Think

Lid sinds 31/8/2020

  • Andere particulier
  • 0 vragen gesteld
  • 40 vragen beantwoord
  • 1 vraag goed beantwoord
  • 1 bedankje ontvangen
  • 0 leden bedankt
Think Andere particulier Privébericht

Geschiedenis

stank in woning
14 reacties · · #Kopen
Reactie van Think

Was er vroeger een septische put? Kijk daar eens of deze nog intact is en niet ingeklapt.

Bekijk
Reactie van Think

De vergoeding die verschuldigd is, is een vergoeding gedurende de tijd die nodig is voor wederverhuring. Indien blijkt uit de omstandigheden dat de verhuurder onmiddellijk na de opzegging of binnen de drie maanden na de opzegging al nieuwe huurders heeft gevonden, dan zal de vergoeding proportioneel verminderd worden.

 Wat moet nu juist verstaan worden onder een opzegvergoeding?

Een opzegvergoeding kan gebruikt worden in de zin van een vergoeding, voor het geval partijen de bedongen vormvoorwaarden en termijnen om op te zeggen niet naleven. Dergelijk beding kan beschouwd worden als een schadebeding, omdat het vooraf een forfaitaire schadevergoeding bepaald. De schadevergoeding mag geenszins het louter feit van de opzegging sanctioneren, noch ontaarden in een strafbeding. De vergoeding mag enkel en alleen betrekking hebben op de schade, met andere woorden op het verlies dat door de eenzijdige verbreking met rechtsmisbruik kan worden berokkend.

Bekijk
Kosten ontstopping afvoer keuken
28 reacties · · #Verhuren
Reactie van Think

Voor TS dus de verhuurder is het antwoord ondertussen waarschijnlijk duidelijk.

Een attest dient als bewijs zowel voor de huurder als de verhuurder om de verantwoordelijke aan te duiden en discussie te vermijden.

Hebt u de klusjesman en de ontstoppingsdienst ontboden maar geen attest als bewijs dan is de kost voor u.

Hebt u wel een attest, vind u daar de oorzaak van de verstopping en kunt u de verantwoordelijke aanwijzen.

Heeft de huurder de klusjesman en de ontstoppingsdienst ontboden maar geen attest is de kost voor hem.

Heeft de huurder wel een attest idem zoals het vorige.

De huurder is onderhoudplichtig en dient over te gaan tot kleine herstellingen op plaatsen die bereikbaar zijn.

Hij is niet meer verantwoordelijk wanneer vastgesteld word dat het probleem ontstaan is door een fout in de afvoerbuis.

Bekijk
Hoeveel boete moeten we betalen?
5 reacties · · #Huren
Reactie van Think

Indien zoals gemeld het een contract is dat opgemaakt is na 31/12/2018 is het 3 maanden opzegtermijn en indien je er in het eerste jaar uitgaat 1 1/2 maand opzegvergoeding.

U kan altijd een schriftelijke overeenkomst maken met uw vehuurder.

Het aanbrengen van een nieuwe huurder, moet aanvaard worden door uw verhuurder, deze is dat niet verplicht.

En tijdens de opzegperiode van 3 maanden en er is geen schriftelijke overeenkomst met uw verhuurder, mag het pand niet verder verhuurd worden als u het reeds verlaten hebt. de sleutels mag u bijhouden tot het einde van de huurperiode.

Bekijk
Reactie van Think

Bij een woning huur overeenkomst verbinden zich partijen met een geschreven en geregistreerd contract tot het respecteren van de huurtermijn.

Geen enkele mondelinge overeenkomst ontslaat u van deze verplichting.

Alleen een geschreven en door de partijen ondertekende brief heft deze verplichting op.

Bekijk
Reactie van Think

het is ook onwettig van geen schriftelijke afspraak te maken met de verhuurder wanneer deze het pand dat in de opzegperiode vrijkomt terug te mogen verhuren.

Bij een schriftelijke overeenkomst valt de huur weg als er een nieuwe huuder is, maar ook de verbrekingsvergoeding. Want de huurder heeft geen verlies van huur en heeft ook geen werk om een huurder te zoeken.

Indien er geen schriftelijke overeenkomst is kan hij altijd de verbrekingsvergoeding claimen.

Bekijk
Reactie van Think

1- Een plaatsbeschrijving is geen contract.

Een plaatsbeschrijving dient enkel om de toestand van de woning te beschrijven en zeker niet om contract clausules op neer te schrijven.

2- Indien de muren echt vuil zijn, dient men deze te herschilderen in eenzelfde kleur zoals op plaatsbeschrijving.

Het is niet omdat de verhuurder dure verf gebruikt wat tenslotte zijn keuze is, dat deze dure verf ook gebruikt moet worden door de huurder. Het gaat tenslotte om propere muren en niet om dure verf.

Indien dus de muren niet echt vervuild zijn valt dit onder normale slijtage van de verf en is de kost voor herschilderen voor de verhuurder. 

Bekijk
Reactie van Think

Het is in ieder geval zo dat de vertrekkende huurder zich absoluut niet moet houden aan de voornaamste bepalingen van de huurovereenkomst. Die gelden niet indien het contract niet is geregistreerd. Hij hoeft dus geen vooropzeg te doen en hij hoeft ook niet de contractueel overeengekomen boete te betalen.

Als dat de reden zou zijn waarvoor een verhuurder naar de vrederechter stapt dan zal die van een kale reis terugkeren.

Maar goed, ik veronderstel dat zowat elke verhuurder dat wel zal weten.

Daar ben ik het met eens Charel, spijtig voor al dat gekibbel, je ziet dat was helemaal niet nodig.

Bekijk