Livios: Bouwen aan morgen


trad3m

  Lid sinds 18/01/2019

 • Andere particulier
 • Lid sinds 18/01/2019
 • 1 vraag gesteld
 • 1 vraag beantwoord
 • 0 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 0 bedankjes ontvangen
 • 0 leden bedankt


trad3m
 • Andere particulier
Privébericht

Geschiedenis


Aandeel in het permanent werkingsfonds van de VME

Bij de aankoop van een appartement zegt de syndicus dat het aandeel in het werkingsfonds zal aangerekend worden aan de koper (ik). 

Kan iemand mij informeren wat dit juist inhoudt en/of het mogelijks is om na het verlijden van de akte nog onderling af te spreken met de vorige eigenaar om dit aandeel te laten staan. 

ter info: bij de makelaar of notaris werd hier niets over gezegd. 

Alvast bedankt. 

Aandeel in het permanent werkingsfonds van de VME

Reactie van Kris M

Een VME heeft 2 rekeningen;  een werkingsfonds en een reservefonds.  Met Het werkingsfonds betaalt de syndicus alle lopende rekeningen (electriciteit, poetsen gemene delen, onderhoud lift, etc). Het reservefonds is een spaarpot die de VME aanlegt voor toekomstige grote kosten (bv vervangen liftkabels, dakisolatie, ...)

Als nieuwe eigenaar moet jij bijdragen tot het werkingsfonds vanaf de aktedatum.  Er zijn wat specifieke regels mbt werkingsuitgaven die goedgekeurd werden voor de compromisdatum en nog door de vorige eigenaar te betalen zijn.  

Het reservefonds darentegen is van de VME.  De verkoper kan/mag u de betaling aan hem NIET meer vorderen tenzij dit zo in de compromis overeengekomen werd.

Voorts vragen sommige sindici een vast eenmalig werkingsbedrag op om altijd over voldoende liquiditeit te beschikken om de werkingskosten te kunnen betalen.  Als dit het geval is dan moet je dat eenmalig werlingsbedrag betalen dat je bij verkoop zal terugkrijgen (wat de verkopers nu terugkrijgen). Dit staat los van het reservefonds.

Aandeel in het permanent werkingsfonds van de VME

Reactie van Luc Vandamme

Aanvulling:

Bij verkoop blijft uw aandeel in het werkingsfonds beschikbaar bij de VME tot de volgende algemene vergadering (AV). Als de afrekeing op de volgende algemene vergadering wordt goedgekeurd, dan is het oorspronkelijk bedrag dat je in het werkingsfonds gestort hebt min het bedrag van de onkosten gedurende de maanden van het boekjaar dat je nog eigenaar was, voor u beschikbaar.

Beschikbaar betekent dat je het moet terugvragen aan de syndicus, na de Algemene vergadering. Men is niet verplicht u dit te melden. Dus vergeet dit niet. Als u het niet terug vraagt blijft dit restbedrag op de rekening van de VME en wordt na 3 jaar eigendom van de VME door opname in de reserves van de VME.

De koper moet altijd zijn basisaandeel (om de kosten van 1 jaar te dekken) storten op de rekening van de VME, als de syndicus hierom  vraagt. De koper houdt best het afschrift van deze storting bij in zijn dossier.

Aandeel in het permanent werkingsfonds van de VME

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Even een nuttige insteker :

* de Appartementswet schrijft voor hoe met de ventilatie van de kosten bij eigendomsoverdracht moet worden om gegaan, maar dat betreft in se de gehoudenheid ten overstaan van de VME.

* Wat koper en verkoper zelf overeen komen daarover, staat hier los van. Er zijn redenen mogelijk waarom tussen hen andere afspraken tot stand zouden kunnen komen.

Astrid CLABOTS

CLABOTS