Vochtadvies

Lid sinds 23/5/2013

  • Architect
  • 5 vragen gesteld
  • 502 vragen beantwoord
  • 1 vraag goed beantwoord
  • 79 bedankjes ontvangen
  • 0 leden bedankt
Vochtadvies Architect Privébericht

Geschiedenis

vochtige kruipkelder
1 reactie · · #Fundering en kelder
Reactie van Vochtadvies

Een regenput of septische put of ander water onder de woning geeft lokaal een zeer hoge dampdruk.
Door het verschil in dampdruk tussen de onderliggende waterput en de bovenliggende ruimte ga je altijd een damptransport hebben naar boven.
Damptransport is energieverlies en een mogelijkheid tot interne condensatie.
Een dergelijke put opvullen is ook geen goed idee want dan blijf je met de dampdruk zitten.
Maak deze put waterdicht en gebruik deze als kelder.
Een verluchting is steeds noodzakelijk om de dampdruk naar buiten af te leiden.
Het plafond van deze put of kelder kan je dampdicht afwerken met een product op waterbasis waarvan we de naam niet mogen noemen.
Groeten
Vochtadvies
Docent bouwfysica

Bekijk
Reactie van Vochtadvies

Elke aannemer heeft een verzekering BA-uitbating voor dergelijke schadegevallen.
Hij dient dit evenwel vrijwillig aan te geven, dit kan je niet in zijn plaats doen.
Dit kost de aannemer ook niets, integendeel hij bewijst hiermee u een dienst van wederzijds vertrouwen.
Mogelijk kan je verzekeringsmakelaar je hierin helpen.
Groeten
Vochtadvies

Bekijk
Condens op enkele ramen
4 reacties · · #Buitenschrijnwerk
Reactie van Vochtadvies

Infrarood zou je een verrschil moeten meten bij een foutief geplaatst glas met een andere U-waarde.
In het glaskader staat een referentienummer gedrukt.
Hieraan kun je zien of het andere glas omgekeerd geplaatst werd (binnenste buiten).
Groeten
Vochtadvies

Bekijk
Afwater gaten dichten
1 reactie · · #Muren
Schade na huurperiode
1 reactie · · #Bouwen
Reactie van Vochtadvies

Schade door waterlekken op de CV installatie zijn in principe steeds gedekt binnen uw brandverzekering. 
Doe hiervan zo snel mogelijk melding bij je brandverzekering en breng een bestek bij van de gevolgschade. 
Dit mag normaal geen enkel probleem zijn.
Groeten
Vochtadvies

Bekijk
fout in bouw
2 reacties · · #Bouwen
Reactie van Vochtadvies

Indien een probleem met waterinsijpeling na 2 jaar opnieuw lekt dan wil dit zeggen dat de oorzaak van de infiltratie niet op de juiste manier aangepakt werd. 
Vermoedelijk werden de oorzaken niet aangepakt of met de foutieve producten behandeld.
Als je kan meedelen wat er fout was en met wat de fout zou hersteld zijn, dan kunnen we gepast antwoorden.
Graag bericht
Vochtadvies

Bekijk
kelderdichting
1 reactie · · #Muren
Reactie van Vochtadvies

90 % van de lekkende kelders lekken niet, het regenwater loopt er langs boven in (maaiveldzone).
Door het waterdicht afwerken van de maaiveldzone met bv. PCI Pecimor 2K (http://www.cruysberghs.be/winkel/pci-pecimor-2k/ ) over een hoogte van 30 – 50 cm los je dit probleem eenvoudig op.
Door het storten van beton rondom een vrij gegraven kelder heb je nog geen waterdichte aansluiting ter hoogte van de voet van de kelder.  Dit is een tamelijk omslachtige en dure ingreep die structureel niet nodig is.
Eenvoudige oplossingen kan je ook terugvinden in het handboek op www.humida.be .
Groeten
Vochtadvies

Bekijk
Reactie van Vochtadvies

Indien je opstijgend vocht vaststelt of alleszins wat erop lijkt, dan is dit enkel maar een klein zichtbaar deel van de gevolgschade.  Opstijgend vocht is echter NOOIT een oorzaak maar enkel een gevolg van een derde oorzaak.  Dit kan een lek zijn in een aanvoer- of een afvoerleiding, het kan liggen aan een ontbrekende maaivelddichting of andere plaatsen van toevoer van vocht (lees meer op: www.humida.be ).
Voor het isoleren en afwerken van je buitenmuren kan je de Ecoben brochure lezen http://www.cruysberghs.be/brochures/reaxyl/Productbrochure-Reaxyl-BEN-nl.pdf.  Hiermee zal je al veel duidelijker worden.
Groeten
Vochtadvies

Bekijk