Livios: Bouwen aan morgen


veerleverbanck

  Lid sinds 13/02/2018

 • Verbouwer
 • Lid sinds 13/02/2018
 • 1 vraag gesteld
 • 1 vraag beantwoord
 • 0 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 0 bedankjes ontvangen
 • 0 leden bedankt


veerleverbanck
 • Verbouwer

Geschiedenis


Vergunning zwembad

4 reacties ·

Reactie van kas

Hier stellen dat een zwembad hetzelfde is als een zwemvijver is kort door de bocht.

Zwembaden hebben op het milieu een zwaardere impact dan een zwemvijver. Bv de overloop van een zwembad moet op afvalwaters geloosd worden , deze van een zwemvijver mag op hemelwaterworden aangesloten. Een zwemvijver is met een biologische filtering en gebruik makend van waterplanten. Zwembad is met chemische filtering enof hulpstoffen en heeft organisch dood water. 

Zwembaden hebben daarenboven bijkomende constructies die vergund moeten zijn, een zwemvijver meestal niet. 

Zwembaden is zuiver en alleen zwemmen.

Zwemvijvers is zwemmen tussen planten en vissen .

Je kan wel horen of de notaris akkoord is met de bouwvergunning voor een zwemvijver maar je zal zelf moeten uitmaken wat je hebt gedaan met de overlopen, bijkomende constructies. Met wat geluk aanvaard hij deze gedachtengang. Kan natuurlijk dat de koper daarna te horen krijgt dat het zwembad toch niet vergund is en zit jij met de gebakken peren. 

Mijn advies regelt dit eerst officieel en verkoop dan je huis. Als gemeente/ stedebouw zegt dat bouwaanvraag van 2006 in orde is en dit heb je schriftelijk dan zit je safe.

Ik denk dat Hugoco vergeet dat een invulling wel van belang is : v. je maakt zomaar niet zonder goedkeuring van een éénsgezinswoning een appartementswoning. 

Vergunning zwembad

4 reacties ·

Reactie van HugoCo

Voor de zekerheid kan je inderdaad op Stedenbouw eens informeren. Voor hun telt de ruimtelijke ordening en daar zie ik weinig verschil (behalve de aanwezigheid van planten, vissen en kikkers). Wat betreft aanvoer en afvoer van water voor het zwembad moeten de reglementen van de drinkwatermaatschappij en rioleringen gevolgd worden, maar daar heeft Stedenbouw geen zeg over.

Wat misschien wel moet vermeld worden in de verkoopacte is de huidige bestemming van de onroerende goederen: een deel is zuiver privé, terwijl een ander deel van de woning en de zwemvijver voor beroepsdoeleinden waren bestemd.

Vergunning zwembad

4 reacties ·

Reactie van veerleverbanck

Dank voor de antwoorden! Heb ondertussen inderdaad schriftelijke bevestiging gekregen van stedebouw dat alles in orde is.