Livios: Bouwen aan morgen


Watcher

  Lid sinds 19/12/2017

 • Andere particulier
 • Lid sinds 19/12/2017
 • 3 vragen gesteld
 • 45 vragen beantwoord
 • 6 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 14 bedankjes ontvangen
 • 0 leden bedankt


Watcher
 • Andere particulier | Woont in moved to 1560
Privébericht

Geschiedenis

1 2 3 · Volgende

Vertraging oplevering

4 reacties ·

Reactie van Watcher

bedankt voor de info. Maar moet de vertragingsvergoeding dan niet opgenomen zijn in één of andere akte?

Bedankt.

Vertraging oplevering

4 reacties ·

Reactie van kas

Bestaat nog zoiets als BCC oftewel blind kopy naar afzenders.

Ik zou er persoonlijk niet mee kunnen lachen dat mijn emailadres door zo'n promoter te grabbel wordt gegooid naar derden toe. 

Als er geen vergoeding op papier staat, hoe ga je dit dan opeisen?

Vertraging oplevering

4 reacties ·

Reactie van Architect-expert Paul De Maesschalck

Meestal wordt een vertragingsvergoeding opgenomen in (verkoops)lastenboeken.  Als dat niet het geval is, dan kan je dit nog altijd opeisen.  Het is een recht om vergoed te worden als je langer moet wachten op je pand, waardoor je vorige huur langer loopt, tezamen met de afbetaling van je lening voor het nieuwe pand.  Je betaalt dus een zg dubbele huur.

Maar zelfs als je nu niet huurt of geen lening moet aangaan voor de aankoop van het nieuwe pand, dan nog heb je recht op een vergoeding voor laattijdigheid.

Als je het moet opeisen wordt dat meestal wel advocatenwerk, dus dan moet je de overweging maken of je die kost voor je advocaat wil/kan betalen en of dit opweegt tegen de vergoeding die je wil eisen.

www.arcopolo.com

Toegang tot gemeenschappelijke delen appartementsgebouw

Reactie van Kris M

Lees de basisakte.  Normaliter dragen de garages in de ondergrond bij tot de lift (als die tot in de kelder komt - wat wel het geval zal zijn) en het poetsen van de gemeenschappelijke delen.  Dus een eigenaar van enkel een garage kan wel degelijk de blok verlaten via lift en voordeur.  

Toegang tot gemeenschappelijke delen appartementsgebouw

Reactie van CDR

Een eigenaar van enkel een ondergrondse garage ( kelderverdieping tot waar de lift komt ) draagt enkel bij in de gemeenschappelijke kosten van die kelderverdieping. Hij mag dan ook de lift niet gebruiken. Hij moet de garages verlaten langs de garagepoort en uitgang. Hij draagt wel bij in de gemeenschappelijke kosten ( zoals tuin, opritten en afritten, blokpolis, dak, gevel ... )

Indien eigenaar van een appartement mag hij wel de lift gebruiken.

Toegang tot gemeenschappelijke delen appartementsgebouw

Reactie van Hugo C.

Lees de basisakte.  Normaliter dragen de garages in de ondergrond bij tot de lift (als die tot in de kelder komt - wat wel het geval zal zijn) en het poetsen van de gemeenschappelijke delen.  Dus een eigenaar van enkel een garage kan wel degelijk de blok verlaten via lift en voordeur.  

Idem voor een eigenaar van een appartement en autostaanplaats als hij zijn autostaanplaats verhuurt. Maar hij kan wel beperkende clausules in zijn huurcontract plaatsen o.m. de toegang.

Toegang tot gemeenschappelijke delen appartementsgebouw

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Lees inderdaad de statuten.

Ik zie dat men hier toegangsrechten vermengt met bijdragen in kosten en lasten.

Het zijn twee andere kwesties. Ik denk dat het toegangsrecht voornamelijk speelt wanneer "vreemde vogels" van buiten het gebouw in de garageverdieping kopen of huren... Dat is een andere kwestie dan moeten mee betalen in functie van nut.

De wetgever voorziet hierover standaard niets.

Dus

1) statuten

2) indien niet duidelijk of tot genoegen geregeld, te beslissen door de AV.

Astrid CLABOTS

CLABOTS

1 2 3 · Volgende