Livios: Bouwen aan morgen


WouterPotters

  Lid sinds 05/12/2015

 • Verbouwer
 • Lid sinds 05/12/2015
 • 8 vragen gesteld
 • 4 vragen beantwoord
 • 0 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 0 bedankjes ontvangen
 • 8 leden bedankt


WouterPotters
 • Verbouwer | Woont in Ranst
Privébericht

Geschiedenis

1 2 3 · Volgende

Draagmuren uitbreken, schoren op tegelvloer op zavel?

Reactie van Bruno 9308

50-60 cm zavel onder de tegels? Mijn keuze zou zijn : vloer uitbreken, pak zavel uitgraven, betonneren met wapening (daarna kan je dan ook schoren en draagmuren uitbreken), vervolgens vloer isoleren, vloerverwarming, dekvloer (chape), nieuwe vloer.

Draagmuren uitbreken, schoren op tegelvloer op zavel?

Reactie van Carl Vandecasteele

Charel,
ik kan wel leven met jouw gedachte dat je geen betonplaat wil als je een vloer vernieuwt. Maar wat als je isolatieplaten onder je nieuwe vloer wil: moet daar dan geen betonplaat onder??? Welke bron ik ook lees, komt met een vloeropbouw van onder naar boven zoals: betonplaat + isolatieplaat + leidingenchape (kan eventueel in Fermacellplaat ingefreesd) + vloerchape (kan eventueel een Fermacellplaat) + vloer

Draagmuren uitbreken, schoren op tegelvloer op zavel?

Reactie van Charel

Charel,
ik kan wel leven met jouw gedachte dat je geen betonplaat wil als je een vloer vernieuwt. Maar wat als je isolatieplaten onder je nieuwe vloer wil: moet daar dan geen betonplaat onder??? Welke bron ik ook lees, komt met een vloeropbouw van onder naar boven zoals: betonplaat + isolatieplaat + leidingenchape (kan eventueel in Fermacellplaat ingefreesd) + vloerchape (kan eventueel een Fermacellplaat) + vloer

Carl,

Het enige dat je moet doen is zorgen dat de ondergrond goed verdicht (aangedrild) en vlak ligt. Hierop een folie met daarop de drukvaste isolatieplaten. De verdere opbouw kan dan verschillen naargelang er vloerverwarming komt of niet.

Het geheel van drukvaste isolatieplaten, chape en vloer werken meer dan voldoende drukverdelend.

Draagmuren uitbreken, schoren op tegelvloer op zavel?

Reactie van WouterPotters

Bedankt voor de reacties. Heb intussen ook een bevriende werfleider van een groot bouw en renovatiebedrijf aan zijn mouw getrokken en die gaf ook aan dat ik de vloer mocht gebruiken. Ik heb de schoren opgesteld op een houten balk, bovenop een multiplex plaat, zodat het gewicht nog meer verdeeld wordt. De vloer ligt er ook al meer dan 60 jaar en vertoont geen verzakkingen.

De betonvloer, isolatie en chape komen dan nadien wel.

Hoe gescheiden riolering op gemengd systeem aansluiten?

Ik vernieuw mijn huisriolering en zal zorgen dat DWA en RWA gescheiden afgevoerd worden. In de straat ligt echter een gemengde riolering, waarvan de aansluiting met binnendiameter +/- 220mm exact op de rooilijn ligt, op de plaats waar de oprit zal komen. Deze buis helt redelijk sterk af naar de straat toe. Mijn plan is:

1) in deze aansluiting een tiental cm grijze pvc buis te steken van 200mm, de mofkant verhindert dat deze buis er verder in schuift

2) een verloopstuk naar 160mm in de mof

3) een 160mm elleboog van 15° om de sterke helling van de straataansluiting een beetje te temperen.

3) hierop een y-splitsing aan te sluiten naar

4) 2 pvc ontroleputten 315diam.  maat 160mm voor RWA en DWA en van daaruit op privé domein het hele systeem gescheiden aan te leggen. Ik tracht beide controleputjes zo te plaatsen dat later de deksels netjes uitgelijnd in de oprit liggen.

Mijn vrage:

A) de plek waar de gescheiden systemen samenkomen in het y-stuk ligt dus op privégrond, door de verschillende koppelstukken weliswaar slechts op 20-30 cm van het openbaar domein. De controleputjes zullen oppakweg 100cm van de rooilijn liggen. Is dit okee? Ik lees immers her en der dat de afvoeren tot op de rooilijn gescheiden moeten liggen en ze pas op openbaar domein mogen samenkomen.

B) slechts 1 systeem RWa of DWA zal dus recht op de bestaande aansluting uitkomen. Maakt het uit welke?

Hoe gescheiden riolering op gemengd systeem aansluiten?

Reactie van roland s

Als de rioolbuis op de rooilijn ligt kan je niets anders dan het uitvoeren zoals je van  plan bent.Later zal je een stuk van je oprit moeten openbreken om de afvoerbuizen te scheiden.

Veel sucses Roland

Hoe gescheiden riolering op gemengd systeem aansluiten?

Reactie van Hugo C.

Gewoonlijk staat er in de voorwaarden van de rioleringsmaatschappij dat de RWA en DWA op het openbaar domein moeten uitkomen op een diepte van 80cm en maximaal 50cm uit elkaar.

Mag je zelf de aansluiting uitvoeren, dan zou ik eerder voorstellen om de buis D220mm een 30cm in te korten welke u zal toelaten een Y te plaatsen met verlenging richting straatriool in de buis D220mm en aan de zijde van de rooilijn de aansluiting RWA en DWA te maken. Informeer eens bij de maatschappij.

Anderzijds zal bij de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de straat de aannemer al heel tevreden zijn als hij direct op uw eigendom de 2 aansluitingen RWA en DWA D160mm terugvindt en zonder problemen kan aankoppelen.

Rioleringsbuizen in gestorte fundering met bekisting verwerken

Ik heb mijn fundering uitgegraven, maar omdat er aan 1 zijde geen aarde is die als wand kan dienen, heb ik ervoor gekozen een bekisting te voorzien rondom rond, in de sleuven. Doorheen de fundering zullen een aantal afvoeren (110) en wachtbuizen moeten lopen. Ik zou dan buizen van een iets grotere diameter als 'mallen' in de bekisting voorzien om de echte afvoeren nadien doorheen te steken.

3 vragen:

1) hoe zorg ik ervoor dat de iets grotere 'mallen' op het juiste niveau blijven en niet naar beneden zakken tijdens het beton storten? Een stevige nagel/vijs aan weerszijden doorheen de bekisting  waar de mallen op rusten?

2) Ik neem aan dat de mallen er weer uit moeten voor de nieuwe buizen er doorheen gaan? Of mogen deze blijven zitten?

3) Hoe vul ik de ruimte op eens de echte afvoeren gestoken zijn? Bouwschuim?

Rioleringsbuizen in gestorte fundering met bekisting verwerken

Reactie van Charel

Je kan daar, in de gewenste diameter, moffen met rubberdichting voor gebruiken. Zowel tegen de binnenste als tegen de buitenste bekisting voorzie je een mof met tussen te twee moffen een buis op maat zodat het geheel klemmend past.

Je kan inderdaad nagels in de bekisting slaan waardoor dat doorgangstuk niet van plaats kan.

Achteraf kunnen die stukken gewoon blijven zitten en kan je er langs twee kanten een buis rechtstreeks waterdicht in aansluiten.

Ik zou niet met iets grotere stukken werken waar je  later de buis doorheen kunt steken omdat je dan op die plaats problemen kunt hebben om dat waterdicht af te werken.

1 2 3 · Volgende