van ventilatie C of D.

Als je rekent met een ventilatiedebiet van 100m³/uur dan is teoretisch in de woning de lucht volledig afgevoerd en vervangen door buitenlucht binnen de 3 uur. Dus zou je continue de aangevoerde lucht aan de bron moeten bevochtigen wat zeker bij een type C ventilatie onbegonnen werk

is, zoniet onmogelijk. Ik stel mij tevreden met de constante relatieve vochtigheid van 25% met de

wetenschap dat er continue buitenlucht wordt aangevoerd en de absolute vochtigheid van die lucht niet

gewijzigd wordt.

Luchtvochtigheid in nieuwbouwwoning

33 reacties ·

Reactie van Laforce Erwin


Als je klaagt over "rookgassen aangezogen" dan is je systeem niet degelijk geplaatst en staan de aanvoer/afvoeren te dicht bij elkaar 


Dat is pas flauwe kul.

Door de moderne houtkachels en pelletkachels, komt de rookgas veel kouder uit de schouw en valt die als een baksteen naar beneden, zodat de buren met hun ventillatiesysteem de rookgassen binnentrekken. Ik ondervind het hier regelmatig met aan beide kanten buren die stoken. Mijn in- en uitlaat van de ventillatie staan aan verschillende zijden van mijn woning. Hetzelfde effect zou ik hebben als ik een C systeem zou hebben.

Luchtvochtigheid in nieuwbouwwoning

33 reacties ·

Reactie van Charel

Iceberg,

Ik heb gezegd dat het een wel erg tochtige woning moet zijn om zonder ventilatie toch een luchtverversing volgens de normen te kunnen hebben.

Ik bedoel met een tochtige woning gewoon een woning waar langs vele kanten openingen en spleten zijn. Bij niet windstille en koude tijden voelde je daar dan ook wel degelijk tocht die men probeerde te verminderen door allerhande trukjes zoals tochthonden onderaan de deuren, plakbandjes en mousse strookjes aan de ramen enzovoort.

Er moet sowieso voor voldoende ventilatie een zekere luchtverplaatsing zijn, daar kan je niet onderuit. In de meeste gevallen is dat iets van 100 tot 150 m³ lucht die elk uur door de woning moet stromen. Het tochtgevoel dat je daarbij verwacht komt niet zozeer van die luchtverplaatsing maar van het temperatuurverschil tussen de inkomende en de uitgaande lucht. Vermits dat temperatuurverschil bij een systeem D zeer klein is door de voorverwarming van de inkomende lucht, voel je dan ook die luchtverplaatsing niet, je hebt geen tochtgevoel.

Bij een systeem C is dat één van de zwakke punten, daar heb je in de winter soms een verschil van meer dan 20° tussen de in de woning aanwezige lucht en de lucht die er via de raamroosters wordt binnengetrokken. Vandaar ook de neiging om dan omwille van het onaangename tochtgevoel de ventilatierooster te sluiten met een vermindering van de luchtverversing tot gevolg.

De categorie woningen waarover je spreekt, woningen met een veel betere luchtdichting maar zonder ventilatiesysteem waren daarom soms ook en stuk ongezonder dan de oudere woningen. Het is vooral door die "verbeterde" woningen dat men de noodzaak van een ventilatiesysteem is gaan beseffen.

Luchtvochtigheid in nieuwbouwwoning

33 reacties ·

Reactie van ID_DIM

@Iceberg.

Tot zover ik zie heb ik nooit gesproken over "gezond D-systeem".
Dat is iets dat je er zelf bijverzint.

Ik sprak ook over plaatsing van mogelijke toevoer en afvoer en de wettelijke normen die gelden.
Je weet wel... die richtlijnen die niet enkel spreken over hoe ver ze van elkaar staan maar ook op welke minimum-hoogte en afstand van mogelijke schouwen en dergelijke ze moeten staan.
Een beetje vakman kijkt ook al eens buiten bij de buren hoe hun schouwen ed.. liggen.
100% zeker dat dit al veel van de klachten tegengaat... maar ja.

Verder zijn er ook veel mogelijkheden en opties qua C-systemen en D-systemen en gebruikte materialen. Aangezien de aard van dit forum, alsook nazicht naar de gebruikers, denk ik dat het veilig te stellen is dat ik algemeen kan antwoorden naar residentieele woningbouw en niet naar speciale projecten zoals ziekenhuizen.

Tenzij je echt dolgraag je gelijk wilt halen door zaken er bij te nemen die "hier" niet ter zake doen.
Daarvoor kan je beter terecht op de opmerkingen pagina van "Het laatste nieuws".


Verder is de algemene definitie van een C-systeem dat lucht mechanisch afgevoerd dient te worden.
Als je mij kan vertellen hoe lucht natuurlijk binnen komt zonder gebruik van ventilatieopeningen zou dat wel heel mooi zijn.

Als je een c-systeem hebt zonder roosters zou dit betekenen dat je huis een tochtgat is en niet deftig luchtdicht.
Als je mij zegt dat je via een andere motor lucht inblaast dan vertel ik je meteen dat je een D-systeem hebt zonder WTW.

Make my day.

Luchtvochtigheid in nieuwbouwwoning

33 reacties ·

Reactie van Luc Vandamme

@Iceberg.

....
Ik sprak ook over plaatsing van mogelijke toevoer en afvoer en de wettelijke normen die gelden.
....

Er zijn geen wettelijke normen, alleen oude richtlijnen van de WTCB en het is af te vragen of deze nog actueel zijn met de ervaring die er nu al bestaat.