Livios: Bouwen aan morgen


WouterPotters

  Lid sinds 05/12/2015

 • Verbouwer
 • Lid sinds 05/12/2015
 • 7 vragen gesteld
 • 3 vragen beantwoord
 • 0 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 0 bedankjes ontvangen
 • 8 leden bedankt


WouterPotters
 • Verbouwer | Woont in Ranst
Privébericht

Geschiedenis

1 2 3 · Volgende

Hoe gescheiden riolering op gemengd systeem aansluiten?

Ik vernieuw mijn huisriolering en zal zorgen dat DWA en RWA gescheiden afgevoerd worden. In de straat ligt echter een gemengde riolering, waarvan de aansluiting met binnendiameter +/- 220mm exact op de rooilijn ligt, op de plaats waar de oprit zal komen. Deze buis helt redelijk sterk af naar de straat toe. Mijn plan is:

1) in deze aansluiting een tiental cm grijze pvc buis te steken van 200mm, de mofkant verhindert dat deze buis er verder in schuift

2) een verloopstuk naar 160mm in de mof

3) een 160mm elleboog van 15° om de sterke helling van de straataansluiting een beetje te temperen.

3) hierop een y-splitsing aan te sluiten naar

4) 2 pvc ontroleputten 315diam.  maat 160mm voor RWA en DWA en van daaruit op privé domein het hele systeem gescheiden aan te leggen. Ik tracht beide controleputjes zo te plaatsen dat later de deksels netjes uitgelijnd in de oprit liggen.

Mijn vrage:

A) de plek waar de gescheiden systemen samenkomen in het y-stuk ligt dus op privégrond, door de verschillende koppelstukken weliswaar slechts op 20-30 cm van het openbaar domein. De controleputjes zullen oppakweg 100cm van de rooilijn liggen. Is dit okee? Ik lees immers her en der dat de afvoeren tot op de rooilijn gescheiden moeten liggen en ze pas op openbaar domein mogen samenkomen.

B) slechts 1 systeem RWa of DWA zal dus recht op de bestaande aansluting uitkomen. Maakt het uit welke?

Hoe gescheiden riolering op gemengd systeem aansluiten?

Reactie van Hugo C.

Gewoonlijk staat er in de voorwaarden van de rioleringsmaatschappij dat de RWA en DWA op het openbaar domein moeten uitkomen op een diepte van 80cm en maximaal 50cm uit elkaar.

Mag je zelf de aansluiting uitvoeren, dan zou ik eerder voorstellen om de buis D220mm een 30cm in te korten welke u zal toelaten een Y te plaatsen met verlenging richting straatriool in de buis D220mm en aan de zijde van de rooilijn de aansluiting RWA en DWA te maken. Informeer eens bij de maatschappij.

Anderzijds zal bij de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de straat de aannemer al heel tevreden zijn als hij direct op uw eigendom de 2 aansluitingen RWA en DWA D160mm terugvindt en zonder problemen kan aankoppelen.

Rioleringsbuizen in gestorte fundering met bekisting verwerken

Ik heb mijn fundering uitgegraven, maar omdat er aan 1 zijde geen aarde is die als wand kan dienen, heb ik ervoor gekozen een bekisting te voorzien rondom rond, in de sleuven. Doorheen de fundering zullen een aantal afvoeren (110) en wachtbuizen moeten lopen. Ik zou dan buizen van een iets grotere diameter als 'mallen' in de bekisting voorzien om de echte afvoeren nadien doorheen te steken.

3 vragen:

1) hoe zorg ik ervoor dat de iets grotere 'mallen' op het juiste niveau blijven en niet naar beneden zakken tijdens het beton storten? Een stevige nagel/vijs aan weerszijden doorheen de bekisting  waar de mallen op rusten?

2) Ik neem aan dat de mallen er weer uit moeten voor de nieuwe buizen er doorheen gaan? Of mogen deze blijven zitten?

3) Hoe vul ik de ruimte op eens de echte afvoeren gestoken zijn? Bouwschuim?

Rioleringsbuizen in gestorte fundering met bekisting verwerken

Reactie van Charel

Je kan daar, in de gewenste diameter, moffen met rubberdichting voor gebruiken. Zowel tegen de binnenste als tegen de buitenste bekisting voorzie je een mof met tussen te twee moffen een buis op maat zodat het geheel klemmend past.

Je kan inderdaad nagels in de bekisting slaan waardoor dat doorgangstuk niet van plaats kan.

Achteraf kunnen die stukken gewoon blijven zitten en kan je er langs twee kanten een buis rechtstreeks waterdicht in aansluiten.

Ik zou niet met iets grotere stukken werken waar je  later de buis doorheen kunt steken omdat je dan op die plaats problemen kunt hebben om dat waterdicht af te werken.

Fundering waar beerput heeft gezeten

We gaan een nieuwe aanbouw zetten. De fundering van een van de muren zal komen waar nu een betonnen beerput zit. De put is 1m80 diep - de  fundering zou 70 cm diep zijn. Volstaat het om de put dicht te gooien met steenpuin en zand of moet ik extra maatregelen nemen?

Warmtepompboiler plaatsen: wel/niet?

Reactie van WouterPotters

Verwarming (vloerverwarming gelijkvloers en radiatoren verdieping) zou inderdaad op nog aardgas zijn.
We plannen ook een beperkt aantal zonnepanelen, maar moeten afwegen of we gaan voor een ontsierde voorgevel met panelen op het zuiden gericht of panelen op een oost/west zadeldak, waar een deel schaduw op kan vallen maar waar het de charme van het huis minder aantast. Die vraag stel ik hier elders ook.

Warmtepompboiler plaatsen: wel/niet?

Reactie van Nick 61

De uitgang van de wpb moet je in alle gevallen naar buiten brengen omdat anders de aanzuiglucht kouder wordt inden je deze inde ruimte zou laten uitblazen waardoor een deel rendement verloren gaat. De aanzuiglucht kan je eventueel ook van buiten nemen, indien je hierin een 3 wegklep plaatst die in warme periodes de buitenlucht gebruikt en in koude periodes de binnenlucht. De 3 wegklep zou je automatisch kunnen laten werken met een servomotor en een simpele termostaat die de klep doet sluiten indien de buitenlucht te koud (bvb 0 graden) wordt en terug opent bij warmere lucht 

1 2 3 · Volgende